eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - przetargiZarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-15
2020-09-30
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Przebudowa chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na ul. Chociszewskiego w Poznaniu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-15
2020-09-23
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Rewaloryzacja terenów zieleni w pasach drogowych miasta Poznania
2020-09-09
2020-09-17
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Prowadzenie nadzoru nad realizacją usługi zimowego utrzymania i oczyszczania dróg w sezonie 2020/2021
2020-09-03
2020-09-18
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Remont nawierzchni chodnika Osiedle Piastowskie (odc. Na Skarpie - Szczytnicka; strona wschodnia)
2020-08-19
2020-08-28
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wykonanie specjalistycznego przeglądu drzewostanu w pasach drogowych miasta Poznania oraz nadzoru inwestorskiego nad cięciami pielęgnacyjnymi drzew przyulicznych zakwalifikowanych do przycinki w czasie przeprowadzonego przeglądu
2020-08-18
2020-09-02
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na wybranych obszarach centrum miasta Poznania
2020-08-12
2020-08-27
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Remont nawierzchni chodnika w ul. Szeherezady w Poznaniu
2020-08-06
2020-08-21
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Budowa zespołu urządzeń osadnik-separator oczyszczających ścieki deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Śląskiej w Poznaniu z wylotem A33 do cieku Bogdanka
2020-08-05
2020-08-20
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Przebudowa ul. Porzeczkowej w Poznaniu
2020-08-04
2020-08-19
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Przebudowa ulicy Jaworowej w Poznaniu
2020-07-30
2020-08-14
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA W UL. SOŁTYSIEJ W POZNANIU
2020-07-30
2020-08-07
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2020 roku
2020-07-23
2020-07-31
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Interwencyjne wypompowywanie wody opadowej, wody roztopowej oraz piasku z miejsc retencjonowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia lub nieprzejezdności drogi
2020-07-21
2020-08-05
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Remont nawierzchni chodnika w ul. Saperskiej (odc. Czwartaków - Hetmańska, strona wschodnia)
2020-07-16
2020-07-31
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Przebudowa skrzyżowania ulic Karpiej i Dworskiej oraz rozbudowa ulicy Karpiej w rejonie posesji Karpia 17 i 22 z pracami towarzyszącymi
2020-07-03
2020-07-20
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Budowa drogi dla rowerów na ul. Marcelińskiej w Poznaniu
2020-06-30
2020-07-15
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Rozbudowa ul. Cyniowej na odcinku od ul. Astrowej do ul. Gerberowej wraz z oświetleniem w Poznaniu
2020-06-26
2020-07-13
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Budowa osadnika dla oczyszczania wód opadowych z pasa drogowego ul. Morasko w Poznaniu
2020-06-19
2020-06-29
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wykonanie obsadzeń drzewami na terenie pasów drogowych Miasta Poznania wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną zieleni
2020-06-18
2020-07-03
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na os. Piastowskim w Poznaniu - obszar 1- bezpieczna droga do szkoły
2020-06-09
2020-06-24
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicach Poznańskiej i Jeżyckiej w Poznaniu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-23
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Przebudowa ulicy Jaworowej w Poznaniu
2020-09-23
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Remont nawierzchni chodnika w ul. Sołtysiej w Poznaniu
2020-09-17
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2020 roku
2020-09-14
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Zamówienie publiczne w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych do zamówienia podstawowego pn. Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019 - cz. III
2020-09-10
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019 - cz. IV
2020-09-07
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Rozbudowa ul. Cyniowej na odcinku od ul. Astrowej do ul. Gerberowej wraz z oświetleniem w Poznaniu
2020-08-31
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Remont nawierzchni chodnika w ul. Dziewińskiej (odcinek Braniborska - Kmicica; strona północno - wschodnia)
2020-08-31
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Budowa nawierzchni przepuszczalnej i oświetlenia w ulicy Zdrojowej na odcinku od ulicy Bnińskiej do ulicy Koralowej w Poznaniu
2020-08-27
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Remont nawierzchni ul. Warszawskiej w Poznaniu - etap IV
2020-08-26
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Budowa drogi dla rowerów na ul. Marcelińskiej w Poznaniu
2020-08-26
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Budowa osadnika dla oczyszczania wód opadowych z pasa drogowego ul. Morasko w Poznaniu
2020-08-24
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Interwencyjne wypompowywanie wody opadowej, wody roztopowej oraz piasku z miejsc retencjonowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia lub nieprzejezdności drogi
2020-08-03
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Koszenie trawników i poboczy w pasach drogowych - rejon 3B
2020-07-27
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019" - cz. IV
2020-07-23
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019 - cz. III
2020-07-23
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Karmelickiej w Poznaniu
2020-07-23
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wykonanie obsadzeń drzewami na terenie pasów drogowych Miasta Poznania wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną zieleni
2020-07-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicach Poznańskiej i Jezyckiej w Poznaniu
2020-07-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na os. Piastowskim w Poznaniu- obszar 1- bezpieczna droga do szkoły
2020-07-14
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej w Poznaniu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.