eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim

Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim - przetargiZarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-07
2021-05-19
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego - Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca.
2021-05-07
2021-05-24
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema.
2021-05-06
2021-05-19
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego V.
2021-04-30
2021-05-20
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej
2021-04-30
2021-05-20
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-26
2021-05-05
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego IV.
2021-04-23
2021-05-10
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek
2021-04-22
2021-05-07
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim
2021-04-20
2021-04-29
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego III.
2021-04-14
2021-04-29
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.
2021-04-13
2021-04-21
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego II.
2021-04-13
2021-04-21
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego I
2021-04-10
2021-04-19
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego.
2021-04-07
2021-04-22
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Remont DP 4303Ew m. Popielawy
2021-03-29
2021-04-09
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Wykonanie dokumentacji projektowej dla zdania pod nazwą: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2021-03-22
2021-04-07
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice
2021-03-22
2021-04-07
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice
2020-12-31
2021-01-20
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Omiatanie dróg powiatowych
2020-12-30
2020-12-18
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Wykonanie dokumentacji projektowej dla zdania pod nazwą: "Rozbiórka i budowa mostu w ciągu DP 4339E - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" oraz pełnienie nadzoru autorskiego do odbioru robót budowalnych realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
2020-12-30
2021-01-11
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Usługi związane z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w pasach drogowych dróg powiatowych
2020-11-30
2020-12-08
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Opróżnianie koszy ulicznych z wywozem odpadów, zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
2020-11-27
2020-12-07
Tomaszów Mazowiecki Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Dostawa paliw płynnych w ciągu roku 2021
2020-10-27
2020-11-04
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
2020-10-27
2020-11-04
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu tomaszowskiego
2020-10-15
2020-10-30
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Remont drogi powiatowej nr 4303E w m. Łaznowska Wola

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-09
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Wykonanie dokumentacji projektowej dla zdania pod nazwą: "Rozbiórka i budowa mostu w ciągu DP 4339E - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" oraz pełnienie nadzoru autorskiego do odbioru robót budowalnych realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
2021-04-09
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Omiatanie dróg powiatowych
2021-04-09
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Usługi odprowadzania wód opadowych i rozptopwych
2021-03-04
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Usługi związane z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w pasach drogowych dróg powiatowych
2021-02-24
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Mechaniczne odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników
2021-02-03
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Opróżnianie koszy ulicznych z wywozem odpadów, zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
2021-02-03
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Dostawa paliw płynnych w ciągu roku 2021
2021-01-08
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu tomaszowskiego
2021-01-08
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
2020-12-08
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Remont drogi powiatowej nr 4303E w m. Łaznowska Wola
2020-12-04
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Wykonanie dokumentacji projektowej dla zdania pod nazwą: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Radosnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego do odbioru robót budowalnych realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
2020-11-19
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Konserwacja rowów przydrożnych w ciągu dróg powiatowych nr 2920E, 4330E, 4328E
2020-11-17
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Kolonia Niewiadów
2020-10-23
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego
2020-10-23
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim
2020-09-29
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola
2020-09-29
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Remont skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Stolarską w Tomaszowie Mazowieckim
2020-09-02
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas
2020-09-02
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik
2020-08-04
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.