eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie

Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie - przetargiGmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-23
2023-06-07
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Budowa skweru przy Domu Kultury w Studzionce w ramach zadania pod nazwą: "Dla dzieci i młodzieży Studzionki (PBO)"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie
Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-12
2023-05-23
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY POKAZOWEJ ZAGRODY ŻUBRÓW W ZABYTKOWYM PARKU PSZCZYŃSKIM - BUDOWA CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
2023-05-02
2023-05-17
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie 1. Budowa drogi dojazdowej na działce nr 2094/26 w Pszczynie 2. Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piasku (PBO) - etap II
2023-04-14
2023-04-25
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ZSP w Jankowicach (remont dachu) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją
2023-04-07
2023-04-18
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Wykonanie dokumentacji projektowej na trzy zadania: 1.Rozbudowa ul. 11 Listopada w Ćwiklicach ,2.Zacisze w Wiśle Wielkiej,3. Drogi powiatowej nr 4130S ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej ...
2023-04-07
2023-04-24
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie " Przebudowa ul. Ułanów Pszczyńskich w Pszczynie"
2023-03-23
2023-04-05
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej.
2023-03-14
2023-03-29
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Rozbudowa ul. Jesionowej w Pszczynie w systemie "projektuj i buduj" w ramach zadania pod nazwą: "Rozbudowa dróg w Gminie Pszczyna:..."
2023-03-13
2023-03-29
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Rozbudowa ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące
2023-03-07
2023-03-16
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ZSP w Jankowicach (remont dachu) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycja
2023-03-07
2023-03-22
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Przebudowa ul. Słowackiego w Pszczynie w celu wykonania ciągu pieszo-rowerowego - Etap III
2023-02-27
2023-03-14
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Rozbudowa ul. Chochółki w Pszczynie
2023-02-24
2023-03-13
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Przebudowa drogi bocznej od ul. Słonecznej w Wiśle Wielkiej
2023-02-24
2023-03-13
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Rozbudowa ul. Jesionowej w Pszczynie w systemie "Projektuj i buduj" w ramach zadania pod nazwą: "Rozbudowa dróg w Gminie Pszczyna."
2023-02-13
2023-02-22
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi realizowanymi w roku 2023
2023-02-10
2023-02-20
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Najem samojezdnej zamiatarki na potrzeby Gminy Pszczyna
2023-02-07
2023-02-15
Pszczyna Dostawy Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "Zakup, dostawa, montaż wyposażenie i uruchomienie dwóch pracowni językowych i jednej pracowni terminalowej w Gminie Pszczyna"
2023-02-02
2023-02-17
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Ogród społeczny w Wiśle Małej
2023-01-23
2023-02-09
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie Pszczyna - etap II. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy ul. Kopernika 31
2023-01-20
2023-02-01
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w Gminie Pszczyna - II etap - ul. Kopernika 23,31,50,50a
2023-01-17
2023-01-27
Pszczyna Dostawy Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "Zakup, dostawa, montaż wyposażenie i uruchomienie dwóch pracowni językowych i jednej pracowni terminalowej w Gminie Pszczyna"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie
Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-06-02
brak danych
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej.
2023-05-22
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie " Przebudowa ul. Ułanów Pszczyńskich w Pszczynie"
2023-05-22
brak danych
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ZSP w Jankowicach (remont dachu) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją
2023-05-18
brak danych
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Wykonanie dokumentacji projektowej na trzy zadania: 1.Rozbudowa ul. 11 Listopada w Ćwiklicach ,2.Zacisze w Wiśle Wielkiej,3. Drogi powiatowej nr 4130S ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej ...
2023-05-10
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Rozbudowa ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące
2023-04-20
brak danych
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Najem samojezdnej zamiatarki na potrzeby Gminy Pszczyna
2023-04-19
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Przebudowa ul. Słowackiego w Pszczynie w celu wykonania ciągu pieszo-rowerowego - Etap III
2023-04-19
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Rozbudowa ul. Jesionowej w Pszczynie w systemie "projektuj i buduj" w ramach zadania pod nazwą: "Rozbudowa dróg w Gminie Pszczyna:..."
2023-04-17
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie 1. Rozbudowa ul. Wilczej w Studzienicach. 2. Rozbudowa ul. Gajowej w Pszczynie. 3. Rozbudowa ul. Jesionowej w Pszczynie- w systemie "projektuj i buduj"
2023-04-07
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Przebudowa drogi bocznej od ul. Słonecznej w Wiśle Wielkiej
2023-04-05
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Rozbudowa ul. Chochółki w Pszczynie
2023-03-31
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Ogród społeczny w Wiśle Małej
2023-03-28
brak danych
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ZSP w Jankowicach (remont dachu) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycja
2023-03-27
brak danych
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi realizowanymi w roku 2023
2023-03-23
brak danych
Pszczyna Dostawy Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie "Zakup, dostawa, montaż wyposażenie i uruchomienie dwóch pracowni językowych i jednej pracowni terminalowej w Gminie Pszczyna"
2023-03-16
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Rozbudowa ul. Jesionowej w Pszczynie w systemie "Projektuj i buduj" w ramach zadania pod nazwą: "Rozbudowa dróg w Gminie Pszczyna."
2023-03-09
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Odbudowa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Pszczyna
2023-03-09
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w gminie Pszczyna - etap II. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy ul. Kopernika 31
2023-03-08
brak danych
Pszczyna Roboty budowlane Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie 1. Rozbudowa ul. Wilczej w Studzienicach. 2. Rozbudowa ul. Gajowej w Pszczynie. 3. Rozbudowa ul. Jesionowej w Pszczynie- w systemie "projektuj i buduj"
2023-02-16
brak danych
Pszczyna Usługi Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w Gminie Pszczyna - II etap - ul. Kopernika 23,31,50,50a

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.