eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Ostrów

Gmina Ostrów - przetargiGmina Ostrów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-02
2021-06-22
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Termomodernizacja budynku biblioteki w m. Ocieka

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Ostrów
Gmina Ostrów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-28
2021-06-07
Ostrów Usługi Gmina Ostrów Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę chodników, remont nawierzchni drogi oraz budowę mostu. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części- zadania
2020-12-30
2021-01-12
Ostrów Dostawy Gmina Ostrów Dostawa mebli oraz systemu nagłośnieniowego do budynku Domu Kultury w Kamionce ,gmina Ostró w - zamówienie podzielone jest na dwie części
2020-11-23
2020-12-02
Ostrów Usługi Gmina Ostrów Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zlokalizowane są domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane sezonowo na cele rekreacyjno - wypoczynkowe , położonych w granicach administracyjnych Gminy Ostrów w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r
2020-10-23
2020-11-02
Ostrów Dostawy Gmina Ostrów Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy - dostawa i montaż wagi samochodowej
2020-10-12
2020-10-27
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Remont drogi gminnej Nr 107 461R Zdżary- Wiitkowice w miejscowości Zdżary.
2020-08-13
2020-09-04
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 107464R Ostrów-Skrzyszów w miejscowości Ostrów.
2020-08-12
2020-09-02
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Remont dróg gminnych : Zad. nr 1 Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 80 w miejscowości Borek Mały Zad. nr 2 Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 1202/1 i 1202/2 w miejscowości Skrzyszów.
2020-08-07
2020-08-25
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w Kozodrzy- 3 części
2020-08-06
2020-08-24
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozodrzy gmina Ostrów
2020-07-22
2020-08-07
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Budowa sieci wodociągowej w m. Ocieka -przysiółek Wilczyca, gmina Ostrów
2020-07-20
2020-08-04
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Ostrów
2020-07-16
2020-07-31
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Zad. Nr 1. Remont drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Ocieka Zad. Nr 2 . Przebudowa drogi gminnej wraz z budową miejsc postojowych na dz. nr ewid. 74 w Bliźnie
2020-06-18
2020-06-26
Ostrów Dostawy Gmina Ostrów Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Ostrów oraz podległych jednostek , obiektów i infrastruktury.
2020-05-28
2020-06-15
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Remont drogi gminnej Nr 107 452R Ocieka-Sadykierz w miejscowości Ocieka.
2020-03-26
2020-04-03
Ostrów Usługi Gmina Ostrów Udzielenie kredytu krótkoterminowego Gminie Ostrów.
2020-03-06
2020-03-23
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Rozbudowa i nadbudowa łącznika między budynkami szkoły w m. Kamionka, gmina Ostrów- Etap II stan surowy
2019-12-09
2019-12-17
Ostrów Usługi Gmina Ostrów Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych , oraz świadczenie usługi serwisu sprzętu komputerowego 107 szt. zlokalizowanego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Ostrów - 2 części
2019-12-03
2019-12-12
Ostrów Usługi Gmina Ostrów Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zlokalizowane są domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane sezonowo na cele rekreacyjno - wypoczynkowe , położonych w granicach administracyjnych Gminy Ostrów w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
2019-11-08
2019-11-18
Ostrów Dostawy Gmina Ostrów Zakup, dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, socjalno -administracyjnego żłobka Gwiazdeczka w miejscowości Zdżary na potrzeby projektu " Utworzenie żłobka " Gwiazdeczka " w m. Zdżary gmina Ostrów .
2019-11-04
2019-11-20
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa kwatery nr 13 - Etap I wraz z niezbędną infrastrukturą na składowisku odpadów w m. Kozodrza Gmina Ostrów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Ostrów
Gmina Ostrów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-02-17
brak danych
Ostrów Dostawy Gmina Ostrów Dostawa mebli oraz systemu nagłośnieniowego do budynku Domu Kultury w Kamionce ,gmina Ostrów - zamówienie podzielone jest na dwie części
2020-12-29
brak danych
Ostrów Usługi Gmina Ostrów Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zlokalizowane są domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane sezonowo na cele rekreacyjno - wypoczynkowe , położonych w granicach administracyjnych Gminy Ostrów w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r
2020-12-07
brak danych
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Ostrów
2020-12-01
brak danych
Ostrów Dostawy Gmina Ostrów Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy - dostawa i montaż wagi samochodowej
2020-11-24
brak danych
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Remont drogi gminnej Nr 107 461R Zdżary-Witkowice w miejscowości Zdżary.
2020-10-09
brak danych
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w Kozodrzy- 3 części
2020-10-08
brak danych
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Budowa sieci wodociągowej w m. Ocieka -przysiółek Wilczyca, gmina Ostrów
2020-10-08
brak danych
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozodrzy gmina Ostrów
2020-10-05
brak danych
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Ostrów
2020-10-02
brak danych
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 107 464R Ostrów-Skrzyszów w miejscowości Ostrów.
2020-09-15
brak danych
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Remont dróg gminnychZad. Nr 1 Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 80 w miejscowości Borek Mały Zad.Nr 2 Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 1202/1 i 1202/2 w miejscowości Skrzyszów.
2020-08-12
brak danych
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Zad. Nr 1 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ocieka. ad. Nr 2 Przebudowa drogi gminnej wraz z budową miejsc postojowych na dz. nr ewid. 74 w Bliźnie
2020-07-27
brak danych
Ostrów Dostawy Gmina Ostrów Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Ostrów oraz podległych jednostek , obiektów i infrastruktury.
2020-04-08
brak danych
Ostrów Usługi Gmina Ostrów Udzielenie kredytu krótkoterminowego Gminie Ostrów.
2020-01-21
brak danych
Ostrów Usługi Gmina Ostrów Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych , oraz świadczenie usługi serwisu sprzętu komputerowego 107 szt. zlokalizowanego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Ostrów - 2 części
2020-01-20
brak danych
Ostrów Usługi Gmina Ostrów Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zlokalizowane są domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane sezonowo na cele rekreacyjno - wypoczynkowe , położonych w granicach administracyjnych Gminy Ostrów w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
2019-12-18
brak danych
Ostrów Dostawy Gmina Ostrów Zakup, dostawa i montaż wyposażenia Klubu "Senior+" w miejscowości Ostrów w meble oraz sprzęt agd, rtv i multimedialny .
2019-12-18
brak danych
Ostrów Dostawy Gmina Ostrów zakup, dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, sal opieki oraz zaplecza socjalno -administracyjnego żłobka Gwiazdeczka w miejscowości Zdżary na potrzeby projektu " Utworzenie żłobka " Gwiazdeczka " w m. Zdżary gmina Ostrów .
2019-12-18
brak danych
Ostrów Dostawy Gmina Ostrów Zakup, dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, socjalno -administracyjnego żłobka Gwiazdeczka w miejscowości Zdżary na potrzeby projektu " Utworzenie żłobka " Gwiazdeczka " w m. Zdżary gmina Ostrów .
2019-12-17
brak danych
Ostrów Roboty budowlane Gmina Ostrów Rozbudowa i nadbudowa łącznika między budynkami szkoły w m. Kamionka, gmina Ostrów- Etap I fundamenty

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Ostrów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.