eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargiSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-04-10
2024-04-25
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja pozostałych budynków i budowli wraz z opracowaniem projektów technicznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I - Pokój II" Ruch "Pokój II" w Rudzie Śląskiej."

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa agregatów głębinowych wraz z osprzętem (rurociągi, kable zasilajace i sterownicze, wyposażenie technologiczne).
2006-02-01
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych.
2006-02-01
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usuwanie szkód górniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz podmiotów w imieniu których Spółka naprawia szkody górnicze na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
2005-04-06
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń.
2005-04-06
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego.
2005-04-06
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup i zabudowa rurociągów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-03-28
2024-04-09
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wymiana lin dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń (Cz. I i Cz. II)
2024-03-27
2024-04-12
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie otworów: kontrolno-podsadzkowych, iniekcyjnych oraz kontrolno-rdzeniowych na obszarach objętych działalnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2024-03-27
2024-04-08
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa 2 kpl. zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych wlk. 4 oraz 2 kpl. zawieszeń liny wyrównawczej płaskiej wlk. 2. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń"
2024-03-25
2024-04-05
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wymiana okładzin hamulcowych oraz klocków hamulcowych w maszynie wyciągowej "Wschodni II" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń"
2024-03-22
2024-04-03
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Utrzymanie porządku na placach, drogach i innych terenach zewnętrznych Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Radlin, Świerklany, Pszów dla SRK S.A. Oddział KWK KCL"
2024-03-21
2024-04-08
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja obiektów infrastruktury kolejowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK ,,Jas-Mos-Jastrzębie III", Ruch ,,Jastrzębie III" - Etap I - Likwidacja obiektów kubaturowych i lini
2024-03-21
2024-04-03
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością SRK S.A. Oddział "Administracja Zasobów Mieszkaniowych"
2024-03-20
2024-03-28
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wywóz nieczystości płynnych z szamb obsługujących budynki mieszkalne będące w 100% własnością SRK S.A. położonych na terenie miast Część I Bytom i Ruda Śląska", Część II Czeladź, Sosnowiec, Będzin",
2024-03-18
2024-03-27
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa armatury: Część I, Część II, Część III, Część IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń."
2024-03-12
2024-03-20
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa materiałów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział "Centralny Zakład Odwadniania Kopalń"
2024-03-07
2024-03-22
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług w zakresie dźwigów, środków transportu oraz sprzętu ciężkiego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
2024-03-07
2024-03-15
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń (...) szybu "Bolko"- PS ,,Bolko", szybu ,,I"- PS ,,Makoszowy, szybu ,,II" PS ,,Boże Dary" dla SRK S.A.
2024-03-05
2024-03-13
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa wyrobów drewnianych, wyroby z drewna, drewno kopalniane dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
2024-02-29
2024-03-11
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych tlenowych, aparatów ewakuacyjnych i przetłaczarek tlenu produkcji Dräger dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK
2024-02-29
2024-03-11
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów".
2024-02-27
2024-03-14
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja stacji wentylatorów wraz z obiektami towarzyszącymi w rejonie szybu "Lech II" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Pokój I - Pokój II" Ruch "Pokój II"
2024-02-27
2024-03-13
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja obiektów budowlanych: Budynku maszyny wyciągowej północnej Szybu I pow. 391m2, Budynku maszyny wyciągowej południowej Szybu I tran pow. 330m2, fundamentu pod windę...
2024-02-26
2024-03-06
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Konserwacja rowów odwadniających wokół zwałowiska oraz piaskowników znajdujących się na ich końcach zlokalizowanych na terenie zwałowiska Wrzosy I po byłej KWK "Anna" w Pszowie" dla Spółki Restruktu
2024-02-23
2024-03-04
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa obudowy do utrzymania wyrobisk I: Odrzwia obudowy górniczej II: Strzemiona obudowy chodnikowej III: Stopy podporowe IV: Rozpory górnicze V: Siatka okładzinowa stalowa do opinki chodnikowej
2024-02-22
2024-03-11
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja linii kablowo zasilającej (kabel na Moszczenica i # VI obok działek) 17875m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Jas Mos-Jastrzębie III"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-04-15
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja obiektów infrastruktury powierzchniowej - budynków i budowli wytwarzania i transportu podsadzki dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I - Pokój II" Ruch "Pokój II"
2024-04-03
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Utrzymanie porządku na placach, drogach i innych terenach zewnętrznych wg części I-IV (...) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
2024-03-28
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych tlenowych, aparatów ewakuacyjnych i przetłaczarek tlenu [...] Część I i II
2024-03-18
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń."
2024-03-15
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa wapna pokarbidowego" w ramach zadania "Prowadzenie prac związanych z czyszczeniem oraz ze zrzutem wód kopalnianych do rzeki Brynicy" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK.
2024-03-15
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii w celu realizacji obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa obrotu za lata 2024, 2025 i 2026"
2024-03-04
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa rur wraz z osprzętem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Pokój I - Pokój II", Ruch "Pokój II".
2024-02-28
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Rekultywacja osadnika Juliusz w Sosnowcu" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
2024-02-21
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie okresowych kontroli pięcioletnich stanu technicznego budynków i budowli będących własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWKCL
2024-02-21
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja górniczych wyciągów szybowych Jas I/S i Jas I/N wraz z częściowym wyzbrojeniem szybu dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos-Jastrzębie III" Ruch "Jastrzębie III".
2024-02-16
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja obiektów budowlanych: Budynek maszyny wyciągowej szyb IV, Budynek zaplecza przy szybie IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK ,,Jas-Mos-Jastrzębie III" Ruch ,,Jas-Mos".
2024-02-08
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Modernizacja stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie "Staszic" - Etap I, Etap II, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK "Centrum".
2024-02-08
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne, w związku z zakończeniem odwadniania zlikwidowanej kopalni przez Pompownię Stacjonarną "Makoszowy", dla SRK S.A.
2024-02-06
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług serwisowych: 1. Urządzenia łączności i sygnalizacji szybowej, 2. Serwis urządzeń sygnalizacji szybowej, 3.Urządzenia łączności szybowej telefonicznej, 4.Układów łączności szybowej
2024-02-02
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja zapożarowania na części zwałowiska "Wrzosy I" w Pszowie dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji."
2024-01-24
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni: "Karb II", "Północna - Zielona" [...]
2024-01-18
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług sprzętem ciężkim: Część I, Część II i Część III, na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji."
2024-01-11
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział CZOK, Pompownia "Saturn".
2024-01-10
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie badań i projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim dla robót uzdatniających i zabezpieczających teren przed powstawaniem deformacji nieciągłych (...) byłej KWK "Siersza"...
2024-01-09
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa części do HPR" w tym: Część I: Dostawa urządzeń hydrauliki siłowej do hydraulicznych podnośników do rur Część II: Dostawa urządzeń elektrycznych do hydraulicznych podnośników do rur

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.