eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Zgierz

Gmina Miasto Zgierz - przetargiGmina Miasto Zgierz - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-16
2023-05-31
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz "Modernizacja budynku przy ul. Popiełuszki w Zgierzu i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW" - w ramach projektów "Remont budynku (...)" oraz "Zgierz- nowoczesne miasto po godzinach"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Zgierz
Gmina Miasto Zgierz - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-01-16
brak danych
Zgierz usługi Gmina Miasto Zgierz kredyt długoterminowy.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasto Zgierz
Gmina Miasto Zgierz - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-09
2023-05-24
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz "Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja III" - część II
2023-04-20
2023-05-15
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Przebudowa boisk, prace remontowe i adaptacyjne sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych (...)
2023-04-06
2023-04-14
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych, działkach miejskich i rowach na terenie Gminy Miasto Zgierz
2023-03-14
2023-03-29
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz
2023-03-08
2023-03-16
Zgierz Dostawy Gmina Miasto Zgierz Wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów - Projekt "Zgierz-nowoczesne miasto po godzinach" współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (...)
2023-03-07
2023-03-15
Zgierz Dostawy Gmina Miasto Zgierz Dostawa kruszywa granitowego dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w roku 2023
2023-03-06
2023-03-21
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych (dwa zadania) na terenie miasta Zgierza w 2023 r.
2023-02-23
2023-03-13
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz
2023-02-09
2023-02-17
Zgierz Dostawy Gmina Miasto Zgierz Wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów-Projekt "Zgierz-nowoczesne miasto po godzinach" współfinansowany ze środków EOG 2014-2021 (...) "Rozwój Lokalny" - część I
2023-01-19
2023-01-27
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz "Plan modernizacji dróg i chodników na terenie miasta Zgierza" w ramach zadania pn. Zgierz-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020-Przygotowanie dokumentacji (...)
2023-01-16
2023-01-24
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych oraz na innych terenach gminnych miasta Zgierza
2023-01-11
2023-01-26
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz
2023-01-02
2023-01-17
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym / kamieniem naturalnym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2023 roku
2022-12-21
2023-01-10
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Modernizacja boiska piłkarskiego MOSIR, budowa hali pneumatycznej wraz z wyposażeniem, dostawa i montaż pawilonów socjalno-szatniowych, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku ...
2022-12-05
2022-12-20
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz
2022-11-28
2022-12-06
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz "Plan modernizacji dróg i chodników na terenie miasta Zgierza" w ramach zadania pn. Zgierz-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020-Przygotowanie dokumentacji (...)
2022-11-23
2022-12-08
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza
2022-11-21
2022-11-29
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2023 r.
2022-10-21
2022-11-02
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz Przygotowanie dokumentacji na realizację termomodernizacji obiektów mieszkalnych w Zgierzu w ramach zadania "Zgierz - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"
2022-10-17
2022-10-25
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie budynków komunalnych w sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta Zgierza w ramach projektu pn.: "Zgierz-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia (...)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Zgierz
Gmina Miasto Zgierz - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-22
brak danych
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych, działkach miejskich i rowach na terenie Gminy Miasto Zgierz
2023-05-16
brak danych
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Przebudowa boisk, prace remontowe i adaptacyjne sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych (...)
2023-05-09
brak danych
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych (dwa zadania) na terenie miasta Zgierza w 2023 r.
2023-04-21
brak danych
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Modernizacja boiska piłkarskiego MOSIR, budowa hali pneumatycznej wraz z wyposażeniem, dostawa i montaż pawilonów socjalno-szatniowych, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku ...
2023-04-18
brak danych
Zgierz Dostawy Gmina Miasto Zgierz Dostawa kruszywa granitowego dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w roku 2023
2023-04-06
brak danych
Zgierz Dostawy Gmina Miasto Zgierz Wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów - Projekt "Zgierz-nowoczesne miasto po godzinach" współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (...)
2023-03-21
brak danych
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz
2023-03-08
brak danych
Zgierz Dostawy Gmina Miasto Zgierz Wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów-Projekt "Zgierz-nowoczesne miasto po godzinach" współfinansowany ze środków EOG 2014-2021 (...) "Rozwój Lokalny" - część I
2023-03-07
brak danych
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz Serwis i opieka pogwarancyjna systemu informatycznej obsługi Urzędu Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16.
2023-02-23
brak danych
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz
2023-02-16
brak danych
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz "Plan modernizacji dróg i chodników na terenie miasta Zgierza" w ramach zadania pn. Zgierz-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020-Przygotowanie dokumentacji (...)
2023-02-09
brak danych
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych oraz na innych terenach gminnych miasta Zgierza
2023-02-08
brak danych
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym / kamieniem naturalnym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2023 roku
2023-01-31
brak danych
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza
2023-01-19
brak danych
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz "Plan modernizacji dróg i chodników na terenie miasta Zgierza" w ramach zadania pn. Zgierz-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020-Przygotowanie dokumentacji (...)
2023-01-13
brak danych
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2022/2023
2023-01-10
brak danych
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz Konserwacja instalacji oświetlenia ulic, placów i innych miejsc publicznych stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź oraz Gminy Miasto Zgierz na terenie Miasta Zgierza w 2023 r.
2023-01-10
brak danych
Zgierz Usługi Gmina Miasto Zgierz Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2023 r.
2023-01-05
brak danych
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz
2022-12-27
brak danych
Zgierz Roboty budowlane Gmina Miasto Zgierz Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Zgierz
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.