eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Dobczyce

Gmina Dobczyce - przetargiGmina Dobczyce - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-01-13
2022-01-21
Dobczyce Usługi Gmina Dobczyce Usługi inspektorów nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Utworzenie Gminnego Centrum Społeczno-Edukacyjnego" wspierania rozwoju jednostek ratowniczo-gaśniczych.
2021-12-23
2021-12-31
Dobczyce Usługi Gmina Dobczyce Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w 2022 roku
2021-12-17
2021-12-28
Dobczyce Usługi Gmina Dobczyce Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach
2021-12-16
2021-12-27
Dobczyce Usługi Gmina Dobczyce Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w 2022 roku
2021-12-10
2021-12-20
Dobczyce Dostawy Gmina Dobczyce Zakup paliw płynnych do samochodów i urządzeń będących w użyciu Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, samochodu będącego w użyciu Centrum Usług Wspólnych oraz samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych
2021-11-03
2021-11-22
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce "Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz remont pompowni PS-D1 w Dobczycach" real. w ramach zad. pn.: "Przeb. i rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie miasta Dobczyce."
2021-10-28
2021-11-18
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Utworzenie Gminnego Centrum Społeczno-Edukacyjnego wspierania rozwoju jednostek ratowniczo-gaśniczych
2021-10-25
2021-11-02
Dobczyce Usługi Gmina Dobczyce Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2021-10-19
2021-11-03
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej - Stadniki pod las - Sołectwo Stadniki
2021-10-06
2021-10-21
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 1 w Dobczycach
2021-10-01
2021-10-18
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Budowa przepustu pod DW 967 odc. 080 km 0+676,40 w miejscowości Dobczyce realizowana w ramach zadania Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce- Zarabie
2021-09-30
2021-10-15
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Wykonanie robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce" dofinansowanego z RPOWM na lata 2014-2020
2021-09-24
2021-10-11
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej - Stadniki pod las - Sołectwo Stadniki
2021-09-15
2021-09-30
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobczyce
2021-09-13
2021-09-21
Dobczyce Dostawy Gmina Dobczyce Zakup specjalnego samochodu pożarniczego
2021-09-13
2021-09-28
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 1 w Dobczycach
2021-08-31
2021-09-15
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach
2021-08-09
2021-08-24
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach
2021-08-06
2021-08-16
Dobczyce Dostawy Gmina Dobczyce Zakup nowych pojemników na odpady komunalne dla gminy Dobczyce
2021-07-20
2021-08-04
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Wykonanie i przebudowa dróg w miejscowości Stojowice i Rudnik, Gmina Dobczyce

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Dobczyce
Gmina Dobczyce - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-01-18
brak danych
Dobczyce Dostawy Gmina Dobczyce Zakup paliw płynnych do samochodów i urządzeń będących w użyciu Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, samochodu będącego w użyciu Centrum Usług Wspólnych oraz samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych
2022-01-18
brak danych
Dobczyce Usługi Gmina Dobczyce Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w 2022 roku
2022-01-18
brak danych
Dobczyce Usługi Gmina Dobczyce Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach
2022-01-18
brak danych
Dobczyce Usługi Gmina Dobczyce Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w 2022 roku
2022-01-04
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Utworzenie Gminnego Centrum Społeczno-Edukacyjnego wspierania rozwoju jednostek ratowniczo-gaśniczych
2021-11-29
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Wykonanie robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce" dofinansowanego z RPOWM na lata 2014-2020
2021-11-29
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej - Stadniki pod las - Sołectwo Stadniki
2021-11-29
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobczyce
2021-11-28
brak danych
Dobczyce Usługi Gmina Dobczyce Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2021-11-26
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Budowa przepustu pod DW 967 odc. 080 km 0+676,40 w miejscowości Dobczyce realizowana w ramach zadania Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce- Zarabie
2021-11-06
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 1 w Dobczycach
2021-11-06
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 1 w Dobczycach
2021-11-06
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach
2021-11-06
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach
2021-11-06
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej - Stadniki pod las - Sołectwo Stadniki
2021-11-06
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 1 w Dobczycach
2021-11-06
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Modernizacja domu ludowego w Stadnikach
2021-11-02
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Wykonanie i przebudowa dróg w miejscowości Stojowice i Rudnik, Gmina Dobczyce
2021-11-02
brak danych
Dobczyce Roboty budowlane Gmina Dobczyce Modernizacja domu ludowego w Stadnikach
2021-11-01
brak danych
Dobczyce Dostawy Gmina Dobczyce Zakup specjalnego samochodu pożarniczego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Dobczyce
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.