eGospodarka.pl

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 2 277


 • 2019-01-30 WYROK Sygn. akt KIO 2700/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 roku oraz 25 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 roku przez o dwołującego wykonawców wspólnie ubiegających
 • 2019-01-25 WYROK Sygn. akt KIO 2614/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 8 i 22 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2018 r. przez wykonawcę M.P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CAR VISION
 • 2019-01-25 WYROK Sygn. akt KIO 2514/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19 grudnia 2018 r. oraz 7, 14, 16, 17 i 23 stycznia 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia 2018 r. przez wykonawcę T.K. prowadzącego działalność
 • 2019-01-24 WYROK Sygn. akt KIO 2584/18, KIO 2586/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia 2019 r. i 24 stycznia 2019 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej A. w dniu 17.12.2018 r. w zakresie części 2 zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2019-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 2710/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę D.R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Drew-Kos D.R.
 • 2019-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 2688/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.01.2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31.12.2018 r. przez wykonawcę Pana H. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bar Samoobsługowy
 • 2019-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 2519/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 grudnia 2018 roku przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum
 • 2019-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez odwołujących: 1. MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6; 33- 100 Tarnów w dniu 20 grudnia 2018 roku o Sygn. akt KIO
 • 2019-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 2617/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2018 r. przez Odwołującego: Inwencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
 • 2019-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 2711/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesio nego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Integrated
 • 2019-01-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2702/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania w Warszawie w dniu 18 stycznia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018r. przez wykonawcę B. S. prowadzącą
 • 2019-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 2678/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez Odwołującego: M.T. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M.T. Usługi
 • 2019-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 2672/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 stycznia 2019r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28.12.2018 r. przez odwołującego: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz
 • 2019-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2707/18
  ący: Anna Wojciechowska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w Warszawie w dniu 17 stycznia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
 • 2019-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2706/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 15 stycznia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę – B. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą APS Gaz Sensor
 • 2019-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2696/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę ELEKTROTIM spółka akcyjna we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym
 • 2019-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2683/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 roku przez wykonawcę Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z Kobyłki (05-230) w
 • 2019-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2673/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 stycznia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Bilfinger Industrial Services Polska spółka z ograniczoną
 • 2019-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2658/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2018 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum (1)
 • 2019-01-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2705/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 16 stycznia 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Kapsch Telematic Services sp. z o.o., z siedzibą
 • 2019-01-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2680/18
  wobec cofnięcia 16 stycznia 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 28 grudnia 2018 r. przez wykonawcę G. S. prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Holsters HPE Polska G. S., ul.
 • 2019-01-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2704/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w dniu 15 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę – IT Solution
 • 2019-01-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2703/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu wyznaczonym z udziałem stron i uczestnika w dniu 15 stycznia 2019r. w Warszawie sprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez odwołującego: SUNTAR Sp. z o.o.
 • 2019-01-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2699/18
  po rozpoznaniu na posied zeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 roku przez wykonawcę Generali Towarzystwo Ubezpieczeń
 • 2019-01-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2697/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 15 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę
 • 2019-01-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2695/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 15 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez
 • 2019-01-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2692/18
  protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 15 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez Wykonawcę Polcom S.A. (ul.
 • 2019-01-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2686/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 15 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 roku przez Odwołującego - Balzola Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
 • 2019-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 2682/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez wykonawcę A. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Architekt K.
 • 2019-01-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2676/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 15 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez wykonawcę „IZAN+” Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 76

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie