eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg - przetargi



Miejski Zarząd Dróg - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-29
2023-12-07
Tomaszów Lubelski Dostawy Miejski Zarząd Dróg Zakup paliw dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2024 rok
2023-11-24
2023-12-04
Zabrze Usługi Miejski Zarząd Dróg Świadczenie usług ochrony na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu
2023-11-23
2023-12-01
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - projekt"
2023-11-22
2023-11-30
Ostrów Wielkopolski Dostawy Miejski Zarząd Dróg Dostawa oprogramowania do makro i mikroskopowego planowania i symulacji ruchu drogowego i pieszego wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz wsparciem technicznym dla jego użytkowników
2023-11-22
2023-11-30
Ostrów Wielkopolski Dostawy Miejski Zarząd Dróg Dostawa oprogramowania do makro i mikroskopowego planowania i symulacji ruchu drogowego i pieszego wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz wsparciem technicznym dla jego użytkowników
2023-11-22
2023-11-30
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa parkingu buforowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim
2023-11-22
2023-12-07
Zabrze Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym barier ochronnych na terenie miasta Zabrze w roku 2024 z podziałem na części. Część nr 1
2023-11-14
2023-11-29
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze w Płocku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Zarząd Dróg




Miejski Zarząd Dróg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-16
2023-11-24
Płock Usługi Miejski Zarząd Dróg Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Medycznej "
2023-10-19
2023-11-03
Zabrze Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Bieżące utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Zabrze w roku 2024 z podziałem na części.
2023-10-18
2023-11-03
Skoczów Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG Remont odcinków dróg gminnych, z podziałem na 2 części: Cz. 1 - Remont odcinka drogi gminnej 431710S - ul. Dworcowej w Pogórzu, Cz. 2 - Remont odcinka drogi gminnej 431305S - ul. Dolny Bór w Kowalach
2023-10-17
2023-10-24
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ul. Warszawskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
2023-10-17
2023-10-26
Zabrze Usługi Miejski Zarząd Dróg Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacyjnych na terenie miasta Zabrze w roku 2024
2023-10-13
2023-10-30
Zabrze Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Bieżące remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zabrze
2023-10-10
2023-10-25
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Wykonanie remontów cząstkowych, napraw nawierzchni bitumicznych dróg w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2023-10-10
2023-10-25
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na terenie miasta Płocka - powtórzony
2023-10-06
2023-10-16
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Zimowe utrzymanie parków, skwerów i zieleńców na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2023/2024
2023-10-05
2023-10-13
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Zimowe utrzymanie chodników, przystanków autobusowych i placów publicznych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2023/2024
2023-10-04
2023-10-19
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Wykonanie profilowania i wałowania ulic gminnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2023-10-04
2023-10-12
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2023/2024
2023-09-29
2023-10-09
Płock Usługi Miejski Zarząd Dróg Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: 1) "Przebudowa ulicy Sierpeckiej" 2) "Przebudowa ulicy Medycznej " 3) "Rozbudowa ulicy Wiosennej"
2023-09-28
2023-10-06
Skoczów Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonie zimowym 2023/2024 r., z podziałem na 10 części
2023-09-22
2023-10-10
Zabrze Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Budowa drogi na działkach nr 3829/309 i 3835/305, położonych w Zabrzu przy ul. Obrońców Westerplatte
2023-09-19
2023-10-04
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na terenie miasta Płocka
2023-09-18
2023-10-03
Zabrze Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Remont ulicy 11 Listopada w Zabrzu (droga gminna nr 141858S)
2023-09-15
2023-09-25
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Zagospodarowanie obszarów zieleni w ciągu Al. Juliusza Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
2023-08-30
2023-09-14
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Budowa ulicy Jeżynowej w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Jodłowej do ul. Cisowej)
2023-07-20
2023-08-04
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zarząd Dróg




Miejski Zarząd Dróg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-27
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Bieżące remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zabrze
2023-11-24
brak danych
Zabrze Usługi Miejski Zarząd Dróg Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacyjnych na terenie miasta Zabrze w roku 2024
2023-11-15
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Zimowe utrzymanie chodników, przystanków autobusowych i placów publicznych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2023/2024
2023-11-15
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Remont ulicy 11 Listopada w Zabrzu (droga gminna nr 141858S)
2023-11-15
brak danych
Skoczów Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonie zimowym 2023/2024 r., z podziałem na 10 części
2023-11-14
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ul. Warszawskiego w Ostrowie Wielkopolskim
2023-11-14
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Wykonanie profilowania i wałowania ulic gminnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2023-11-03
brak danych
Zabrze Usługi Miejski Zarząd Dróg Zimowe i letnie utrzymanie przystanków autobusowych i tramwajowych, opróżnianie i utrzymanie koszy przyulicznych oraz interwencyjne prace porządkowe
2023-10-30
brak danych
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na terenie miasta Płocka - powtórzony
2023-10-26
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2023/2024
2023-10-26
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Zimowe utrzymanie parków, skwerów i zieleńców na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2023/2024
2023-10-26
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ul. Warszawskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
2023-10-16
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ulicy Chłopskiej w Zabrzu
2023-10-13
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Budowa ulicy Jeżynowej w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Jodłowej do ul. Cisowej)
2023-10-12
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Zagospodarowanie obszarów zieleni w ciągu Al. Juliusza Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
2023-10-09
brak danych
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Wykonanie remontu nawierzchni jezdni na terenie miasta Płocka
2023-10-02
brak danych
Zabrze Usługi Miejski Zarząd Dróg Świadczenie usług Inżyniera dla inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Chłopskiej w Zabrzu"
2023-09-19
brak danych
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego
2023-09-12
brak danych
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina w Płocku
2023-08-18
brak danych
Skoczów Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG Modernizacja nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu, z podziałem na 2 części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zarząd Dróg




« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.