eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › EUROVIA POLSKA S.A.

Dane wykonawcy:

EUROVIA POLSKA S.A.
Irysowa 1
55-040 Bielany Wrocławskie
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie EUROVIA POLSKA S.A. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2009 - 2020Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

823

Łączna wartość
wygranych przetargów

991 713 629 zł

Liczba zamawiających

286

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma EUROVIA POLSKA S.A., najczęściej zlokalizowane były w województwie śląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie EUROVIA POLSKA S.A. zamówień to 991 713 628,80 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2016 (120 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Dróg Powiatowych.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 16 967 239,85 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Miejska Nowa Ruda przetargu, którego przedmiotem było Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 2 460,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Wykonanie robót dodatkowych do zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne Przetarg ogłoszony był przez Gmina Kołbaskowo.


Liczba udzielonych firmie EUROVIA POLSKA S.A. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy EUROVIA POLSKA S.A. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2020 11 10 405 399,46 PLN 11
2019 20 49 021 254,29 PLN 15
2018 10 20 165 739,20 PLN 9
2017 63 122 981 992,24 PLN 48
2016 120 106 799 557,29 PLN 78
2015 75 59 322 497,00 PLN 54
2014 91 112 885 320,19 PLN 62
2013 93 64 023 426,17 PLN 49
2012 111 119 042 168,69 PLN 64
2011 110 149 740 403,91 PLN 59
2010 88 152 479 376,42 PLN 55
2009 31 24 846 493,94 PLN 27
RAZEM: 823 991 713 628,80 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (717 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 857 804 113,90 zł). Przetargi, w których wygrywa firma EUROVIA POLSKA S.A. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty drogowe, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty w zakresie naprawy dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, Roboty budowlanePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma EUROVIA POLSKA S.A. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wrocław (52 przetargi na łączną kwotę 57 684 713,74 zł). Poznań (37 przetargów na łączną kwotę 74 845 983,69 zł). Zielona Góra (36 przetargów na łączną kwotę 69 423 843,72 zł). Bielsko-Biała (25 przetargów na łączną kwotę 19 635 715,58 zł). Dębica (25 przetargów na łączną kwotę 26 996 128,97 zł).

Lista przetargów, w których firma EUROVIA POLSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2020

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2020-11-02 Żary

Gmina Żary
Roboty budowlane

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żary
101 743,35 PLN
2020-10-07 Jastrzębie-Zdrój

Miasto Jastrzębie Zdrój
Roboty budowlane

"Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - remont ul. Lechonia"
344 192,57 PLN
2020-10-07 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont nawierzchni autostrady A4 w km 139+125 - 139+700 str. P
716 565,93 PLN
2020-10-01 Rudziniec

Gmina Rudziniec
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnychulicy Szkolnej w Łączy i ulicy Dąbrówka w Bojszowie
414 310,72 PLN
2020-09-25 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w km 0+000 do km 21+993 na terenie GminRajcza, Milówka, Ujsoły Część IIIprojekt w granicach administracyjnych Gminy Ujsoły - odcinek 4
1 563 887,77 PLN
2020-08-21 Gliwice

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach
2 632 200,00 PLN
2020-08-06 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA UL. KORDECKIEGO NA ODCINKU OD UL. ALBAŃSKIEJ DO UL. ŚCIEGIENNEGO ORAZ OD UL. ŚCIEGIENNEGO DO UL. SIELSKIEJ (POZNAŃ)
1 918 540,35 PLN
2020-06-05 Stęszew

Gmina Stęszew
Roboty budowlane

Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Różanej, Chabrowej, Malwowej, Sasankowej, Fiołkowej z materiału Wykonawcy, Etap I ul. Różana, Chabrowa i Malwowa.
1 254 512,28 PLN
2020-05-05 Jasienica

Gmina Jasienica
Roboty budowlane

Remonty i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Jasienica
653 659,66 PLN
2020-03-06 Oświęcim

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Roboty budowlane

"Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów i ubytków jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu oświęcimskiego w latach 2020 - 2021".
586 710,00 PLN
2020-02-21 Zielona Góra

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice od km 77+510,09 do km 77+614,09.
219 076,83 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EUROVIA POLSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2020 to 10 405 399,46 zł.

Rok 2019

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2019-12-24 Oświęcim

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Roboty budowlane

Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski"
14 154 992,55 PLN
2019-12-18 Tarnów

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Roboty budowlane

"Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73"
2 867 335,14 PLN
2019-11-06 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Przetoczyno
388 274,20 PLN
2019-10-30 Trzebnica

Gmina Trzebnica
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów w Gminie Trzebnica.
2 336 629,30 PLN
2019-10-15 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 w mieście Żelazno na odcinku od km 10+262 do km 10+570
610 832,74 PLN
2019-10-01 Zielona Góra

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 285 m. Grabice.
383 779,89 PLN
2019-09-17 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w Kolbudach polegająca na poprawie nośności korpusu drogowego
1 584 525,02 PLN
2019-09-04 Rybnik

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy Bełkowskiej w Bełku.
291 829,41 PLN
2019-09-02 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zadanie 5. w ramach Projektu pn. "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew"
3 959 649,79 PLN
2019-08-09 Gliwice

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Modernizacja drogi powiatowej Nr 2931S
507 647,47 PLN
2019-08-07 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
10 624 147,16 PLN
2019-08-05 Syrynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej 5037S (ul. 1 Maja w Gołkowicach) - II
648 958,54 PLN
2019-07-31 Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

"Roboty uzupełniające przy odtwarzaniu nawierzchni dróg po robotach realizowanych przez AQUA S.A., THERMA Sp. z o.o. i innych gestorów sieci na terenie miasta Bielska-Białej".
1 766 286,15 PLN
2019-06-26 Rybnik

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej 5601S na odcinku w Suminie.
895 665,47 PLN
2019-06-24 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Pozimowe remonty dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Żywieckiego w 2019 r. w gminachGilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Łękawica, Ślemień
193 725,00 PLN
2019-06-19 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zadanie 5. w ramach Projektu pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I"
2 853 915,25 PLN
2019-06-13 Kłodzko

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

"Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów - Poręba - Długopole Zdrój, km 2+000 - 3+000 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]"
813 305,98 PLN
2019-05-28 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE DRÓG GMINY ŻUKOWO - NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
995 490,94 PLN
2019-04-24 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Rozbudowa Alei Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską poprzez budowę drogi rowerowej - zadanie 4
736 789,07 PLN
2019-02-25 Stęszew

Gmina Stęszew
Roboty budowlane

Przebudowa dróg ul. Topolowej, Wierzbowej, Akacjowej, Bluszczowej, Dębowej, Jaworowej, Łozowej, Klonowej, Brzozowej, Jarzębinowej w m. Stęszew gm. Stęszew z materiału Wykonawcy wraz z robotami zastępczymi.
2 407 475,22 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EUROVIA POLSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2019 to 49 021 254,29 zł.

Rok 2018

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2018-11-05 Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Naprawa nawierzchni jezdni i chodników wybranych ulic w Bielsku-Białej z podziałem na dwie części zamówienia, zwane również "Zadaniami". Zadanie 1Naprawa nawierzchni jezdni ulicAkacjowej, Owsianej i Skalnej, Zadanie 2Naprawa nawierzchni jezdni ulicMariana Czecza, Źródlanej.
696 382,34 PLN
2018-10-30 Mszana

Gmina Mszana
Roboty budowlane

Przebudowa ul. bocznej Centralnej w Połomi
253 088,76 PLN
2018-10-29 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na częściCzęść 1 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 212 w km 29+800 - 31+715 Nożyno - Unichowo; Część 2 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 226 w km 37+080 - 38+600 m. Rokitnica; Część 3 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 228 w km 46+000 - 47+750 Brodnica Górna - Ręboszewo; Część 4 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 213 w km 38+700 - 40+310 m. Pobłocie - Etap III; Część 5 - Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 377 w km 6+810 - 8+430 granica Województwa Pomorskiego - Pieniążkowo
1 264 966,80 PLN
2018-10-02 Radziechowy

Gmina Radziechowy - Wieprz
Roboty budowlane

Roboty budowlane na drogach gminnych i placach na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz
44 280,00 PLN
2018-09-18 Żory

Gmina Miejska Żory
Roboty budowlane

Budowa i utwardzenie dróg w Żorach - etap VIII.
921 251,01 PLN
2018-09-17 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 362 w m. Skałka w km 9+405 - 10+181 długość 0,776 km. CPV 45.23.31.42-6.
1 212 271,37 PLN
2018-09-10 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej 4144S tj. ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z odwodnieniem 0+000 do 2+500
2 830 479,44 PLN
2018-09-05 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 m. Służejów w km 50+597,60 -51+470 wraz z budową chodników i zatok autobusowych.
2 950 880,86 PLN
2018-08-21 Wieliczka

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Roboty budowlane

Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka
9 609 948,06 PLN
2018-07-25 Spytkowice

Gmina Spytkowice
Roboty budowlane

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie wykonania remontu dróg gminnych na terenie miejscowości Ryczów i Spytkowice
382 190,56 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EUROVIA POLSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2018 to 20 165 739,20 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-09-27 Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni ulic Bibliotecznej, Sadowej, Siostrzanej, Łuczników i Świt w Bielsku-Białej.
375 589,22 PLN
2017-09-14 Dobra

Gmina Dobra
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km
381 546,00 PLN
2017-09-06 Suszec

Gmina Suszec
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka bocznego ul. Na Grabówki w Suszcu - drogi dojazdowej do gruntów rolnych
252 876,93 PLN
2017-08-31 Nowy Dwór Gdański

Gmina Nowy Dwór Gdański
Roboty budowlane

Remont ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim
1 579 449,16 PLN
2017-08-30 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

"Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179 odcinek granica województwa - Nowy Dwór
2 858 887,12 PLN
2017-08-29 Zielona Góra

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605F na skrzyżowanie typu rondo z wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben"
3 483 207,57 PLN
2017-08-29 Jaworzno

Urząd Miejski
Roboty budowlane

Budowa Obwodnicy Północnej Jaworzna, odcinek nr 3 ul. Szczakowska - ul. Św. Wojciecha
4 089 873,31 PLN
2017-08-29 Żory

Gmina Miejska Żory
Roboty budowlane

Budowa i utwardzenie dróg w Żorach - etap VI
1 703 450,21 PLN
2017-08-28 Węgierska Górka

Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Węgierska Górka
Roboty budowlane

Odbudowa drogi leśnej "Do Białego" w leśnictwie Skrzyczne
451 467,69 PLN
2017-08-24 Nędza

Gmina Nędza
Roboty budowlane

Modernizacja ul.Wyrobiskowej w Babicach
261 384,27 PLN
2017-08-23 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1415S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska-Ślemień w km od 4+611 do km 4+649 w m. Pewel Ślemieńska
450 618,31 PLN
2017-08-18 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od km 55+947 do km 57+900
1 298 888,63 PLN
2017-08-14 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica - Milówka - Rajcza - Ujsoły - Granica Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie gminy Rajczaodcinek od km 4+877 do km 6+238; odcinek od km 6+238 do km 7+752 (z wyłączeniem odcinka dł. 155 m w km od 7+400 do km 7+555) oraz odcinek od km 7+752 do km 8+399,66
3 426 449,54 PLN
2017-07-24 Hażlach

Gmina Hażlach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej - ul. Jagodowej w Brzezówce
531 720,44 PLN
2017-07-18 Rybnik

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont odcinka drogi powiatowej 5613S ul. ks. Pojdy w Leszczynach, od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do zameczka.
636 493,60 PLN
2017-07-14 Kłodzko

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie
542 653,47 PLN
2017-07-12 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn."Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Niepołomickiej w Gdańsku - Etap II - Modernizacja na odcinku od ul. Przebiśniegowej do ul. Kampinoskiej" w ramach zadania pn."Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska"
1 383 973,71 PLN
2017-07-12 Kamieniec

Gmina Kamieniec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Puszczykówiec - Trzcinica
744 735,91 PLN
2017-07-12 Kamieniec

Gmina Kamieniec
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Goździchowo - Łęki Wielkie
1 725 665,46 PLN
2017-07-06 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Sztwiertni w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych"
208 071,40 PLN
2017-07-05 Pszów

Gmina Miasto Pszów
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w Pszowie
332 431,85 PLN
2017-07-04 Kraków

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Roboty budowlane

Budowa obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w Krzywaczce, w ciągu drogi powiatowej nr 1940K relacji Krzywaczka - Skawina z rozbiórką istniejącego mostu
3 224 813,48 PLN
2017-07-04 Pszczyna

Urząd Miejski w Pszczynie
Roboty budowlane

"Przebudowa ul. Bogedaina w Pszczynie"
1 242 221,34 PLN
2017-06-30 Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Naprawa nawierzchni jezdni w ul. Lawendowej, Wadowickiej i Wita Stwosza w Bielsku-Białej.
78 303,52 PLN
2017-06-28 Zielona Góra

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 92 na odcinkachod km 44+542 do km 46+132, od km 47+042 do km 49+042, od km 50+370 do km 55+555
8 095 678,38 PLN
2017-06-28 Radków

Gmina Radków
Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej Ścinawka Górna - Włodowice wraz z remontem ścieżki rowerowej w Radkowie ul. Grunwaldzka - góra Guzowata i oznakowaniem tras rowerowych z podziałem na dwie części
690 028,27 PLN
2017-06-26 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Modernizacja drogi powiatowej 2655 S ul. Furmańska
342 391,73 PLN
2017-06-23 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont odnowa nawierzchni dróg Cieszyna w 2017 roku
602 931,49 PLN
2017-06-19 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni ul. Klonowej i Topolowej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych"
211 246,89 PLN
2017-06-14 Sucha Beskidzka

Powiat Suski
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1695K Zawoja-Przysłop-Stryszawa na odcinku od km 0+000 do km 4+949 w m. Zawoja i Stryszawa
3 776 065,52 PLN
2017-06-13 Bieruń

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Roboty budowlane

Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap II, w tym"Przebudowa drógks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu"; "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu"; "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu".
9 753 420,09 PLN
2017-06-08 Wisła

Gmina Wisła
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej ul. Czarne
253 215,94 PLN
2017-06-05 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łeba na odcinku od przejazdu kolejowego do ronda
1 196 103,88 PLN
2017-05-31 Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Roboty budowlane

"Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w SzczecinieRemont drogi krajowej nr 10 Kalisz Pom. - Biały Zdrój od km 107+600 do km 112+000 dł. odc. 4,4 km".
2 330 384,53 PLN
2017-05-19 Stare Czarnowo

Gmina Stare Czarnowo
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo - Etap I
657 372,93 PLN
2017-05-11 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do pl. Zamenhofa w Szczecinie
5 998 815,94 PLN
2017-05-10 Rybnik

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach.
1 572 983,67 PLN
2017-05-09 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja Al. Zwycięstwa na wysokości ul. Nawigatorów w Gdyni
1 284 731,20 PLN
2017-04-28 Bobrowice

Gmina Bobrowice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi w miejscowości Wełmice - Etap I
363 371,15 PLN
2017-04-28 Police

Starostwo Powiatowe w Policach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3922Z Stobno - Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej
2 163 741,59 PLN
2017-04-26 Świnoujście

Gmina Miasto Świnoujście
Roboty budowlane

Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu - budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Uzdrowiskowej i Nad Świną w Świnoujściu
2 698 563,42 PLN
2017-04-20 Libiąż

Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej klasy D, nr 100252K - ul. Górniczej w Libiążu od km 0+000 do km 0+721.
1 113 150,00 PLN
2017-04-19 Dobra

Gmina Dobra
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km
1 994 904,23 PLN
2017-04-19 Brzostek

Gmina Brzostek
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 73 z ul. Mysłowskiego w miejscowości Brzostek k/gimnazjum - odcinek łączący ul. Królowej Jadwigi z M.N. Mysłowskiego
1 222 487,78 PLN
2017-04-19 Chybie

Gmina Chybie - Wójt Gminy Chybie
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Okrężnej od skrzyżowania z ul. Teligi do skrzyżowania z ul. Bielską w Chybiu
298 488,48 PLN
2017-04-12 Wisła

Gmina Wisła
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej ul. Czarne od km 3+100 do km 3+700 na długości 600 m.
338 806,67 PLN
2017-04-07 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1427 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ MOSTU I CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINNA.
3 378 785,24 PLN
2017-04-03 Ząbkowice Śląskie

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3170D HENRYKÓW- SKALICE
624 859,13 PLN
2017-03-21 Lubiszyn

Urząd Gminy Lubiszyn
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Baczyna
1 155 805,06 PLN
2017-03-21 Strzelce Krajeńskie

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Roboty budowlane

Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko - Zwierzyn km 0+000 - 2+765,878
1 311 487,85 PLN
2017-03-17 Świnna

Gmina Świnna
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km od 4+500 do km 5+500 w miejscowości Pewel Ślemieńska".
678 486,45 PLN
2017-03-16 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Usługi

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań - Komorniki w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej długości 1,9 km ETAP II
5 406 569,49 PLN
2017-03-06 Skwierzyna

Urząd Miejski w Skwierzynie
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MURZYNOWO NA DZIAŁKACH NR 440, 643, 548, 549, 556, 394/23, 394/24
605 896,55 PLN
2017-02-27 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe dróg i ulic miejskich i powiatowych oraz modernizacje nawierzchni dróg na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
415 556,65 PLN
2017-02-17 Wisła

Gmina Wisła
Roboty budowlane

Modernizacja (remont) dróg gminnych - ul. Prosta i Łukowa etap I
248 245,52 PLN
2017-02-15 Pszczółki

Gmina Pszczółki
Usługi

Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach
1 715 547,62 PLN
2017-02-09 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Roboty w zakresie nawierzchni z podziałem na zadaniaZad. 1Utwardzanie dojazdu do boiska przy ulicy Cystersów. Zad. 2Wykonanie robót bitumicznych na ul. Zajęczej i Klonowej. Zad. 3Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy obiekcie sportowym przy ulicy Sygnały.
58 330,44 PLN
2017-02-07 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Usługi

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień na odcinku o długości 1000 mb w km 3+500 do 4+500 w m. Pewel Ślemieńska
434 532,19 PLN
2017-01-27 Wisła

Gmina Wisła
Usługi

Remont (modernizacja) dróg gminnych - ul. Różana
71 811,89 PLN
2017-01-26 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

BIEŻĄCE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ULIC W ZAKRESIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH ORAZ REMONTÓW NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE MIASTA DĘBICA W ROKU 2017
728 824,88 PLN
2017-01-23 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń
9 959 379,58 PLN
2017-01-16 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Studziennej w Elblągu
996 977,93 PLN
2017-01-12 Nowa Ruda

Gmina Miejska Nowa Ruda
Roboty budowlane

Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie
16 967 239,85 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EUROVIA POLSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 122 981 992,24 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-30 Zgierz

Gmina Miasto Zgierz
Roboty budowlane

Zamówienie powtórzone do zamówienia "Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto -Zgierz -część IV" - PRZEBUDOWA ULICY BORUTY NA ODCINKU OD UL. ENERGETYKÓW DO UL. KWASOWEJ.
285 000,00 PLN
2016-12-16 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Budowa drogi lokalnej KL7 ze zjazdami i infrastrukturą techniczną w pasie drogowym w rejonie ul.Zakładowej we Wrocławiu
933 430,91 PLN
2016-12-08 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi ul. Ułańskiej od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do ul. Gen. Marii Wittek, w podziale na zadania
996 021,74 PLN
2016-12-06 Dobiegniew

Gmina Dobiegniew
Roboty budowlane

Przebudowa drogi od miejscowości Łęczyn do drogi krajowej 22, Gmina Dobiegniew
1 221 116,73 PLN
2016-12-05 Chrzanów

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
Roboty budowlane

Przebudowa części drogi powiatowej nr 1001 K - ul. Sikorskiego w Libiążu- Etap II.
170 465,65 PLN
2016-11-30 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 w Krynicy Morskiej
842 607,49 PLN
2016-11-28 Świnna

Wójt Gminy w Świnnej
Roboty budowlane

Odbudowa ul. Północnej w km 0+000-0+210 w Rychwałdku, Odbudowa ul. Wypoczynkowej w km 0+325-0+345 i przepustu w km 0 +040 w Trzebini, Odbudowa ul. Wolności w km 0+000-0+260 w Świnnej.
190 475,35 PLN
2016-11-25 Żywiec

Związek Międzygminny ds. Ekologii
Roboty budowlane

Kontynuacja robót budowlanych na drogach gminnych w Gminie Jeleśnia
891 585,67 PLN
2016-11-23 Świnna

Wójt Gminy w Świnnej
Usługi

Odbudowa ul. do RSP ( Fojtucha) w km 0+000-0+530 w Pewli Ślemieńskiej.
468 460,47 PLN
2016-11-22 Radziechowy

Gmina Radziechowy - Wieprz
Usługi

Przebudowa ul. Promiennej w km 0+370 - 0+748 w miejscowości Radziechowy
148 620,65 PLN
2016-11-16 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Usługi

Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie
937 974,97 PLN
2016-11-16 Wejherowo

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Usługi

CZĘŚCIOWA NAPRAWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACÓW W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 8636 ROZEWIE (ETAP I,II i III)
1 088 565,60 PLN
2016-11-16 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Usługi

Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie - Straconka o długości 634 mb w km 4+841 do km 5+475 w m. Międzybrodzie Bialskie
248 794,20 PLN
2016-11-16 Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Usługi

Przebudowa miejsc postojowych przy torach kolejowych Dworca Głównego PKP w Bielsku-Białej.
564 931,73 PLN
2016-11-15 Zgierz

Gmina Miasto Zgierz
Usługi

Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - część IV
324 906,99 PLN
2016-11-10 Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330R Ruda - Sędziszów Małopolski w miejscowości Ruda i Boreczek
568 778,60 PLN
2016-11-10 Włocławek

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Usługi

Przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki
3 492 228,37 PLN
2016-11-07 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do Umowy 70/UD/16 dotyczącej Przebudowy i modernizacji nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 r. pakiet I roboty budowlane naprawcze dotyczące zadania przebudowy ulicy Glinki na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy.
350 943,24 PLN
2016-11-07 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Usługi

Remont nawierzchni ulicy Hangarowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Struga-Hangarowa-Gryfińska w Szczecinie z podziałem na etapyEtap I - remont jezdni wyjazdowej na odcinku od prawostkrętu w ul. Citroena do włączenia jezdni wspomagającej ul. Hangarowej. Etap II - rozbudowa skrzyżowania ulic Struga-Hangarowa-Gryfińska.
2 976 906,00 PLN
2016-11-04 Pszczyna

Urząd Miejski w Pszczynie
Usługi

Przebudowa drogi bocznej od ul. Wolności w Ćwiklicach.
50 036,17 PLN
2016-11-03 Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec
Usługi

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC
156 136,83 PLN
2016-10-28 Bardo

Urząd Miasta i Gminy Bardo
Usługi

Asfaltowanie ulicy 1- go Polnej w Bardzie
255 309,23 PLN
2016-10-28 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Usługi

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2476P Runowo - Trzebisławki w m. Pierzchno
339 551,18 PLN
2016-10-27 Dąbrowa Górnicza

Gmina Dąbrowa Górnicza
Usługi

"Budowa drogi w ul. Jasińskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z oświetleniem i odwodnieniem"
1 133 336,18 PLN
2016-10-27 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn
Usługi

Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 532 - ul. Hallera w Kwidzynie
3 981 330,93 PLN
2016-10-25 Mszana

Gmina Mszana
Usługi

Remonty dróg w Gminie Mszana
148 918,07 PLN
2016-10-24 Kórnik

Miasto i Gmina Kórnik
Usługi

Modernizacja drogi gminnej ulicy Grabowej w miejscowości Kamionki
139 875,08 PLN
2016-10-24 Kórnik

Miasto i Gmina Kórnik
Usługi

Modernizacja ulicJ. Świgonia, Kwiatowa, Słoneczna i ul. Leśna w miejscowości Dziećmierowo
452 748,90 PLN
2016-10-20 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Usługi

Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej w Gdańsku -etap I
1 235 081,94 PLN
2016-10-18 Zielona Góra

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Usługi

Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 315 w m. Przyborów od km 46+000 do km 47+650
1 595 759,18 PLN
2016-10-17 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Usługi

Remont ul. Grudziądzkiej w Toruniu
1 745 067,11 PLN
2016-10-14 Łękawica

Gmina Łękawica
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia uzupełniającego dla zadaniaBudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowości Łękawica -etap III
1 080 332,04 PLN
2016-10-12 Łaziska Górne

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
Usługi

Remont odcinka drogi S 5313 ul.Kobiórska, Sadowa w Orzeszu
303 265,39 PLN
2016-10-12 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 114 w m. Police, ul. Grunwaldzka zamówienie uzupełniające do postępowania nr ZZDW.6/391/70/8-3/2/2016 zakończonego umową 267/8-3/2/2016 z dnia 23.05.2016 r.
52 436,44 PLN
2016-10-05 Radziechowy

Gmina Radziechowy - Wieprz
Usługi

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Morawców w Radziechowach w gminie Radziechowy - Wieprz w km 0+525 do 0+720
146 601,06 PLN
2016-10-05 Radziechowy

Gmina Radziechowy - Wieprz
Usługi

Przebudowa drogi Wierchowej w Brzuśniku w km 0+000 do 0+660 w gminie Radziechowy-Wieprz
422 267,22 PLN
2016-10-04 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Usługi

Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku obejmującegoZadanie 1. Budowa chodnika od ul. Świętokrzyskiej do ul. Bieszczadzkiej Zadanie 2. (część) Poprawa stanu nawierzchni ul. Wieżyckiej
368 167,43 PLN
2016-09-30 Chełmno

Gmina Miasto Chełmno
Usługi

"Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Miasto Chełmno"
72 999,12 PLN
2016-09-29 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicach Powstańców Warszawy i Haffnera w Sopocie, w ramach projektu pnOchrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj.Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie , finansowany w ramach RPO dla Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020
728 756,61 PLN
2016-09-21 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka ul. Krakowskiej w Zelkowie (droga publiczna 601668K).
723 678,77 PLN
2016-09-08 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na wjeździe do m. Węgry w ciągu drogi nr 346 - zmiana geometrii drogi - w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 71320000-7, 45000000-7
316 354,64 PLN
2016-09-06 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Gołębiewko w zakresie budowy zatok autobusowych
279 795,47 PLN
2016-09-06 Myślenice

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Zadanie nr 1 - Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr K1935 i K1923: Zadanie nr 1.1 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 w miejscowości Myślenice
518 099,31 PLN
2016-09-06 Wrocław

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
Roboty budowlane

ZADANIE 1
256 937,95 PLN
2016-09-05 Rybnik

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 7806S ulicy Szerockiej w Świerklanach.
2 259 755,59 PLN
2016-09-05 Maszewo

Gmina Maszewo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Gęstowice - Chlebów metodą zaprojektuj i zbuduj
2 186 449,76 PLN
2016-09-05 Łękawica

Gmina Łękawica
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowości Łękawica- etap III
3 136 355,06 PLN
2016-09-01 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Wzmocnienie skarpy wzdłuż ul. Sochaczewskiej, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej pomiędzy ul. Sochaczewską 15 a ul. Łowicką 21 w Gdyni
1 011 177,58 PLN
2016-09-01 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km. 5+750 na potoku Juszczynka w miejscowości Juszczyna
736 572,83 PLN
2016-08-31 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja chodnika na ul. Starogardzkiej 8-12 w Gdyni
247 160,42 PLN
2016-08-31 Tuplice

Urząd Gminy w Tuplicach
Roboty budowlane

Przebudowa - modernizacja nawierzchni drogi gminnej gruntowej w miejscowości Nowa Rola
126 456,33 PLN
2016-08-31 Tuplice

Urząd Gminy w Tuplicach
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej z przebudową chodnika z wykonaniem miejsc postojowych w miejscowości Tuplice, ul. Kopernika
249 569,86 PLN
2016-08-30 Ślemień

Urząd Gminy w Ślemieniu
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej ul. Madahorska w Koconiu od km 0+000-0+765 , G57-G000057.
194 739,84 PLN
2016-08-26 Barlinek

Gmina Barlinek
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko
1 424 627,07 PLN
2016-08-25 Marklowice

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg w Marklowicach.
64 683,10 PLN
2016-08-25 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - ulice Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Straganiarska, Łagiewniki
2 549 908,95 PLN
2016-08-25 Wisła

Gmina Wisła
Roboty budowlane

Modernizacja (remont) skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Olimpijską i ul. Sztwiertni
268 346,58 PLN
2016-08-24 Zielona Góra

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 138 w m. Małuszów na odcinku od km 22+007 do km 22+788
921 717,46 PLN
2016-08-24 Myślenice

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni dróg w miejscowościach: Myślenice, Borzęta, Bysina, Głogoczów, Jasienica, Łęki, Osieczany, Polanka, Droginia.
6 306 869,07 PLN
2016-08-24 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 442 odc.Kuźnia - Janków Drugi
1 957 609,22 PLN
2016-08-23 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja chodnika przy ul. Morskiej w Gdyni
227 275,12 PLN
2016-08-22 Oświęcim

Urząd Gminy Oświęcim
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Bernasia we Włosienicy od ul. Rzecznej do ul. Strażaków.
187 342,70 PLN
2016-08-22 Gorzów Wielkopolski

Miasto Gorzów Wlkp.
Roboty budowlane

Przebudowa al. Konstytucji 3 Maja oraz remont al. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Boh. Warszawy
1 258 590,57 PLN
2016-08-17 Myślenice

Nadleśnictwo Myślenice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej nr 220/155 w leśnictwie Bystrzak
126 082,45 PLN
  Brenna

Gmina Brenna
Roboty budowlane

Remont nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych ul. J. Madzi oraz ul. Modrzewiowa w Brennej
132 272,42 PLN
2016-08-11   Remont nawierzchni i odwodnienia ul. J. Madzi w Brennej 75 563,92 PLN
2016-08-11   Remont nawierzchni i odwodnienia ul. Modrzewiowa w Brennej 56 708,50 PLN
2016-08-10 Radziechowy

Gmina Radziechowy - Wieprz
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Łąkowej w Wieprzu
21 261,01 PLN
2016-08-01 Lubsko

Gmina Lubsko
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w MIEJSCOWOŚCI MAŁOWICE i MAŁOWICE - MOKRA, GMINA LUBSKO
589 339,25 PLN
2016-08-01 Nędza

Gmina Nędza
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Drzewnej w Babicach.
66 050,30 PLN
2016-07-25 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont - odnowa nawierzchni dróg miasta Cieszyna w 2016 roku - zamówienie uzupełniajace
222 523,46 PLN
2016-07-25 Lipinki Łużyckie

Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni dróg w Gminie Lipinki Łużyckie
295 625,28 PLN
2016-07-21 Żory

Gmina Miejska Żory
Roboty budowlane

Budowa drogi do SSE - etap II
798 208,50 PLN
2016-07-20 Marklowice

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Budowa łącznika ul. Rolniczej i ul. Brzozowej w Marklowicach.
427 711,54 PLN
2016-07-18 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni jezdni wraz z remontem chodnika w ciągu ul. Henryka Pobożnego, Jarowita i Zygmunta Starego w Szczecinie z podziałem na etapy
4 279 318,33 PLN
2016-07-15 Słubice

Gmina Słubice
Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony na budowę drogi Logistycznej w Świecku, gmina Słubice
299 615,92 PLN
2016-07-14 Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pnPrzebudowa skrzyzowania ul. Toszeckiej (droga wojewódzka 901) z ul. Czołgową w Gliwicach.
1 498 250,72 PLN
2016-07-11 Bestwina

Gmina Bestwina
Roboty budowlane

Wykonanie nakładki asfaltowej ul. F. Gandora i J. Magi w Bestwince od ul. Św. Sebastiana do ul. Braci Dudów.
86 748,47 PLN
2016-07-08 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe na zadaniu:Remont drogi krajowej nr 35 na odcinku Świdnica- Pszenno w km 44+810 - 48+965 wraz z opracowaniem dokumentacji
416 127,88 PLN
2016-07-07 Ozorków

Gmina Miasto Ozorków
Roboty budowlane

Przebudowa układu komunikacyjnego północno - zachodniej części Ozorkowa - etap II
1 144 813,74 PLN
2016-07-06 Lubiszyn

Urząd Gminy Lubiszyn
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice dz. nr 155, 171/9.
456 383,77 PLN
2016-07-05 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do boiska sportowego przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł przy ul. Sobieskiego w Gdańsku oraz ciągu pieszego w kierunku ul. Beethovena
572 964,23 PLN
2016-07-05 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA UL. GRANICZNEJ W DĘBICY
228 840,98 PLN
2016-07-01 Toruń

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km 0+000 - 1+200 na dł. 1,2 km.
287 385,71 PLN
2016-06-30 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Przemysłowej w Gdyni
1 238 991,86 PLN
2016-06-28 Gilowice

Wójt Gminy Gilowice
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice
211 882,00 PLN
2016-06-28 Międzyzdroje

Gmina Międzyzdroje
Roboty budowlane

Remont drogi ul Książąt Pomorskich od ul. Ludowej do ul. Kościuszki w Międzyzdrojach. .
541 362,41 PLN
2016-06-17 Oświęcim

Urząd Gminy Oświęcim
Roboty budowlane

Udzielenie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn. Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Starowiślna w m. Babice.
11 111,51 PLN
2016-06-16 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych wykonanych z mieszanek mineralno - asfaltowych oraz regulacja włazów studni i krat miejskich kanalizacji deszczowej części wschodniej miasta Rzeszowa
1 419 487,19 PLN
2016-06-10 Myślenice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
Roboty budowlane

Remont nawierzchni DW 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska w m. Skawina ul. Hallerów i w m. Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza
355 496,13 PLN
2016-06-10 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zadania podstawowego pnRemont nawierzchni jezdni Al. Niepodległości w Sopocie
113 404,49 PLN
2016-06-09 Śrem

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2465P w miejscowości Iłówiec
237 234,98 PLN
  Strzelce Krajeńskie

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Roboty budowlane

Remonty dróg powiatowych polegające na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego w 2016r.
324 870,06 PLN
2016-06-08   Remont przez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ACBS gr. min. 4 cm - warstwa ścieralna (1371F od. w m. Dobiegniew-Osiek - 0,500km;1359F od. w m. Zwierzyn-Górecko - 0,500 km (ul. Notecka); 1381F od. w m. Gardzko - 0,250km; 1376F od. w m. Buszów - 0,800km - 8.950 m2.) 228 536,46 PLN
2016-06-08   Remont nawierzchni drogi powiatowej 1363 F odc. Rąpin-Marzenin poprzez profilowanie i zagęszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego oraz położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm, odcinek drugi dotyczy miejscowości Rąpin, od początku miejscowości (przepustu) do miejsca połączenia się z istniejącą drogą o nawierzchni bitumiczno-asfaltowej - 4000 m2. 96 333,60 PLN
2016-06-03 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Wykonanie robot dodatkowych na zadaniu:Remont drogi krajowej nr 35 na odcinku Świdnica- Pszenno w km 44+810 - 48+965 wraz z opracowaniem dokumentacji.
69 315,80 PLN
2016-06-03 Cieszyn

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania - Etap IZadanie 1Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn - Gumna - Dębowiec - Ochaby - Kiczyce w miejsc. Gumna na odcinku ok. 0,9km Zadanie 2Remont drogi powiatowej 2620 S Zamarski - Gumna w miejsc. Gumna na odcinku ok. 0,36km Zadanie 3Remont drogi powiatowej 2620 S Zamarski - Gumna (ul. Gumieńska w Zamarskach) na odcinku ok. 0,48km Zadanie 4Remont drogi powiatowej 2616 S - ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,9km, NR SPRAWY 3/2016
1 579 731,39 PLN
2016-05-31 Bobrowice

Gmina Bobrowice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi w miejscowości Bronków
241 462,43 PLN
2016-05-30 Tychy

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Roboty budowlane

Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej w Tychach
3 542 241,67 PLN
2016-05-25 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka).
785 138,66 PLN
2016-05-23 Szczyrk

Urząd Miejski w Szczyrku
Roboty budowlane

Odbudowa ul. Orlej w Szczyrku w km 0+000 - 0+300
293 680,18 PLN
2016-05-16 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont - odnowa nawierzchni dróg miasta Cieszyna w 2016 roku
445 072,98 PLN
2016-05-16 Marklowice

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Budowa odcinka ul. Spacerowej, remont nawierzchni asfaltowej ul. Mokrej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na bocznej ul. Mokrej w Marklowicach.
202 436,34 PLN
2016-05-10 Dębno

Gmina Dębno
Roboty budowlane

Budowa ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+049,00 do km 0+335,00
1 126 490,21 PLN
2016-05-09 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Wymiana nawierzchni jezdni Al. Niepodległości w Sopocie
226 827,20 PLN
2016-05-09 Mysłowice

Miasto Mysłowice
Roboty budowlane

Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo
5 079 900,00 PLN
2016-05-06 Oświęcim

Urząd Gminy Oświęcim
Roboty budowlane

Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej - ul. Starowiślna w m. Babice
88 764,98 PLN
2016-04-29 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 601708K w m. Kleszczów.
174 721,80 PLN
2016-04-27 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1299R Zawada - Stasiówka w km 0+000 - 3+020 wraz z budową nowego i przebudową istniejącego chodnika w km 0+000 - 4+850
2 089 628,16 PLN
2016-04-25 Myślenice

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr K1925 Wiśniowa-Węglówka i nr K1926 Lipnik-Kobielnik - nawierzchnia
3 063 922,73 PLN
2016-04-20 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zadania podstawowego ZZP.272.5.2016 pn. Pozimowa modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego w 2016r. część III GminyCzernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Łękawica, Ślemień.
63 432,33 PLN
2016-04-20 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zadania podstawowego ZZP.272.5.2016 pn. Pozimowa modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego w 2016r. część I GminyMilówka, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka.
63 099,00 PLN
2016-04-18 Rybnik

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 5343S na odcinku ulicy Furgoła w Czerwionce-Leszczynach, długości 0,470 km
548 727,37 PLN
2016-04-15 Żary

Powiat Żarski
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1116F od drogi powiatowej nr 1096F Lipinki Łużyckie - Górka - Sieniawa Żarska do drogi krajowej DK 12.
837 630,00 PLN
2016-04-14 Wisła

Gmina Wisła
Roboty budowlane

Cześć 2 - Remont dróg gminnych na terenie Miasta Wisła o nawierzchni z płyt Jomb przez wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami masą asfaltobetonową
100 000,00 PLN
2016-04-12 Piotrków Trybunalski

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C65 B3 PU/RC w ilości 150 Mg
114 021,00 PLN
2016-04-08 Police

Starostwo Powiatowe w Policach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i ul. Dębowej w miejscowości Dobra.
2 448 110,05 PLN
2016-04-07 Kozy

Gmina Kozy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I.
2 628 327,19 PLN
2016-03-29 Bielsko-Biała

Powiat Bielski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul.Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - część I
1 819 939,07 PLN
2016-03-25 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań - Komorniki w m. Plewiska. Etap 1 rozbudowy od km 0+000 do km 0+944
3 960 229,44 PLN
2016-03-15 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Część III - Gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Łękawica, Ślemień
193 479,00 PLN
2016-02-01 Siechnice

Burmistrz Siechnic
Roboty budowlane

zamówienia uzupełniającego do zadania pn.Remont ulicy Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich - łącznika drogi powiatowej nr 1939D oraz drogi wojewódzkiej nr 395 oraz Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, polegającego naRemoncie ulicy Cmentarnej w miejscowości Mokry Dwór
90 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EUROVIA POLSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 106 799 557,29 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-27 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Sieklówka - Ośrodek Zdrowia - Półrolek nr dz. ewid. 557 w Sieklówce w km 0+550 - 1+313
368 710,40 PLN
2015-11-20 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Przemysłowej w Gdyni
813 287,38 PLN
2015-11-18 Strzelce Krajeńskie

Gmina Strzelce Krajeńskie
Roboty budowlane

Remont ulicy Strzeleckiej - w zakresie jezdni asfaltowej oraz progu z kostki betonowej
245 169,41 PLN
2015-11-13 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Zamówienia uzupełniającego dla zadania pn.Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica
370 000,00 PLN
2015-11-05 Zielona Góra

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Zadanie nr 2 -droga wojewódzka nr 328 Nowe Miasteczko-Mycielin km 0+690 do 3+600
742 616,78 PLN
2015-11-05 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Wydłużenie pasa lewoskrętu z ul. Chwaszczyńskiej w ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni
198 396,49 PLN
2015-11-03 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Roboty budowlane

Budowa w msc. Kunik zatoki autobusowej w km 67+397 (str.P)
249 035,58 PLN
2015-11-03 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Roboty budowlane

Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507 - Budowa wyspy spowalniającej i wzmocnienie nawierzchni na odc. Orneta - Karbowo
252 266,84 PLN
2015-10-26 Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 112030 D - Etap I i II - rozszerzenie zadania
428 444,09 PLN
2015-10-23 Pszczew

Gmina Pszczew
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg gminnych nr 004422F i 004424F wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w Pszczewie - etap I
1 648 951,85 PLN
2015-10-22 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897R Droga przez wieś Sadki
148 199,66 PLN
2015-10-22 Trzebinia

Gmina Trzebinia
Roboty budowlane

Realizacja czterech zadań drogowychZADANIE 1 - Przebudowa drogi dojazdowej do bloków nr 76a - 82 przy ul. 1 Maja w Trzebini (etap III) ZADANIE 2 - Przebudowa końcowego odcinka ul. Rzecznej w Płokach ZADANIE 3 - Przebudowa końcowego odcinka ul. Zagórze w Psarach ZADANIE 4 - Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 1103/14 przy ul. 1 Maja w Trzebini
125 406,24 PLN
2015-10-20 Nowa Wieś Lęborska

Gmina Nowa Wieś Lęborska
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Witosa w Nowej Wsi Lęborskiej
1 092 129,29 PLN
2015-10-19 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoPrzebudowa ulic na terenie Miasta Bydgoszczy - Zadanie 1 - Przebudowa ul. Pięknej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Kcyńskiej do ul. Szubińskiej; Zadanie 2 - Przebudowa ul. Powstańców Warszawy na wysokości zjazdu do Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy.
679 316,47 PLN
2015-10-16 Świnna

Wójt Gminy w Świnnej
Roboty budowlane

Odbudowa ul. Łącznej w km 0+000-0+180 w Trzebini.
92 467,72 PLN
2015-10-14 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Jaskółczej w Gdyni
1 461 221,38 PLN
2015-10-05 Bielsko-Biała

AQUA S.A.
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w rejonie ulicy Lisiej 12 konieczne do prawidłowego kontynuowania i zakończenia zamówienia podstawowego w ramach zadaniaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej - etap II przy ul. Anyżowej, Małej Straconki, Rajdowej, Lisiej, Sodowej, Borsuczej.
30 741,39 PLN
2015-10-05 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulicy Hangarowej w Szczecinie, Etap II - jezdnia wjazdowa na odcinku od skrzyżowania ul. A. Struga z ul. Gryfińską do wiaduktu w ciągu ul. Leszczynowej w Szczecinie
3 069 201,15 PLN
2015-09-25 Brzostek

Gmina Brzostek
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i lokalnych w Gminie Brzostek
359 166,74 PLN
2015-09-24 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia naRemonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustroń w 2015 r.
199 999,39 PLN
2015-09-23 Zielona Góra

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Roboty budowlane

ZAMÓWIENIE DODATKOWE NA ZADANIU ROBOTY BUDOWLANE NA DRODZE KRAJOWEJ NR 92CZĘŚĆ NR IPRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 92 W M. TORZYM CZĘŚĆ NR IIROZBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 92 W M. TORZYM
86 400,00 PLN
2015-09-22 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Wykonanie dodatkowych robót w ramach zadaniaPrzebudowa odcinka drogi krajowej nr 39 w m. Łagiewniki
20 735,00 PLN
2015-09-11 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku Wierzchucino-Żarnowiec
1 601 050,71 PLN
2015-09-11 Osielsko

Urząd Gminy Osielsko
Roboty budowlane

Część 1
844 942,61 PLN
2015-09-11 Słubice

Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 3 300,0 mb drogi powiatowej nr 1298F relacji od skrzyżowania drogi krajowej nr 31 - m. Drzecin - Stare Biskupice do drogi wojewódzkiej 137, w km 0+000 do km 3+300
684 907,87 PLN
2015-09-10 Rybnik

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej 5617S ulicy Kolejowej w Gaszowicach na odcinku 252m.
359 775,00 PLN
2015-09-09 Wodzisław Śląski

Miasto Wodzisław Śląski
Roboty budowlane

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 w Wodzisławiu Śląskim..
595 935,00 PLN
2015-09-03 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Poprawa stanu technicznego ul. Pilotów w Gdańsku na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II w stronę ul. Hynka
324 379,81 PLN
2015-09-02 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont chodnika i ścieżki rowerowej w Gdyni na ul. Chwaszczyńskiej - odcinek dł ~155 m od skrzyżowania z ul. Górniczą do schodów terenowych przy ul. Nowowiczlińskiej
161 885,02 PLN
2015-08-28 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną
936 447,25 PLN
2015-08-13 Kostrzyn

Miasto KOstrzyn nad Odrą
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe i uzupełniające przy realizacji zadania pn.Przebudowa ulicy Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą
287 255,82 PLN
2015-08-13 Ujazd

Wójt Gminy Ujazd
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do miejscowości Wykno i PGR Niewiadów.
929 137,06 PLN
2015-08-11 Śrem

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Grabianowo - etap I
974 929,78 PLN
2015-08-05 Dopiewo

Gmina Dopiewo
Roboty budowlane

ROA.271.25.2015 Skórzewo - przebudowa ul. Batorowskiej w obrębie kościoła.
658 749,13 PLN
2015-07-31 Rokietnica

Gmina Rokietnica
Roboty budowlane

Przebudowa pasa drogowego w Rokietnicy od linii kolejowej i ul. Rokietnickiej w Rostworowie do ul. Modrzewiowej.
688 005,35 PLN
2015-07-30 Mietków

Gmina Mietków
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Proszkowice
315 304,82 PLN
2015-07-24 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Wykonanie roboty dodatkowe dla zadania pn.Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 39 w m. Łagiewniki polegających na wzmocnieniu podłoża w km 0+090 ÷ 0+120.
14 293,03 PLN
2015-07-21 Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

REMONT ULICY SABAŁY W BIELSKU-BIAŁEJ
206 665,46 PLN
2015-07-20 Zwierzyn

Urząd Gminy Zwierzyn
Roboty budowlane

Modernizacja drogi rolniczej w Brzezince
155 748,28 PLN
2015-07-13 Bytom

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Roboty budowlane

Odtworzenie drogi p.poż. dla zabezpieczenia dojazdu na wierzchowinę hałdy Lech byłej KWK Nowa Ruda
1 592 850,00 PLN
2015-07-01 Witnica

Gmina Witnica
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe przy zadaniu pn.:Przebudowa drogi gminnej nr G103938F (ul. Świerczewskiego) z dostępem do drogi wojewódzkiej w m. Witnica
103 438,66 PLN
2015-06-23 Żórawina

Gmina Żórawina
Roboty budowlane

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościachStary Śleszów i Jaksonów - II etap
284 662,81 PLN
2015-06-16 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAGORZYCE - SOBÓTKI
122 027,51 PLN
2015-06-03 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Część A Budowa i modernizacja ulic w Bydgoszczy - pakiet IIul. Hetmańska, ul. Unii Lubelskiej, ul. Gajowa, ul. B. Głowackiego, ul. Kołobrzeska, Część B Naprawa urządzeń dylatacyjnych na wiaduktach w ciągu ulicArmii Krajowej i Fordońskiej.
3 967 256,10 PLN
2015-05-29 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roboty budowlane

Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego - nr ref. sprawy TTI-310/2014 udzielonego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie układu komunikacyjnego przy budynku U Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze w ramach projektu pt.Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego
38 130,00 PLN
2015-05-29 Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo
Roboty budowlane

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław.
2 059 512,63 PLN
2015-05-28 Radziechowy

Gmina Radziechowy - Wieprz
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Łukowej w m. Radziechowy w km 0+151-0+490
82 410,00 PLN
2015-05-28 Radziechowy

Gmina Radziechowy - Wieprz
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie drogi Cwarcizna - do sołtysa w km 0+000-0+260 w m. Juszczyna
125 460,00 PLN
2015-05-28 Kołaczyce

Gmina Kołaczyce
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ulica Akacjowa nr dz. ewid. 264 w Kołaczycach km 0+000 do 0+503
169 556,48 PLN
2015-05-22 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Pozimowa modernizacja dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Żywieckiego w 2015 r. w gminach Jeleśnia, Ślemień, Koszarawa, Czernichów, Łękawica, Gilowice
207 705,80 PLN
2015-05-19 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1439 S o długości 980,00 m w km od 3+074 do 4+054 w miejscowości Milówka
456 648,11 PLN
2015-05-18 Cieszyn

Gmina Cieszyn
Roboty budowlane

Remont - odnowa nawierzchni dróg miasta Cieszyn w 2015 roku
408 151,91 PLN
2015-05-14 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa dr. pow. nr 1180R Dębica- Zdziarzec w km 2+367 - 2+852
619 889,50 PLN
2015-05-12 Węgierska Górka

Gmina Węgierska Górka
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Grobla nr 596040S w gminie Węgierska Górka, powiat żywiecki,
1 171 947,01 PLN
2015-05-08 Wisła

Gmina Wisła
Roboty budowlane

Remont drogi ul. Rastoki
74 109,96 PLN
2015-05-04 Wisła

Gmina Wisła
Roboty budowlane

Remont drogi ul. Ochorowicza.
262 046,20 PLN
2015-04-29 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Kaczka - Kic nr ewid. gruntu 211/3, 6085 w m. Jodłowa, w km 0+000-0+425
109 505,19 PLN
2015-04-29 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w województwie dolnośląskim w m. Szczytna
57 001,15 PLN
2015-04-27 Walim

Gmina Walim
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej dz. nr 194/2 w Michałkowej - III postępowanie
71 709,00 PLN
2015-04-17 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin
Roboty budowlane

Budowę parkingu Park & Ride przy przystanku tramwajowym SST Lotnisko realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj
7 287 405,14 PLN
2015-04-14 Wodzisław Śląski

Miasto Wodzisław Śląski
Roboty budowlane

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.Rodzinny Park Rozrywki -trasy rowerowe, trasy piesze, ścieżki rowerowe, ścieżki zdrowia, ciągi pieszo - jezdne ..
3 297 889,23 PLN
2015-04-09 Piotrków Trybunalski

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C65 B3 PU/RC w ilości 150 Mg
187 083,00 PLN
2015-04-08 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w miejscowości Skórzewo ETAP II od km 0+871,72 do km 1+660,44 na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorowską do skrzyżowania z ul. Zakręt
3 067 370,03 PLN
2015-03-31 Libiąż

Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Mickiewicza w Libiążu
262 086,56 PLN
2015-03-30 Kalwaria Zebrzydowska

Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w zakresieprzebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 - 1+815,00 w miejscowości Leńcze
1 370 158,02 PLN
2015-03-25 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY GAJOWEJ W DĘBICY
519 907,81 PLN
2015-03-20 Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM - ETAP III POŁACZENIE GUMAT - ROPCZYCE - KOLONIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
1 845 594,43 PLN
2015-03-17 Walim

Gmina Walim
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej dz. nr 30, 31 w Glinnie
234 934,96 PLN
2015-03-17 Walim

Gmina Walim
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej dz. nr 304 w Walimiu
192 735,27 PLN
2015-03-12 Sosnowiec

Miejski Zakład Usług Komunalnych
Dostawy

Sukcesywny zakup odbiór własny emulsji kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65 B3 PU-RC zgodnej z PN-EN 13808:2010.
146 250,00 PLN
2015-03-11Zadanie Nr 3 - Gmina: Brenna, Goleszów, Istebna
1 210 197,00 PLN
2015-03-09 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa dr.pow. nr 1180R ul. Kościuszki w Dębicy w km 0+334 - 1+329,50
1 692 384,45 PLN
2015-03-04 Kostrzyn

Miasto KOstrzyn nad Odrą
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulicWodnej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą.
2 143 106,33 PLN
2015-02-27 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustroń w 2015 r
946 576,50 PLN
2015-01-30 Wodzisław Śląski

Miasto Wodzisław Śląski
Roboty budowlane

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty w Wodzisławiu Śląskim
513 525,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EUROVIA POLSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 59 322 497,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-03 Dąbrowa Górnicza

Gmina Dąbrowa Górnicza
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym Etap I ul. Majakowskiego - zamówienie uzupełniające
2 413 198,19 PLN
2014-12-02 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy
7 898 562,50 PLN
2014-11-18 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont ul. Białowieskiej w Gdyni
427 676,71 PLN
2014-11-13 Zielona Góra

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 polegająca na wzmocnieniu nawierzchni z elementami chodnika i odwodnienia, ul. Ośniańska w m. Rzepin od km 28+241 do km 28+455
320 590,69 PLN
2014-10-31 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Węzia Górka o nr ewid. gruntu 3694/2 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-0+450
133 927,33 PLN
2014-10-29 Bielsko-Biała

Powiat Bielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji umowy nr 372/2014 z dnia 17.07.2014r. dotyczącej zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej (4426S) ul.Bielskiej z ulicami Zabrzeską, Bronowską i Wapienicką w Ligocie.
35 467,48 PLN
2014-10-28 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu na długości 495 m, w km 0+780 do 1+208 oraz od km 1+300 do 1+367
214 684,79 PLN
2014-10-28 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1441 S Ujsoły - Złatna w miejscowości Złatna na długości 350m w km 5+760 do 6+110
137 053,12 PLN
2014-10-22 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie układu komunikacyjnego przy budynku U Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze w ramach projektu pt. Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego
1 876 980,00 PLN
2014-10-21 Kąty Wrocławskie

Gmina Kąty Wrocławskie
Roboty budowlane

Wzmocnienie podłoża gruntowego w drodze Smolec-Krzeptów
120 500,87 PLN
2014-10-21 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1439 S o długości 823,00 m w km od 4+054 do 4+877 w miejscowości Milówka
481 681,05 PLN
2014-10-20 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug
26 283,14 PLN
  Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania.
889 561,05 PLN
2014-10-20   Zadanie 6 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 0,800 km w miejscowości Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie 208 775,16 PLN
2014-10-20   Zadanie 5 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 1,450 km od przejazdu kolejowego w stronę miejscowości Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie 406 072,54 PLN
2014-10-20   Zadanie 2 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1977D na odcinku dł. ok. 1,000 km od skrzyżowania z drogą 1978D do początku miejscowości Solna, gm. Kobierzyce 274 713,35 PLN
2014-10-20 Pruszcz Gdański

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Roboty budowlane

Budowa układu drogowego ul. Zastawnej 25-27 w Pruszczu Gdańskim
407 295,87 PLN
2014-10-16 Brzeziny

Powiat Brzeziński
Roboty budowlane

N r 1 Modernizacja nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2940 E w miejscowości Józefów, gmina Rogów Nr 2 Remont drogi powiatowej Nr 2940 E (Stefanów do drogi krajowej Nr 72) wraz z przepustem w miejscowości Józefów w km 0+950- 1+100 Nr 3 Remont drogi powiatowej Nr 1150 E (Niesułków-Dmosin) wraz z przepustem w miejscowości Dmosin Pierwszy w km 0+750- 0+900
284 385,99 PLN
2014-10-14 Nakło nad Notecią

Gmina Nakło nad Notecią
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego w zadaniu pn. Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 ( Rogoźno-Tuchola)
11 950 000,00 PLN
2014-10-14 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Naprawa nawierzchni drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu.
506 038,85 PLN
2014-10-06 Szczecinek

Powiat Szczecinecki
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kościuszki w Szczecinku
1 472 578,32 PLN
2014-10-06 Kłodzko

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów, km 0+000 do 0+535 - I etap - Likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego
1 026 935,31 PLN
2014-10-03 Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych do zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne
2 460,00 PLN
2014-09-30 Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 22 w m. Wałcz ul. Zdobywców Wału Pomorskiego od km 163+930 do km 166+100
1 666 138,17 PLN
2014-09-24 Gorzów Wielkopolski

Miasto Gorzów Wlkp.
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni ul.Estkowskiego i ul.Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.
261 563,00 PLN
2014-09-23 Stare Kurowo

Gmina Stare Kurowo
Roboty budowlane

Modernizacja drogi transportu rolniczego w m. Łącznica
264 801,18 PLN
2014-09-16 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont odnowa nawierzchni dróg miasta Cieszyna w 2014 roku - zamówienie uzupełniajace
300 000,00 PLN
2014-09-15 Kożuchów

Gmina Kożuchów
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1048F, ul. Kraszewskiego w Kożuchowie - roboty dodatkowe
1 340 700,00 PLN
2014-09-12 Wielopole Skrzyńskie

Gmina Wielopole Skrzyńskie
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej Nawsie - Folwark w km 1+050 - 1+750
198 520,92 PLN
  Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/WR Rejon w Legnicy z podziałem na zadaniaZadanie 1 Remont drogi krajowej nr 94 odcinek Chojnów - Legnica od km 12+900 do km 14+400 Zadanie 2 Remont drogi krajowej nr 3 miejscowość Małuszów od km 408+700 do km 409+200
1 087 407,48 PLN
2014-09-10   Zadanie 2 Remont drogi krajowej nr 3 miejscowość Małuszów od km 408+700 do km 409+200 277 202,74 PLN
2014-09-10   Zadanie 1 Remont drogi krajowej nr 94 odcinek Chojnów - Legnica od km 12+900 do km 14+400 810 204,74 PLN
2014-09-10 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont drogi M. Leja nr ewid. gruntu 2154, 2155/1, 2153/3, 2153/5, 2156/1, 3521/2, 3520/4, 3688/1, 3689/2, 3690/2, 3692/2, 3676/1, 3676/3, 3696/4, 3696/6, 3671/1, 3697/6, 3699/4, 3698/2, 3669/1, 3659/6, 3659/4, 3660/4, 3652/2, 3654/2, 3653/2, 3574/4, 3574/6, 3575/5, 3651/4, 3576/1, 3578/1, 3639/2, 3638/2, 3637/2, 3633/2, 3537/1, 3537/2, 3537/4, 3655/3 w miejscowości Jodłowa w km 0+000-1+880 wraz z remontem mostu w km 0+150
620 992,28 PLN
2014-09-09 Łaziska Górne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni drogi na ul. Sienkiewicza i Irysów w Łaziskach Górnych na odcinku remontowanej kanalizacji deszczowej
110 085,00 PLN
2014-09-08 Dzierżoniów

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
Roboty budowlane

Modernizacja (nakładka) nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3007D (Bielawa-Myśliszów)
420 963,90 PLN
2014-09-05 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

ZADANIE NR 3 Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągi drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno - Tuchola, część III - rondo ul. Poznańska
4 212 820,42 PLN
2014-09-05 Niemcza

Gmina Niemcza
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Słowackiego w Niemczy - etap I
559 917,60 PLN
2014-09-04 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Wandy
430 036,00 PLN
2014-09-04 Kłodawa

Gmina Kłodawa
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni dróg (ulica Polna, Łąkowa i Sosnowa) w Rybakowie
299 298,34 PLN
2014-09-02 Nakło nad Notecią

Gmina Nakło nad Notecią
Roboty budowlane

Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - Etap I
13 279 000,00 PLN
2014-09-01 Bieruń

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej 5928S, ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach z zastosowaniem cichych asfaltów w km od 0+000 do 1+750
707 379,33 PLN
2014-09-01 Syrynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Domeyki w Radlinie
123 615,00 PLN
2014-08-29 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica - Straszęcin - Grabiny - Czarna w km 3+960 - 7+095
2 098 847,95 PLN
2014-08-26 Nowogród Bobrzański

Gmina Nowogród Bobrzański
Roboty budowlane

Modernizacja drogi do Krzywańca - etap II
65 441,31 PLN
2014-08-26 Drezdenko

Urząd Miejski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo - etap I
749 661,84 PLN
2014-08-25 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 odcinek Wilkanów - Domaszków od km 27+150 do km 29+000 o długości 1,85 km
757 265,91 PLN
2014-08-22 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 174 Krzyż Wlkp.- ul. Marchlewskiego
494 990,67 PLN
2014-08-21 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia naRemonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustroń w 2014 r.
349 159,04 PLN
2014-08-11 Zielona Góra

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód od km 80+909,00 do km 83+699.00
3 876 751,31 PLN
2014-07-28 Ząbkowice Śląskie

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 3170 D Skalice - Jasienica na odcinku około 1000 mb , km 8+500 - 9+500 ( intensywne opady deszczu czerwiec 2013r )
337 989,24 PLN
2014-07-25 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda na odcinku stacja paliw Orlen - zjazd na strefę ekonomiczną km 37+430 ÷ 39+280 (1850 mb) - zamówienie dodatkowe. CPV 45233142-6
60 390,23 PLN
2014-07-25 Rybnik

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 5612S ulicy Boryńskiej w Świerklanach.
420 660,00 PLN
2014-07-21 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych uzupełniających związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni ulic w zakresie remontów cząstkowych oraz remontów nakładek asfaltowych na terenie miasta Dębica w roku 2014
544 808,76 PLN
2014-07-15 Krosno Odrzańskie

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Poprawa systemu komunikacyjnego w centralnej strefie Gubina. Przebudowa ulicy Roosevelta w Gubinie
542 550,67 PLN
2014-07-14 Żary

Urząd Miejski
Roboty budowlane

Remont i przebudowa ulic Kilińskiego - Budowlanych w Żarach
930 067,58 PLN
2014-07-03 Międzyrzecz

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1351F wraz z kanalizacją deszczową w m. Murzynowo ETAP I km 0+000,00 - km 0+555,00
1 940 396,94 PLN
2014-07-03 Bielawa

Burmistrz Miasta Bielawa
Roboty budowlane

Budowa dróg gminnych łączących WSSE INVEST-PARK z drogę wojewódzką nr 384 i drogą powiatową nr 3017D - etap IV wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i przepompownią ścieków
5 077 532,34 PLN
2014-07-01 Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów
Roboty budowlane

1. Przebudowa drogi gminnej - w miejscowości Zelków ul. T. Kościuszki etap II. 2. Przebudowa ul. Kasztanowej w miejscowości Brzezie.
451 051,58 PLN
2014-07-01 Gaszowice

Gmina Gaszowice
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Powstańców i Sobieskiego w Czernicy - etap II
218 448,00 PLN
2014-06-27 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego
12 453,26 PLN
2014-06-24 Dzierżoniów

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
Roboty budowlane

Przebudowa ul. B. Chrobrego wraz z chodnikami i ul Ogrodowej w Niemczy
524 958,92 PLN
2014-06-23 Syrynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Chrobrego w Radlinie
117 834,00 PLN
2014-06-18 Ujsoły

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły
Roboty budowlane

Przebudowa drogi leśnej Nr 34 w leśnictwie Glinka w Nadleśnictwie Ujsoły. Znak sprawy S-2710-4/2014
588 986,90 PLN
2014-06-18 Cieszyn

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania - Etap IIIRemont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn - Gumna - Dębowiec - Ochaby - Kiczyce (w miejsc. Gumna) na odcinku ok. 0,7 km,Nr sprawy 6/2014
379 412,15 PLN
2014-06-18 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego
131 919,84 PLN
2014-06-18 Nakło nad Notecią

Gmina Nakło nad Notecią
Roboty budowlane

Modernizacja ulicStrażacka, Jackowskiego, odcinek Gimnazjalnej, Krzywoustego i odcinka Dworcowej w Nakle nad Notecią
2 894 542,15 PLN
2014-06-16 Kożuchów

Gmina Kożuchów
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1048F ul. Kraszewskiego w Kożuchowie.
3 225 790,07 PLN
2014-06-13 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające dla zadania pn. Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku polegające na wykonaniu dojazdów do nieruchomości, umocnieniu skarp, remoncie nawierzchni ulicy Prostej na odcinku 75 m, przedłużeniu przepustu.
710 003,80 PLN
2014-06-12 Kostrzyn

Miasto KOstrzyn nad Odrą
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą
1 822 695,13 PLN
2014-06-12 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas z podziałem na zadaniaZadanie I - Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 783 w Miechowie z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas. Zadanie II - Przebudowa skrzyżowania DW 783 z ul. Podzamcze w Miechowie
1 349 506,63 PLN
2014-06-10 Bielawa

Burmistrz Miasta Bielawa
Roboty budowlane

Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 384 i Podstrefę WSSE INVEST-PARK w Bielawie z południową obwodnicą Dzierżoniowa wraz z kanalizacją sanitarną i przepompownią ścieków
4 978 049,44 PLN
2014-06-02 Niepołomice

Gmina Niepołomice
Roboty budowlane

Prace nawierzchniowe na drogach gminnych w Gminie Niepołomice
3 223 175,20 PLN
2014-05-30 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Modernizacja drogi powiatowej nr 1465 S ul. Klonowa w Żywcu
199 700,34 PLN
2014-05-16 Dębno

Gmina Dębno
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Słowackiego w Dębnie, na odcinku km 0+000 do km 0+380
2 502 356,28 PLN
2014-05-12 Zielona Góra

Urząd Miasta
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od granicy miasta do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze (droga wojewódzka nr 281).
4 532 000,00 PLN
2014-05-07 Świnna

Wójt Gminy w Świnnej
Roboty budowlane

Remont ul. Podgórskiej w Pewli Ślemieńskiej w km 0 + 000 - 0 + 960 oraz w km 1 + 050 - 1 + 290.
399 556,94 PLN
2014-05-06 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej 2655 S - ul. Furmańska w Ustroniu, na odcinku ok. 0,7 km
341 984,94 PLN
2014-04-29 Bielsko-Biała

Powiat Bielski
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji umowy nr 435/2013 z dnia 12.08.2013r. dotyczącej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach, wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo. Część II - rondo
163 859,20 PLN
2014-04-25 Lwówek Śląski

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
Dostawy

Dostawa kationowej emulsji asfaltowej w ilości do 60 ton
106 065,36 PLN
2014-04-15 Chrzanów

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
Roboty budowlane

Przebudowa części DP 1020K - ul. Sikorskiego w Rozkochowie
125 740,55 PLN
2014-04-10 Skoczów

Miejski Zarząd Dróg
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC dla Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie.
119 925,00 PLN
2014-04-04 Rzepin

Gmina Rzepin
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej - ulicy Al. Wolności w Rzepinie
141 744,83 PLN
2014-04-02 Wołów

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286 D odc. Wołów - Krzydlina Mała.
4 138 330,15 PLN
2014-03-27 Skała

Gmina Skała
Roboty budowlane

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg wraz z poprawą dostępności komunikacyjnej terenów przyległych poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną publiczną Cianowice Szkoła - Smardzowice nr G600779 w obrębie ulic Długiej ( km 0+000 do km 0+700) oraz Szkolnej i Słonecznej (km 0+000 - do km 0+925,30) we wsi Cianowice, Gmina Skała
1 436 182,30 PLN
2014-03-25 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustroń w 2014 r
940 904,00 PLN
2014-03-25 Opoczno

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014
161 566,65 PLN
2014-03-20 Katowice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Roboty budowlane

Usprawnienie odwodnienia autostrady A-1 na odcinku od km 537+500 do km 537+800
992 610,00 PLN
2014-03-18 Poznań

Zakład Robót Drogowych
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej
183 270,00 PLN
2014-03-12 Sosnowiec

Miejski Zakład Usług Komunalnych
Dostawy

Sukcesywny zakup odbiór własny emulsji kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65 B3 PU/RC zgodnej z PN-EN 13808:2010
145 250,00 PLN
2014-02-26 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Dostawy

Zadanie II
83 025,00 PLN
2014-02-11 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug. Zadanie jest planowane do współfinansowania z innych środków zewnętrznych.
426 259,27 PLN
2014-02-06 Miękinia

Gmina Miękinia
Roboty budowlane

Przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej - Lubiatów do Głoski.
324 048,64 PLN
2014-02-05 Siechnice

Burmistrz Siechnic
Roboty budowlane

roboty dodatkowe w ramach zadania pn.Remont - Odtworzenie nawierzchni ul. Kościuszki w Iwinach długości 360 mb w hm 0 + 00 ÷ 0 + 360 od ulicy Brochowskiej do ulicy Leśnej.
36 500,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EUROVIA POLSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 112 885 320,19 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-19 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego
136 909,07 PLN
2013-12-10 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na wykonaniu naprawy skarp na odcinku wykopowym autostrady A4, w km 499+000 - km 500+400 (istniejący kilometraż)
348 078,81 PLN
2013-12-06 Kozy

Gmina Kozy
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Kozy - zamówienie uzupełniające 3
12 819,06 PLN
2013-12-02 Siechnice

Burmistrz Siechnic
Roboty budowlane

roboty uzupełniające w ramach zadania pn.Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach poprzez budowę i przebudowę ulicy Władysława Grabskiego.
50 000,00 PLN
2013-11-28 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające w zakresie branży elektrycznej i drogowej do zamówienia podstawowego pn. Budowa ul. Żorskiej i ul. Kotwicza w Poznaniu udzielonego umową nr DZ/IB/3413/122/13 z dnia 17 lipca 2013r
169 183,80 PLN
2013-11-19 Siechnice

Burmistrz Siechnic
Roboty budowlane

roboty dodatkowe w ramach zadania pn.Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach poprzez budowę i przebudowę ulicy Władysława Grabskiego
6 344,95 PLN
2013-11-19 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające w branży kanalizacyjnej do zamówienia podstawowego pn. Budowa ul. Żorskiej i ul. Kotwicza w Poznaniu udzielonego umową nr DZ/IB/3413/122/13 z dnia 17 lipca 2013r.
81 545,49 PLN
2013-11-19 Siechnice

Burmistrz Siechnic
Roboty budowlane

Wykonanie osłony zasypki drenu geowłókniną tkaną
6 344,95 PLN
2013-11-14 Miechów

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 152 w L-ctwie Sosnówka - roboty dodatkowe.
180 688,57 PLN
2013-11-14 Miechów

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 30a w Leśnictwie Trąby.
87 112,35 PLN
2013-11-12 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont - odnowa nawierzchni dróg miasta Cieszyna w 2013 roku
100 000,00 PLN
2013-11-12 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Chwaszczyńskiej - pas lewoskrętu w obwodową Trójmiasta w Gdyni
299 540,12 PLN
2013-11-12 Kozy

Gmina Kozy
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Kozy- zamówienie uzupełniające 2
38 992,23 PLN
2013-11-08 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda na odcinku stacja paliw Orlen - zajazd na strefę ekonomiczną - km 37+430 - 39+280 (1850 mb)CPV 45233142-6.
3 020 121,64 PLN
2013-11-04 Łaziska Górne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na ul.Kałuże, Lasoki, Chopina w Łaziskach Górnych
157 440,00 PLN
2013-10-30 Wilamowice

Urząd Gminy Wilamowice
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe związane z realizacją zamówieniaPrzebudowa drógulicy Pańskiej i ul. Św. Floriana w Pisarzowicach - rondo ulica Pańska i Szkolna - część II
69 105,69 PLN
2013-10-29 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Olgierda w Gdyni
311 613,64 PLN
2013-10-24 Siechnice

Burmistrz Siechnic
Roboty budowlane

Remont - odtworzenie nawierzchni ul. Kościuszki w Iwinach długości 360 mb w hm 0 + 00 ÷ 0 + 360 od ulicy Brochowskiej do ulicy Leśnej
398 321,01 PLN
2013-10-22 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt typu YOMB ul. Chromowa w Gdyni
117 160,21 PLN
2013-10-17 Jaworzyna Śląska

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2912D Modliszów w km 1+740 - 2+570
353 466,88 PLN
2013-10-17 Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Budowa tymczasowej pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Zapory i ul. Tartacznej w Bielsku - Białej
243 910,66 PLN
2013-10-16 Zielona Góra

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem jezdni ul. Głogowskiej i ul. Południowej w m. Nowa Sól w ciągu drogi woj. nr 315
518 428,40 PLN
2013-10-10 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Budowa chodników przy ul. Paprykowej, ul. Miętowej 52-58 i ul. Miętowej 7 w Gdyni
62 747,79 PLN
2013-10-10 Świdnica

Gmina Świdnica
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych w Bystrzycy Górnej działka nr 342,346, 61/4, 343/2,343/1,343/3 w km 0+000 km 0+700 oraz Odbudowa umocnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 126 wraz z odbudową nawierzchni w Makowicach w km 0+000 -km 0+040
599 812,70 PLN
2013-10-07 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Zadanie 3: Odbudowa korpusu drogowego w ciągu DW 949 w m. Zasole
668 489,01 PLN
2013-10-03 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - Odnowa nawierzchni DW 949 w m. Osiek
188 067,62 PLN
2013-09-30 Wisła

Gmina Wisła
Roboty budowlane

Remont zniszczonej drogi i odwodnienia drogi ul. Wypoczynkowa nr drogi 614 082S w km 0+000 do 0+325
341 812,67 PLN
2013-09-26 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia naRemonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustroń w 2013 r
219 916,30 PLN
2013-09-20 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe dla zadania pn. Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku polegające na wywozie i utylizacji materiałów niebezpiecznych.
296 891,86 PLN
2013-09-20 Żary

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.
Dostawy

DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ
71 032,50 PLN
2013-09-19 Żary

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.
Dostawy

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ
199 567,50 PLN
2013-09-19 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Roboty budowlane

Wykonanie dodatkowego umocnienia skarpy gazonami betonowymi na odcinku od km 0+182 do km 0+233 po stronie lewej w ramach zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp) - zamówienia dodatkowe do zadania 5/R/2013 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P ul. Łęczycka w Wirach na odcinku od ul. Zespołowej do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kablitelekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz remont odcinkówod parkingu przy kościele do ul. Zespołowej oraz od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej
21 951,35 PLN
2013-09-18 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont nawierzchni miejsc parkingowych, chodników i jezdni na ul. Zgoda w Gdyni
163 774,02 PLN
2013-09-17 Jeleśnia

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia
Roboty budowlane

Modernizacja drogi leśnej Tajch w leśnictwie Koszarawa Cicha
311 405,67 PLN
2013-09-12 Elbląg

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Roboty budowlane

Wykonanie miejsc postojowych oraz remont chodnika przy ul. Odzieżowej - budynek nr 5-6-7 w Elblągu - Etap I Zadanie 1
244 034,68 PLN
2013-09-12 Elbląg

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Roboty budowlane

Rewitalizacja terenu w rejonie ul. Bażyńskiego w Elblągu - Zadanie 2
276 612,30 PLN
2013-09-11 Katowice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Roboty budowlane

Dostosowanie węzła Maciejów na skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą krajową nr 88 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego do rozdzielenia kierunków ruchu na jezdni łączącej z istniejącym układem komunikacyjnym
4 523 367,10 PLN
2013-09-09 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Remont 0,7 km odcinka ul. Skoczowskiej w Ustroniu
338 742,00 PLN
2013-09-04 Gorzów Wielkopolski

Miasto Gorzów Wlkp.
Roboty budowlane

zamówienie uzupełniające dotyczące dokończenia modernizacji ulicy Kasprzaka na odcinku od km 0+255 do km 0+334, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja odcinka ul.Kasprzaka - Stara Kasprzaka w Gorzowie Wlkp.
205 410,00 PLN
2013-09-04 Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Remont ulicy Barwnej w Bielsku - Białej
664 020,84 PLN
2013-09-02 Ujsoły

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły
Roboty budowlane

Modernizacja drogi leśnej nr 26 w leśnictwie Kiczora.
515 340,02 PLN
2013-08-30 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Zajedle w miejscowości Zagórze - Dzwonowa o nr ewid. dz.619, 9, 76 w km 0+000-2+165
343 092,04 PLN
2013-08-26 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2509R ul. Świętosława w Dębicy od ul. Kosynierów Racławickich do ul. Wiśniowej
387 417,60 PLN
2013-08-20 Katowice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg krajowych nr 1 Tychy - Bielsko-Biała i S-1 odcinek Bielsko-Biała - Cieszyn (lokalne nakładki)
2 065 432,04 PLN
2013-08-14 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Remont ulicy gen. Janke-Waltera
406 736,89 PLN
2013-08-14 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Usuwanie skutków powodzi w ciągach dróg wojewódzkich - DW 966 na terenie Gminy Łapanów z podziałem na zadaniaZadanie 1Odbudowa DW 966 w m. Łapanów odc. 120 km 0+393 - odc. 130 km 0+150 wraz z odbudową przepustu odc. 120 km 0+526 Zadanie 2Przebudowa chodników w ciągu DW 966 od odc. 120 km 0+393 do odc. 130 km 0+150 w m. Łapanów
1 489 331,75 PLN
2013-08-13 Dzierżoniów

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
Roboty budowlane

Modernizacja (nakładka) drogi powiatowej nr 2878D w msc. Jaźwina w km 14+283-13+633 (650 mb)
299 834,09 PLN
2013-08-13 Dzierżoniów

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
Roboty budowlane

Modernizacja (nakładka) drogi powiatowej nr 2878D w msc. Jaźwina w km 14+283-13+633 (650 mb)
299 834,09 PLN
2013-08-13 Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Remont ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Śląskiej w Bielsku - Białej (zadanie nr 1).
554 071,26 PLN
2013-08-06 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego
1 114 379,67 PLN
2013-08-01 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roboty budowlane

Remont dróg na terenie Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze
250 163,55 PLN
2013-07-29 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa dr.pow. nr 1306R Pilzno-Szynwałd km 0+735-1+350
594 257,14 PLN
2013-07-23 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną
335 786,86 PLN
2013-07-22 Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 22 na odcinku Stare Osieczno - Szczuczarz od km 121+660 do km 127+360.
4 491 940,79 PLN
2013-07-19 Katowice

Miasto Katowice
Roboty budowlane

Budowa fragmentu ulicy Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Barcelońską, Głogową do ul. Wilczewskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem w ramach zadania inwestycyjnego Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Tunelowej
4 743 411,22 PLN
2013-07-19 Syrynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S- ul. Traugutta w Pszowie - zamówienie dodatkowe - II
11 960,48 PLN
2013-07-18 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną
111 006,84 PLN
2013-07-16 Głuszyca

Gmina Głuszyca
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ulic Bohaterów Getta i Parkowej w Głuszycy, stanowiących objazd alternatywny dla drogi wojewódzkiej 381 (DW 381)
1 361 848,48 PLN
2013-07-12 Zielona Góra

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Budowa i przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Racula - zamówienie uzupełniające
132 068,79 PLN
2013-07-08 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną
89 041,36 PLN
2013-07-04 Skoczów

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Powierzchniowe utrwalenie mieszaniną emulsji i grysów.
181 556,61 PLN
2013-06-27 Kamienna Góra

Powiat Kamiennogórski
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3468 D ul. Krzeszowska w Kamiennej Górze w km 0+000 - 1+900 oraz w km 0+000 - 0+155.
1 584 810,63 PLN
2013-06-18 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg Wodnej, Łącznej i Żwirowej w Ustroniu
451 094,05 PLN
2013-06-13 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające w branży drogowej do zamówienia podstawowego pn. Budowa prawoskrętu z ul. Niestachowskiej w ul. św. Wawrzyńca w Poznaniu, udzielone umową z dnia 26 listopada 2012. nr DZ/IB/3413/200/12.
986 704,00 PLN
2013-06-12 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego
176 119,27 PLN
2013-05-29 Gorzów Wielkopolski

Miasto Gorzów Wlkp.
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY SIEDLICKIEJ W GORZOWIE WLKP
388 094,77 PLN
2013-05-29 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe w zakresie robót konstrukcyjnych w branży kanalizacyjnej do zamówienia podstawowego pn. Budowa prawoskrętu z ul. Niestachowskiej w ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu, udzielonego umową z dnia 26 listopada 2012r. nr DZ/IB/3413/200/12
280 000,04 PLN
2013-05-29 Dębica

Gmina Miasta Dębicy
Roboty budowlane

Remont ul. Wiejskiej w m. Dębica
423 659,53 PLN
2013-05-28 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce
Roboty budowlane

Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków . DW.780 do umowy nr106/2009/ZDW.
139 907,40 PLN
2013-05-24 Lwówek Śląski

Powiat Lwówecki
Roboty budowlane

Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2491D we Wleniu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń
2 600 205,54 PLN
2013-05-24 Zielona Góra

Urząd Miasta
Roboty budowlane

Wykonanie zadania pn. 1) Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - Etap II. 2) Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Generała Władysława Sikorskiego i Kożuchowskiej (na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Botanicznej) w Zielonej Górze - Etap II
3 591 600,00 PLN
2013-05-23 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic Sobieskiego i Powstańców Śląskich.
3 095 000,00 PLN
2013-05-21 Trzebinia

Gmina Trzebinia
Roboty budowlane

Wykonania przekładki linii Nn i sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Tuwima i ułożenie rurociągu kablowego dla kabli Sn do stacji transformatorowej w ramach zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach projektuBudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle autostrady A4
278 316,02 PLN
2013-05-17 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich.
222 937,50 PLN
2013-05-10 Węgierska Górka

Gmina Węgierska Górka
Roboty budowlane

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu w gminie Węgierska Górka.
2 129 445,10 PLN
2013-05-08 Poznań

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P ul. Łęczycka w Wirach na odcinku od ul. Zespołowej do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kablitelekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz remont odcinkówod parkingu przy kościele do ul. Zespołowej oraz od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej
1 786 993,00 PLN
2013-04-26 Nowa Sól

Nadleśnictwo Nowa Sól
Roboty budowlane

Remont drogi leśnej Przyborów-Tarnawa (Żółta Droga) w Leśnictwie Stany
268 962,32 PLN
2013-04-25 Międzyrzecz

Gmina Międzyrzecz
Roboty budowlane

Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Międzyrzecz ul. Waszkiewicza - etap II od km 0 + 757,80 do km 1 + 353,77
2 079 640,68 PLN
2013-04-24 Brenna

Gmina Brenna
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Kasztanowa w Górkach Wielkich Km 0+000- km 0+635.
219 099,84 PLN
2013-04-23 Zielona Góra

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Budowa i przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Racula
303 427,58 PLN
2013-04-22 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Remont ulicy Gzelskiej
389 835,95 PLN
2013-04-10 Miechów

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 30a, L-ctwo Trąby
453 750,94 PLN
2013-04-05 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich.
22 418,31 PLN
2013-04-05 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich.
3 599,16 PLN
2013-04-05 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich.
19 534,44 PLN
2013-04-04 Syrynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S - ul. Traugutta w Pszowie
1 650 143,23 PLN
2013-04-03 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 390 w km 9+400 - 12+200 na odcinku od m. Złoty Stok w kierunku m. Orłowiec o długości 2,800 km CPV 45233142-6
1 739 639,66 PLN
2013-03-25 Skoczów

Miejski Zarząd Dróg
Dostawy

Sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC dla Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie.
87 735,90 PLN
2013-03-25 Kęty

Gmina Kęty
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej łączącej ul. Sobieskiego z ul. Zieloną i z ul. Świętokrzyską w Kętach
1 263 156,00 PLN
2013-03-25 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont - odnowa nawierzchni dróg miasta Cieszyna w 2013 roku
560 960,00 PLN
2013-03-14 Olkusz

Zarząd Powiatu w Olkuszu
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-70 w ilości do 100 ton wraz z dostawą do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2013 roku
221 031,00 PLN
2013-02-15 Katowice

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Dostawy

Dostawa 10 ton emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC oraz 20 ton emulsji szybkorozpadowej modyfikowanej polimerami C65 BP3 PU/RC poprzez odbiór samochodami zamawiającego z wytwórni wykonawcy - na bieżąco wg potrzeb w roku 2013
82 656,00 PLN
2013-02-07 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustroń w 2013 r.
639 653,30 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EUROVIA POLSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 64 023 426,17 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-10 Katowice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Roboty budowlane

Kompleksowe utrzymanie korpusu drogowego
9 107 080,54 PLN
2012-12-05 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną
174 766,67 PLN
2012-11-30 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną
104 240,20 PLN
2012-11-23 Opole

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Roboty budowlane

Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 46 na odcinku Malerzowice - Jakubowice w km od 74+000 do km od 75+100
986 950,06 PLN
2012-11-19 Bieruń

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej 5904S ul. Szenwalda w Lędzinach z zastosowaniem cichych asfaltów w km 1+776-2+346 i 4+142-4+402
887 000,00 PLN
2012-11-19 Ślemień

Urząd Gminy w Ślemieniu
Roboty budowlane

Odbudowa 2 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania skutków powodzi - zad. I.
416 334,80 PLN
2012-11-16 Bieruń

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Roboty budowlane

Remont ul. Diamentowej w Bieruniu
184 705,98 PLN
2012-11-13 Ostrów Wielkopolski

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim - roboty dodatkowe
109 031,00 PLN
2012-11-09 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego
1 652 208,78 PLN
  Węgierska Górka

Gmina Węgierska Górka
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r. w gminie Węgierska Górka.
552 320,53 PLN
2012-11-08   Remont drogi gminnej w m.Żabnica ul.Wodospadowa 241 633,92 PLN
2012-11-08   1.1.Remont drogi gminnej w m. Cięcina ul. Kwiatowa 0+000-0+300 1.2.Remont drogi gminnej w m. Węgierska Górka ul. Zielona Górna 0+000-0+300 1.3.Remont drogi gminnej w m. Cięcina ul. Pod Groń 0+000-0+100 310 686,61 PLN
2012-11-08 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną
15 538,95 PLN
2012-10-26 Szczytna

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdroje
Roboty budowlane

Remont drogi leśnej pożarowej nr 178 od km 0+000 do km 4+300 w leśnictwie Orlica i Bobrowniki
1 624 955,48 PLN
2012-10-24 Zielona Góra

Urząd Miasta
Roboty budowlane

Remont ul. Skrajnej
221 400,00 PLN
2012-10-18 Zielona Góra

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy ZDW-ZG-III/ 164/2012 z dnia 02.08.2012 na Odnowę dywanikową drogi wojewódzkiej nr 174
270 363,02 PLN
2012-10-17 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Remont ulicy Braci Nalazków
767 444,44 PLN
2012-10-16 Warszawa

Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni ulicy Skoroszewskiej na odcinku od ulicy Hassa do 0+600 htm w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego Budowa ulicy Skoroszewskiej wraz z wykupem gruntów - I etap na odcinku od ul.Dzieci Warszawy do ul.Hassa.
398 314,66 PLN
2012-10-16 Oświęcim

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
Roboty budowlane

Poprawa utwardzenia korony lewego wału rzeki Soły w Oświęcimiu.
283 452,29 PLN
2012-10-12 Rybnik

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej 5608 S ul. Rybnicka w Gaszowicach.
199 738,65 PLN
2012-10-11 Opole

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni drogi krajowej nr 46 na odcinkuMalerzowice -Jakubowice od km 71+667 do km 74+000
1 461 021,23 PLN
2012-10-08 Katowice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Roboty budowlane

Zmiana organizacji ruchu wraz z korektą geometrii na skrzyżowaniu ul. Stefana Batorego z łącznicą autostrady A-4 węzła Batorego oraz przebudowa trzech istniejących przewiązek na autostradzie A-4 km 334+650, 335+645 (kierunek Kraków) i km 334+350 (kierunek Wrocław)
571 465,72 PLN
2012-10-04 Cieszyn

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania - etap IIZadanie 1Remont drogi powiatowej 2602 S Skoczów - Brenna (ul. Bukowa w Brennej) na odcinku ok. 0,5 km. Zadanie 2Remont drogi powiatowej 2638 S Skoczów - Landek (ul. Skoczowska w Pierśćcu) na odc. ok. 0,7 km, nr sprawy 7/2012
742 348,37 PLN
2012-10-04 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną
8 105,87 PLN
2012-09-25 Bielsko-Biała

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Bielowicko.
501 424,86 PLN
2012-09-24 Szczecin

Urząd Miasta Szczecin
Roboty budowlane

Dodatkowe roboty wykończeniowe przy palisadzie w ul. Ks. Warcisława I w Szczecinie - do zamówienia podstawowego pn.Przebudowa ul. Ks. Warcisława I w Szczecinie, na odcinku od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej
1 775 161,88 PLN
2012-09-24 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe dla zadania dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyzowania z ulica Szyszkową w miesjcowości Ślęza do skrzyzowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, gm. Kobierzyce (etap I)
16 236,00 PLN
2012-09-21 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Wymiana warstwy ścieralnej w ciągu ulicy Krzywoustego na odcinku od al. Bohaterów Warszawy do pl. Kościuszki w Szczecinie
696 096,53 PLN
2012-09-19 Gorzów Wielkopolski

Miasto Gorzów Wlkp.
Roboty budowlane

MODERNIZACJA ODCINKA UL. KASPRZAKA - STARA KASPRZAKA
520 617,80 PLN
2012-09-17 Oświęcim

Urząd Gminy Oświęcim
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy
145 527,89 PLN
2012-09-14 Świnoujście

Prezydent Miasta Świnoujścia
Roboty budowlane

Przebudowa Placu Wolności w ramach przebudowy centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu
5 204 873,39 PLN
2012-08-31 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej Nr 381 w m. Głuszyca w km 14+850 ÷ 16+200 - zamówienie dodatkowe
69 416,05 PLN
2012-08-30 Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

Zad. Nr 2 Przebudowa ulic powiatowych Witosa wraz z Ul. NMP w km 0+314 - 0+549
2 059 196,75 PLN
2012-08-28 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia naRemonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustroń w 2012 r
349 812,00 PLN
2012-08-27 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną
133 751,33 PLN
2012-08-24 Łękawica

Gmina Łękawica
Roboty budowlane

Odbudowę ul. Dębowej w Łękawicy - 180 mb, km 0+000-0+180
70 868,54 PLN
2012-08-23 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego
344 601,26 PLN
2012-08-21 Pilzno

Gmina Pilzno
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Pogwizdów w Łękach Dolnych w km 0+000 - 1+330
456 897,13 PLN
2012-08-14 Brenna

Gmina Brenna
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej ul. Myśliwska w Górkach Wielkich w km 0+000 - 0+210.
65 494,92 PLN
2012-08-10 Żórawina

Gmina Żórawina
Roboty budowlane

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Turów Mędłów.
151 159,03 PLN
2012-08-10 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa odwodnienia odcinka drogi krajowej nr 92 oraz zachodniej części węzła Iwno w ramach budowy drogi S5 Gniezno - Poznań ( węzeł Kleszczewo ), odcinek II od km 14+475 do km 34+615.
855 301,87 PLN
2012-08-07 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej Nr 387 w m. Ścinawka Średnia km 4+192 - 5+413 wraz z utwardzeniem poboczy na drodze woj. Nr 386 - zamówienie dodatkowe
24 776,63 PLN
2012-08-03 Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej Nr 1341R Zagorzyce - Bystrzyca w m. Zagorzyce i Bystrzyca.
746 658,54 PLN
2012-08-03 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej Nr 382 w m. Piława Dolna, ul. Główna w km 32+245 ÷ 35+935 wraz z utwardzeniem poboczy na odcinku Piława Górna - Kluczowa
3 110 456,68 PLN
2012-08-03 Ujsoły

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły
Roboty budowlane

Modernizacja drogi leśnej nr 33 w leśnictwie Rycerki Nadleśnictwo Ujsoły.
570 510,90 PLN
  Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowychNr 1303R Łabuzie - Kamieniec; Nr 1299R Zawada - Stasiówka; Nr 1315R Jodłowa - Wisowa; Nr 1319R Brzostek - Smarżowa - usuwanie skutków powodzi
5 334 672,60 PLN
2012-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1303R Łabuzie - Kamieniec w km 6+500 - 8+040 wraz z przebudową przepustu w km 2+586 - usuwanie skutków powodzi 1 834 443,06 PLN
2012-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1315R Jodłowa - Wisowa w km 0+000 - 2+010 - usuwanie skutków powodzi 977 665,35 PLN
2012-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1299R Zawada - Stasiówka w km 3+020 - 4+920 wraz z remontem przepustu w km 3+250 - usuwanie skutków powodzi 935 170,78 PLN
2012-07-30   Remont drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek - Smarżowa w km 0+400 - 4+400 - usuwanie skutków powodzi 1 587 393,41 PLN
2012-07-30 Czernichów

Urząd Gminy Czernichów z/s w Tresnej
Roboty budowlane

Remont ul. Jędrusi w Międzybrodziu Bialskim w km 0+100 do km 0+350
164 666,50 PLN
2012-07-27 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi krajowej nr 32 na odc. Grodzisk Wlkp. - Ptaszkowo od km 131+230 do km 134+200, dł. 2,97 km
9 641 518,90 PLN
2012-07-24 Bojszowy

Gmina Bojszowy
Roboty budowlane

Remont odcinka drogi gminnej, przedłużenie ul. Szyszkowej w Bojszowach - likwidacja wyrwy w km 1,7+06,00 do 1,7+21,00
162 308,98 PLN
2012-07-20 Goleszów

Urząd Gminy Goleszów
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul. Dębowej w Puńcowie na odcinku 0+000 - 00+450, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu na długości 450 mb, szerokości 3,0 m.
155 902,50 PLN
2012-07-20 Zielona Góra

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Danków
3 133 275,37 PLN
2012-07-18 Sulechów

Gmina Sulechów
Usługi

Frezowanie nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów
19 680,00 PLN
2012-07-09 Krosno Odrzańskie

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remonty kapitalne dróg powiatowychnr 1139F w miejscowości Janiszowice, nr 1166F w miejscowości Dobrosułów, nr 1147F w miejscowości Dąbie oraz nr 1157F ulica Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim
369 971,04 PLN
  Węgierska Górka

Gmina Węgierska Górka
Roboty budowlane

Modernizacja gminnych dróg publicznych na terenie gminy Wegierska Górka.
385 010,01 PLN
2012-07-05   Drogi gminne w sołectwie Cięcina 30 386,86 PLN
2012-07-05   Drogi gminne w sołectwie Cisiec 137 076,67 PLN
2012-07-05   Drogi gminne w sołectwie Żabnica 131 139,72 PLN
2012-07-05   Drogi gminne w sołectwie Węgierska Górka 86 406,76 PLN
2012-07-04 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego
87 438,04 PLN
2012-07-04 Oświęcim

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Roboty budowlane

Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ulicą Balony
200 736,81 PLN
2012-07-03 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Strażackiej
4 095 758,91 PLN
2012-06-29 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe konieczne dla prawidłowego wykonania zadania pn. Przebudowa ulicy Podmiejskiej na odcinku od ul. Gliwickiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (km 3+540 - 2+900), polegające na przebudowie sieci teletechnicznej.
135 000,00 PLN
  Oświęcim

Urząd Gminy Oświęcim
Roboty budowlane

1.Przebudowa odcinka ul. Kolejowej w Brzezince, 2. Przebudowa odcinka ul. Brzezina w Zaborzu, 3. Modernizacja odcinka ul. Kwiatowej w Babicach, 4. Przebudowa odcinka ul. Olszyny w Dworach II.
385 581,53 PLN
2012-06-22   Przebudowa odcinka ul. Brzezina w Zaborzu 143 816,24 PLN
2012-06-22   Przebudowa odcinka ul. Olszyny w Dwory II 92 001,84 PLN
2012-06-22   Modernizacja odcinka ul. Kwiatowej w Babicach 149 763,45 PLN
2012-06-14 Nowogród Bobrzański

Nadlesnictwo Krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzańskim
Roboty budowlane

Remont drogi leśnej w Leśnictwie Wysoka w Nadleśnictwie Krzystkowice
764 755,29 PLN
2012-06-14 Kozy

Gmina Kozy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Kozach- etap II
372 488,67 PLN
2012-06-11 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe na zadaniu Przebudowa ul. ks. Warcisława I w Szczecinie, na odcinku od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej
71 572,00 PLN
2012-06-01 Zwierzyn

Urząd Gminy Zwierzyn
Roboty budowlane

Modernizacja drogi rolniczej w Sarbiewie.
103 313,40 PLN
2012-05-24 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

UMOWA Nr 85 /2012/ZDW Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi-Odbudowa DW 965 na terenie Gminy Drwinia odc.020 km 0+707 - odc.040 km 0+840.
3 996 400,97 PLN
2012-05-23 Kęty

Gmina Kęty
Roboty budowlane

Remont dróg tłuczniowych na terenie Gminy Kęty.
66 555,18 PLN
2012-05-23 Barlinek

Nadleśnictwo Barlinek
Roboty budowlane

Budowa lub remont urządzeń małej retencji na terenie Nadleśnictwa Barlinek w roku 2012 - Pakiet Numer 3
301 508,20 PLN
2012-05-21 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont ul. Raszei w Toruniu
596 869,80 PLN
2012-05-18 Zielona Góra

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 2+550 DO KM 7+900
5 999 138,46 PLN
2012-05-17 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Roboty budowlane

Przebudowa z rozbudową ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Błądzimskiej w kierunku centrum miasta
1 557 581,56 PLN
2012-05-15 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej, szybkorozpadowej K1-65
467 400,00 PLN
2012-05-15 Trzebinia

Gmina Trzebinia
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach projektuBudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle autostrady A4
3 260 319,30 PLN
2012-05-14 Dębica

Wójt Gminy w Dębicy
Roboty budowlane

Remont drogi w m. Brzeźnica Wola w kier. Osiedla w km 0+250-0+950
236 546,16 PLN
2012-05-11 Zielona Góra

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 32 NA ODCINKU SULECHÓW-KARGOWA OD KM 72+072 DO KM 89+945.
14 433 224,56 PLN
2012-05-10 Węgierska Górka

Gmina Węgierska Górka
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w m. Cięcina ul.Świerkowa.
50 650,54 PLN
2012-05-09 Bielsko-Biała

Powiat Bielski
Roboty budowlane

Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4414S ul.Słoneczna w Jaworzu wraz z regulacją potoku.
305 023,73 PLN
2012-05-08 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia, km 4+192 - 5+413 wraz z utwardzeniem poboczy na drodze woj. Nr 386
1 384 805,34 PLN
2012-05-08 Kęty

Gmina Kęty
Roboty budowlane

Remont ul. Czajki w Kętach na odcinku od km 0+470 do km 0+890 uszkodzonej w wyniku powodzi w 2010 r.
161 329,56 PLN
2012-05-07 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 92 na odc. Tarnowo Podgórne - Swadzim od km 159+019 do km 160+900, długości 1,9 km
1 264 769,91 PLN
2012-05-07 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 32 na odc. Strykowo - Stęszew od km 150+150 do km 155+600, dł. 5,45 km
1 491 788,76 PLN
2012-05-02 Goleszów

Urząd Gminy Goleszów
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej ul. Wielodroga w Puńcowie uszkodzonej w wyniku powodzi w czerwcu 2011 roku.
219 740,12 PLN
2012-04-30 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont dróg gminnychw miejscowości Dębowa droga Na Sybir o nr ewid. dz. 872/1 i w miejscowości Jodłowa droga Biedoszyce o nr ewid. dz. 4093
522 412,71 PLN
2012-04-30 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w miejscowości Dębowa droga Na Sybir o nr ewid. dz. 871
63 781,40 PLN
2012-04-27 Czarna

Gmina Czarna
Roboty budowlane

Remont dróg w Gminie Czarna w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (2 drogi) 1- REMONT DROGI w Starej Jastrząbce (Księża droga) nr106202 2- REMONT DROGI w Chotowej za Zalewem , dz. nr 220
601 637,16 PLN
2012-04-24 Zielona Góra

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zadaniaWzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 297 od km 29+500,00 do km 33+120,00 i od km 34+380,00 do km 35+010,00-odnowa dywanikowa
52 665,53 PLN
2012-04-23 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Budowa drogi łączącej ulicę Pokoju z ulicą 3 Maja w Cieszynie
392 474,12 PLN
2012-04-20 Gorzów Wielkopolski

Miasto Gorzów Wlkp.
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp.
396 665,79 PLN
2012-04-19 Ropczyce

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
Roboty budowlane

zadanie Nr 2 - drogi położone na terenie gminy Ostrów
49 092,99 PLN
2012-04-16 Zielona Góra

Urząd Miasta
Roboty budowlane

Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Świerkową w Zielonej Górze
1 688 000,00 PLN
2012-04-16 Brzesko

Burmistrz Brzeska
Roboty budowlane

Remont cząstkowy - wykonanie nakładek asfaltowych
240 000,00 PLN
2012-04-11 Komorniki

Urząd Gminy Komorniki
Roboty budowlane

Rozbudowa ul.Laskowskiej w Wirach
3 390 655,25 PLN
2012-04-10 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustroń w 2012 r.
1 197 109,80 PLN
2012-04-06 Ropczyce

Gmina Ropczyce
Roboty budowlane

Zadanie Nr 1 Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce masą na gorąco w ilości 200 ton oraz emulsją asfaltową i grysami w ilości 1000 m2
114 390,00 PLN
2012-04-06 Skoczów

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Powierzchniowe utrwalenie mieszaniną emulsji i grysów.
236 110,80 PLN
2012-04-05 Wrocław

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Roboty budowlane

03620 - Remont ul. Kamieńskiego we Wrocławiu na odcinku od ul. Starościńskiej do granicy miasta
1 514 054,05 PLN
2012-04-02 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont - odnowa nawierzchni dróg miasta Cieszyna w 2012 roku
610 000,00 PLN
2012-03-29 Elbląg

Gmina - Miasto Elbląg
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych dla zadaniaPrzebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego
423 360,81 PLN
2012-03-23 Kościelisko

Gmina Kościelisko
Dostawy

Dostawa materiałów do remontu cząstkowego dróg asfaltowych w Gminie Kościelisko - emulsja asfaltowa.
2 742,90 PLN
2012-03-22 Wilkowice

Gmina Wilkowice
Roboty budowlane

Remont ulicy Borowej w Mesznej
517 758,12 PLN
2012-03-19 Krosno Odrzańskie

Zarząd Dróg Powiatowych
Dostawy

Dostawa materiałów do naprawienia nawierzchni drogowychemulsja asfaltowa
129 800,00 PLN
2012-03-16 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 15 na odc. Koźmin - Jarocin od km 74+600 do km 77+170 oraz od km 78+150 do km 84+540 o łącznej długości 8,96 km.
3 486 230,23 PLN
2012-03-12 Zgłobice

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Roboty budowlane

Wykonanie remontu dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
2 189 957,35 PLN
2012-03-07 Nowy Targ

Gmina Miasto Nowy Targ
Roboty budowlane

Bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2012 r
363 385,80 PLN
2012-02-22 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Naprawa nawierzchni na ulicy Żywieckiej (odcinek od przewiązki przy posesji nr 93/95 do wjazdu do posesji nr 83) oraz na ulicy Wyzwolenia (odcinek od ulicy Orchidei do ronda w Hałcnowie) w Bielsku-Białej.
792 666,96 PLN
2012-02-15 Katowice

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Dostawy

Dostawa 10t emulisji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC oraz 20 ton emulisji asfaltowej modyfikowanej polimerami szybkorozpadowej C65 BP3 PU/RC przez odbiór samochodami zamawiającego z wytwórni wykonawcy w roku 2012r.
82 287,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EUROVIA POLSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 119 042 168,69 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-15 Grudziądz

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Mikołaja z Ryńska i ul. Waryńskiego od ul. Mikołaja z Ryńska do węzła Kręta na Trasie Średnicowej
818 426,67 PLN
2011-12-12 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa ul. Jędrzejowskiej w Poznaniu na odc. od ul. Oświęcimskiej do cieku Starynka
2 271 973,82 PLN
2011-12-05 Przemków

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1126D Brunów - Szklary Dolne
128 648,90 PLN
2011-12-01 Kraków

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2191K i nr 2189K
447 270,88 PLN
2011-11-30 Przemków

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1126D Brunów - Szlary Dolne
590 496,74 PLN
2011-11-18 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie ulic części wschodniej miasta Rzeszowa
499 999,99 PLN
2011-11-15 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie - Przebudowa sieci trakcyjnej
65 903,26 PLN
2011-11-14 Gromnik

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
298 428,00 PLN
2011-11-10 Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa dróg w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych, obejmującego zadanie nr 1 - odbudowę drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 1+485 - 1+625
13 062,23 PLN
2011-11-07 Szczecin

Urząd Miasta Szczecin
Roboty budowlane

Zabezpieczenie skarpy drogi dojazdowej do ZWiK w ul. ks. Warcisława I w Szczecinie
1 321 077,20 PLN
2011-11-07 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont dróg gminnychdroga Jasica - Czerwiec o nr ewid. dz. 3633, 3522 w miejscowości Jodłowa
82 615,52 PLN
2011-11-04 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie - Teletechniczne linie kablowej
48 417,58 PLN
2011-10-26 Grudziądz

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Mikołaja z Ryńska i ul. Waryńskiego od ul. Mikołaja z Ryńska do wezła Kręta na Trasie Średnicowej
484 771,12 PLN
  Jasło

Powiat Jasielski
Roboty budowlane

Odbudowa dróg powiatowych
1 771 872,97 PLN
2011-10-25   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1889R Tarnowiec - Sądkowa w km 0+865 - 1+505 208 642,98 PLN
2011-10-25   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 0+726 - 0+856 i 0+984 - 1+625 313 439,97 PLN
2011-10-25   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1865R Kunowa - Harklowa w km 1+450 - 2+050 316 519,55 PLN
2011-10-25   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz w km 14+220 - 15+420 630 479,35 PLN
2011-10-25   Odbudowa drogi powiatowej Nr 1862R Skołyszyn - dojazd do stacji kolejowej Skołyszyn w km 0+005 - 0+673 302 791,12 PLN
2011-10-24 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka drogi krajowej nr 4 od km 482+703 do km 485+119
8 001 784,41 PLN
2011-10-14 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 8 od km 107+754 do km 108+754 polegający na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grubośc warstwy 5 cm
282 800,00 PLN
2011-10-14 Wolsztyn

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego Przebudowa dróg powiatowych ul. Gajewskich, Wschowska, Drzymały w Wolsztynie oraz ul. Poznańska w Karpicku
375 000,00 PLN
2011-10-11 Czechowice-Dziedzice

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Roboty budowlane

Remont ul. Zawodzie w Ligocie
385 461,93 PLN
2011-10-06 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa droga Pańskie Łąki o nr ewid. dz. 1525/2
130 313,65 PLN
2011-10-06 Jodłowa

Gmina Jodłowa
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej w miejscowości Jodłowa droga Maślakowice na Dzwonową o nr ewid. dz. 1979.
189 443,79 PLN
2011-09-30 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełmniające do zamówienia na remonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustronia w 2011r.
245 000,00 PLN
2011-09-30 Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Roboty budowlane

Zabezpieczenie uszkodzonych fragmentów skarp zlokalizowanych w ciągu A-4 w km 405+904 - 406+101 (stary kilometraż 416+016-416+213) strona prawa, S-7 w km 670+350 - 670+420 strona lewa, Dk 7 w km 679+120 strona lewa
1 782 001,02 PLN
2011-09-29 Dębica

Wójt Gminy w Dębicy
Roboty budowlane

Remont 2 odcinków dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych1) Remont drogi gminnej w m. Pustków kier. Rudki - cmentarz km 0+400-0+800 2) Remont drogi gminnej w m. Pustków kier. Krownice (P. Surman) km 0+300-0+600
114 788,80 PLN
2011-09-28 Katowice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 81 W M. WIŚLICA, KM 60+550 WRAZ Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH Z ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO
361 728,24 PLN
2011-09-26 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont - odnowa nawierzchni dróg miasta Cieszyna
440 000,00 PLN
2011-09-22 Szczecin

Urząd Miasta Szczecin
Roboty budowlane

Modernizacja skrzyżowania ulicNiepodległości, Obrońców Stalingradu łącznie z przebudową al. Niepodległości i pl. Żołnierza - roboty dodatkowe
2 313 233,85 PLN
2011-09-16 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe do umowy FZU/IR/145/115/10 z dnia 23.07.2010 r., której przedmiotem jest rozbudowa ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Zabrodzkiej do ul. Kościelnej wraz ze skrzyżowaniem ulicKarmelkowej, Czekoladowej, Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania ulicWałbrzyskiej i Zabrodzkiej
48 076,92 PLN
2011-09-16 Olkusz

Zarząd Powiatu w Olkuszu
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-70 w ilości do 40 ton wraz z dostawą do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2011 roku
82 557,60 PLN
2011-09-15 Łękawica

Gmina Łękawica
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej - ul. Kalinowej w sołectwie Łękawica
117 868,53 PLN
2011-09-15 Łękawica

Gmina Łękawica
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w Gminie Łękawica
616 284,69 PLN
2011-09-13 Międzylesie

Miasto Gmina Międzylesie
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej łączącej wioskim.Jodłów dz. nr 42 dr z m.Potoczek dz. nr 122 dr, 34 dr w km 0+000 - 1+060 - nawalne opady deszczu i wichura 2008 r.
462 868,08 PLN
2011-09-09 Wilamowice

Urząd Gminy Wilamowice
Roboty budowlane

Odbudowa drogi gminnej ul. Solna w miejscowości Zasole Bielańskie
297 218,56 PLN
2011-09-09 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulicPod Kasztanem, Zagrody i Deszczowej w Bielsku-Białej
1 155 702,90 PLN
2011-09-09 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie branży elektrycznej i sanitarnej do zamówienia podstawowego pn. Budowa ul. Dzięgielowej w Poznaniu udzielonego umową nrDZ/IB/3413/023/11 z dnia 27/01/2011r
220 839,59 PLN
2011-09-08 Rybnik

Miasto Rybnik
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Podmiejskiej na odcinku od ul. Gliwickiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rybniku (km 3+540 - 2+900).Projektuj i buduj - miejska sieć szerokopasmowa wzdłuż ulicy Podmiejskiej na odcinku 650 m od strony ulicy Gliwickiej.
6 416 651,68 PLN
2011-09-07 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogowej ulicy Grażyńskiego w Ustroniu na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Nadrzecznej
219 946,07 PLN
  Lipowa

Urząd Gminy w Lipowej
Roboty budowlane

Remont dróg na terenie gminy Lipowa.
126 812,22 PLN
2011-09-05   Remont dróg na terenie Gminy Lipowa: Sołectwo Twardorzeczka -droga do Kostka. 46 250,02 PLN
2011-09-05   Remont dróg na terenie gminy Lipowa: Sołectwo Lipowa- droga do Zuziaka 80 562,20 PLN
2011-08-31 Węgierska Górka

Urząd Gminy w Węgierskiej Górce
Roboty budowlane

1.Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi 2010 r. na terenie gminy Węgierska Górka - Zadanie nr 1
522 754,70 PLN
2011-08-29 Zielona Góra

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 27 OBWODNICA ŚWIDNICY W KM OD 56+295 DO 57+360 TJ. 1,065 KM
1 346 548,19 PLN
2011-08-26 Zielona Góra

Urząd Miasta
Roboty budowlane

przebudowę drogi ul. Osiedle Pomorskie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Szosa Kisielińska do skrzyżowania z ul. Osiedle Śląskie)
583 048,07 PLN
2011-08-24 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1312R Zawadka Brzostecka - Jodłowa - usuwanie skutków powodzi - roboty uzupełniające km 3+210 - 3+510
162 780,35 PLN
2011-08-23 Porąbka

Urząd Gminy Porąbka
Roboty budowlane

REMONT ULIC BRATERSKIEJ W PORĄBCE ORAZ DŁUGIEJ W BUJAKOWIE - GMINA PORĄBKA
97 256,15 PLN
2011-08-16 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2403R Machowa - Czarna km 0+010 - 7+025 wraz z remontem mostu - roboty uzupełniające
130 000,00 PLN
2011-08-12 Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Roboty budowlane

Remont drogi krajowej nr 39 odc. Rychtal-Baranów
3 318 000,63 PLN
2011-08-11 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1311R Zalasowa -Lubcza - Dęborzyn km 19+670 - 21+259 - usuwanie skutków powodzi
841 971,68 PLN
2011-08-11 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1312R Zawadka Brzostecka - Jodłowa - usuwanie skutków powodzi
895 232,55 PLN
2011-08-09 Skierniewice

Urząd Miasta Skierniewice
Roboty budowlane

Przebudowę ulicy Orkana,
502 549,65 PLN
2011-08-04 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające w zakresie branży drogowej do zamówienia podstawowego pn. Budowa ul. Dzięgielowej w Poznaniu.
946 699,42 PLN
2011-08-04 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie ulic części wschodniej miasta Rzeszowa
2 050 000,00 PLN
2011-07-29 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont ul. Dziewulskiego w Toruniu na odcinku od ul. Jamontta do ul. Przybyłów
640 795,53 PLN
2011-07-20 Krosno Odrzańskie

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remonty kapitalne dróg powiatowychnr 1150F w Brzeźnicy, nr 1145F w Czarnowie, nr 1143F w miejscowości Trzebule, nr 1147F Bronków - Dychów, nr 1166F Budachów - Dobrosułów oraz nr 2607F ulica Kresowa w Gubinie
97 023,80 PLN
2011-07-14 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni ul. Chorzowska na odcinku od Stacji Ratownictwa Górniczego do łącznicy z ul. Krzyżową w Bytomiu
1 026 270,00 PLN
2011-07-13 Istebna

Urząd Gminy w Istebnej
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 617 090 S Szymcze we wsi Istebna
117 248,89 PLN
2011-07-13 Police

Starostwo Powiatowe w Policach
Roboty budowlane

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 0607Z Szczecin - Dobieszczyn
207 820,80 PLN
2011-07-07 Gorzów Wielkopolski

Powiat Gorzowski
Roboty budowlane

Budowa drogi KN4 w ciągu drogi powiatowej nr 1382F w Kostrzynie nad Odrą w ramach zadaniaPrzebudowa drogi powiatowej nr 1382F do Osiedla Szumiłowo i KSSSE w Kostrzynie nad Odrą
3 033 369,16 PLN
2011-06-27 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Poprawa stanu technicznego nawierzchni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla al. Armii Krajowej od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej.
680 390,61 PLN
2011-06-20 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Zamówienia uzupełniające polegające na wykonaniu remontu skrzyżowania ul. Przybyszewskiego z ul. Szamarzewskiego (strona zachodnia) i wykonaniu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przybyszewskiego na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego (strona wschodnia) w Poznaniu do zamówienia podstawowego pn. Remont ul. Przybyszewskiego na odcinku od ronda J. Nowaka-Jeziorańskiego do ul. Bukowskiej w Poznaniu (Etap I), udzielonego umową z dnia 28 maja 2010 r. nr DZ/IB/3420/090/10.
1 124 976,04 PLN
2011-06-14 Drezdenko

Urząd Miejski
Roboty budowlane

Modernizacja drogi w miejscowości Lipno
1 228 708,50 PLN
2011-06-10 Grudziądz

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Mikołaja z Ryńska i ul. Waryńskiego od ul. Mikołaja z Ryńska do węzła Kręta na Trasie Średnicowej
5 488 065,50 PLN
2011-06-09 Bielsko-Biała

Powiat Bielski
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej 4491S Bielany - Zasole Bielańskie, ul. Mostowa
213 824,43 PLN
2011-06-08 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont ul. Kolankowskiego w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do ul. Kosynierów Kościuszkowskich
724 495,12 PLN
2011-06-07 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Umowa nr 89/2011/ZDW
1 392 661,44 PLN
2011-05-31 Cieszyn

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania - etap IZadanie 1Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn - Gumna - Dębowiec - Ochaby - Kiczyce w Kiczycach na odcinku 1,1 km. Zadanie 2Remont drogi powiatowej 2627 S Kaczyce D. - Kończyce M. - Pruchna - Drogomyśl (ul. Zebrzydowicka w Pruchnej) na odc. ok. 1,2 km. Zadanie 3Remont drogi powiatowej 2642 S Międzyświeć - Skoczów - Pogórze rondo na ul. Bielskiej w Skoczowie, nr sprawy 7/2011
844 656,65 PLN
2011-05-26 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu elementów odwodnienia korpusu drogowego1.drenażu rurowego w miejscowości Jaszkówka - strona lewa 2.kanalizacji deszczowej wraz ze studnią rewizyjną i studzienką ściekową w miejscowości Jaszkówka - strona lewa 3.rowów drogowych wzdłuż DK 46 4.obniżenie przepustów pod zjazdami wzdłuż DK 46 w ramach zadania Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 1+705 do km 20+894 Odcinek 1od km 1+705 do km 7+810.
197 121,87 PLN
2011-05-26 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

zamówienia uzupełniającego w zakresie branży drogowej do zamówienia podstawowego pn. Budowa ul. Dzięgielowej w Poznaniu na odcinku od ul. Naramowickiej do ul. Umultowskiej udzielonego umową nrDZ/IB/3413/023/11 z dnia 27/01/2011r.
195 668,89 PLN
2011-05-19 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Odbudowa przepustu drogowego w km 0+700 ul. Pocztowej w Bielsku-Białej - Etap II
530 771,40 PLN
2011-05-18 Kłodawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp.
Roboty budowlane

Przebudowa polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 151 na odc. od km 127+500 do km 130+329 (odcinkowo)
714 982,76 PLN
2011-05-17 Łowicz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU
Roboty budowlane

Przebudowa i remonty ciągu dróg powiatowych nr 2707 E, 2709 E, 2119 E, 2717 E celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, w tym drogi zniszczonej wskutek powodzi 2010r., budowę chodników oraz remonty nawierzchni chodników.
4 506 555,78 PLN
2011-05-12 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe. Remont dróg wojewódzkich Nr 388 w km 30+050-30+916 (jezdnia i chodnik) w km 15+600-29+400 (ścinka i utwardzenie poboczy - odcinkami), Nr 381 w km 50+500-50+793 (chodnik strona lewa), Nr 392 w km 9+032 - 10+200 (chodnik strona prawa)
194 954,39 PLN
2011-05-09 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Rozbudowa ul.Oliwkowej i ul.Wiczlińskiej w Gdyni
2 352 320,50 PLN
2011-05-09 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych nr 1283R Brzeźnica - Krownice km 0+435 - 4+767 , nr 1281R Męciszów - Kochanówka km 2+289 - 3+267.
1 939 086,33 PLN
2011-05-06 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn - Braciejowa km 2+400 - 2+870, 4+140 - 6+130, 6+760 - 7+850 - usuwanie skutków powodzi.
1 356 294,33 PLN
2011-05-04 Grębocice

Gmina Grębocice
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi w rejonie składowiska Żelazny Most na nawierzchnię asfaltową obręb Krzydłowice; obręb Rudna
992 278,92 PLN
2011-05-02 Skoczów

Miejski Zarząd Dróg
Dostawy

Sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie.
68 193,66 PLN
2011-04-26 Wyszków

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
Roboty budowlane

Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy, Działania 3.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
2 917 567,65 PLN
2011-04-22 Wilamowice

Urząd Gminy Wilamowice
Roboty budowlane

Odbudowa drogi ul. Stawowej w Wilamowicach wraz z kanalizacją deszczową
675 814,24 PLN
2011-04-21 Istebna

Urząd Gminy w Istebnej
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Koniaków Do Kogutka we wsi Koniaków o długości 408 mb uszkodzonej podczas powodzi w maju 2010 r
79 415,92 PLN
2011-04-21 Istebna

Urząd Gminy w Istebnej
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Istebna Za Gminą we wsi Istebna o długości 402 mb uszkodzonej podczas powodzi w maju 2010 r
106 666,39 PLN
2011-04-14 Piława Górna

Gmina Piława Górna
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej 118033D ul. Okrzei w Piławie Górnej
491 997,92 PLN
2011-04-06 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe nie objęte dokumentacją projektową koniecznych do wykonania zwiazanych z wykonanien odnowy nawierzchni dr woj. 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno odc. Kończewice - Chełmża
170 855,84 PLN
2011-04-05 Kłodawa

Gmina Kłodawa
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Czereśniowej z odwodnieniem jezdni i drogi gminnej nr 002120F w miejscowości Kłodawa
1 083 691,43 PLN
2011-04-04 Gorzów Wielkopolski

Powiat Gorzowski
Roboty budowlane

Likwidacja miejsc niebezpiecznych w powiecie gorzowskim w obrebie małej obwodnicy Gorzowa Wlkp.
1 835 170,46 PLN
2011-03-31 Grębocice

Gmina Grębocice
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej do szybu GG-1 w miejscowości Kwielice.
4 382 303,18 PLN
2011-03-30 Bytów

Gmina Bytów
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Mierosławskiego w Rzepnicy i Bytowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Racławicką w Bytowie do skrzyżowania z ulicą Popiełuszki w Rzepnicy
2 996 788,42 PLN
2011-03-30 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Zabrodzkiej do ul. Kościelnej wraz ze skrzyżowaniem ulicKarmelkowej, Czekoladowej,Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania ulicWałbrzyskiej i Zabrodzkiej (umowa dodatkowa) - wymiana kanału betonowego Fi 400 mm kanalizacji deszczowej na odc. D13 do D15-98mb w ul. Zabrodzkiej.
41 705,57 PLN
2011-03-30 Szczytna

Gmina Szczytna (Miasto i Gmina Szczytna)
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kościelnej w Szczytnej
1 300 143,99 PLN
2011-03-28 Oświęcim

Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe - pozimowe łatanie wyboji w jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego
215 416,98 PLN
2011-03-25 Zielona Góra

Urząd Miasta
Roboty budowlane

Wykonanie etapu I zadania pn. Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ul. Szosa Kisielińska i os. Pomorskie
2 405 517,78 PLN
2011-03-24 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do umowy FZU/IR/145/115/10 z dnia 23.07.2010 r., której przedmiotem jest rozbudowa ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Zabrodzkiej do ul. Kościelnej wraz ze skrzyżowaniem ulicKarmelkowej, Czekoladowej, Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania ulicWałbrzyskiej i Zabrodzkiej
14 557,68 PLN
  Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco na terenie powiatu puckiego i wejherowskiego
842 427,00 PLN
2011-03-24   Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco na terenie powiatu puckiego 298 767,00 PLN
2011-03-24   Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco na terenie powiatu wejherowskiego 543 660,00 PLN
2011-03-22 Dąbrowa Biskupia

Gmina Dąbrowa Biskupia
Roboty budowlane

Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C, 150623C stanowiących ulice Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej
1 092 162,14 PLN
2011-03-22 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Kolistej w Bielsku-Białej oraz budowa jej przedłużenia do ulicy Karbowej
3 658 792,78 PLN
2011-03-18 Solec Kujawski

Gmina Solec Kujawski
Roboty budowlane

Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim obejmujacych przebudowę i budowę dróg gminnych oraz infrastruktury technicznej.
15 953 531,02 PLN
2011-03-15 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce
Roboty budowlane

Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z podziałem na 2 zadania.
180 406,50 PLN
2011-03-11 Police

Starostwo Powiatowe w Policach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0624Z Granica Państwa - Będargowo
6 816 283,68 PLN
2011-02-28 Kostrzyn

Miasto KOstrzyn nad Odrą
Roboty budowlane

Remont ulicy Orła Białego i ulicy Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą.
2 850 042,14 PLN
2011-02-11 Stare Kurowo

Gmina Stare Kurowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 005303F Stare Kurowo-Nowe Kurowo wraz z odwodnieniem jezdni na odcinku ul. Świerczewskiego w Starym Kurowie - zadanie nr 2
1 669 578,10 PLN
2011-02-11 Stare Kurowo

Gmina Stare Kurowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 005303F Stare Kurowo-Nowe Kurowo wraz z odwodnieniem jezdni na odcinku ul. Świerczewskiego w Starym Kurowie - zadanie nr 2
1 669 578,10 PLN
2011-02-11 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustronia w 2011r
938 779,00 PLN
2011-02-09 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Zabrodzkiej do ul. Kościelnej wraz ze skrzyżowaniem ulicKarmelkowej, Czekoladowej, Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania ulicWałbrzyskiej i Zabrodzkiej (umowa dodatkowa)
55 463,50 PLN
2011-02-04 Pruszcz Gdański

Gmina Pruszcz Gdański
Roboty budowlane

Budowa ulicy Dworcowej w Straszynie
2 979 606,94 PLN
2011-01-28 Wolsztyn

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony naPrzebudowa dróg powiatowych ul. Gajewskich, Wschowska, Drzymały w Wolsztynie oraz ul. Poznańska w Karpicku.
5 880 691,61 PLN
2011-01-27 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Budowa ul. Dzięgielowej w Poznaniu
6 351 834,44 PLN
2011-01-24 Dębica

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2403R Machowa - Czarna km 0+010 - 7+025 wraz z remontem mostu
5 588 889,41 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EUROVIA POLSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 149 740 403,91 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-22 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie
3 926 614,37 PLN
2010-12-21 Ostrów Wielkopolski

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul. Wylotowej o dł. 1382 mb oraz ul. Majorka o dł. 605 mb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim
9 880 429,53 PLN
2010-12-15 Nowa Dęba

Gmina Nowa Dęba
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej - Strefowej klasy L -wraz z przebudową drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek km 129+517,00 ÷ 129+916,00 i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Chmielów
3 889 020,32 PLN
2010-12-02 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont dróg wojewódzkich1. nr 385 w km od 66+580 do 66+670, 2. nr 378 w m. Łojowice. CPV 45.23.31.42-6
239 401,22 PLN
2010-11-29 Strzelce Krajeńskie

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Roboty budowlane

Przebudowa trzech dróg gruntowych w miejscowości Goszczanowiec, gmina Drezdenko
2 784 766,11 PLN
2010-11-25 Cieszyn

Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego dla zadania podstawowego pn. Przebudowa drogi powiatowej 2643 S - droga przez wieś Istebna
383 080,00 PLN
2010-11-23 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa ulicy Stolarzowickiej na odcinku od ulicy Rokitnickiej do skrzyżowania z ulicami Felińskiego i Nową (droga powiatowa nr 8602 S) w Gminie Bytom, powiat Bytom
32 786,88 PLN
2010-11-23 Andrychów

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnychul. Turystycznej oraz ul. Farmerskiej w Sułkowicach - etap I
736 595,98 PLN
2010-11-04 Gorzów Wielkopolski

Miasto Gorzów Wlkp.
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul.Pomorska
191 061,15 PLN
2010-10-29 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa ulicy Stolarzowickiej na odcinku od ulicy Rokitnickiej do skrzyżowania z ulicami Felińskiego i Nową (droga powiatowa nr 8602 S) w Gminie Bytom, powiat Bytom
319 673,00 PLN
2010-10-27 Mysłowice

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Pukowca w Mysłowicach
823 309,73 PLN
2010-10-20 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Remont ul. Przybyszewskiego na odcinku od ronda J. Nowaka-Jeziorańskiego do ul. Bukowskiej w Poznaniu (Etap I)
232 407,47 PLN
2010-10-20 Żywiec

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1443 S Rycerka Górna - Przegibek o łącznej długości 600 mb w m. Rycerka Górna
99 620,00 PLN
2010-10-18 Gąbin

Urząd Miasta i Gminy Gąbin
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych i wewnętrznych ( dojazdowych ) wraz z obiektami drogowymi zniszczonymi na skutek klęski powodzi w 2010r. - droga w miejscowości Nowy Troszyn na długości 13,538 km o powierzchni 53543 m2
2 914 460,67 PLN
2010-10-18 Gąbin

Urząd Miasta i Gminy Gąbin
Roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych i wewnętrznych ( dojazdowych ) wraz z obiektami drogowymi zniszczonymi na skutek klęski powodzi w 2010r. - droga w miejscowości Troszyn Polski na długości 5,165 km o powierzchni 21120 m2
1 326 755,80 PLN
2010-10-14 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Uzupełniające roboty budowlane polegające na budowie dodatkowych zatok autobusowych w pasie drogi nr 8 w km 113+470 i 113+619 - roboty realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwąPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 8 w m. Bielany Wrocławskie od km 113+347 do km 115+487
260 231,56 PLN
2010-10-12 Bakałarzewo

Urząd Gminy Bakałarzewo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Zajączkowo w km 0+000 - 1+673, długość odcinka 1.673 km
548 952,15 PLN
2010-10-12 Raszyn

Gmina Raszyn
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Ceramicznej we wsi Rybie, Gmina Raszyn
366 352,02 PLN
2010-10-04 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania DW NR 938 z ulicami Pikiety, Hażlaska (drogi powiatowe) i ulicą Rudowską (droga gminna) w Cieszynie - roboty uzupełniające
93 719,93 PLN
2010-09-23 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Remont ulicy 21 Stycznia w m. Grabów n/Prosną wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 450 Kalisz-Opatów - Część I - wykonanie remontu w Grabowie n/Prosną ul. 21 Stycznia, Część II - wykonanie remontu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 450 z ul. 21 Stycznia w Grabowie n/Prosną.
496 980,72 PLN
2010-09-21 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Dodatkowe roboty polegające na wzmocnieniu skarpy nasypu po stronie prawej ( w km 5+630 - 5+700) w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa dk 46 na odcinku 1+705 do km 20+894. Odc. 1 od km 1+705 do km 7+810.
109 501,50 PLN
2010-09-21 Grębocice

Gmina Grębocice
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi nr 331 od km 29+435 do km 31+735 oraz od km 31+735 do km 31+808 w rejonie Żelazny Most
638 440,31 PLN
2010-09-20 Piekary Śląskie

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Roboty budowlane

Remont drogi wraz z wymiana odwodnienia w ul. Granitowej , Bazaltowej i Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bazaltową do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II z odpływem przez obszar ogródków działkowych do rowu etap I wymiana odwodnienia .
872 100,27 PLN
2010-09-16 Dzierżoniów

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
Roboty budowlane

Remont przełomów i remont nawierzchni (nakładka) na drodze powiatowej nr 3008D na odcinku Piława Dolna -Owiesno
898 046,40 PLN
2010-09-14 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej Nr 382 w m. Dzierzoniów ul. Piastowska w km 28+560-29+000 i 29+060 - 29+702, CPV 45233142-6
2 386 860,80 PLN
2010-09-08 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont dróg wojewódzkich Nr 388 w km 30+050 ÷ 30+916 (jezdnia i chodnik), w km 15+600 ÷ 29+400 (ścinka i utwardzenie poboczy - odcinkami), Nr 381 w km 50+500 ÷ 50+793 (chodnik strona lewa), Nr 392 w km 9+032 ÷10+200 (chodnik strona prawa)
2 310 370,56 PLN
2010-09-03 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Remont dróg powiatowych nr 2655 S ul. Polańskiej i nr 2604 S ul. Lipowskiej w Ustroniu.
433 915,62 PLN
2010-09-01 Raszyn

Gmina Raszyn
Roboty budowlane

Przebudowa ul. 19-go Kwietnia od ul. Lotniczej do ul. Działkowej we wsi Rybie Gmina Raszyn
2 414 686,46 PLN
2010-08-29 Kraków

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Roboty budowlane

Budowa drogi osiedlowej Zielona-Zapotocze kategorii D o długości 862,22 metrów na nasypie hydrotechnicznym wraz z przepustem dla cieku w miejscowości Mucharz - roboty dodatkowe do umowy 1069/IBŚ/2009 z dnia 18.11.2009 r.
229 587,30 PLN
2010-08-27 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w trakcie realizacji zadania pnRozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 1+705 do km 20+894 Odcinek 1od km 1+705 do km 7+810
2 776 107,44 PLN
  Zielona Góra

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH NR 31, 29, 12, 27
3 242 450,00 PLN
2010-08-27   Remont nawierzchni dróg krajowych: droga krajowa Nr 12 na odcinku Marszów-Żagań od km 46+700 do km 51+700 2 014 933,00 PLN
2010-08-27   Remont nawierzchni dróg krajowych: droga krajowa Nr 31 na odcinku od km 100+943 do km 103+800 (Kostrzyn n/Odrą) 1 227 517,00 PLN
2010-08-26 Łańcut

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1375 R Stobierna-Medynia Głogowska od km 2+510 do km 3+580.
261 705,20 PLN
2010-08-24 Milówka

Gmina Milówka
Roboty budowlane

Sołectwa Kamesznica, Szare
215 712,91 PLN
2010-08-24 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa ulicŚwiętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu.
127 868,85 PLN
2010-08-17 Zielona Góra

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 2 w ramach robót przygotowawczych do wprowadzenia nowej organizacji ruchu na byłym przejściu granicznym w Świecku.
374 552,00 PLN
2010-08-11 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Przebudowa ul.Piotrkowskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul.Tarnowskiej do ul.Ks.Brzóski
599 615,36 PLN
2010-08-11 Kraków

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Roboty budowlane

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2191K i nr 2189K
8 892 623,74 PLN
2010-08-09 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn-Ostrzeszów w m. Szklarka Przygodzicka - chodnik
897 078,77 PLN
2010-08-03 Zielona Góra

Urząd Miasta
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Agrestowej.
135 246,76 PLN
2010-08-03 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1972D w miejscowości Księginice
297 586,65 PLN
2010-08-02 Szczyrk

Urząd Miejski w Szczyrku
Roboty budowlane

Remont ulicy Klimczoka z odcinkiem ulicy Słonecznej w Szczyrku.
243 868,76 PLN
2010-08-02 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Bieżąca konserwacja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 149 (Droga 150 - Rzecin - Smolary droga 140) na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach - odc. w km 7+870 - 10+620 na długości 2750,0m - odcinek w km 12+370 - 13+520 na długości 1150,0m
1 328 275,00 PLN
2010-07-23 Zbrosławice

Urząd Gminy Zbrosławice
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa wraz z pompownią - ulice Bytomska, Polna, Leśna, Sienkiewicza.
2 261 810,59 PLN
2010-07-23 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Zabrodzkiej do ul. Kościelnej wraz ze skrzyżowaniem ulicKarmelkowej, Czekoladowej, Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania ulicWałbrzyskiej i Zabrodzkiej
5 996 204,47 PLN
2010-07-22 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania DW NR 938 z ulicami Pikiety, Hażlaska (drogi powiatowe) i ulicą Rudowską (droga gminna) w Cieszynie - roboty uzupełniające
66 633,19 PLN
2010-07-22 Piława Górna

Gmina Piława Górna
Roboty budowlane

Modernizacja drogi dojazdowej - ulicy Okrzei prowadzącej do obszaru aktywności gospodarczej w Piławie Górnej.
540 999,00 PLN
2010-07-20 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Twardzickiego w Bydgoszczy.
5 977 931,46 PLN
2010-07-15 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Wykonanie i rozebranie drogi tymczasowej, zabezpieczenia krawedzi oraz dodatkowych rozbiórek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 1+705 do km 20+894 - odc. 1
340 141,45 PLN
2010-07-14 Wrocław

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 387 odcinkami w m. Ratno Dolne
1 399 531,06 PLN
2010-07-12 Koszalin

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 177 na odcinku Sośnica-Mirosławiec
782 482,14 PLN
2010-07-09 Inowrocław

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ULICY K. MARCINKOWSKIEGO W INOWROCŁAWIU OD ULICY METALOWCÓW DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO
1 449 441,13 PLN
2010-07-06 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Umowa nr 103/2010/ZDW
63 102,91 PLN
2010-07-06 Stare Kurowo

Gmina Stare Kurowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 005303F Stare Kurowo-Nowe Kurowo wraz z odwodnieniem jezdni na odcinku ul. Świerczewskiego w Starym Kurowie - zadanie nr 1
1 355 596,71 PLN
2010-07-06 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych do umowy podstawowej na remont drogi powiatowej nr 1972D na odcinku Księginice - Domasław
234 327,00 PLN
2010-07-02 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni DW 964 na odcinku Niepołomice - Podłęże m. Podłęże odc. 320, km 0+755 - odc. 320, km 2+126 - roboty uzupełniające do umowy nr 65/2010/ZDW
101 980,65 PLN
2010-06-29 Gorzów Wielkopolski

Miasto Gorzów Wlkp.
Roboty budowlane

Remont jezdni ul.Wróblewskiego
714 920,41 PLN
2010-06-23 Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania DW NR 938 z ulicami Pikiety, Hażlaska (drogi powiatowe) i ulicą Rudowską (droga gminna) w Cieszynie
3 008 555,88 PLN
2010-06-18 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 8 w m. Bielany Wrocławskie od km 113+347 do km 115+487
5 555 775,85 PLN
2010-06-11 Krotoszyn

Powiatowy Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Nawierzchnia ścieżki rowerowej Krotoszyn-Chachalnia
169 275,00 PLN
2010-06-11 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Szosa Stargardzka w Szczecinie
2 271 517,71 PLN
2010-06-11 Kraków

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Roboty budowlane

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1943K, w miejscowości Świątniki Górne wraz z elementami odwodnienia
752 915,03 PLN
2010-06-09 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie miasta Bielska-Białej
391 010,00 PLN
2010-06-09 Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów
Roboty budowlane

Przebudowa drogi transportu rolnego Dzierżoniów-Uciechów
926 717,66 PLN
2010-06-07 Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Roboty budowlane

REMONT USZKODZONYCH NA SKUTEK DZIAŁANIA ŻYWIOŁU (POWODZI) ODCINKÓW JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 948 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO I BIELSKIEGO CELEM NIEDOPUSZCZENIA DO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.
1 573 000,00 PLN
2010-06-02 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Roboty budowlane

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA UL. CZEKOLADOWEJ WE WROCŁAWIU
555 902,76 PLN
2010-06-02 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Żywieckiej do budynku nr 24 wraz z budową zatoki autobusowej przy Miejskim Ośrodku Orzekania o Niepełnosprawności oraz rozbiórka budynku nr 11, garaży i ogrodzenia
3 989 875,15 PLN
2010-06-01 Wrocław

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Roboty budowlane

Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1972D na odcinku Księginice - Domasław
468 654,00 PLN
2010-05-28 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
Roboty budowlane

Remont nawierzchniul. Inowrocławska (odcinek od ul. Bielickiej do zajezdni MZK łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Bielicką), ul. Wojska Polskiego (jezdnia północna odcinek ul. Ujejskiego - Rondo Kujawskie).
1 754 878,92 PLN
2010-05-25 Zielona Góra

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 158 od km 3+000 do km 5+150.
952 287,47 PLN
2010-05-20 Gorlice

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Roboty budowlane

Poprawa dostępu komunikacyjnego do strefy aktywności gospodarczej z ominięciem centrum Gorlic - przebudowa dróg powiatowych Nr 1486K Gorlice (ul. Zakole) - Dominikowice i 1488K Sękowa - Dominikowice Działanie 4.1. Schemat A - drogi regionalne Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZADANIE I Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 1486 K Gorlice (ul. Zakole) - Dominikowice ZADANIE II Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 1488K Sękowa - Dominikowice
5 422 604,26 PLN
2010-05-10 Grębocice

Gmina Grębocice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w m. Szymocin
358 234,90 PLN
2010-05-06 Wałcz

Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu
Roboty budowlane

PZD-3/343/02/P/2010 Przebudowa drogi powiatowej 2313z na odcinku Tuczno- Zdbowo- Mączno 0+021- 4+050km; długość-4029mb
3 652 338,25 PLN
2010-04-28 Zielona Góra

Urząd Miasta
Roboty budowlane

Wbudowanie do 6000 t mas mineralno-asfaltowych na drogach, dla których funkcję zarządcy pełni Prezydent Miasta Zielona Góra- uliceWrocławska, Lwowska i Ludwika Waryńskiego- zadanie I.
2 061 922,00 PLN
2010-04-27 Olkusz

Zarząd Powiatu w Olkuszu
Dostawy

Zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-70 w ilości 170 ton wraz z dostawą do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2010 roku.
217 430,00 PLN
2010-04-12 Boleszkowice

Urząd Gminy Boleszkowice
Roboty budowlane

Przebudowa drogi lokalnej w skład, której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 109, 131 leżące w obrębie geodezyjnym Chlewice
233 961,00 PLN
2010-04-12 Tarnowskie Góry

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach
Roboty budowlane

Przebudowa chodników na płycie Rynku w Tarnowskich Górach
590 678,50 PLN
2010-03-24 Gostyń

Powiat Gostyński w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Gostyń -Pępowo-Dłoń odcinek Pępowo-granica powiatów na długości 5,790km.
4 259 642,01 PLN
2010-03-23 Racibórz

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu
Dostawy

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej Kl-65 w latach 2010 - 2011
348 000,00 PLN
2010-03-15 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w związku z przebudowa ul. Łagiewnickiej i ul. Świętochłowickiej w Bytomiu - III
2 162 180,33 PLN
2010-03-09 Karlino

Gmina Karlino
Roboty budowlane

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tymbudowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
1 437 618,73 PLN
2010-03-05 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Droga Nr 434 - budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km
7 516 579,88 PLN
2010-03-04 Jaworzyna Śląska

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ze wzmocnieniem podbudowy drogi powiatowej nr 2899D Strzelce - Chwałków
1 155 547,06 PLN
2010-02-22 Rybnik

Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne
Dostawy

Zadanie 2. DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ
26 000,00 PLN
2010-02-17 Cieszyn

Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
Roboty budowlane

Roboty budowlane Brenna
5 181 123,38 PLN
2010-02-17 Police

Starostwo Powiatowe w Policach
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0617Z Dobra - Lubieszyn
3 499 178,00 PLN
2010-02-05 Dzierżoniów

Gmina Miejska Dzierżoniów
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu Modernizacja ul. Brzegowej w Dzierżoniowie integracyjnej z drogą wojewódzką nr 383 w ramach Priorytetu nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport). Działania nr 3.1 Inf
9 891 321,58 PLN
2010-02-02 Krosno Odrzańskie

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 F na odcinku od skrzyżowania ulicy Kresowej z ulica Żołnierską w Gubinie - do skrzyżowania z drogą krajową nr 32, w km 2+640 -6+405
1 577 129,67 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EUROVIA POLSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 152 479 376,42 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-22 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Remont asfaltowych nawierzchni jezdni w ciągu ulic Ludowej (odcinek od ul. Blizińskiego do ul. Robotniczej) i Dębogórskiej (odcinek od ul. Robotniczej do ul. Widuchowskiej) w Szczecinie
242 729,00 PLN
2009-12-14 Sieraków

Gmina Sieraków
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. LEŚNA W SIERAKOWIE.
261 529,13 PLN
2009-12-14 Nędza

Urząd Gminy Nędza
Roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Babice i Nędza - I Etap.
1 853 537,46 PLN
2009-11-20 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Gazowniczej pomiędzy rondem przy ul. Wałowej a włączeniem do ronda przy ul. M. Grażyńskiego w Bielsku-Białej
188 360,60 PLN
2009-11-12 Barlinek

Urząd Miasta i Gminy w Barlinku
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej do Moczydła
950 635,37 PLN
2009-11-04 Toruń

Miejski Zarząd Dróg
Roboty budowlane

Remont ul. Przy Kaszowniku w Toruniu na odcinku od Placu Pokoju Toruńskiego do Pl. Biskupa Chrapka- zamówienie uzupełniające.
343 008,85 PLN
2009-10-28 Kraków

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce
Roboty budowlane

Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z podziałem na 2 zadania -zamówienia uzupełniające do umowy nr RDW-K-V-7/2009 z dnia 09.03.2009r.
97 721,76 PLN
2009-10-22 Zielona Góra

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 130 od km 5+600 do km 7+500
786 860,00 PLN
2009-10-22 Wadowice

Powiat Wadowicki
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1732K Mucharz-Jaszczurowa w m. Jaszczurowa długości ok. 0,2 km
122 162,91 PLN
2009-10-20 Wilamowice

Urząd Gminy Wilamowice
Roboty budowlane

Wykonanie przebudowy ulicy Generała Andersa w Wilamowicach
481 109,23 PLN
2009-10-19 Zielona Góra

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi krajowej nr 29 Urad - Osiecznica na odcinku od km 20+460 do km 20+790 (Koziczyn)
768 968,10 PLN
2009-10-16 Ustroń

Miasto Ustroń
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni ulicy Polańskiej w Ustroniu
170 963,80 PLN
2009-10-09 Istebna

Urząd Gminy w Istebnej
Roboty budowlane

Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 1 - Przebudowa dróg lokalnych w Jaworzynce i Ciernym w ramach Programu Rozwoju Trójstyku
2 057 286,86 PLN
2009-10-09 Gorzów Wielkopolski

Miasto Gorzów Wlkp.
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul.Chrobrego i Wybickiego w Gorzowie Wlkp.
363 142,01 PLN
2009-10-08 Bielsko-Biała

Powiat Bielski
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej 4419S Świętoszówka - Łazy.
108 479,09 PLN
2009-09-21 Nowy Targ

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Roboty budowlane

Zadanie z WPI o symbolu BIModernizacja nawierzchni jezdni dróg będących w stanie awaryjnym lub przedawaryjnym - ETAP IV - droga powiatowa nr K1665 Skawa - Raba Wyżna w m. Raba Wyżna oraz droga powiatowa Nr K1653 Szaflary - Ząb w m. Bańska Wyżna.
213 281,28 PLN
2009-09-17 Kłodzko

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Kompleksowa modernizacja ul. Wolności w Szczytnej wraz z budową deptaka oraz budową łącznika z drogą krajową nr 8
3 281 087,41 PLN
2009-09-16 Dzierżoniów

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej (nakładka) w ciągu drogi powiatowej nr 3010D Kołaczów - Roztocznik w km 6+312-6+898 oraz w km 9+720 -11+320
696 417,91 PLN
2009-09-16 Nowy Targ

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr K1675 Jabłonka - Lipnica Mała od km 2+330 do km 3+830 oraz od km 6+550 do km 7+550 w ramach usuwania skutków powodzi.
654 663,35 PLN
2009-09-16 Nowy Targ

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Roboty budowlane

Odbudowa drogi powiatowej nr K1654 Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów od km 1+160 do km 3+660 w ramach usuwania skutków powodzi.
572 057,96 PLN
2009-09-12 Ząbkowice Śląskie

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG POWIATOWYCH NR 3180D ORAZ NR 3193D W M. TOPOLA
244 945,20 PLN
2009-09-02 Wadowice

Powiat Wadowicki
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające związane z remontem cząstkowym nawierzchni dróg powiatowych w 2009 roku masą mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera na teren gminy: Wadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów
32 325,00 PLN
2009-08-17 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Remont drogi polegający na przebudowie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Klukowo-Krajenka od km 50+141 do km 53+791 na długości 3650 mb
1 496 185,50 PLN
2009-08-12 Krzeszyce

Gmina Krzeszyce
Roboty budowlane

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W KRZESZYCACH
122 651,70 PLN
2009-07-27 Bytom

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w związku z przebudową ul. Łagiewnickiej i ul. Świętochłowickiej w Bytomiu
1 508 196,72 PLN
2009-07-24 Hażlach

Gmina Hażlach
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej - ul Strażackiej w Kończycach Wielkich na odcinku 850 m.
206 317,60 PLN
2009-07-20 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych zamiejskich
444 916,08 PLN
2009-07-16 Oleśnica

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granic powiatu namysłowskiego ogółem 3km . Etap IŚlizów- Dziadowa Kłoda
4 833 551,22 PLN
2009-07-14 Suszec

Gmina Suszec
Roboty budowlane

Remont odcinka ul. Krzywej w Kobielicach wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową
347 461,43 PLN
2009-07-10 Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice
Roboty budowlane

Budowę chodnika przyjezdniowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach - etap I oraz Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach - etap I.
1 232 006,98 PLN
2009-07-08 Węgierska Górka

Urząd Gminy w Węgierskiej Górce
Roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni dróg gminnych z destruktu biyumicznego
163 934,43 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma EUROVIA POLSKA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 24 846 493,94 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.