eGospodarka.pl

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 635


 • 2020-06-24 WYROK Sygn. akt KIO 524/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2020 r. przez wykonawcę Eduline Sp. z o.o. w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
 • 2020-06-23 WYROK Sygn. akt KIO 892/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 roku przez wykonawcę: FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2020-06-23 WYROK Sygn. akt KIO 550/20, KIO 597/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2020 r. w Warszaw ie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 16 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia VIK-BUD Spółka
 • 2020-06-22 WYROK Sygn. akt KIO 593/20
  iczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Klaudia Cyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2020 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 19 marca 2020 roku S&T Services
 • 2020-06-22 WYROK Sygn. akt KIO 584/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2020 r. przez W ykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sp. z o.o. (ul. Pszenna 1
 • 2020-06-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 580/20
  wobec cofnięcia w dniu 19 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2020 r. przez wykonawców: 1) G. L.; 2) J. L. – prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą
 • 2020-06-19 WYROK Sygn. akt KIO 896/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 r. przez wykonawc ów Konsorcjum Firm: 1) Partner Sp. z o.o. Sp. k. (Lider); 2) Chemeko - System
 • 2020-06-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1006/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 18 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 maja 2020 r. przez wykonawcy J.
 • 2020-06-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 571/20
  po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020 r. przez wykonawcę
 • 2020-06-17 WYROK Sygn. akt KIO 578/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020 r. przez wykonawcę: Impuls Contractor Sp. z o.o. Sp. k., ul. Drukarska 7/49, 30- 348 Kraków
 • 2020-06-17 WYROK Sygn. akt KIO 558/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020 r. przez wykonawcę Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhrachat A.Ş. z siedzibą
 • 2020-06-16 WYROK Sygn. akt KIO 709/20, KIO 715/20
  dam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 2 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę BonaSoft Sp. z o.o., Sp.k., ul. Bierutowska 57-59, 51- 317
 • 2020-06-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 563/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 16 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020r. przez wykonawcę Paramedica Mil-Sys sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
 • 2020-06-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 572/20
  po rozpoznaniu na po siedzeniu z udziałem stron w dniu 15 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020 roku przez Odwołującego - wykonawcę Immitis Sp. z o.o. z siedzibą w
 • 2020-06-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 568/20
  po rozpoznaniu na po siedzeniu z udziałem stron w dniu 15 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020 roku przez Odwołującego - wykonawcę Towarzystwa Handlowego Alpast Sp. z o.o.
 • 2020-06-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 562/20
  po rozpoznaniu na p osiedzeniu z udziałem stron w dniu 15 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020 roku przez Odwołującego - wykonawcę Computex Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą
 • 2020-06-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 560/20
  po rozpoznaniu na po siedzeniu z udziałem stron w dniu 15 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020 roku przez Odwołującego - wykonawcę NTT Technology Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2020-06-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 559/20
  po rozpoznaniu na po siedzeniu z udziałem stron w dniu 15 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020 roku przez Odwołującego - wykonawcę MBA System Sp. z o.o. z siedzibą w
 • 2020-06-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 552/20, KIO 898/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 15 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 16 marca 2020 r. przez wykonawcę
 • 2020-06-15 WYROK Sygn. akt KIO 514/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 marca 2020 r. przez wykonawcę Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie
 • 2020-06-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 588/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 12 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2020 r. przez wykonawcę: Arkadis Spółka z ograniczoną
 • 2020-06-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 536/20
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 12 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej 13 marca 2020 r. przez wykonawcę: Integrated
 • 2020-06-10 WYROK Sygn. akt KIO 526/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2020 r. przez wykonawcę FAMUR Spółka Akcyjna z siedzib ą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
 • 2020-06-10 WYROK Sygn. akt KIO 511/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 marca 2020 r. przez wykonawcę Inżynieria Rzeszów S.A., ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów
 • 2020-06-10 WYROK Sygn. akt KIO 404/20, KIO 447/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2020 roku oraz 8 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2020 roku (sygn. akt KIO 404/20) oraz 2 marca 2020 roku (sygn. akt KIO
 • 2020-06-09 WYROK Sygn. akt KIO 856/20, KIO 930/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniach 20 i 30 kwietnia 2020 r. przez Odwołujących: 1. wykonawcę PolCam Systems sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2020-06-08 WYROK Sygn. akt KIO 1054/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 maja 2020 r. przez wykonawcę FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, w postępowaniu prowadzonym przez Operatora
 • 2020-06-08 WYROK Sygn. akt KIO 585/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2020 r. przez Odwołującego – LPW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 (40-599
 • 2020-06-08 WYROK Sygn. akt KIO 554/20
  iczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2020 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 16 marca 2020 roku przez wykonawcę Apator
 • 2020-06-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 489/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 08 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 09 marca 2020 roku przez Wykonawcę S&T Poland sp. z o.o. (ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa) w postępowaniu

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 22

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie