eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-12-07
2023-12-15
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Kompleksowa obsługa samochodów - świadczenie usług specjalistycznych w zakresie: przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów służbowych eksploatowanych przez GDDKiA Rejon w Nowym Tomyślu
2023-12-05
2023-12-14
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wyk. Analizy Poreal. inw.: "Bud. dr. ekspr. S7 K-ów- Rabka Z., na odcinku Lubień Rabka Z. oraz bud. nowego odc. dr. nr 47 kl. GP na odc. Rabka Z. - Chabówka od km 0+000,00 km 0+877,22"
2023-12-05
2023-12-13
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Dozorowanie i ochrona osób i mienia na terenie obiektów Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 8 miesięcy w podziale na 3 części
2023-12-05
2023-12-14
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku USŁUGA PRZEJĘCIA, PRZECHOWYWANIA I ARCHIWIZACJI MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH, ORAZ DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2023-12-05
2023-12-14
Opole Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Utrzymanie przepompowni wód opadowych wraz ze stacjami transformatorowymi w ciągu drogi S11 (obwodnica Olesna) w okresie 24 miesięcy
2023-12-04
2023-12-12
Warszawa Dostawy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do siedziby Oddziału w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
2023-11-30
2023-12-11
Białystok Dostawy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Białymstoku i Rejonów, w podziale na 6 części
2023-11-30
2023-12-15
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze "Poprawa brd na przejściach dla pieszych na drogach krajowych Oddziału w Zielonej Górze z podziałem na 3 części: (Część I: DK29; Część II: DK31; Część III: DK12)''
2023-11-29
2023-12-08
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze DOKUMENTACJA DO BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO ORAZ NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ SIEDLISK NATURA 2000 W DOLINIE LENIWEJ OBRY
2023-11-29
2023-12-12
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. pn.: "Rozbiórka 3 istniejących mostów i budowa nowych mostów w/c DK nr 7 w miejscowościach Krzyszkowice i Jawornik" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
2023-11-28
2023-12-13
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK11 w m. Gołkowice i Bąków
2023-11-28
2023-12-08
Warszawa Dostawy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD - CENTRALA w WARSZAWIE Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-hotelowych w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie k/Otwocka administrowanych przez GDDKiA
2023-11-27
2023-12-14
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OBRĘBIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 22 - UL. SIENKIEWICZA W M. DOBIEGNIEW
2023-11-22
2023-12-08
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK8 w m. Szczytna

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-29
2023-12-07
Warszawa Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Wykonanie usług w zakresie ochrony osób i mienia w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie (Fizyczna ochrona mienia, monitorowanie sygnałów alarmowych) w podziale na 16 części
2023-11-29
2023-12-07
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Świadczenie usług ochroniarskich polegających na dozorowaniu obiektów i mienia Oddziału GDDKiA w Kielcach w podziale na 2 części.
2023-11-28
2023-12-07
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych przy DK47 w miejscowości Szaflary wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
2023-11-27
2023-12-07
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: "Budowa dróg dojazdowych DD2A i DD5A" oraz "Naprawa wad i uszkodzeń korpusu drogowego i dróg zbiorczych" na drodze S51 Olsztyn - Olsztynek
2023-11-24
2023-12-04
Lublin Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE Wyk. analizy porealiz. S19 z podz. na 2 cz: cz. 1 odc. w. Niedrzwica Duża (w. N-ca D.)-Kraśnik; cz. 2 odc. K-k (w. Słodków obc. "K-k Poł. bez w)-Janów Lub. (w. Kopce o. J-ów L. Płn. bez w.) pocz. ob.
2023-11-24
2023-12-04
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Usługa monitorowania sygnałów alarmu i obsługa serwisowa w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 6 części
2023-11-23
2023-12-04
Białystok Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Świadczenie usług administracyjno - gospodarczych w podziale na II części: Cz. I - Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Augustowie, Cz. II - Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Białowieży
2023-11-23
2023-12-01
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Obsługa floty samochodów służbowych dla potrzeb GDDKiA Oddział we Wrocławiu
2023-11-22
2023-12-06
Łódź Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD - ODDZIAŁ w ŁODZI Montaż instalacji OZE wraz z wiatą fotowoltaiczną na terenie siedziby GDDKiA Oddział w Łodzi .
2023-11-22
2023-12-01
Opole Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie zadaniem "Rozbudowa skrzyżowania w m. Zimnice Małe"
2023-11-17
2023-11-24
Warszawa Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD - CENTRALA w WARSZAWIE Zakup licencji oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli przepływu ruchu z modułem do korekcji macierzy podróży oraz usług towarzyszących
2023-11-17
2023-12-06
Białystok Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Poprawa BRD na przejściach dla pieszych oraz zatokach autobusowych na drogach dojazdowych przy drodze krajowej S-8 z podziałem na dwie części
2023-11-17
2023-11-28
Lublin Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych mogił wojennych w m. Wandzin-Kopanina, kolidujących z planowaną inwestycją pn.: Budowa S19 Lublin - Lubartów, wraz z opracowaniem wyników
2023-11-17
2023-11-28
Zielona Góra Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze SERWIS, NAPRAWA I PRZEGLĄDY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKIA W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 1: Rejon w Nowej Soli CZĘŚĆ NR 2: Rejon w Żarach
2023-11-16
2023-12-01
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Budowa chodnika w województwie warmińsko-mazurskim w ciągu DK 57 w miejscowości Szczytno (ul. Gizewiusza, ul. Śląska)
2023-11-16
2023-11-27
Opole Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Wykonanie II-ego etapu monitoringu przyrodniczego dla obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46
2023-11-15
2023-12-01
Warszawa Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych woj. mazowieckiego z podziałem na 4 zadania.
2023-11-14
2023-11-29
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Budowa ogrodzenia drogi w postaci siatki w ciągu dk25 na odcinku obwodnicy Brzezia od km 1+612 do km 4+370 (obustronnie)
2023-11-10
2023-11-23
Katowice Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Świadczenie usług sprzątania wszystkich pomieszczeń w budynku Oddziału GDDKiA w Katowicach oraz terenu zewnętrznego przy ul. Myśliwskiej 5
2023-11-09
2023-11-24
Warszawa Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przejść dla pieszych w podziale na 4 zadania

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-12-08
brak danych
Rzeszów Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie Monitoring sygnałów alarmowych wraz z dzierżawą urządzeń na terenie obiektów GDDKiA Oddział w Rzeszowie z podziałem na 5 części.
2023-12-08
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Roboty remontowo-budowlane w OS w Sianożętach ul. Ku Morzu 3, w budynkach A,B,D.
2023-12-07
brak danych
Opole Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Brzegu w okresie 24 miesięcy
2023-12-06
brak danych
Szczecin Dostawy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w SZCZECINIE Zakup wraz z dostawą urządzeń wyposażenia CZR na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Szczecin w podziale na 2 części
2023-12-06
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości w miejscu prześwitów między krawędziami sąsiadujących pomostów obiektów most. w ciągu dróg adm. przez GDDKiA O/Olsztyn
2023-12-06
brak danych
Lublin Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE Wykonanie i odbiór dokumentacji proj. pn: Wykonanie oświetlenia drogowego i urządzeń BRD związanych z poprawą BRD na przejściach dla pieszych na DK 19 na obszarze działania Rejonu w Międzyrzecu P.
2023-12-05
brak danych
Olsztyn Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Sukcesywna dostawa gazu płynnego - propan do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z podziałem na 3 zadania
2023-12-04
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Naprawa wad i uszkodzeń korpusu drogowego drogi ekspresowej S51 i dróg zbiorczych na odcinku Olsztyn Południe - Olsztynek - II postepowanie
2023-12-04
brak danych
Białystok Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Świadczenie usług administracyjno - gospodarczych w podziale na II części: Cz. I - Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Augustowie, Cz. II - Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Białowieży
2023-12-04
brak danych
Łódź Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD - ODDZIAŁ w ŁODZI Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi oraz podległych jednostek terenowych.
2023-12-01
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Zaprojektowanie i wykonanie wymiany urządzeń dylatacyjnych na estakadzie nad linią kolejową niezelektryfikowaną w ciągu dk 59b w msc. Mrągowo km 5+700
2023-12-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych woj. mazowieckiego z podziałem na 3 Zadania
2023-12-01
brak danych
Warszawa Dostawy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Modernizacja serwerowni GDDKiA O/Warszawa
2023-12-01
brak danych
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych nr 45 i 45b na terenie administrowanym przez Rejon w Opolu Oddziału w Opolu GDDKiA w okresie od podpisania umowy do 30.06.2024 r.
2023-11-30
brak danych
Szczecin Dostawy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w SZCZECINIE Sukcesywna dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Szczecinie
2023-11-30
brak danych
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku w podziale na 5 części zamówienia
2023-11-30
brak danych
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 w m. Kędzierzyn - Koźle, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Twardawa, Pokrzywnica i Większyce oraz DK45 w m. Większyce
2023-11-29
brak danych
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 w m. Głogówek i Laskowice oraz DK45 w m. Długomiłowice
2023-11-29
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i geodezyjno-prawnej dla nieruchomości objętych lub związanych z pasami drogowymi dróg krajowych i autostrad na terenie woj. małopolskiego z podziałem na 2 części
2023-11-28
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie "Remont pomieszczeń biurowych (parteru, III, IV, VII p.) wraz z korytarzem III i VII piętra w siedzibie Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Mogilskiej 25"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.