eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Dąbrowa Górnicza

Gmina Dąbrowa Górnicza - przetargiGmina Dąbrowa Górnicza - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-12
2021-05-27
Dąbrowa Górnicza Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Górnicza Zad. I - VII- I. Doposażenie placu zabaw w parku Tysiąclecia - II etap II: Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Różanej III: Doposażenie (...) pełna nazwa zadania w sekcji IX ogłoszenia.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Dąbrowa Górnicza
Gmina Dąbrowa Górnicza - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-22
2021-05-04
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" - Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka - usługi projektowania (...) pełna nazwa w sekcji IX .
2021-03-15
2021-03-23
Dąbrowa Górnicza usługi Gmina Dąbrowa Górnicza Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru dla Części I, Części II a, Części II b, Części III, Części IV, Części V (pełna nazwa zad. w sekcji IX Informacje dodatkowe)
2021-03-15
2021-03-23
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru dla Części I, Części II a, Części II b, Części III, Części IV, Części V (pełna nazwa zad. w sekcji IX Informacje dodatkowe)
2021-03-11
2021-03-19
Dąbrowa Górnicza usługi Gmina Dąbrowa Górnicza Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza oraz prowadzenie parkingu strzeżonego do przechowywania pojazdów usuwanych (...)- pełna nazwa zadania w sekcji IX ogłoszenia, pkt.I.
2021-03-11
2021-03-19
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza oraz prowadzenie parkingu strzeżonego do przechowywania pojazdów usuwanych (...)- pełna nazwa zadania w sekcji IX ogłoszenia, pkt.I.
2021-02-23
2021-03-03
Dąbrowa Górnicza usługi Gmina Dąbrowa Górnicza Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru dla Części I, Części II a, Części II b, Części III, Części IV, Części V zamówienia p.n.: Modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK c.d. w sekcji IX ogłoszenia
2021-02-23
2021-03-03
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru dla Części I, Części II a, Części II b, Części III, Części IV, Części V zamówienia p.n.: Modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK c.d. w sekcji IX ogłoszenia.
2020-12-31
2021-01-14
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinków dróg- ulica Kazimierzowska i ulica Ratanice w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej"
2020-12-30
2021-01-12
Dąbrowa Górnicza Dostawy Gmina Dąbrowa Górnicza "Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D"
2020-12-30
2021-01-14
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych
2020-12-22
2021-01-05
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" - wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynków: Zadanie A - Przedszkole Nr 32 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 28 Zadanie B - Przedszkole Nr 36 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 23
2020-12-03
2020-12-18
Dąbrowa Górnicza Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Górnicza "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" - Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: - Przedszkole Nr 14
2020-11-18
2020-11-26
Dąbrowa Górnicza Dostawy Gmina Dąbrowa Górnicza Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D
2020-11-10
2020-11-18
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza "Wykonanie druków, papierów firmowych i wizytówek dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z dostawą"
2020-11-06
brak danych
Dąbrowa Górnicza Gmina Dąbrowa Górnicza "Dostawa sprzętu komputerowego mającego na celu umożliwienie pracy zdalnej oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w razie rozwoju epidemii COVID-19."
2020-10-22
2020-11-06
Dąbrowa Górnicza Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Górnicza Rozbiórka budynków 1. Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego - rozbiórka Pawilonu V ZSZ Sztygarka wraz z wolnostojącym kominem i budowlami towarzyszącymi (działka nr 27 obręb 0003, ul. Szkolna oraz części działki nr 1/4 obręb 0003, ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej). 2. Wyburzenia budynków - budynek kiosku handlowego wraz z przyległym murem granicznym, (działka nr 92 obręb 0003, ul. Sobieskiego 19 w Dąbrowie Górniczej). 3. Wyburzenia budynków - dawny budynek mieszkalny (działka nr 42/2, obręb 0003, ul. Wojska Polskiego 1 w Dąbrowie Górniczej).
2020-10-19
2020-10-27
Dąbrowa Górnicza Dostawy Gmina Dąbrowa Górnicza Część A. Dostawa 135 sztuk sprzętu komputerowego na wyposażenie dąbrowskich szkół w programie "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Część B. Dostawa sprzętu komputerowego mającego na celu umożliwienie pracy zdalnej oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w razie rozwoju epidemii COVID-19.
2020-10-14
2020-10-29
Dąbrowa Górnicza Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Górnicza Zagospodarowanie terenu osiedla Łączna w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej"
2020-10-13
2020-10-21
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza "Usługa konserwacji i bieżącego utrzymania w stanie sprawności oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Górnicza 2020/2021"
2020-10-07
2020-10-15
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza "Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Zaplecze, świadczenie usług grzebalnych dla ludności oraz wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków zlokalizowanych na terenie cmentarza"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Dąbrowa Górnicza
Gmina Dąbrowa Górnicza - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-10
brak danych
Dąbrowa Górnicza Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Górnicza Zagospodarowanie terenu osiedla Łączna w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej"
2021-04-29
brak danych
Dąbrowa Górnicza Dostawy Gmina Dąbrowa Górnicza "Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D"
2021-04-19
brak danych
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru dla Części I, Części II a, Części II b, Części III, Części IV, Części V (pełna nazwa zad. w sekcji IX Informacje dodatkowe)
2021-03-30
brak danych
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" - wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynków: Zadanie A - Przedszkole Nr 32 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 28 Zadanie B - Przedszkole Nr 36 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 23
2021-03-10
brak danych
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru dla Części I, Części II a, Części II b, Części III, Części IV, Części V (pełna nazwa zad. w sekcji IX Informacje dodatkowe)
2021-02-24
brak danych
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych
2021-02-19
brak danych
Dąbrowa Górnicza Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Górnicza "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" - Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: - Przedszkole Nr 14
2021-02-09
brak danych
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinków dróg- ulica Kazimierzowska i ulica Ratanice w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej"
2021-01-29
brak danych
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza "Konserwacja oraz stały nadzór nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania autorstwa firmy Rekord".
2021-01-27
brak danych
Dąbrowa Górnicza Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Górnicza Rozbiórka budynków 1. Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno- Usługowego - rozbiórka Pawilonu V ZSZ Sztygarka wraz z wolnostojącym kominem i budowlami towarzyszącymi (działka nr 27 obręb 0003, ul. Szkolna oraz części działki nr 1/4 obręb 0003, ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej). 2. Wyburzenia budynków - budynek kiosku handlowego wraz z przyległym murem granicznym, (działka nr 92 obręb 0003, ul. Sobieskiego 19 w Dąbrowie Górniczej). 3. Wyburzenia budynków - dawny budynek mieszkalny (działka nr 42/2, obręb 0003, ul. Wojska Polskiego 1 w Dąbrowie Górniczej).
2021-01-12
brak danych
Dąbrowa Górnicza Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Górnicza Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV - zamówienie podobne.
2021-01-11
brak danych
Dąbrowa Górnicza Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Górnicza Budowa ścieżki rowerowej w Strzemieszycach Wielkich w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III" - zamówienie podobne
2021-01-05
brak danych
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza "Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Zaplecze, świadczenie usług grzebalnych dla ludności oraz wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków zlokalizowanych na terenie cmentarza"
2021-01-05
brak danych
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza "Wykonanie druków, papierów firmowych i wizytówek dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z dostawą"
2021-01-05
brak danych
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania VI - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ujejsce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap II"
2020-12-17
brak danych
Dąbrowa Górnicza Dostawy Gmina Dąbrowa Górnicza "Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D "
2020-12-14
brak danych
Dąbrowa Górnicza Roboty budowlane Gmina Dąbrowa Górnicza I. "Doposażenie placu zabaw przy SP nr 7" II. "Aktywny Junior, Aktywny Senior" III. " Doposażenie placu zabaw przy ul. Spisaka/Swobodna w Dąbrowie Górniczej"
2020-12-11
brak danych
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza "Usługa konserwacji, modernizacji i bieżącego utrzymania w stanie sprawności oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Górnicza 2020/2021".
2020-12-10
brak danych
Dąbrowa Górnicza Usługi Gmina Dąbrowa Górnicza USŁUGA MIGRACJI DANYCH OPISOWYCH I GEOMETRYCZNYCH ZE STRUKTUR DOTYCHCZAS EKSPLOATOWANYCH BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ EWIDENCJI ZASOBU NIERUCHOMOŚCI DO STRUKTUR BAZ DANYCH SYSTEMU OPROGRAMOWANIA EWID 2007, URUCHOMIENIE E-USŁUG, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW.
2020-12-03
brak danych
Dąbrowa Górnicza Dostawy Gmina Dąbrowa Górnicza Część A. Dostawa 135 sztuk sprzętu komputerowego na wyposażenie dąbrowskich szkół w programie "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Część B. Dostawa sprzętu komputerowego mającego na celu umożliwienie pracy zdalnej oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w razie rozwoju epidemii COVID-19.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Dąbrowa Górnicza
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.