eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie

Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie - przetargiGmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-07-23
2021-08-11
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Konserwacja nawierzchni dróg gminnych
2021-07-22
2021-08-10
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "Przebudowa ul. Księżycowej w Pszczynie wraz z utwardzeniem terenu"
2021-07-21
2021-08-09
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie 1. Budowa chodnika przy ul. K. Miarki w Studzionce 2. Budowa parkingu w Studzionce
2021-07-21
2021-08-09
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie 1. Budowa chodnika przy ul. K. Miarki w Studzionce 2. Budowa parkingu w Studzionce
2021-07-20
2021-08-04
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych na działce 1508/54 w Pszczynie"
2021-07-20
2021-08-05
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Przebudowa skrzyżowania ul. Żeglarskiej i ul. Polne Domy w Pszczynie
2021-07-20
2021-08-05
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Przebudowa skrzyżowania ul. Żeglarskiej i ul. Polne Domy w Pszczynie
2021-07-20
2021-08-06
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Przebudowa drogi bocznej od ul. Katowickiej w Piasku
2021-07-13
2021-07-29
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Wymiana odcinka ogrodzenia przy Przedszkolu nr 2 w Pszczynie przy ul.Zamenhofa 12

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie
Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-07-12
2021-07-21
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Wykonanie dokumentacji projektowej dla 9 zadań związanych z przebudową, rozbudową dróg., budową parkingu oraz wykonaniem koncepcji odwodnienia.
2021-07-02
2021-07-20
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Boisko dla Dwójki (zagospodarowanie terenu boiska przy szkole) - budowa ogrodzenia
2021-07-01
2021-07-16
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Doposażenie placu zabaw na terenie ZSP w Pszczynie
2021-06-29
2021-07-09
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "Zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pszczyna do szkół, przedszkoli i ośrodków w roku szkolnym 2021/2022"
2021-06-28
2021-07-13
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie 1. Budowa skoczni w dal przy szkole w Rudołtowicach. 2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek (zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik)
2021-06-28
2021-07-14
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Roboty remontowe w placówkach oświatowych - Roboty malarskie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej przy ul. Hodowców 38
2021-06-15
2021-06-30
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Roboty remontowe w trzech placówkach oświatowych w Gminie Pszczyna.
2021-06-15
2021-06-23
Pszczyna Dostawy Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację parku Pszczyńskiego" - Zakup sprzętu do utrzymania bioróżnorodności łąk" tj. zakup kosiarki
2021-06-14
2021-06-29
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Porębie
2021-06-01
2021-06-18
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Projekt i przebudowa budynku w Wiśle Wielkiej przy ul. Cieszyńskiej 21 na żłobek w ramach programu MALUCH+ 2021
2021-05-31
2021-06-10
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Przygotowanie kompletnych wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla 24 zadań inwestycyjnych rozbudowy dróg.
2021-05-27
2021-06-15
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Roboty remontowe w trzech placówkach oświatowych
2021-05-27
2021-06-14
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach, Pszczyna".
2021-05-25
2021-06-10
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w Przedszkolu nr 6 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25
2021-05-15
2021-06-01
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY"
2021-05-12
2021-05-28
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Realizacja czterech zadań w ramach PBO2021 - Studzionka, ZSP Pszczyna, Wisła Wielka, Rudołtowice.
2021-05-11
2021-05-26
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Roboty remontowo - budowlane w zakresie robót malarskich i cyklinowania i lakierowania parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25
2021-05-11
2021-05-27
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Porębie
2021-04-29
2021-05-11
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "Zarządzanie i rozliczanie projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w Gminie Pszczyna - etap II" (konkurs POIS/1.7.1/5/2020)"
2021-04-29
2021-05-12
Pszczyna Dostawy Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację parku Pszczyńskiego" - Zakup sprzętu do utrzymania bioróżnorodności łąk" tj. zakup kosiarki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie
Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-07-23
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Boisko dla Dwójki (zagospodarowanie terenu boiska przy szkole) - budowa ogrodzenia
2021-07-06
brak danych
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Przygotowanie kompletnych wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla 24 zadań inwestycyjnych rozbudowy dróg.
2021-07-05
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Realizacja czterech zadań w ramach PBO2021 - Studzionka, ZSP Pszczyna, Wisła Wielka, Rudołtowice.
2021-06-29
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w Przedszkolu nr 6 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25
2021-06-25
brak danych
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "Zarządzanie i rozliczanie projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w Gminie Pszczyna - etap II" (konkurs POIS/1.7.1/5/2020)"
2021-06-24
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. 11 LISTOPADA W ĆWIKLICACH"
2021-06-24
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Porębie
2021-06-24
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie 1. Roboty remontowe w sali lekcyjnej w ZSP - Szkoła Podstawowa w Studzionce przy ul. Jordana 3. 2. Malowanie wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ćwiklicach przy ul. M. Oświęcimskich 71
2021-06-24
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Roboty remontowo - budowlane w zakresie robót malarskich i cyklinowania i lakierowania parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25
2021-06-24
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Projekt i przebudowa budynku w Wiśle Wielkiej przy ul. Cieszyńskiej 21 na żłobek w ramach programu MALUCH+ 2021
2021-06-17
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie BUDOWA OŚWIETLENIA STADIONU MIEJSKIEGO im. JANA LARYSZA W PSZCZYNIE
2021-06-01
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Odbudowa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Pszczyna.
2021-05-20
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Roboty remontowo - budowlane w zakresie robót malarskich i cyklinowania i lakierowania parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Pszczynie przy ul. Księżycowej 25.
2021-05-20
brak danych
Pszczyna Dostawy Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację parku Pszczyńskiego" - Zakup sprzętu do utrzymania bioróżnorodności łąk" tj. zakup kosiarki
2021-05-19
brak danych
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Przygotowanie kompletnych wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla 24 zadań inwestycyjnych rozbudowy dróg
2021-05-19
brak danych
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie
2021-05-18
brak danych
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie ZAMIATANIE MECHANICZNE DRÓG NA TERENIE GMINY PSZCZYNA
2021-05-06
brak danych
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie PEŁNIENIE FUNKCJI OPERATORA PROJEKTU PN. "SŁONECZNA GMINA PSZCZYNA - ETAP I"
2021-04-14
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie BUDOWA OŚWIETLENIA STADIONU MIEJSKIEGO im. JANA LARYSZA W PSZCZYNIE
2021-04-06
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie a. Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Pszczynie b. Budowa sieci oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Żubrów w Jankowicach c. Budowa sieci oświetlenia ul. Kolejowej w Piasku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.