eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargiSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-12
2021-04-27
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja 23 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Piekary I", w tym: Część 1-7
2021-04-12
2021-04-27
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Budowa rurociągów głównego odwadniania DN350 na poz. 774m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
2021-04-12
2021-04-20
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont pomp i agregatów pompowych - Remont pomp odwadniających produkcji POWEN w wykonaniu zwykłym typu: OS - 80/4 - 6szt. ; OS - 200/4 - 2 szt.
2021-04-09
2021-04-19
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa pomp dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK z podziałem na Części.
2021-04-08
2021-05-04
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku biurowym Biura Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zlokalizowanym w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207"
2021-04-02
2021-04-16
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wymiana liny wyciągowej nośnej fi 62 szyb Gigant przedział południowy - Pompownia "Pstrowski" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
2021-03-26
2021-04-16
Bytom roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ,,Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w bud mieszkalnym położonym przy ul. Słonecznej 10 w Brzeszczach - rektyfikacja budynku - remont przez przedsiębiorcę" dla SRK S.A Oddział KWKCL
2021-03-26
2021-04-16
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w bud mieszkalnym położonym przy ul. Słonecznej 10 w Brzeszczach - rektyfikacja budynku - remont przez przedsiębiorcę" dla SRK S.A Oddział KWKCL
2021-03-24
2021-04-12
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty budowlane dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział CZOK:
2021-03-12
2021-04-14
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja szybu "Cieszkowski" - pompowni głębinowej "Paryż" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa agregatów głębinowych wraz z osprzętem (rurociągi, kable zasilajace i sterownicze, wyposażenie technologiczne).
2006-02-01
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych.
2006-02-01
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usuwanie szkód górniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz podmiotów w imieniu których Spółka naprawia szkody górnicze na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
2005-04-06
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń.
2005-04-06
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego.
2005-04-06
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup i zabudowa rurociągów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-03-31
2021-04-08
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawy piasku podsadzkowego dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I" Ruch "Mysłowice-Wesoła I"
2021-03-29
2021-04-09
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa zawieszeń dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń".
2021-03-25
2021-04-09
Bytom dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ,,Dostawa pomp:CZĘŚĆ I: Dostawa pompy typu PSZ-125i/lubCZĘŚĆ II: Dostawa pompy typu OW-100B/4dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK ,,Jas-Mos-Rydułtowy I" Ruch ,,Jas-Mos".
2021-03-25
2021-04-09
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa pomp: CZĘŚĆ I: Dostawa pompy typu PSZ-125 i/lub CZĘŚĆ II: Dostawa pompy typu OW-100B/4 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos-Rydułtowy I" Ruch "Jas-Mos".
2021-03-24
2021-04-09
Bytom roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty budowlane dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział CZOK:
2021-03-24
2021-04-07
Bytom dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ,,Zakup armatury do utrzymania odwodnienia kopalni dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK ,,Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I" Ruch ,,Mysłowice-Wesoła I"
2021-03-24
2021-04-08
Bytom usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Naprawie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym i w budynku gospodarczym położonym na nieruchomości w Rudziczce, przy ul. Kwiatowej 10 - ... Kopalń Oddział KWK Krupiński
2021-03-24
2021-04-09
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty budowlane dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział CZOK:
2021-03-24
2021-04-09
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty budowlane dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział CZOK:
2021-03-24
2021-04-07
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zakup armatury do utrzymania odwodnienia kopalni dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I" Ruch "Mysłowice-Wesoła I"
2021-03-24
2021-04-08
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Naprawie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym i w budynku gospodarczym położonym na nieruchomości w Rudziczce, przy ul. Kwiatowej 10 - ... Kopalń Oddział KWK Krupiński
2021-03-24
2021-04-08
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Naprawie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym i w budynku gospodarczym położonym na nieruchomości w Rudziczce, przy ul. Kwiatowej 10 - ... Kopalń Oddział KWK Krupiński
2021-03-23
2021-03-30
Bytom dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa materiałów górniczo - budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK ,,Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I" Ruch ,,Boże Dary" z podziałem na 3 części.
2021-03-23
2021-03-31
Bytom dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa transformatorów w ramach zadania ,,Modernizacja zasilania Pompowni ,,Pstrowski" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
2021-03-23
2021-03-31
Bytom usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ,,Aktualizacja projektu technicznego zadania dotyczącego modernizacji systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomia w rejonach: Dworska ogródki ...
2021-03-23
2021-03-30
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa materiałów górniczo - budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I" Ruch "Boże Dary" z podziałem na 3 części.
2021-03-23
2021-03-31
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa transformatorów w ramach zadania "Modernizacja zasilania Pompowni "Pstrowski" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
2021-03-23
2021-03-31
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Aktualizacja projektu technicznego zadania dotyczącego modernizacji systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomia w rejonach: Dworska ogródki ...
2021-03-23
2021-03-31
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Aktualizacja projektu technicznego zadania dotyczącego modernizacji systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomia w rejonach: Dworska ogródki ...
2021-03-23
2021-04-02
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Aktualizacja projektu technicznego zadania dotyczącego modernizacji systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomia w rejonach: Dworska ogródki ...

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-12
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Badania rzeczoznawcze, pomiary specjalistyczne maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych dla potrzeb ruchowych w 2021"
2021-04-08
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w torach linii kolejowej 141 relacji Katowice Ligota - Gliwice km 2,6 - 3,9 wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwolenia budowlanego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I -Śląsk" Ruch "Śląsk" .
2021-04-08
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Roboty górnicze związane z przywróceniem funkcjonalności i bezpiecznego użytkowania osadnika 2 na poz. 774m" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
2021-04-08
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową zbiorników betonowych bezodpływowych na działce 1302/10 przy ulicy Krupińskiego w Sosnowcu (zasoby byłej KWK Kazimierz Juliusz), będącej własnością SRK S.A. Oddziału AZM.
2021-04-06
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług gospodarczych (porządkowo-czystościowych) dla SRK S.A. Oddział KWK "Wieczorek II" Zadanie I : Utrzymanie czystości w łaźniach i pomieszczeniach biurowych oraz dezynfekcja i deratyzacja. Zadanie II: Utrzymanie czystości placów , dróg chodników, oraz terenów zielonych na terenie Oddziału KWK "Wieczorek II
2021-03-31
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rekultywacja zalewiska "G" i łącznika "E" z "G" w Brzeszczach" dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
2021-03-18
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zabudowa dwóch sztuk rurociągów głównego odwadniania DN250mm w szybie I od zrębu do poz.765m. i w lunecie do komory pomp głównego odwadniania na poz. 765m. w 2021 roku, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I-Śląsk" Ruch Śląsk.
2021-03-16
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zakup narzędzi Microsoft do pracy grupowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu"
2021-03-16
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt.: "Wykonanie projektu odwodnienia rejonu tzw. "Trójkąta Radoszowskiego" w Rudzie Śląskiej, obejmującego: budowę pompowni oraz zbiornika retencyjnego wraz z naprawą kolektora odprowadzającego wodę z ul. Jana i regulację istniejących rowów odwadniających" w ramach usuwania szkód związanych z eksploatacją górniczą KW S.A. O/KWK "Halemba-Wirek" Ruch Wirek w Rudzie Śląskiej" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu - Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
2021-03-12
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie 2 otworów spływowych w Pompowni "Szombierki" z poz. 790 m do 860 m dla SRK S.A. Oddział CZOK"
2021-03-10
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I "Wymiana pionów kuchennych i łazienkowych, ZW, CWU w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Warszawy 14 A w Sosnowcu (KJ), będącym 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych." Część II "Wymiana pionów kuchennych i łazienkowych, ZW, CWU w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Warszawy 16 w Sosnowcu (KJ), będącym 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych."
2021-03-09
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja obiektów powierzchniowych wraz z wyposażeniem i przyłączami Zakładu A i Zakładu B byłej KWK "Mysłowice" w Mysłowicach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego w Całkowitej
2021-03-08
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz wykonywanie doraźnych opinii kominiarskich w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A.położonych na terenie miast: Część I: Bytom, Radzionków, Ruda Śląska, Zabrze, Wojkowice Część II: Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Siemianowice Śląskie, Gliwice, Katowice, Chorzów, Lędziny,Rybnik, Radlin, Tenczynek, Trzebinia, Czechowice - Dziedzice Część III: Sosnowiec, Czeladź,Będzin Część IV: Wałbrzych, Boguszów Gorce w latach 2021 - 2023 dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych."
2021-03-06
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Obsługa Placów Składowych na rzecz SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" w 2021r. z wykorzystaniem składników majątkowych Zamawiającego", dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Śląsk".
2021-03-05
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. .: Likwidacja szybu II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Śląsk".
2021-03-03
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Utrzymanie w sprawności ruchowej systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK "Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I" Ruch Boże Dary"
2021-03-03
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa kabli w ramach zadania "Modernizacja zasilania Pompowni "Pstrowski" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
2021-03-03
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie: przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w latach 2021 i 2022 dla silników średniego i niskiego napięcia w SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I", Ruch "Mysłowice Wesoła I".
2021-03-01
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurówlekarskich Oddział SRK S.A. KWK "Krupiński""
2021-03-01
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja obiektów budowlanych SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I - Wykonanie rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy szybie "Gigant" Etap I i Etap II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia "Pstrowski" Zabrze. Część II - Wykonanie rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy szybie "Staszic" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia "Pstrowski" Zabrze. Część III - Rozbiórka budynków oraz przebudowa zbiornika powierzchniowego p. poż. - Pompownia "Dębieńsko" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia "Dębieńsko" Czerwionka Leszczyny.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.