eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Jastrzębie Zdrój

Miasto Jastrzębie Zdrój - przetargiMiasto Jastrzębie Zdrój - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-08
2020-07-27
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju- ul. Chlebowa, Wyzwolenia (rejon wiaduktu)."
2020-07-08
2020-07-23
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - remont ul. Lechonia"
2020-07-08
2020-07-23
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa edukacyjno-sensorycznego placu zabaw przy SP12 w Jastrzębiu-Zdroju"
2020-07-07
2020-07-23
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - remont dojazdu do ogródków działkowych - odnoga ul. Libowiec"
2020-07-06
2020-07-21
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Młyńska, Zamłynie"
2020-07-02
2020-07-20
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Odwodnienie i remont drogi na oś. 1000-lecia 15, 15C-D"
2020-07-02
2020-07-21
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Remont chodnika przy ul. Sybiraków
2020-06-26
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu"
2020-06-23
2020-07-09
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Przebudowa budynku PP nr 3 w zakresie oddymiania przedszkola"
2020-06-23
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i zabezpieczeniem na projektowane wpływy eksploatacji górniczej"
2020-06-18
2020-07-13
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - przebudowa z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego "Łaźnia Moszczenica" wraz z zagospodarowaniem terenu
2020-06-02
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Żelazny Szlak Rowerowy - budowa ścieżek rowerowych w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Projektu Rowerem po żelaznym szlaku - etap III/C"
2020-06-02
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Żelazny Szlak Rowerowy - budowa ścieżek rowerowych w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Projektu Rowerem po żelaznym szlaku - etap III/C"
2020-06-02
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Żelazny Szlak Rowerowy - budowa ścieżek rowerowych w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Projektu Rowerem po żelaznym szlaku - etap III/C"
2020-06-02
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Żelazny Szlak Rowerowy - budowa ścieżek rowerowych w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Projektu Rowerem po żelaznym szlaku - etap III/A"
2020-06-02
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Żelazny Szlak Rowerowy - budowa ścieżek rowerowych w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Projektu Rowerem po żelaznym szlaku - etap III/D"
2020-05-29
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Żelazny Szlak Rowerowy - budowa ścieżek rowerowych w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Projektu Rowerem po żelaznym szlaku - etap III/B"
2020-05-25
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych"
2020-05-25
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych"
2020-05-22
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju "

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Jastrzębie Zdrój
Miasto Jastrzębie Zdrój - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-19
2020-07-07
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa dróg ul. Reymonta-ul. Okopowa - niwelacja pasów drogowych"
2020-05-21
2020-06-08
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa zielonej klasy przy SP19 w Jastrzębiu-Zdroju"
2020-05-15
2020-06-02
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Remont chodnika przy ul. Powstańców Śl.
2020-05-06
2020-05-21
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Przebudowa ścieżek rowerowych"
2020-04-30
2020-05-20
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Remont chodnika przy ul. Boża Góra Prawa"
2020-04-23
2020-05-08
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki"
2020-04-23
2020-05-08
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Pszczyńska
2020-04-23
2020-05-12
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Remont chodnika przy ul. Fredry
2020-04-21
2020-05-06
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju"
2020-04-07
2020-04-21
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (HW) w ramach projektu "Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji"
2020-04-02
2020-04-27
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Remont parkingów miejskich (os. Bogoczowiec)"
2020-04-02
2020-04-20
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Projekt przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Traugutta"
2020-03-27
2020-04-21
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju
2020-03-26
2020-04-08
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój "Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego"
2020-03-24
2020-04-01
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"
2020-03-19
2020-04-07
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Przebudowa ul. Północnej"
2020-03-19
2020-04-21
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego"
2020-03-05
2020-03-20
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Północna
2020-03-04
2020-03-12
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza"
2020-02-28
2020-03-16
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Zielona na skarpie przy stadionie"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Jastrzębie Zdrój
Miasto Jastrzębie Zdrój - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-26
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju"
2020-06-18
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Zagospodarowanie terenu wraz z jego odwodnieniem pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki etap I i II"
2020-06-17
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Przebudowa ul. Północnej"
2020-06-04
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Projekt przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Traugutta"
2020-05-29
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Remonty rowów przydrożnych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju"
2020-05-29
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój "Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego"
2020-05-25
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Utrzymanie gminnych placów zabaw na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"
2020-05-13
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju
2020-05-07
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Projekt przebudowy ul. Konduktorskiej w Jastrzębiu-Zdroju"
2020-04-22
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Łączna"
2020-04-22
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Łąkowa"
2020-04-20
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju"
2020-04-20
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza"
2020-04-07
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Rozbudowa placu sprawnościowego przy ul. Katowickiej w Jastrzębiu-Zdroju"
2020-04-03
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów
2020-04-03
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Kościelna
2020-03-10
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (HW) w ramach projektu "Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji"
2020-03-06
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój Druk gazety Jastrząb
2020-03-02
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania wchodzącego w skład systemu RATUSZ zainstalowanego w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój"
2020-02-13
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Przewóz uczniów z remontowanych placówek oświatowych"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Jastrzębie Zdrój
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.