eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - przetargiMiasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-07-01
2022-07-22
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Zapora z ul. Kopytko (w rejonie posesji przy ul. Zapora 52) w Bielsku-Białej
2022-06-28
2022-07-14
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie systemowych oświetleń przejść dla pieszych przez ulice w Bielsku-Białej (pełna nazwa w dokumentach zamówienia)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-14
2022-06-30
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej MODERNIZACJA PARKINGU KUBATUROWEGO PRZY BIELSKIM CENTRUM KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ
2022-06-10
2022-06-27
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Remont cząstkowy dróg wewnętrznych na terenie miasta Bielska-Białej w 2022 roku, z podziałem na dwie części zamówienia, zwane również "Zadaniami"...
2022-06-03
2022-06-21
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Rozbudowa ulicy Cyniarskiej w Bielsku-Białej - ETAP II, odcinek od ul. Józefa Piłsudskiego do kamienicy nr 13.
2022-05-20
2022-06-06
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej MODERNIZACJA PARKINGU KUBATUROWEGO PRZY BIELSKIM CENTRUM KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ
2022-05-10
2022-05-25
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie robót budowlanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku, z podziałem na dwie części zamówienia, zwane również "Zadaniami" - pełna nazwa w dokumentach zamówienia
2022-05-10
2022-05-26
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Budowa parkingu na działce nr 271/17 przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej
2022-05-10
2022-05-19
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie usług geodezyjnych dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w roku 2022
2022-05-05
2022-05-23
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Oczyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe z pasa drogowego wraz z odbiorem nieczystości, transportem i ich utylizacją, zlokalizowanych w ciągu ulic na terenie miasta Bielska-Białej
2022-04-27
2022-05-10
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Aktualizacja modelu ruchu dla miasta Bielska-Białej
2022-04-06
2022-04-20
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Warszawskiej (etap IVb) w Bielsku-Białej"
2022-04-05
2022-04-13
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Bieżące utrzymanie pasa drogowego w zakresie koszenia trawy i utrzymania pozostałych terenów zielonych na terenie miasta Bielska-Białej, z podziałem na 5 części zamówienia, zwanych również Zakresami
2022-03-25
2022-04-12
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej oraz roboty budowlane w zakresie modernizacji obiektów mostowych ... (pełna nazwa w dokumentach zamówienia)
2022-03-22
2022-03-30
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Aktualizacja modelu ruchu dla miasta Bielska-Białej
2022-03-11
2022-03-28
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Sobieskiego - Tadeusza Regera - Wypoczynkowa w Bielsku-Białej
2022-03-11
2022-03-22
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Barkowskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Hałcnowskiej
2022-03-03
2022-03-21
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie, dostawa i montaż elementów informacji miejskiej dla miasta Bielsko-Biała
2022-03-03
2022-03-14
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Mostowej wraz z budową mostu na rzece Biała w Bielsku-Białej
2022-02-28
2022-03-16
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Rozbudowa ulicy Warszawskiej (etap IVb) w Bielsku-Białej
2022-02-22
2022-03-07
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowy skrzyżowania Al. Armii Krajowej z ul. św. A. Boboli oraz ul. Daliową - ZAD. 1; Rozbudowy ul. Laskowej - ZAD. 2. (Pełna nazwa w dokumentach zamówienia)
2022-02-16
2022-03-02
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowej: 1. ROZBUDOWY UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO - ZADANIE 1; 2. ROZBUDOWY UL. JULIANA TUWIMA - ZADANIE 2 (pełna nazwa w dokumentach zamówienia)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-20
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie usług geodezyjnych dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w roku 2022
2022-06-09
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej MODERNIZACJA PARKINGU KUBATUROWEGO PRZY BIELSKIM CENTRUM KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ
2022-06-06
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Warszawskiej (etap IVb) w Bielsku-Białej"
2022-05-25
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowej: 1. ROZBUDOWY UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO - ZADANIE 1; 2. ROZBUDOWY UL. JULIANA TUWIMA - ZADANIE 2 (pełna nazwa w dokumentach zamówienia)
2022-05-25
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Bieżące utrzymanie pasa drogowego w zakresie koszenia trawy i utrzymania pozostałych terenów zielonych na terenie miasta Bielska-Białej, z podziałem na 5 części zamówienia, zwanych również Zakresami
2022-05-24
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Rozbudowa ulicy Warszawskiej (etap IVb) w Bielsku-Białej
2022-05-13
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Barkowskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Hałcnowskiej
2022-05-12
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej oraz roboty budowlane w zakresie modernizacji obiektów mostowych ... (pełna nazwa w dokumentach zamówienia)
2022-05-12
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie, dostawa i montaż elementów informacji miejskiej dla miasta Bielsko-Biała
2022-05-09
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Mostowej wraz z budową mostu na rzece Biała w Bielsku-Białej
2022-05-06
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Budowa parkingu w ramach zagospodarowania Lasku Bathelta w Bielsku-Białej
2022-04-26
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Sobieskiego - Tadeusza Regera - Wypoczynkowa w Bielsku-Białej
2022-04-14
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Aktualizacja modelu ruchu dla miasta Bielska-Białej
2022-04-06
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowej: 1. ROZBUDOWY UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO - ZADANIE 1; 2. ROZBUDOWY UL. JULIANA TUWIMA - ZADANIE 2 (pełna nazwa w dokumentach zamówienia)
2022-04-06
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowej: - rozbudowy ul. Hałcnowskiej - ZADANIE 1; - rozbudowy ul. mjr. Henryka Sucharskiego - ZADANIE 2 (pełna nazwa w dokumentach zamówienia)
2022-03-28
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowy skrzyżowania Al. Armii Krajowej z ul. św. A. Boboli oraz ul. Daliową - ZAD. 1; Rozbudowy ul. Laskowej - ZAD. 2. (Pełna nazwa w dokumentach zamówienia)
2022-03-09
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Ubezpieczenie majątku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
2022-03-07
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ W ROKU 2022
2022-02-17
brak danych
Bielsko-Biała Usługi Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH WZDŁUŻ ULIC W PASIE DROGOWYM NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
2022-02-10
brak danych
Bielsko-Biała Roboty budowlane Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Bieżące utrzymanie oraz modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Bielska-Białej w 2022r.- pełna nazwa w dokumentach zamówienia

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.