eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU - przetargiZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-09
2021-06-24
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Remont drogi powiatowej nr 2498P i 2455P Piekary- Dobra- Sznyfin
2021-05-28
2021-06-15
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2456P Tomiczki - granica powiatu w m. Słupia

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-01
2021-06-11
Poznań Usługi ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Czyszczenie dwukrotne wpustów ulicznych i przykanalików wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku.
2021-05-24
2021-06-08
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Remont drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady
2021-05-18
2021-06-02
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Przebudowa drogi powiatowej nr 2416P ulicy Szkolnej w miejscowości Plewiska obejmująca budowę peronu - wyznaczenie peronu przystanku autobusowego.
2021-05-14
2021-06-01
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Remont drogi powiatowej nr 2412P Trzcielin - Konarzewo.
2021-04-27
2021-05-10
Poznań Usługi ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu na terenie ZDP Poznań
2021-04-26
2021-05-12
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych ZDP w Poznaniu.
2021-04-20
2021-05-06
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
2021-04-20
2021-05-05
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Remont mostu drogowego przez rz. Wartę w pasie DP 2406P w m. Biedrusko- etap IIa
2021-04-01
2021-04-19
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo - Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie gminy Tarnowo Podgórne
2021-03-24
2021-04-09
Poznań roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH I TŁUCZNIOWYCH. PROFILOWANIE WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM
2021-03-24
2021-04-09
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH I TŁUCZNIOWYCH. PROFILOWANIE WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM
2021-03-19
2021-03-29
Poznań usługi ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych.
2021-03-19
2021-03-31
Poznań usługi ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych
2021-03-19
2021-03-29
Poznań Usługi ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych.
2021-03-19
2021-03-31
Poznań Usługi ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych
2021-03-19
2021-04-01
Poznań Usługi ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych
2021-03-11
2021-03-26
Poznań roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco
2021-03-11
2021-03-26
Poznań roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drog w Zamysłowie
2021-03-11
2021-03-26
Poznań roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Ob Drog w Biskupicach
2021-03-11
2021-03-26
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-14
brak danych
Poznań Usługi ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu na terenie ZDP Poznań
2021-06-01
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
2021-05-28
brak danych
Poznań Usługi ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych
2021-05-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drog w Zamysłowie
2021-04-30
brak danych
Poznań Usługi ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych.
2021-04-30
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Ob Drog w Biskupicach
2021-04-30
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco
2021-04-28
brak danych
Poznań Usługi ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU Uzupełniające zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu
2021-03-10
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego) w zakresie przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P /2489P (ul. Cieszkowskiego i ul. Polna) w m. Swarzędz na odcinku od ul. Grudzińskiego do wiaduktu kolejowego, gmina Swarzędz, powiat poznański
2021-03-09
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5) na odcinku Pobiedziska - Kapalica , gmina Pobiedziska
2021-03-01
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2512P Jasin - ul. Rabowicka"
2021-02-17
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki - Rybitwy na odcinku Latalice - granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska (od km 1 + 385 do km 2 + 325)
2021-02-15
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk -Szewce
2021-01-18
brak danych
Poznań Dostawy Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Bezgotówkowy zakup paliw dla pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i Obwodów Drogowych w Biskupicach i Zamysłowie
2021-01-05
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Poprawa odwodnienia dróg powiatowych
2020-12-21
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Biskupicach.
2020-11-19
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Sadzenie drzew i krzewów w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań
2020-11-19
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco zad. II
2020-11-18
brak danych
Poznań Roboty budowlane Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco zad. I.
2020-11-17
brak danych
Poznań Usługi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Wycinka drzew rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu wraz z frezowaniem ich pni

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.