eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargiSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-25
2020-10-06
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2021 rok dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy"
2020-09-25
2020-10-12
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zrekultywowana hałda w Katowicach Kostuchnie (utrzymanie hałdy) dla SRK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I" Ruch "Boże Dary"
2020-09-25
2020-10-05
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wymiana wyłączników w stacji 110/6 kV "Boże Dary" Tor I i II dla Oddziału KWK "Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I" Ruch KWK "Boże Dary".
2020-09-23
2020-10-01
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Opracowanie projektów technicznych likwidacji wybranych obiektów budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Śląsk".
2020-09-21
2020-09-30
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I-Śląsk" Ruch "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej w latach 2020 - 2021"
2020-09-21
2020-09-29
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Opracowanie dokumentacji opisującej wpływ likwidacji zakładu górniczego na środowisko i urządzenia dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu."
2020-09-17
2020-09-28
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa części do remontu pomp typu H i AG "- w ramach zadania "Dostawa części do pomp"- Ruch II Pompownia "Pstrowski" Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
2020-09-17
2020-09-28
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. : "Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w latach 2021-2022 dla potrzeb SRK S.A. KWK "Pokój I-Śląsk" Ruch "Pokój I": Część I - Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych. Część II - Lokalizacja uszkodzeń oraz napraw kabli. Część III - Specjalistyczne badania elementów wyciągowych szybowych"
2020-09-15
2020-09-29
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Modernizacja stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie "Staszic" w zakresie remontu budynku wentylatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Centrum"
2020-09-10
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie przekopu wodnego CZOK 760 -Bobrek 840" w Pompowni Stacjonarnej "Powstańców Śląskich -Bytom I" dla SRK S.A. w Bytomiu
2020-09-10
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Projekty techniczne rozbiórki obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A., Oddział KWK "Jas-Mos - Rydułtowy I", Ruch "Rydułtowy I"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa agregatów głębinowych wraz z osprzętem (rurociągi, kable zasilajace i sterownicze, wyposażenie technologiczne).
2006-02-01
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych.
2006-02-01
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usuwanie szkód górniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz podmiotów w imieniu których Spółka naprawia szkody górnicze na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
2005-04-06
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń.
2005-04-06
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego.
2005-04-06
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup i zabudowa rurociągów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-18
2020-09-25
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny wyciągowej GWSz szybu "Jan III" w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, w tym: Część 1 - Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny wyciągowej GWSz szybu "Jan III", Część 2 - Świadczenie usług w ramach pogotowia awaryjnego przeprogramowanie sterowników przetwornicy EL-TPP1 po każdorazowej zmianie podłączenia do GWSz.
2020-09-15
2020-09-23
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wynajem przenośnych kabin WC z kompleksową obsługą dla wyrobisk dołowych w Oddziałach SRK S.A. na rok 2021" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.
2020-09-15
2020-09-23
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa i montaż kontenerów higieniczno-sanitarnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I" Ruchu "Mysłowice-Wesoła I"
2020-09-15
2020-09-24
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na lata 2021-2022
2020-09-09
2020-09-17
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego, badanie oleju transformatorowego oraz zabezpieczenie pogotowia kablowego i pogotowia awaryjnego maszyn wyciągowych w 2021 roku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum."
2020-09-07
2020-09-23
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja obiektów powierzchniowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I" Ruch KWK "Mysłowice - Wesoła I" z podziałem na 5 Części
2020-09-04
2020-09-21
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont budynku rozdzielni 6kV (rozdzielnia główna) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Centrum" w Bytomiu
2020-09-04
2020-09-21
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wybranych obiektów SRK S.A. oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu, ul. Makoszowska 24"
2020-09-04
2020-09-15
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" w 2021 r., w tym: Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej, Część II: Dostawa odzieży i obuwia roboczego.
2020-09-04
2020-09-21
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, altanie murowanej, nawierzchniach utwardzonych oraz w murowanym boksie na opał położonych na nieruchomości w Suszcu, przy ul. Poprzecznej 32 - remont przez przedsiębiorcę" dla SRK S.A. Oddział w Suszcu Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński"
2020-09-04
2020-09-15
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie otworów spływowych z poz. 650 do przekopu podpokładowego południowego w PS "Powstańców Śląskich - Bytom I" dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
2020-08-28
2020-09-09
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu"
2020-08-26
2020-09-03
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa zawieszeń dla naczyń wyciągowych i lin wyrównawczych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I" Ruch "Mysłowice-Wesoła I".
2020-08-26
2020-09-03
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Opracowanie projektu technicznego skrócenia górniczego wyciągu szybowego szybu "II" wraz z zabudową pomp zatapialnych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I" Ruch "Boże Dary"
2020-08-26
2020-09-11
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I "Wymiana pionów kuchennych i łazienkowych, ZW, CWU w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Warszawy 14 A w Sosnowcu (KJ), będącym 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych." Część II "Wymiana pionów kuchennych i łazienkowych, ZW, CWU w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Warszawy 16 w Sosnowcu (KJ), będącym 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych."
2020-08-25
2020-09-09
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Modernizacja budynku Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
2020-08-25
2020-09-09
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja 3-ch osadników betonowych wód popłuczkowych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu."
2020-08-24
2020-09-08
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie otworu O150 mm z poziomu -600 na poz. -800 dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK "Jas-Mos - Rydułtowy I", Ruch "Jas-Mos".
2020-08-21
2020-09-07
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poz. 640m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
2020-08-20
2020-09-04
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Prowadzenie obserwacji sejsmologicznej w zakresie wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu w obszarze górniczym KWK "Makoszowy" w oparciu o rejestrację Górnośląskiej Sieci Sejsmologicznej Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach" dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK "Makoszowy"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-25
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien, pionów spustowych i okien, remont schodów zewnętrznych w częściach wspólnych w budynku mieszkalnymCzęść I przy ul. Sztygarska 4 w Sosnowcu, Część II przy ul. Sztygarska 9 w Sosnowcu, będącym 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych.
2020-09-25
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Remont pomp odwadniającychCzęść I - remont pomp typu P, Część II - remont pomp typu PSZ, Część III - remont pomp typu OS, Część IV - remont pompy typu OW, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum".
2020-09-25
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa lin nośnych 4 x ř36 dla górniczego wyciągu szybowego szybu Budryk - przedział wschodni - dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Bytomiu KWK "Centrum"
2020-09-23
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zabezpieczenie budynku przy ul. Powstańców 16 w Rudzie Śląskiej" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
2020-09-22
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja 8 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Piekarach Śląskich KWK "Piekary I""
2020-09-21
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK "Jas - Mos - Rydułtowy I", Ruch "Jas - Mos" na 2020 rok
2020-09-21
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu "Kolejowy I" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń."
2020-09-18
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego" dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2021 r.
2020-09-17
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa wody mineralnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów"
2020-09-16
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i zagospodarowania majątku, w latach 2020-2021 " dla części obejmującychCzęść 1. - bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Jastrzębie Zdrój, pszczyński, Tychy, wodzisławski, Żory, Część 2. - województwo małopolskie.
2020-09-16
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Modernizacja stacji baterii akumulatorów zabudowanych w rozdzielni głównej i stacji 110 kV" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum".
2020-09-15
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego budynków i budowli oraz założenia książek obiektów budowlanych będących własnością SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji"
2020-09-14
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w CzeladziCzęść I Dostawa rur oraz złączek rurowych, Część II Dostawa rur do podsadzania i likwidacji wyrobisk."
2020-09-14
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zabezpieczenie przeciwpożarowe byłych terenów składowania odpadów materiałów pogórniczych w wyniku ich zagrzania dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Pokój I" w Rudzie Śląskiej - Etap II - wykonanie okrywy uszczelniającej.
2020-09-14
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług sprzętem ciężkim na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w latach 2021 - 2022 wg 6 zadań
2020-09-11
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Rozbudowa obiektu mostowego nad ciekiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku Chudowskiego" dla SRK S.A Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu"
2020-09-11
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Budowa nowej rozdzielni 6 kV na poz. 250m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum"
2020-09-09
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Naprawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
2020-09-08
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I "Dostawa liny nośnej ř62 GWSz szybu "Gigant" przedział południowy - pompownia "Pstrowski". Część II "Dostawa lin nośnych dla GWSZ szybu "Ewa" - pompownia "Szombierki" dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
2020-09-07
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2020 r."

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.