eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-26
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 965 odc. 210 od km 5+915 do km 5+945 w miejscowości Laskowa Górna - wykonanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego (w podziale na zadania)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-19
2020-11-27
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa 2 szt. samochodów dostawczych
2020-11-18
2020-11-27
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na terenie m. Wierzchosławice - opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego
2020-11-12
2020-11-20
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Usługa ubezpieczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
2020-11-02
2020-11-17
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku administracyjnego ZDW ul. Głowackiego 56 w Krakowie
2020-10-08
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Etap IIITermomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu - z podziałem na częściCzęść 1 - docieplenie budynku, Część 2 - montaż instalacji klimatyzacji
2020-10-01
brak danych
Kraków Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa skrzyżowań DW 780 z drogami gminnymi w zakresie wlotów podporządkowanych(ul.Głogowa, Klonowa, Brzozowa, Topolowa) w m. Chełmek
2020-09-30
2020-10-15
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW 958 na odcinku Raba Wyżna - Pieniążkowice
2020-09-30
2020-10-15
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW 968 wraz z budową chodnika w m. Lubomierz
2020-09-23
2020-10-01
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa materiałów promocyjnych Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 w ramach projektu pn. "Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap 3" dla zadania pn. "Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica"
2020-09-16
2020-10-01
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Etap III: termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu - z podziałem na części: Część 1 - docieplenie budynku, Część 2 - montaż instalacji klimatyzacji
2020-09-08
2020-09-16
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. "Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem"
2020-09-03
2020-09-21
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa skrzyżowań DW 780 z drogami gminnymi w zakresie wlotów podporządkowanych (ul.: Głogowa, Klonowa, Brzozowa, Topolowa) w m. Chełmek
2020-08-19
2020-08-31
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w Myślachowicach - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2020-08-13
2020-08-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na budynek o funkcji administracyjno-socjalnej - Posterunek Drogowy w Suchej Beskidzkiej
2020-08-13
2020-08-28
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Etap II: modernizacja systemów grzewczych - z podziałem na części: Część 1 - budynek obwodu drogowego w Wolbromiu, Część 2 - budynek obwodu drogowego w Sieradzy
2020-08-12
2020-09-10
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Tylmanowa polegająca na budowie mostu na potoku Ochotnickim w odc. 090 km 10+557 wraz z dojazdami oraz budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1637K - opracowanie dokumentacji projektowej
2020-08-03
2020-08-18
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego - DW 794 w m. Trzyciąż
2020-07-31
2020-08-12
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwisk przy DW nr 969 - z podziałem na części: Część 1 - osuwiska w m. Łąkcica, Część 2 - osuwiska w m. Tylmanowa
2020-07-29
2020-08-10
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW nr 977 odc. 020 km 0+870 - 0+950 w m. Nowodworze - opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2020-07-28
2020-08-06
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Wieprz - opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-17
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w Myślachowicach - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2020-11-10
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa materiałów promocyjnych Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 w ramach projektu pn. "Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap 3" dla zadania pn. "Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica"
2020-11-09
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW 958 na odcinku Raba Wyżna - Pieniążkowice
2020-11-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW 968 wraz z budową chodnika w m. Lubomierz
2020-11-02
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Tylmanowa polegająca na budowie mostu na potoku Ochotnickim w odc. 090 km 10+557 wraz z dojazdami oraz budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1637K - opracowanie dokumentacji projektowej.
2020-10-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Etap IIITermomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu - z podziałem na częściCzęść 1 - docieplenie budynku, Część 2 - montaż instalacji klimatyzacji
2020-10-26
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa skrzyżowań DW 780 z drogami gminnymi w zakresie wlotów podporządkowanych (ul.Głogowa, Klonowa, Brzozowa, Topolowa) w m. Chełmek
2020-10-15
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. "Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem"
2020-10-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 968 - z podziałem na częściCzęść nr 1 - Przebudowa mostu w m. Mszana Górna DW 968 odc. 040 km 0+506,78 Część nr 2 - Przebudowa mostu w m. Kamienica DW 968 odc. 070 km 3+459
2020-10-01
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Etap IImodernizacja systemów grzewczych - z podziałem na częściCzęść 1 - budynek obwodu drogowego w Wolbromiu, Część 2 - budynek obwodu drogowego w Sieradzy
2020-09-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na budynek o funkcji administracyjno-socjalnej - Posterunek Drogowy w Suchej Beskidzkiej
2020-09-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniudróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego - DW 794 w m. Trzyciąż
2020-09-25
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Nadzór inwestorski nad robotami branżowymi dla inwestycji pn. "OBWODNICA TUCHOWA" - z podziałem na części
2020-09-21
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Wieprz - opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2020-08-31
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwisk przy DW nr 969 - z podziałem na częściCzęść 1 - osuwiska w m. Łąkcica, Część 2 - osuwiska w m. Tylmanowa
2020-08-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących drogowych barier ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - z podziałem na częściCzęść nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Część nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, Część nr 3 -Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie i Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
2020-08-24
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. "Zabezpieczenie osuwisk w ciągu istniejącego przebiegu DW nr 967 odc. 090 km 0+775 - 2+350 w m. Winiary"
2020-08-24
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW nr 977 odc. 020 km 0+870 - 0+950 w m. Nowodworze - opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2020-08-19
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu serwerowego
2020-08-17
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych - z podziałem na części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.