eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Ruda Śląska

Miasto Ruda Śląska - przetargiMiasto Ruda Śląska - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-29
2021-01-19
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Zmiana pokrycia dachowego terenów targowych przy ul. Kupieckiej w Rudzie Śląskiej.
2020-10-08
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej z uwzględnieniem rozwiązań wystawy "Czas to pieniądz" oraz zakresów robót koniecznych do wykonania jakie ujawniły się przy realizacji III etapu przebudowy
2020-10-08
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Budowa szybu windowego wraz z przebudową klatki schodowej i dachu w budynku szkoły przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Ruda Śląska
Miasto Ruda Śląska - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-21
brak danych
Ruda Śląska usługi Miasto Ruda Śląska zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 40 000 000 zł.
2006-02-21
brak danych
Ruda Śląska dostawy Miasto Ruda Śląska zakup energii elektrycznej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Ruda Śląska
Miasto Ruda Śląska - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-29
2021-01-08
Ruda Śląska Usługi Miasto Ruda Śląska Wyceny nieruchomości
2020-12-28
2021-01-12
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu pod PSZOK zlokalizowany w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Mikołaj/Noworudzka z przeznaczeniem do magazynowania odpadów celem ich wywiezienia do zewnętrznej spalarni odpadów
2020-12-10
2020-12-30
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska "Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14A w Rudzie Śląskiej - dyrekcja MOSiR"
2020-12-10
2020-12-22
Ruda Śląska Usługi Miasto Ruda Śląska "Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska"
2020-12-09
2020-12-21
Ruda Śląska Usługi Miasto Ruda Śląska Usługa ubezpieczenia Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz Samorządowych Jednostek Kultury
2020-12-01
2020-12-09
Ruda Śląska Dostawy Miasto Ruda Śląska Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
2020-11-23
2020-12-09
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej. Przebudowa instalacji wentylacyjnej, centralnego ogrzewania, wodnej wraz z p.poż i kanalizacyjnej oraz remont sanitariatów w poziomie przyziemia
2020-11-20
2020-12-08
Ruda Śląska Usługi Miasto Ruda Śląska Zabezpieczenie ruchu drogowego - bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych, aktywnych bezpiecznych przejść dla pieszych i stacji pomiarowych ruchu drogowego na terenie Miasta Ruda Śląska
2020-11-12
2020-11-20
Ruda Śląska Dostawy Miasto Ruda Śląska Zakup oraz dostarczenie odnowienia subskrypcji systemu pocztowego oraz bramy internetowej
2020-11-12
2020-11-20
Ruda Śląska Usługi Miasto Ruda Śląska Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem "Otago"
2020-11-10
2020-11-27
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska "Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14A w Rudzie Śląskiej - dyrekcja MOSiR"
2020-11-06
2020-11-18
Ruda Śląska Dostawy Miasto Ruda Śląska Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli i motorowerów (zwyczajnych, tymczasowych, indywidualnych i zabytkowych) oraz kasacja zużytych tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska
2020-11-05
2020-11-19
Ruda Śląska Dostawy Miasto Ruda Śląska Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
2020-11-05
2020-11-23
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Remonty terenów gminnych niebędących drogami publicznymi ani wewnętrznymi
2020-10-27
2020-11-05
Ruda Śląska Usługi Miasto Ruda Śląska Zakup oraz dostarczenie odnowienia subskrypcji systemu pocztowego oraz bramy internetowej
2020-10-21
2020-11-06
Ruda Śląska Usługi Miasto Ruda Śląska "Usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów"
2020-10-20
2020-10-28
Ruda Śląska Dostawy Miasto Ruda Śląska Zakup i dostawa komputerów
2020-10-08
2020-10-23
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska
2020-10-02
2020-10-19
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Remont części budynku przy ulicy Jadwigi Markowej 20a w Rudzie Śląskiej - Miejski Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
2020-09-30
2020-10-09
Ruda Śląska Usługi Miasto Ruda Śląska Wyceny nieruchomości - 7 zadań

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Ruda Śląska
Miasto Ruda Śląska - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-19
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Bieżące zabezpieczenie ruchu drogowego - 3 zadania
2020-11-19
brak danych
Ruda Śląska Usługi Miasto Ruda Śląska Wyceny - 10 zadań
2020-11-19
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Planty Kochłowice 2.0 - miejsce integracji rudzian w rejonie skweru przy ul. Do Dworca i ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej w Rudzie Śląskiej"
2020-11-18
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska
2020-11-13
brak danych
Ruda Śląska Dostawy Miasto Ruda Śląska Zakup i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska komputerowych materiałów eksploatacyjnych
2020-11-12
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z instalacją oddymiania budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej- etap I
2020-11-09
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Ścieżka Aktywizacyjna - miejsce aktywnego spędzania czasu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej
2020-11-06
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej - etap IV cz. 2
2020-10-29
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska "Radosny Plac Zabaw", przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy MP4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej
2020-10-29
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Odwodnienie w rejonie budynku przy ul. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej
2020-10-01
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną przy budynku SP-40 im. Karola Goduli przy ul. Joanny 13
2020-09-30
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
2020-09-29
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Skwer przy ul. Solidarności w Halembie- miejsce spotkań i integracji
2020-09-25
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Budowa strefy gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1
2020-09-17
brak danych
Ruda Śląska Usługi Miasto Ruda Śląska Świadczenie usługi inspekcji nadzoru w ramach projektu"Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"
2020-09-17
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Halembska strefa aktywności fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 ul. Ks. Lexa 14 w Rudzie Śląskiej - etap II
2020-08-27
brak danych
Ruda Śląska Roboty budowlane Miasto Ruda Śląska Budowa placu zabawLinowy zawrót głowy - duża tyrolka, piramida i trampoliny w strefie aktywności na oś. Bykowina
2020-08-05
brak danych
Ruda Śląska Usługi Miasto Ruda Śląska Wyceny nieruchomości - 5 zadań
2020-08-05
brak danych
Ruda Śląska Dostawy Miasto Ruda Śląska Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do szkół Miasta Ruda Śląska - Zdalna Szkoła +"
2020-08-03
brak danych
Ruda Śląska Usługi Miasto Ruda Śląska Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Ruda Śląska
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.