eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Gorzów Wlkp.

Miasto Gorzów Wlkp. - przetargiMiasto Gorzów Wlkp. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-11
2021-06-28
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Długosza w Gorzowie Wlkp".
2021-06-02
2021-06-17
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Śląskiej 20 w Gorzowie Wielkopolskim z przystosowaniem na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Gorzów Wlkp.
Miasto Gorzów Wlkp. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-06
brak danych
Gorzów Wielkopolski roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Budowa Gorzowskiego Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wielkopolskim.
2006-02-06
brak danych
Gorzów Wielkopolski usługi Miasto Gorzów Wlkp. Udzielenie kredytu w wysokości 40 000 000 zł.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Gorzów Wlkp.
Miasto Gorzów Wlkp. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-20
2021-05-28
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. "Usługa nasadzenia i pielęgnacji drzew i roślin ozdobnych na terenach zieleni miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim"
2021-05-20
2021-06-07
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. "Przebudowa ulicy Spichrzowej - III etap"
2021-05-13
2021-05-31
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek
2021-05-10
2021-05-25
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Okólnej od ul. Pomorskiej do ul. Berlinga w Gorzowie Wlkp".
2021-04-28
2021-05-17
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Przebudowa ul. Słoneczna w Gorzowie Wlkp.
2021-04-28
2021-05-06
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Kampania informacyjno-promocyjna potencjału biznesowego Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn. "Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II"
2021-04-21
2021-05-07
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Długosza w Gorzowie Wlkp".
2021-04-21
2021-04-29
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp."
2021-04-19
2021-05-05
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Przebudowa ul. Kombatantów
2021-04-16
2021-04-26
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2021-03-31
2021-04-12
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Geodezyjne podziały nieruchomości położonych na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski
2021-03-31
2021-04-09
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. "Usługa nasadzenia i pielęgnacji drzew i roślin ozdobnych na terenie zieleni miejskiej w Gorzowie Wlkp."
2021-03-16
2021-04-02
Gorzów Wielkopolski roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek.
2021-03-16
2021-04-02
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek.
2021-03-16
2021-04-08
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek.
2021-03-15
2021-03-23
Gorzów Wielkopolski usługi Miasto Gorzów Wlkp. Podział nieruchomości położonych na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski Geodezyjne wydzielenie pasów drogowych
2021-03-15
2021-03-23
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Podział nieruchomości położonych na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski Geodezyjne wydzielenie pasów drogowych
2021-02-04
2021-02-12
Gorzów Wielkopolski usługi Miasto Gorzów Wlkp. Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
2021-02-04
2021-02-12
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
2021-02-04
2021-02-15
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Gorzów Wlkp.
Miasto Gorzów Wlkp. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-02
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2021-05-21
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2021-05-06
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Odpłatne udostępnienie pomieszczenia na potrzeby tworzonego przez Miasto Gorzów Wielkopolski Punktu Szczepień Powszechnych.
2021-05-05
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Geodezyjne podziały nieruchomości położonych na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski
2021-04-23
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
2021-04-20
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. "Wybór Wykonawcy na prowadzenie kontroli biletowej w pojazdach komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim"
2021-04-19
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Podział nieruchomości położonych na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski Geodezyjne wydzielenie pasów drogowych
2021-04-15
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Budowa Trasy Siedmiu Wzgórz
2021-04-14
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Usługa polegająca na udostępnieniu kompleksu CSR Słowianka osobom niepełnosprawnym
2021-03-31
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej i Przebudowa ul. Akacjowej
2021-03-30
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.
2021-03-24
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn."Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej" w ramach zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I"
2021-03-17
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z wskazanych nieruchomości Miasta Gorzowa Wlkp. w okresie od dnia podpisania umowy (planowany termin 03.03.2021 r.) do 30.06.2024 r.
2021-02-18
brak danych
Gorzów Wielkopolski Dostawy Miasto Gorzów Wlkp. Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II
2021-02-16
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań: Zamówienie częściowe nr 1 - Przebudowa ul. Sosnkowskiego, Zamówienie częściowe nr 2 - Przebudowa ul. Bogusławskiego
2021-02-12
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. Wybór Wykonawcy robót modernizacyjnych związanych z przystosowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Puszkina 1 w Gorzowie Wlkp., na potrzeby realizacji projektu pn. Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora.
2021-02-10
brak danych
Gorzów Wielkopolski Roboty budowlane Miasto Gorzów Wlkp. "Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej " (kontrakt VIII) w ramach zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.- etap I"
2021-02-09
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Usuwanie powstałych wskutek zdarzeń w komunikacji drogowej: substancji ropopochodnych, substancji innego rodzaju, płynnych i półpłynnych i innych, wyciekłych z pojazdów oraz innych odpadów - z jezdni, poboczy, chodników, placów, zatok autobusowych i parkingów w pasie drogowym, stanowiącym własność Miasta Gorzowa Wlkp.
2021-02-01
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
2021-01-28
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Miasto Gorzów Wlkp. Świadczenie na terenie administracyjnym miasta Gorzowa Wielkopolskiego usługi transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami sanitarnymi określonymi w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Gorzów Wlkp.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.