eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Płocka

Urząd Miasta Płocka - przetargiUrząd Miasta Płocka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-08
2020-07-16
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Zielone płuca dla Płocka - nasadzenia w 2020 r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu.
2020-06-27
2020-07-14
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka "Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 17 przy ul. Szymona Kossobudzkiego 10 w Płocku".
2020-06-25
2020-07-10
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Bliskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Bliskiej".
2020-06-24
2020-07-09
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 21 - Budżet Obywatelski.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Płocka
Urząd Miasta Płocka - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-10
brak danych
Płock usługi Urząd Miasta Płocka Kredyt.
2006-02-10
brak danych
Płock roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku. Etap II - odcinek IV i V.
2006-02-09
brak danych
Płock usługi Urząd Miasta Płocka Konserwacja zieleni i utrzymanie czystości w Rejonie I, Rejonie II i na Skarpie Wiślanej w Płocku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Miasta Płocka
Urząd Miasta Płocka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-29
2020-07-07
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Pełnienie nadzoru inwestorskiego (z prawem opcji) w branży elektrycznej nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej"
2020-06-26
2020-07-06
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy skweru osiedlowego zlokalizowanego między ul. Tadeusza Gintera i ul. Braci Jeziorowskich wraz z uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej, zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ul. Braci Jeziorowskich"
2020-06-17
2020-07-02
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Budowa ulicy Cisowej wraz z brakującą infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.
2020-06-17
2020-06-26
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ex 20 01 99 (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zwane dalej również medycznymi) z aptek położonych na terenie Gminy-Miasto Płock w Sektorze II".
2020-06-17
2020-06-26
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ex 20 01 99 (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zwane dalej również medycznymi) z aptek położonych na terenie Gminy-Miasto Płock w Sektorze I".
2020-06-17
2020-06-26
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ex 20 01 99 (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zwane dalej również medycznymi) z aptek położonych na terenie Gminy-Miasto Płock w Sektorze III.
2020-06-17
2020-06-26
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ex 20 01 99 (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zwane dalej również medycznymi) z aptek położonych na terenie Gminy-Miasto Płock w Sektorze IV
2020-06-12
2020-06-29
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Integracyjno- sensoryczny plac zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.
2020-06-08
2020-06-19
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Pełnienie nadzoru inwestorskiego (z prawem opcji) nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej" w następujących częściach: Część I - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej nad realizacją inwestycji; Część II - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją inwestycji
2020-06-05
2020-06-15
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Modernizacja infrastruktury urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM w Urzędzie Miasta Płocka w ramach poprawy poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego komórek organizacyjnych UMP.
2020-05-29
2020-06-15
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka ,,Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5 w Płocku ul. Kutrzeby 2a - etap I".
2020-05-27
2020-06-05
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Konserwacja rowów (wraz z zimowym utrzymaniem), zbiorników retencyjnych, rzek oraz terenów oczyszczalni wód deszczowych (z wylotami) na terenie miasta Płocka w latach 2020 - 2022.
2020-05-26
2020-06-10
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, zlokalizowanego w Płocku, na działce ewidencyjnej gruntu nr:846 (obręb ewidencyjny 9 - Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna: Płock).
2020-05-26
2020-06-10
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski.
2020-05-20
2020-06-04
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka "Budowa ulicy Ziołowej w Płocku wraz z infrastrukturą techniczną"
2020-05-19
2020-05-27
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta Płocka na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Płocka projektu modernizacji oraz przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno-wysokościowych z układu Kronsztad 60 do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH terenu miasta Płocka
2020-05-19
2020-06-04
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka "Remont łazienek w segmencie B, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w klasach segmentu D w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Walecznych 20 w Płocku"
2020-05-15
2020-06-01
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 - budżet obywatelski.
2020-05-14
2020-05-22
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Zakup sześciu zestawów unitów stomatologicznych wraz ze sprzętem do gabinetów stomatologicznych.
2020-05-12
2020-05-22
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej (z prawem opcji) nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Płocka
Urząd Miasta Płocka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-07
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, zlokalizowanego w Płocku, na działce ewidencyjnej gruntu nr:846 (obręb ewidencyjny 9 - Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjnaPłock).
2020-07-03
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5 w Płocku ul. Kutrzeby 2a - etap I.
2020-07-03
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy - Miasto Płock, sektor II.
2020-07-03
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Płock, sektor I.
2020-06-29
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Konserwacja rowów (wraz z zimowym utrzymaniem), zbiorników retencyjnych, rzek oraz terenów oczyszczalni wód deszczowych (z wylotami) na terenie miasta Płocka w latach 2020 - 2022.
2020-06-26
brak danych
Płock Dostawy Urząd Miasta Płocka Zakup sześciu zestawów unitów stomatologicznych wraz ze sprzętem do gabinetów stomatologicznych.
2020-06-23
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Żytniej wraz z sięgaczami (między ul. Zakątek i ul. Pszenna) oraz brakującą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze".
2020-06-23
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Remont łazienek w segmencie B, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w klasach segmentu D w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Walecznych 20 w Płocku
2020-06-22
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania inwestycyjnego pn."Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku", w formule "zaprojektuj i wybuduj", w ramach którego, planowane jest1) doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe przy ulicy Chopina 16 (Część I), 2) doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ul. Parkowej (Cześć II), 3) zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Otolińskiej 5 (Część III).
2020-06-22
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych
2020-06-01
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski w Płocku.
2020-05-28
brak danych
Płock Usługi Urząd Miasta Płocka Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód roztopowych i opadowych, przebudową istniejącej sieci sanitarnej, przebudową istniejącej sieci wodociągowej, odcinkami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem technicznym dla ulicy Gronowej na osiedlu Wyszogrodzka w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze".
2020-05-27
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 16 przy ul. Zgliczyńskiego 8.
2020-05-27
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Przegląd eksploatacyjny, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników na terenie miasta Płocka oraz odbiór i unieszkodliwienie odpadów powstających w wyniku tej usługi w 2020 roku.
2020-05-25
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Prace remontowe na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku w zakresiekorytarza oraz 6 sal lekcyjnych, schodów wejściowych oraz zakupu regałów przesuwnych do biblioteki.
2020-05-25
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka "Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji- Budżet Obywatelski"
2020-05-20
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Wykonanie robót budowlanych modernizacji elewacji frontowej i bocznych oraz izolacji ścian fundamentowych budynku A Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 wraz z pracami towarzyszącymi.
2020-05-15
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Remont pomieszczeń Miejskiego Przedszkola nr 37 w Płocku w zakresie pięciu łazienek, odwodnienia pomieszczenia piwnicznego oraz bloku żywieniowego.
2020-05-15
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Wykonanie remontu łazienek na parterze, I i II piętrze, dwóch szatni w zapleczu sali gimnastycznej w segmencie A w budynku przy ul. Kossobudzkiego 7 oraz czterech szatni w segmencie C2 w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Płocku´.
2020-05-06
brak danych
Płock Roboty budowlane Urząd Miasta Płocka Budowa boiska, zjazdu linowego oraz placu zabaw wraz z chodnikiem i elementami małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pn"Zagospodarowanie Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa" w Płocku.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Płocka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.