eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-08-18
2022-09-02
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Wykonanie i montaż zabezpieczeń prześwitów pomiędzy obiektami mostowymi w ciągu drogi S7 i DK 78
2022-08-18
2022-08-26
Białystok Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa mostu przez rz. Popiołówka w m. Popiołówka DK 8 - projektuj i buduj"
2022-08-18
2022-09-06
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta) pomiędzy węzłami Straszyn - Rusocin jezdnia prawa
2022-08-17
2022-09-02
Białystok Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Wymiana urządzenia dylatacyjnego modułowego na moście w miejscowości Żółtki przez rzekę Narew, o JNI 35002986 w ciągu drogi krajowej nr S8 odc. Jeżewo - Białystok w km 632+654 - projektuj i buduj
2022-08-17
2022-09-01
Warszawa Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Zaprojektowanie i budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 60 w m. Władysławowo w województwie mazowieckim
2022-08-17
2022-08-26
Rzeszów Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie Opracowanie analizy porealizacyjnych z podziałem na części: Części 1-4
2022-08-16
2022-09-02
Białystok Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Kompleksowe wykonanie oświetlenia drogowego służącego poprawie bezpieczeństwa z podziałem na 2 części
2022-08-12
2022-08-30
Katowice Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Poprawa brd na przejściach dla pieszych na węźle drogowym <Agata> w ciągu S86 w Katowicach
2022-08-12
2022-08-22
Białystok Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Obsługa prawna Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku
2022-08-12
2022-09-09
Białystok Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Zaprojektowanie i budowa skrzyżowań w miejscowościach Krasne Folwarczne oraz Wojtachy wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Brzozówka w ciągu DK8 na odcinku od km 668+400 do km 669+300
2022-08-12
2022-09-02
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Budowa budynku biurowo-socjalnego w Pasłęku - II postępowanie
2022-08-12
2022-08-31
Katowice Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH POPRAWA BRD NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA DK78 W M. CZEKANÓW W WOJ. ŚLĄSKIM
2022-08-12
2022-08-29
Katowice Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniu pn.: "Rozbudowa skrzyżowania DK52 z drogami powiatowymi 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów oraz 1456S Czaniec-Porąbka w m. Czaniec"
2022-08-11
2022-08-31
Białystok Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych na terenie Oddziału GDDKiA w Białymstoku z podziałem na 2 części
2022-08-11
2022-08-30
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK42, DK73 i DK74 na terenie Rejonu Kielce w woj. świętokrz., w systemie PiB poprzez wykonanie oświetlenia dedykowanego wraz z robotami towarzyszącymi
2022-08-10
2022-08-26
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK25 w województwie pomorskim.
2022-08-09
2022-08-24
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie "Wykonanie prac remontowych na obiektach inżynierskich (wiaduktach) zlokalizowanych na autostradzie A4 w obrębie Węzła Wielickiego"
2022-08-08
2022-08-23
Katowice Dostawy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Dostawa fabrycznie nowej wiertnicy spalinowej w formie przyczepy na kołach ciągniona za samochodem dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg
2022-08-05
2022-08-22
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK3, na odcinku od granicy m Jelenia Góra do granicy Państwa z Czechami
2022-08-05
2022-08-29
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remonty nawierzchni (nakładki) w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 2 zadania

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-08-09
2022-08-17
Warszawa Dostawy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD - CENTRALA w WARSZAWIE Dostawa i wdrożenie systemu do realizacji zdalnych połączeń typu Virtual Private Network i oprogramowania klienckiego do realizacji bezpiecznego połączenia do sieci Zamawiającego zwanego Systemem VPN
2022-08-09
2022-08-17
Gdańsk Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: "POPRAWA BRD NA SKRZYŻOWANIU DK22 W M.CZŁUCHÓW W WOJ. POMORSKIM"
2022-08-05
2022-08-17
Opole Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych oraz przyczep należących do GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie od 10.09.2022 r. do 09.09.2024 r.
2022-08-03
2022-08-11
Gdańsk Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku "DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA PODLEGŁYCH JEDNOSTEK GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU" z podziałem na 6 części zamówienia
2022-08-03
2022-08-11
Łódź Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD - ODDZIAŁ w ŁODZI Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa DK 72 w m. Brzeziny w zakresie budowy chodnika oraz doświetlenie przejścia dla pieszych".
2022-08-03
2022-08-11
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z rozliczeniem zadania oraz pełnieniem nadzoru w pierwszym roku okresu rękojmi i gwarancji jakości nad realizacją zadań (...), z podziałem na 3 części
2022-08-01
2022-08-09
Białystok Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Aktualizacja i wprowadzanie zmian (karty zamienne) do projektów stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Białymstoku z podziałem na 5 części
2022-07-29
2022-08-17
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remont nawierzchni dróg kraj. (nakładki) administ. przez GDDKiA O/Byd. z podz. na części.
2022-07-29
2022-08-17
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Remont budynku administracyjnego Rejonu w Kępnie .
2022-07-29
2022-08-16
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Poprawa brd na DK8 w m. Łagiewniki
2022-07-28
2022-08-16
Szczecin Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w SZCZECINIE Dostosowanie istniejących urządzeń infrastruktury w węźle Kobylanka do parametrów drogi ekspresowej - etap II
2022-07-28
2022-08-12
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie "Remont kominów oraz pokrycia dachu budynku administracyjnego Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mogilska 25"
2022-07-28
2022-08-08
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa efektywności energetycznej budynków GDDKiA. Etap I - opracowanie dok. proj. dla działań inwestycyjnych polegających na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków z podziałem na 3 części
2022-07-28
2022-08-12
Lublin Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK 2 i 12 w. woj. lubelskim z podziałem na 2 części.
2022-07-27
2022-08-04
Lublin Dostawy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE Dostawa gazu propan do celów grzewczych do Miejsc Obsługi Podróżnych oraz Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej S19 odc. Kraśnik - Janów Lubelski
2022-07-27
2022-08-12
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 w m. Głuchołazy - zadanie 2
2022-07-27
2022-08-12
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Poprawa brd na przejściu dla pieszych w ciągu DK11 w m. Byczyna
2022-07-27
2022-08-11
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK8 w m. Duszniki-Zdrój, wlot podporządkowany
2022-07-26
2022-08-10
Warszawa Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przejść dla pieszych w podziale na 3 zadania:
2022-07-26
2022-08-11
Białystok Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK19 w m. Andryjanki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-08-18
brak danych
Lublin Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE REMONT DOMKÓW WCZASOWYCH NA TERENIE ZAKŁADOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO GDDKiA ODDZIAŁ W LUBLINIE POŁOŻONEGO W OKUNINCE
2022-08-18
brak danych
Białystok Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa mostu przez rz. Popiołówka w m. Popiołówka DK 8 - projektuj i buduj"
2022-08-18
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wykonanie oceny stanu technicznego: ZADANIE 1. Wiaduktu nad autostradą A4 w km 193+640 ZADANIE 2. Mostu drogowego w km 31+729 DK39 ZADANIE 3. Wiaduktu nad drogą S-8 w km 50+933 koło m. Dąbrowa
2022-08-18
brak danych
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Remont sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 39 w Brzegu
2022-08-18
brak danych
Lublin Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE Montaż barier ochronnych i oznakowania aktywnego na DK17 w m. Krynice
2022-08-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie "Remont kominów oraz pokrycia dachu budynku administracyjnego Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mogilska 25"
2022-08-18
brak danych
Łódź Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD - ODDZIAŁ w ŁODZI Wykonanie ekspertyzy filarów wiaduktu 75A w m. Babsk w ciągu drogi powiatowej w km 0+959 (S8 w km 396+177), wraz z opracowaniem PFU naprawy.
2022-08-18
brak danych
Rzeszów Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie Oprac analizy poreal z podz na części: Cz. 1: Wyk analizy poreal dk 94 Jędrzychowice- Korczowa na odc. Łańcut-Głuchów Cz. 2: Wyk analizy poreal S19 "Lasy Janowskie" (bez węzła) - "Zdziary"(z węzłem)
2022-08-17
brak danych
Katowice Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Budowa dwóch mostów nad potokiem Psary w ciągu drogi krajowej nr 86 w m. Będzin - Łagisza
2022-08-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Zaprojektowanie i budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych woj. mazowieckiego z podziałem na 2 zadania Zadanie nr 1: Maków Mazowiecki, Przemiarowo Zadanie nr 2: Zamienie - Łochów
2022-08-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Budowa sieci kanalizacji deszczowej drogi serwisowej - ul. Powstańców - w ciągu drogi krajowej nr 92 w m. Błonie
2022-08-17
brak danych
Szczecin Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w SZCZECINIE Dostosowanie istniejących urządzeń infrastruktury w węźle Kobylanka do parametrów drogi ekspresowej - etap II
2022-08-17
brak danych
Lublin Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w LUBLINIE Bieżące utrzymanie drogi ekspresowej S19 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Kraśniku w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2022-08-17
brak danych
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU "Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK46 w m. Gosławice, Turza, Dąbrowica, Grodziec i Ozimek".
2022-08-17
brak danych
Opole Dostawy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników GDDKiA Oddziału w Opolu w okresie 24 miesiące od dnia podpisania umowy zgodnie z przepisami BHP
2022-08-16
brak danych
Szczecin Usługi GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w SZCZECINIE Świadczenie usług warsztatowych w zakresie przeglądów,konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Rejonach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w podziale na 5 zadań
2022-08-16
brak danych
Opole Roboty budowlane GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU Zaprojektowanie i budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 94 w m. Płużnica Wielka, Błotnica Strzelecka i Warmątowice
2022-08-16
brak danych
Kraków Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Zarządzanie i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 47 z ul. Spyrkówka w miejscowości Zakopane"
2022-08-16
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2022-2023 - Rejon w Toruniu
2022-08-12
brak danych
Kielce Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK9 na terenie Rejonu Starachowice woj. święt. poprzez wykonanie w systemie PiB oświetlenia dedykowanego wraz z robotami towarzysz. z podz. na 4 części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.