eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargiSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-14
2021-10-21
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2022 r.
2021-10-14
2021-10-22
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2022 r.
2021-10-13
2021-10-28
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Brzeszczach przy ul. Słowiańskiej 31 - rektyfikacja budynku i naprawa tarasu - remont przez przedsiębiorcę...
2021-10-13
2021-10-29
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług serwisu technicznego na stanowiskach pompowych pomp stacjonarnych typu 25H47/10 dla SRK S.A. w Bytomiu O/w K - cach KWK "Wieczorek II" w 2022 roku"
2021-10-12
2021-10-29
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Roboty górnicze związane z przywróceniem funkcjonalności i bezpiecznego użytkowania osadnika 1 na poziomie 774m." dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum".
2021-10-12
2021-10-20
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK "Piekary I" przez kwalifikowane służby ochrony na rok 2022."
2021-10-12
2021-10-20
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie, dostawa i wymiana skrzydeł obrotowych przepustnic P1 i P3 w stacji wentylatorów głównych WPK-3,9 przy szybie Jas IV (wentylator nr 1) dla SRK S.A. w Bytomiu...
2021-10-11
2021-10-21
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wyk pom, badań ekspertyz oraz legaliz dla SRKS.A. O-w K-cach KWK "Boże Dary- Mysłowice-Wesoła I" Ruch "MW I" w 2021 w zakresie dot. szybu "Wschodni I" oraz wyciągu szyb. zabudowanego w tym szybie.
2021-10-11
2021-10-19
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa części do HPR dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
2021-10-11
2021-10-27
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Rozbiórka konstrukcji stalowej wraz z podporami ceglanymi budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul. Wiślanej 1 ABC, będącego wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddziału AZM
2021-10-08
2021-10-18
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie modernizacji układu wzbudzenia wentylatorów 1 i 2 stacji głównego przewietrzania przy szybie Jas IV dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos - Rydułtowy I" Ruch "Jas-Mos.
2021-10-08
2021-10-22
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych w 2022 r." dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum".
2021-10-08
2021-10-25
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien, pionów spustowych i okien, remont schodów zewnętrznych
2021-10-07
2021-10-22
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Rozbiórka wiaduktu kolejowego położonego nad ul. Szopienicką dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II"
2021-10-07
2021-10-25
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja obiektów budowlanych położonych w rejonie szybu "Pułaski" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II" z podziałem na 5 zadań.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa agregatów głębinowych wraz z osprzętem (rurociągi, kable zasilajace i sterownicze, wyposażenie technologiczne).
2006-02-01
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych.
2006-02-01
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usuwanie szkód górniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz podmiotów w imieniu których Spółka naprawia szkody górnicze na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
2005-04-06
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń.
2005-04-06
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego.
2005-04-06
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup i zabudowa rurociągów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-06
2021-10-14
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych,
2021-10-05
2021-10-14
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos - Rydułtowy I" Ruch "Jas-Mos".
2021-10-04
2021-10-12
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos - Rydułtowy I" Ruch "Jas-Mos".
2021-10-04
2021-10-12
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos - Rydułtowy I" Ruch "Jas-Mos".
2021-09-29
2021-10-14
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Rekultywacja terenów zdegradowanych tzw. "Trójkąta Piekarskiego" w Piekarach Śląskich" dla SRK S.A. Oddział KWK w Całkowitej Likwidacji
2021-09-28
2021-10-06
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Stała obsługa techniczna, roboty konserwacyjno - eksploatacyjne dotyczące instalacji CO, CW, węzłów cieplnych, wymiennikowni dla CO, CWU, dla SRK S.A. Oddział KWK "Wieczorek II"
2021-09-27
2021-10-05
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie projektu gaszenia, rekultywacji wraz z regulacją stosunków wodnych hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2021-09-24
2021-10-11
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie robót rozbiórkowych 4 wybranych obiektów na powierzchni kopalni dla SRK S.A. oddział "Makoszowy" w Zabrzu"
2021-09-24
2021-10-06
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Obsługa technologiczna urządzeń oczyszczalni ścieków w Katowicach - Nikiszowcu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II".
2021-09-24
2021-10-11
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie przepustów do zbiornika wodnego utworzonego za tamą wodną TW3, TW4, TW5, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
2021-09-23
2021-10-04
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych ... w Oddziale CZOK w Czeladzi w 2022 roku"
2021-09-22
2021-10-01
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Kompleksowe świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK "JAS-MOS - Rydułtowy I" Ruch "JAS-MOS"
2021-09-22
2021-10-01
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Kompleksowa obsługa łaźni górniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Jas-Mos - Rydułtowy I" Ruch "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju w 2022r.
2021-09-20
2021-09-28
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wybór rzeczoznawców w celu realizacji zadania: sporządzenie inwentaryzacji budowlanych nieruchomości ...
2021-09-17
2021-10-05
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Rozbiórka 4 obiektów budowlanych szybu "Witczak": dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Centrum".
2021-09-17
2021-10-05
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja górniczego wyciągu szybowego szybu "Witczak" w ramach zadania - zasypanie i nakrycie szybu płytą przykrywającą" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum".
2021-09-17
2021-10-05
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja górniczego wyciągu szybowego szybu "Witczak" w ramach zadania - zasypanie i nakrycie szybu płytą przykrywającą" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum".
2021-09-16
2021-09-30
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
2021-09-16
2021-10-01
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zmiana sposobu zasilania budynku z węglowego na ogrzewanie ekologiczne poprzez rozprowadzenie wewnętrznej instalacji grzewczej w oparciu o system centralnego ogrzewania (z PEC Bytom)...
2021-09-15
2021-09-23
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Prowadzenie prac związanych z czyszczeniem oraz z zrzutem wód kopalnianych do rzeki Brynicy, obejmujące zakup wapna pokarbidowego".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-14
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Przekierowanie odprowadzania wód dołowych poprzez wykonanie otworów spływowych i systemu rurociągów odwadniających z SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I-Śląsk" Ruch "Pokój I" ....
2021-10-11
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja pompowni przy osadnikach popłuczki oraz osadników wody popłuczkowej z podtorzem suwnicy zlokalizowanych w rejonie szybu "Pułaski" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II"
2021-10-06
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Roboty budowlane w ramach zadania: Rekultywacja 7 osadników byłej kopalni "Centrum" dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji"
2021-10-05
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu "Kolejowy I"
2021-10-04
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Włączenie urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i systemów dyspozytora ruchu Oddziału KWK "Pokój I - Śląsk" ruch "Śląsk" do systemów Oddziału CZOK w Czeladzi"
2021-10-04
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie prac związanych z grawitacyjnym spuszczeniem wody z poz. 372m na poz. 774m w szybie Staszic" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
2021-09-30
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie układu kompensacji mocy biernej - "Siemianowice" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń"
2021-09-30
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonania otworu wentylacyjnego między poziomami 340 m i 500 m dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I" Ruch "Mysłowice-Wesoła I"
2021-09-30
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym ul. Katowickiej (polegających na deformacji i spękaniach jezdni i krawężników) w Rudzie Śląskiej ....
2021-09-30
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa wyrobów hutniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach, KWK "Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I", Ruch "Mysłowice-Wesoła I" z podziałem na części...
2021-09-29
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja szybu Wanda dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Pokój I - Śląsk" Ruch "Pokój I" w Rudzie Śląskiej"
2021-09-29
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku biurowym Biura Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zlokalizowanym w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207"
2021-09-27
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja szybu "Cieszkowski" - pompowni głębinowej "Paryż" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń"
2021-09-27
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwaniania Kopalń część 1-9.
2021-09-23
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Rozbiórka 3 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla Ruch "Rydułtowy I"
2021-09-22
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażaniem oraz zagospodarowaniem terenu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji [...]
2021-09-21
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty górnicze związane z przywróceniem funkcjonalności i bezpiecznego użytkowania chodnika wodnego północnego wraz z północnym odcinkiem chodnika przelewowego i skrzyżowaniem poziom 774 m
2021-09-20
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Włączenie sieci kanalizacyjnej (w tym deszczowej) z rej.szybu Pułaski do sieci miejskiej, celem wyłączenia z użytkowania Oczyszczalni ,,Nikiszowiec'' dla SRK S.A. O/ KWK ,,Wieczorek II'' w K- cach.
2021-09-20
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zmiana sposobu zasilania budynku z węglowego na ogrzewanie ekologiczne poprzez rozprowadzenie wewnętrznej instalacji grzewczej w oparciu o system centralnego ogrzewania (z PEC Bytom)...
2021-09-20
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Rekultywacja w kierunku leśnym terenu zdegradowanego w Nadleśnictwie Andrychów w wydzieleniu 18i,~a dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.