eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Stoszowice

Gmina Stoszowice - przetargiGmina Stoszowice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-05
2022-05-20
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej
2022-05-05
2022-05-20
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Roboty budowlane w zakresie uzbrojenia terenu niezbędne do funkcjonowania inkubatora (droga i sieci)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Stoszowice
Gmina Stoszowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-04-25
2022-05-11
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku dawnej szkoły na strzelnicę sportową z zapleczem i infrastrukturą oraz modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach"
2022-03-29
2022-04-13
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku dawnej szkoły na strzelnicę sportową z zapleczem i infrastrukturą oraz modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach"
2022-03-08
2022-03-25
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku dawnej szkoły na strzelnicę sportową z zapleczem i infrastrukturą oraz modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach"
2022-02-07
2022-02-15
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Budowa inkubatora przedsiębiorczości (...)
2022-02-07
2022-02-16
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz nadzoru autorskiego
2022-01-24
2022-02-02
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Budowa inkubatora ...
2022-01-10
2022-01-18
Stoszowice Dostawy Gmina Stoszowice Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu "Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice"
2021-12-22
2022-01-04
Stoszowice Dostawy Gmina Stoszowice Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu "Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice"
2021-11-22
2021-12-02
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5.860.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice w 2021 roku
2021-10-11
2021-10-26
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej
2021-09-16
2021-10-07
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grodziszczu
2021-09-09
2021-09-27
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej.
2021-04-28
2021-05-13
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Przebudowa nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Lutomierz, Stoszowice, Budzów, Srebrna Góra, Grodziszcze, Przedborowa, Żdanów.
2020-12-31
2021-01-18
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Przebudowa nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Lutomierz (działka nr ewid. 385/3), Lutomierz (działka nr ewid. 415, 420/2), Różana (działka nr ewid. 159, 41, 42), Stoszowice (działka nr ewid. 287, 291), Budzów (działka nr ewid. 664, 661/11, 669), Srebrna Góra (działka nr ewid. 365/1), Rudnica (działka nr ewid. 302/10), Rudnica (działka nr ewid. 171, 247/1, 247/2, 247/3, 167), Grodziszcze (działka nr ewid. 236/4, 29, 414), Przedborowa (działka nr ewid. 193, 252), Żdanów (działka nr ewid. 167/1, 46).
2020-12-22
2021-01-06
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice Zadanie nr 1: Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do Twierdzy Srebrna Góra w Gminie Stoszowice. Zadanie nr 2: Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku wielofunkcyjnego służącego do obsługi kolei linowej i ruchu turystycznego.
2020-12-18
2021-01-08
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy - Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice
2020-12-01
2020-12-17
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy - Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice
2020-09-15
2020-09-30
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Stoszowicach dz. nr 741, 739, 321, 330, 723, 725
2020-08-13
2020-08-28
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Stoszowicach dz. nr 741, 739, 321, 330, 723, 725
2020-08-11
2020-08-25
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.950.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Stoszowice w 2020 roku, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Stoszowice
Gmina Stoszowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-04-19
brak danych
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku dawnej szkoły na strzelnicę sportową z zapleczem i infrastrukturą oraz modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach"
2022-04-05
brak danych
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Budowa inkubatora przedsiębiorczości (...)
2022-03-25
brak danych
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku dawnej szkoły na strzelnicę sportową z zapleczem i infrastrukturą oraz modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach"
2022-03-09
brak danych
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz nadzoru autorskiego
2022-03-02
brak danych
Stoszowice Dostawy Gmina Stoszowice Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu "Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice"
2022-02-07
brak danych
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Budowa inkubatora ...
2022-01-05
brak danych
Stoszowice Dostawy Gmina Stoszowice Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu "Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice"
2022-01-04
brak danych
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grodziszczu
2022-01-03
brak danych
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stoszowice oraz utworzenie i utrzymanie punktu lub punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)
2022-01-03
brak danych
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice Bieżące utrzymanie dróg publicznych należących do gminy, utrzymanie przystanków komunikacyjnych, konserwację, drobne naprawy i remonty na obiektach gminnych, usługi transportowe
2021-12-15
brak danych
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5.860.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice w 2021 roku
2021-10-27
brak danych
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej
2021-09-29
brak danych
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej.
2021-06-11
brak danych
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Przebudowa nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Lutomierz, Stoszowice, Budzów, Srebrna Góra, Grodziszcze, Przedborowa, Żdanów.
2021-03-05
brak danych
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Lutomierz (działka nr ewid. 385/3), Lutomierz (działka nr ewid. 415, 420/2), Różana (działka nr ewid. 159, 41, 42), Stoszowice (działka nr ewid. 287, 291), Budzów (działka nr ewid. 664, 661/11, 669), Srebrna Góra (działka nr ewid. 365/1), Rudnica (działka nr ewid. 302/10), Rudnica (działka nr ewid. 171, 247/1, 247/2, 247/3, 167), Grodziszcze (działka nr ewid. 236/4, 29, 414), Przedborowa (działka nr ewid. 193, 252), Żdanów (działka nr ewid. 167/1, 46)."
2021-02-02
brak danych
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy - Inkubatora Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice
2020-09-08
brak danych
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO (i Z) PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY STOSZOWICE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ORAZ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - w oparciu o system biletów miesięcznych
2020-09-08
brak danych
Stoszowice Usługi Gmina Stoszowice "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.950.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Stoszowice w 2020 roku, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"
2019-10-30
brak danych
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice "Przebudowa nawierzchni drogi, Przedborowa dz. Nr 645, 485/2 km 0+000-1+939, Przedborowa dz. nr 191, km 0+000-0+190 wraz z przebudową mostu w Przedborowej dz. nr 664, km 0+000-0+005 [intensywne opady deszczu, lipiec 2018 R.]".
2019-10-24
brak danych
Stoszowice Roboty budowlane Gmina Stoszowice "Przebudowa nawierzchni drogi, Budzów dz. nr 125 km 0+000-0+700, [intensywne opady deszczu, lipiec 2018r]" w ramach zadania pn."Przebudowa nawierzchni drogi, Stoszowice dz. nr 187/4,186,191,199,100, km 0+000-0+727,84; dz. nr 703, 698 km 0+000-0+700, Budzów dz. nr 125, km 0+000-0+700, Rudnica dz. nr 155, km 0+000-0+040, Rudnica dz. nr 153, 0+000-0+085, Rudnica dz. nr 60, km 0+000-0+147 [intensywne opady deszczu październik 2017r., intensywne opady deszczu lipiec 2018r.]

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Stoszowice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.