eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. - przetargiWrocławskie Inwestycje sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-30
2021-01-26
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 04970 - "Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wrocławiu - etap I"
2020-12-16
2021-01-08
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 05260 - "Wyciszenie nawierzchni ul. Złotnickiej. Etap II"
2020-12-14
2021-01-04
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 05000 - Oświetlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sępolnie i Bartoszowicach - projekt nr 366 WBO 2018 (Budowa linii niskiego napięcia w rejonie ul. Dembowskiego i ul. Smętnej we Wrocławiu - oświetlenie terenu)
2020-11-27
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 83760 Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie Olimpijskim
2020-11-26
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. Zadanie nr 04330 pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF - ZADANIE D"CZĘŚĆ NR 1 Przystanek Wrocław Wojnów WschodniBudowa drogi dojazdowej.
2020-09-16
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 04330- Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF - ZADANIE D
2020-09-03
2020-09-24
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 04520 - Przebudowa ul. Hubskiej w celu wydzielenia dróg rowerowych od ul. Glinianej do połączenia z ul. Armii Krajowej
2020-08-25
2020-09-09
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 05230 - "Konikowo" - budowa placu zabaw na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice.
2020-08-19
2020-09-03
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 83760 Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie
2020-07-23
2020-08-07
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 05230 - "Konikowo" - budowa placu zabaw na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice.
2020-07-09
2020-07-24
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 83760 Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu
2020-07-03
2020-07-16
Wrocław Usługi Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 05220 - Pieszo po Gądowie - WBO 2019 (#230)
2020-07-01
2020-07-16
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 04320- Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu
2020-06-23
2020-07-13
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 04570 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Jedności Narodowej i Poniatowskiego poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych i rowerzystów.
2020-06-16
2020-06-24
Wrocław Usługi Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 05220 - Pieszo po Gądowie - WBO 2019 (#230)
2020-06-05
2020-06-22
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 04600 - Przebudowa ul. Swobodnej w celu wyznaczenia dróg rowerowych we Wrocławiu
2020-05-22
2020-06-08
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 83510- Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu ul. B. Krzywoustego we Wrocławiu.
2020-05-19
2020-05-28
Wrocław Usługi Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 03910 - Wykonanie nasadzeń zieleni we Wrocławiu wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji w ramach nasadzeń wyrównawczych za wycinkę zieleni na zadaniu "Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu
2020-05-15
2020-06-02
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 04570 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Jedności Narodowej i Poniatowskiego poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych i rowerzystów.
2020-04-30
2020-05-18
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 04320- Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-05
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 04970 - "Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wrocławiu - etap I
2021-03-23
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 05260 - "Wyciszenie nawierzchni ul. Złotnickiej. Etap II"
2021-01-18
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 05000 - Oświetlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sępolnie i Bartoszowicach - projekt nr 366 WBO 2018 (Budowa linii niskiego napięcia w rejonie ul. Dembowskiego i ul. Smętnej we Wrocławiu - oświetlenie terenu)
2020-12-22
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. Zamówienie podobne polegające na przebudowie sieci Orange oraz sieci operatorów niezależnych zainstalowanych w kanalizacji telekomunikacyjnej Orange i Netia w ramach zadania nr 03900 - Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia.
2020-12-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. Zamówienie podobne polegające na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Dalimira w ramach zadani nr 04150 - Przebudowa ulic w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu
2020-12-07
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. "Budowa wydzielonej jezdni komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu" - realizacja robót podobnych w ramach zadania 04810 - pn. "Budowa trasy tramwajowej na Jagodno we Wrocławiu - od ul. Świeradowskiej do pętli przy Kajdasza."
2020-11-23
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. Zamówienie podobne w zakresie prac projektowych rozszerzających zakres dokumentacji pn. "Budowa chodnika i drogi dla rowerów wzdłuż ul. Miłoszyckiej i Kowalskiej we Wrocławiu"
2020-11-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 05230 - "Konikowo" - budowa placu zabaw na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice.
2020-11-13
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. Realizacja prac podobnych dla zadaniaRozszerzenie zakresu dokumentacji projektowej pn. 04970 - Rowerem w obie strony po ul. Armii Krajowej we Wrocławiu - etap I
2020-10-15
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. Realizacja robót podobnych w ramach zadania 03900 pn. Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy torowiska tramwajowego i pętli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu typu "P+R" wraz z infrastrukturą w ul. Rogowskiej.
2020-10-14
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 04320- Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu
2020-10-07
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. Realizacja zamówień podobnych - projekt oświetlenia sięgacza w ul. Osobowickiej 146-158 do zamówienia podstawowego pn Aktualizacja wraz z przeprojektowaniem dokumentacji projektowej pn. 04440 - Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej.
2020-10-07
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 83760 Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie
2020-09-16
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 04570 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Jedności Narodowej i Poniatowskiego poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych i rowerzystów.
2020-09-07
brak danych
Wrocław Usługi Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 04891 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe - etap 2; dotyczących prac projektowych na obszarach 6 i 7
2020-08-25
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 05220-Pieszo po Gądowie WBO 2019 (#230)
2020-08-24
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 04600 - Przebudowa ul. Swobodnej w celu wyznaczenia dróg rowerowych we Wrocławiu
2020-07-24
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 83510- Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu ul. B. Krzywoustego we Wrocławiu. N
2020-07-10
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. Zamówienie podobne polegające na rozwiązaniu zaistniałych podczas realizacji Inwestycji kolizji sieci teletechnicznych z budowanymi obiektami mostowymi WD1 oraz WD2 w ramach zadania nr 03900 - Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia.
2020-07-03
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 05020 - Budowa oświetlenia skweru przy ul. Stanisławowskiej. Zadanie WBO 2018, projekt nr 33.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.