eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargiSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-16
2020-11-04
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I "Wymiana pionów kuchennych i łazienkowych, ZW, CWU w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Warszawy 14 A w Sosnowcu (KJ), będącym 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych." Część II "Wymiana pionów kuchennych i łazienkowych, ZW, CWU w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Warszawy 16 w Sosnowcu (KJ), będącym 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych."
2020-10-15
2020-10-26
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2021 roku" Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V i/lub Część VI i/lub Część VII i/lub Część VIII
2020-10-14
2020-10-22
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Długoterminowy wynajem samochodów osobowych dla SRK S.A. na okres 36 miesięcy"
2020-10-14
2020-10-22
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I-Śląsk" Ruch "Pokój I" z siedzibą w Rudzie Śląskiej w latach 2020-2021" Część I i/lub Część II i/lub Część III, i/lub Część IV i/lub Część V i/lub Część VI, Część VII
2020-10-13
2020-10-20
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Opracowania dokumentacji technicznej likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami dla obiektów położonych na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Pokój I"
2020-10-12
2020-10-19
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa i montaż 3 szt. silników indukcyjnych klatkowych przeznaczonych do napędu pomp głównego odwadniania typu OW-250AM/9, o mocy na wale 1143 kW dla SRK S.A. Oddział KWK " Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I" Ruch "Mysłowice-Wesoła I".
2020-10-12
2020-10-28
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja kompleksu budynków łaźni, administracji, cechowni szybu "Maria" Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I" Ruch KWK "Boże Dary"
2020-09-10
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie przekopu wodnego CZOK 760 -Bobrek 840" w Pompowni Stacjonarnej "Powstańców Śląskich -Bytom I" dla SRK S.A. w Bytomiu
2020-09-10
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Projekty techniczne rozbiórki obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A., Oddział KWK "Jas-Mos - Rydułtowy I", Ruch "Rydułtowy I"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa agregatów głębinowych wraz z osprzętem (rurociągi, kable zasilajace i sterownicze, wyposażenie technologiczne).
2006-02-01
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych.
2006-02-01
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usuwanie szkód górniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz podmiotów w imieniu których Spółka naprawia szkody górnicze na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
2005-04-06
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń.
2005-04-06
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego.
2005-04-06
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup i zabudowa rurociągów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-07
2020-10-16
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w 2021 roku w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi" Część I: Badanie lin wyciągowych Część II: Badanie zawieszeń naczyń i lin wyciągowych Część III: Badanie naczyń wyciągowych Część IV: Badanie wież szybowych, kół linowych Część V: Badanie nieniszczące elementów układu hamulcowego oraz napędowego maszyny wyciągowej Część VI: Badanie maszyn wyciągowych Część VII: Badanie wciągników, wciągarek, suwnic, zbiorników ciśnieniowych
2020-10-06
2020-10-14
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Część I - Dostawa rozpór obudowy chodnikowej Część II - Dostawa siatki okładzinowej zaczepowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
2020-10-02
2020-10-12
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2021 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy"
2020-10-02
2020-10-13
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Opracowanie projektu technicznego skrócenia górniczego wyciągu szybowego szybu "II" wraz z zabudową pomp zatapialnych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I" Ruch "Boże Dary"
2020-09-30
2020-10-09
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2020-2022"
2020-09-28
2020-10-05
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
2020-09-28
2020-10-06
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Modernizacja zasilania 400V oraz rurociągu odwadniającego wody surowej dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I - Śląsk", Ruch "Pokój I"
2020-09-28
2020-10-05
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont średni wentylatora typu WOK-8Pz nr 1 z uwzględnieniem przeglądu AKP stacji wentylatorów głównych przy szybie Julian II dla SRK S.A. Oddział KWK "Piekary I".
2020-09-25
2020-10-06
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2021 rok dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy"
2020-09-25
2020-10-12
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zrekultywowana hałda w Katowicach Kostuchnie (utrzymanie hałdy) dla SRK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I" Ruch "Boże Dary"
2020-09-25
2020-10-05
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wymiana wyłączników w stacji 110/6 kV "Boże Dary" Tor I i II dla Oddziału KWK "Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I" Ruch KWK "Boże Dary".
2020-09-23
2020-10-01
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Opracowanie projektów technicznych likwidacji wybranych obiektów budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Śląsk".
2020-09-21
2020-09-30
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I-Śląsk" Ruch "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej w latach 2020 - 2021"
2020-09-21
2020-09-29
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Opracowanie dokumentacji opisującej wpływ likwidacji zakładu górniczego na środowisko i urządzenia dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu."
2020-09-18
2020-09-25
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny wyciągowej GWSz szybu "Jan III" w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, w tym: Część 1 - Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny wyciągowej GWSz szybu "Jan III", Część 2 - Świadczenie usług w ramach pogotowia awaryjnego przeprogramowanie sterowników przetwornicy EL-TPP1 po każdorazowej zmianie podłączenia do GWSz.
2020-09-17
2020-09-28
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa części do remontu pomp typu H i AG "- w ramach zadania "Dostawa części do pomp"- Ruch II Pompownia "Pstrowski" Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
2020-09-17
2020-09-28
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. : "Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w latach 2021-2022 dla potrzeb SRK S.A. KWK "Pokój I-Śląsk" Ruch "Pokój I": Część I - Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych. Część II - Lokalizacja uszkodzeń oraz napraw kabli. Część III - Specjalistyczne badania elementów wyciągowych szybowych"
2020-09-15
2020-09-29
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Modernizacja stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie "Staszic" w zakresie remontu budynku wentylatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Centrum"
2020-09-15
2020-09-23
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wynajem przenośnych kabin WC z kompleksową obsługą dla wyrobisk dołowych w Oddziałach SRK S.A. na rok 2021" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.
2020-09-15
2020-09-23
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa i montaż kontenerów higieniczno-sanitarnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I" Ruchu "Mysłowice-Wesoła I"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-10-16
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług w zakresie transportu krajowego w 2021 r." dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum", w tymCzęść I - samochód osobowy (8 osób + kierowca) Część II - samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności 8 t - 10 t, wyposażony w urządzenie HDS o udźwigu min 8 t ."
2020-10-15
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Reprezentowanie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w sporach dotyczących podatku od nieruchomości dołowych rozumianych jako urządzenia i budowle znajdujące się w wyrobiskach górniczych.
2020-10-14
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie otworów spływowych z poz. 650 do przekopu podpokładowego południowego w PS "Powstańców Śląskich - Bytom I" dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
2020-10-14
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego budowę rowu oraz mnichów spustowych na terenie miasta Bytom - ETAP II" dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
2020-10-13
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie demontażu wyposażenia (maszyny i urządzenia) w budynku zakładu przeróbki mechanicznej węgla (budynek Sortowni) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Wieczorek II" w Katowicach. Zadanie 1. Demontaż wyposażenia (maszyny i urządzenia) Zadania 2. Demontaż budynku wywrotu Zadanie 3. Rozbiórka zbiornika węgla surowego szyb Pułaski Zadanie 4. Rozbiórka torów na obiegu wozów na nadsz. Szyb Pułaski Zadanie 5. Rozbiórka pomost stacji przesypowej przy zbiorniku węgla surowego szyb Pułaski
2020-10-09
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wymiana zbrojenia szybowego (10 szt. dźwigarów głównych i 12 szt. prowadników szybowych) w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos - Rydułtowy I" Ruch "Jas-Mos".
2020-10-08
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Część I - Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej Część II - Dostawa kształtowników V-25 i V-36 Część III - Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej Część IV - Dostawa strzemion obudowy chodnikowej Część V - Dostawa rozpór obudowy chodnikowej Część VI - Dostawa strzemion N-M27 ze śrubami hakowymi Część VII - Dostawa strzemion kątowych ze śrubami hakowymi Część VIII - Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej Część IX - Dostawa blach okładzinowych do obudowy chodnikowej Część X - Dostawa siatki okładzinowej zaczepowej Część XI - Dostawa siatki naprawczej bazaltowej Część XII - Dostawa stojaków ciernych typu Valent dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
2020-10-08
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów".
2020-10-06
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Projekt likwidacji szybu, wieży szybowej wraz z budynkiem nadszybia szybu "Witold I" uwzględniający sposób zrzutu wody z poziomu 170 m na poziom 270 m" dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
2020-10-06
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej "KWK "Śląsk"
2020-10-02
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Włączenie w systemy ogólnozakładowej łączności telefonicznej, łączności do kierowania akcjami ratowniczymi, łączności ratowniczej, wizualizacji procesów technologicznych, wspomagania Dyspozytora oraz systemów dyspozytora ruchu zakładu górniczego Oddział KWK " Boże-Dary-Mysłowice-Wesoła I" Ruch "Boże Dary" - Ruchu "Mysłowice-Wesoła I".
2020-10-02
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa części do pomp dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I:"Dostawa części do pomp".-Ruch II Pompownia "Siemianowice" Część II"Dostawa części do pomp".-Ruch II Pompownia "Jan Kanty" Część III"Dostawa części do pomp OS"-w ramach zadania "Dostawa części do pomp"- Ruch II Pompownia "Pstrowski" Część IV"Dostawa części do remontu pomp typu H i AG "- w ramach zadania "Dostawa części do pomp"- Ruch II Pompownia "Pstrowski" Część V"Dostawa części do pomp".- Ruch II Pompownia "Szombierki" Część VI"Dostawa części do pomp".-Ruch II Pompownia "Dębieńsko"
2020-09-28
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja estakady węglowej pomiędzy szybem "Roździeński" a Zakładem Przeróbki Mechanicznej Węgla przy szybie "Pułaski" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II".
2020-09-28
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja obiektów powierzchniowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary - Mysłowice - Wesoła I" Ruch KWK "Boże Dary" Część I, Część II, Część III, Część IV."
2020-09-25
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien, pionów spustowych i okien, remont schodów zewnętrznych w częściach wspólnych w budynku mieszkalnymCzęść I przy ul. Sztygarska 4 w Sosnowcu, Część II przy ul. Sztygarska 9 w Sosnowcu, będącym 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych.
2020-09-25
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Remont pomp odwadniającychCzęść I - remont pomp typu P, Część II - remont pomp typu PSZ, Część III - remont pomp typu OS, Część IV - remont pompy typu OW, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum".
2020-09-25
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa lin nośnych 4 x ř36 dla górniczego wyciągu szybowego szybu Budryk - przedział wschodni - dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Bytomiu KWK "Centrum"
2020-09-23
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zabezpieczenie budynku przy ul. Powstańców 16 w Rudzie Śląskiej" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
2020-09-22
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja 8 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Piekarach Śląskich KWK "Piekary I""
2020-09-21
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK "Jas - Mos - Rydułtowy I", Ruch "Jas - Mos" na 2020 rok

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.