eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Płocka

Urząd Miasta Płocka - przetargiUrząd Miasta Płocka - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-10
brak danych
Płock usługi Urząd Miasta Płocka Kredyt.
2006-02-10
brak danych
Płock roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku. Etap II - odcinek IV i V.
2006-02-09
brak danych
Płock usługi Urząd Miasta Płocka Konserwacja zieleni i utrzymanie czystości w Rejonie I, Rejonie II i na Skarpie Wiślanej w Płocku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta Płocka
Urząd Miasta Płocka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-23
2021-01-15
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i konstrukcyjno - budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. "Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej" Część I - wykonanie badań laboratoryjnych z zakresu badań podłoża i betonów. Część II - wykonanie badań laboratoryjnych z zakresu badań połączeń spawanych.
2020-12-22
2021-01-12
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego na działkach o nr ewidencyjnych: 1192/1 i 1195/13, obręb nr 10, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów pod place i skwery".
2020-12-21
2021-01-05
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Dostawa sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
2020-12-18
2021-01-11
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Usługa sprzątania pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r.
2020-12-10
2020-12-18
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Wykonanie czynności weterynaryjnych w odniesieniu do kotów wolno żyjących (dzikich) i psów/kotów właścicielskich Gminy Miasto-Płock.
2020-12-02
2020-12-10
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej Pb 95 (E5), oleju napędowego ON (B7) dla Gminy - Miasto Płock i jednostek organizacyjnych Gminy w 2021 r.
2020-12-02
2020-12-17
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Rozbiórka i budowa budynku komunalnego nr 51 na osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji zadania ,, Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar - etap VII''.
2020-11-27
2020-12-07
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Konserwacja przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Płocka w latach 2021-2022.
2020-11-19
2020-11-27
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych (jednorzędowych, dwurzędowych, zmniejszonych), motocyklowych (dwurzędowych), motorowerowych (dwurzędowych), w tym produkcja profesjonalnych tablic rejestracyjnych, produkcja w/w wtórników, oraz przeprowadzenie zniszczenia tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.
2020-11-13
2020-11-30
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą" w Płocku.
2020-11-05
2020-11-13
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych.
2020-10-23
2020-11-04
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z siedzib Urzędu Miasta Płocka w 2021 r.
2020-10-22
2020-10-30
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych (jednorzędowych, dwurzędowych, zmniejszonych), motocyklowych (dwurzędowych), motorowerowych (dwurzędowych), w tym produkcja profesjonalnych tablic rejestracyjnych, produkcja w/w wtórników, oraz przeprowadzenie zniszczenia tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.
2020-10-21
2020-10-29
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Pełnienie funkcji doradcy akustycznego i elektroakustycznego wraz z systemami technologii scenicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej".
2020-10-13
2020-10-21
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Płocka w 2021 roku.
2020-10-08
2020-10-16
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Zakup samochodu elektrycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania Ekopatrolu.
2020-10-01
2020-10-09
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Wykonanie i dostarczenie gier memo.
2020-09-30
2020-10-08
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania.
2020-09-25
2020-10-05
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Druk i dostawa książkowych kalendarzy promocyjnych Płocka na 2021 rok
2020-09-25
2020-10-12
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Przebudowa alei Spacerowej w Płocku w trybie "zaprojektuj i wybuduj", zlokalizowanej w Płocku na działkach ewidencyjnych gruntu nr: 202/1, 202/2, 202/3 oraz fragmentach działek o nr ewidencyjnych: 167/3,167/14, 200/2, 201 i 223/7.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Płocka
Urząd Miasta Płocka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-22
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Pełnienie funkcji doradcy akustycznego i elektroakustycznego wraz z systemami technologii scenicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej"
2021-02-25
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego na działkach o nr ewidencyjnych: 1192/1 i 1195/13, obręb nr 10, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów pod place i skwery"
2021-02-23
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Usługa sprzątania pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r.
2021-02-17
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i konstrukcyjno - budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. "Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej" Części I - wykonanie badań laboratoryjnych z zakresu badań podłoża i betonów. Część II - wykonanie badań laboratoryjnych z zakresu badań połączeń spawanych.
2021-02-02
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Rozbiórka i budowa budynku komunalnego nr 51 na osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji zadania ,, Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar - etap VII''.
2021-01-29
brak danych
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Dostawa sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
2021-01-25
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Wykonanie czynności weterynaryjnych w odniesieniu do kotów wolno żyjących (dzikich) i psów/kotów właścicielskich Gminy Miasto-Płock.
2021-01-13
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Konserwacja przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Płocka w latach 2021-2022.
2021-01-12
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Przebudowa alei Spacerowej w Płocku w trybie "zaprojektuj i wybuduj", zlokalizowanej w Płocku na działkach ewidencyjnych gruntu nr: 202/1, 202/2, 202/3 oraz fragmentach działek o nr ewidencyjnych: 167/3,167/14, 200/2, 201 i 223/7.
2021-01-11
brak danych
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej Pb 95 (E5), oleju napędowego ON (B7) dla Gminy - Miasto Płock i jednostek organizacyjnych Gminy w 2021 r.
2021-01-07
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka "Zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom ( psom i kotom) Gminy Płock w schronisku oraz doprowadzenie ich z terenu Gminy Płock do schroniska w okresie od 1 stycznia 2021r. oo 28 lutego 2021 roku"
2021-01-05
brak danych
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych (jednorzędowych, dwurzędowych, zmniejszonych), motocyklowych (dwurzędowych), motorowerowych (dwurzędowych), w tym produkcja profesjonalnych tablic rejestracyjnych, produkcja w/w wtórników, oraz przeprowadzenie zniszczenia tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.
2021-01-05
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie przebudowy napowietrznych linii WN - 110 kV, kolidujących z inwestycją pn. "Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła "Trzepowo" w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla "Trzepowo" w Płocku".
2021-01-04
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego pn "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowie ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą" w Płocku.
2020-12-23
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Serwis i nadzór autorski w 2021 roku nad prawidłowością funkcjonowania pakietu "RATUSZ" firmy REKORD SI.
2020-12-23
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
2020-12-18
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z siedzib Urzędu Miasta Płocka w 2021 r.
2020-12-18
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Świadczenie usług serwisu oprogramowania o nazwie ''System Obsługi Spraw i Dokumentów Mdok'' oraz platformy mPortal w roku 2021.
2020-12-11
brak danych
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Płocka w 2021 roku.
2020-11-24
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Rozbudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku w ramach I etapu przedsięwzięcia pn.Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Płocka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.