eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg - przetargiMiejski Zarząd Dróg - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-22
2020-10-29
Cieszyn Dostawy Miejski Zarząd Dróg Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie
2020-10-20
2020-11-05
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego w Toruniu
2020-10-20
2020-11-04
Nowy Sącz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 - 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz
2020-10-19
2020-11-03
Nowy Sącz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Modernizacja ulic w Nowym Sączu
2020-10-15
2020-10-30
Nowy Sącz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz
2020-10-13
2020-10-28
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ulicy Wiązowej w Ostrowie Wielkopolskim - etap III
2020-10-09
2020-10-27
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa ulicy Zaułek Dworcowy na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego w Toruniu
2020-10-09
2020-10-26
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa i rozbudowa ulicy Kasztanowej w Ostrowie Wielkopolskim - etap II
2020-10-09
2020-10-26
Nowy Sącz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ulicy Młodzieżowej
2020-10-05
brak danych
Ostrów Wielkopolski Miejski Zarząd Dróg Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej, Krotoszyńskiej, Al. Słowackiego i Raszkowskiej w Ostrowie Wielkopolskim

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Zarząd Dróg
Miejski Zarząd Dróg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-07
2020-10-20
Toruń Usługi Miejski Zarząd Dróg Utrzymanie oznakowania pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z pełnieniem dyżuru pogotowia drogowego w granicach administrcayjnych miasta Toirunia
2020-10-06
2020-10-15
Toruń Usługi Miejski Zarząd Dróg Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Torunia
2020-10-06
2020-10-21
Nowy Sącz Usługi Miejski Zarząd Dróg Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+500 - opracowanie dokumentacji projektowej
2020-10-05
2020-10-15
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim na skrzyżowanie typu rondo turbinowe.
2020-10-02
2020-10-19
Nowy Sącz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Lwowskiej - I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302)
2020-09-30
2020-10-15
Nowy Sącz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Modernizacja obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza
2020-09-25
2020-10-05
Skoczów Usługi Miejski Zarząd Dróg Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2020/2021 r. oraz 2021/2022 r., z podziałem na 9 części.
2020-09-25
2020-10-12
Cieszyn Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Remont nawierzchni drogi, ulicy Hallera w Cieszynie.
2020-09-18
2020-10-05
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ulicy Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ronda na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego do ul. Wysockiej)
2020-09-17
2020-10-02
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Małej w Ostrowie Wielkopolskim
2020-09-15
2020-09-30
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Dybowskiej w Toruniu
2020-09-11
2020-09-28
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ulicy Wiśniowej w zakresie ciągu pieszo - rowerowego w Ostrowie Wielkopolskim (na odcinku od ul. Kamiennej do ronda)
2020-09-11
2020-09-28
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztowej w Płocku
2020-09-09
2020-09-24
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej, Krotoszyńskiej, Al. Słowackiego i Raszkowskiej w Ostrowie Wielkopolskim
2020-09-08
2020-09-23
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ul. Bolta w Toruniu.
2020-09-08
2020-09-16
Nowy Sącz Usługi Miejski Zarząd Dróg Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego Sącza
2020-09-08
2020-09-16
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Zimowe utrzymanie chodników, przystanków autobusowych i placów publicznych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2020/2021
2020-09-08
2020-09-16
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Zimowe utrzymanie parków, skwerów i zieleńców na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2020/2021
2020-09-07
2020-09-22
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Oliwkowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Grabowej do rowu)
2020-08-31
2020-09-15
Nowy Sącz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Modernizacja infrastruktury drogowej miasta Nowego Sącza

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zarząd Dróg
Miejski Zarząd Dróg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-21
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Oliwkowej w Ostrowie Wielkopolskim (odc. od ul. Grabowej do rowu)
2020-10-21
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ulicy Wiśniowej w zakresie ciągu pieszo - rowerowego w Ostrowie Wielkopolskim (na odcinku od ul. Kamiennej do ronda)
2020-10-15
brak danych
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ulicy Boryszewskiej
2020-10-08
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa dróg dojazdowych do budynków nr 11 i 25 na ulicy Żwirki w Ostrowie Wielkopolskim
2020-10-07
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Zimowe utrzymanie chodników, przystanków autobusowych i placów publicznych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2020/2021
2020-10-07
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Zimowe utrzymanie parków, skwerów i zieleńców na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2020/2021
2020-10-02
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Naprawa i remonty przy użyciu tłucznia kamiennego, frezowiny i żużla paleniskowego nawierzchni dróg gruntowych znajdujących się w zarządzaniu Miejskiego Zarząd Dróg w ramach bieżącego utrzymania ulic na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020-09-30
brak danych
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów w Toruniu
2020-09-29
brak danych
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ulicy Bukowej
2020-09-23
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową zasilaną gazem ziemnym w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim
2020-09-23
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2020/2021
2020-09-23
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ulicy Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim
2020-09-22
brak danych
Ostrów Wielkopolski Usługi Miejski Zarząd Dróg Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień i pozwoleń przebudowy skrzyżowania ulicWrocławskiej, Sadowej i Brzozowej w Ostrowie Wielkopolskim na skrzyżowanie typu rondo
2020-09-14
brak danych
Płock Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Zaprojektowanie i budowa kablowej sieci oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Chemików oraz budowa kablowej sieci oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Widok w Płocku
2020-09-09
brak danych
Skoczów Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu (masa asfaltobetonowa układana na gorąco).
2020-08-18
brak danych
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Zagospodarowanie terenów położonych przy ul. Gagarina 34 w Toruniu
2020-08-13
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa nawierzchni jezdni na ulicy Kalinowej i ulicy Wiązowej w Ostrowie Wielkopolskim - etap II (dł. 56 m)
2020-08-12
brak danych
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Remont ul. Poniatowskiego w Toruniu na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Piastowskiej
2020-08-07
brak danych
Toruń Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz przebudowa skrzyżowania ulic Legionów i Żwirki i Wigury w Toruniu
2020-08-03
brak danych
Ostrów Wielkopolski Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Przebudowa ulicy Dembińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - wydzielenie miejsc postojowych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zarząd Dróg
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.