eGospodarka.pl

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 2 842


 • 2021-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 3489/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: Althea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie; w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-01-26 WYROK Sygn. akt KIO 3340/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawcę PrintNonStop Fleet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-01-26 WYROK Sygn. akt KIO 3251/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13 i 21 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Apator Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Gdańska 4a/C4
 • 2021-01-25 WYROK Sygn. akt KIO 3301/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 grudnia 2020 r. przez konsorcjum Mirbud S.A. w Skierniewicach i Kobylarnia S.A. w Kobylarni
 • 2021-01-25 WYROK Sygn. akt KIO 3276/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2020 r. przez wykonawc ę REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy
 • 2021-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 3357/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2021r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 grudnia 2020 r. przez Odwołującego - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą
 • 2021-01-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3315/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 22 stycznia 2021r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawcę PROCOM SYSTEM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu
 • 2021-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 3439/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2020 r. przez: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie; w
 • 2021-01-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3410/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania od woławczego w dniu 22 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez konsorcjum Thales
 • 2021-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 3299/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2021 r. odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez Odwołującego – GRAPH’IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stępińska
 • 2021-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 3270/20
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Tronus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 3264/20
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 grudnia 2020 r. przez wykonawcę JUKO sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Topolowa 1
 • 2021-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 3300/20, KIO 3312/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: NDI Sp. z o.o. z
 • 2021-01-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3328/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym z udziałem stron w dniu 19 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez Odwołującego – M. S. prowadzącego działalność
 • 2021-01-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3286/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2020 r. przez wykonawcę ANW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goczałkowicach
 • 2021-01-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3275/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2020 r. przez wykonawcę GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9
 • 2021-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 3254/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2021r. w Warszaw ie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020r. przez Odwołującego - ArchiDoc S.A. z siedzibą w Chorzowie, w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 3347/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: LUG Services Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze; w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 3222/20, KIO 3252/20
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie w dniu 13 stycznia 2021 r. odwołań, wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako
 • 2021-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 2581/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 2 listopada 2020 r. i w dniu 14 stycznia 2021r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 października 2020r. przez wykonawcę Spectro-Lab spółka z ograniczoną
 • 2021-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 3348/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesione go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 grudnia 2020 roku przez wykonawcę Odwołującego M. I., prowadzącego działalność gospodarczą pod
 • 2021-01-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3346/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 15 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 grudnia 2020 r. przez odwołującego
 • 2021-01-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3337/20
  dniczący: Beata Pakulska-Banach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 stycznia 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 roku przez wykonawcę Przedsiębiorstwo
 • 2021-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 3324/20, KIO 3383/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia DGP Clean
 • 2021-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 3294/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: Control Process EPC Power Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 3338/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawcę L. W. w postępowaniu prowadzonym przez Spółkę Restrukturyzacji
 • 2021-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 3297/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w
 • 2021-01-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3342/20
  po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 13 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2021-01-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3307/20
  po rozpoz naniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 13 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2021-01-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3292/20
  wobec cofnięcia w dniu 22 grudnia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2020 r. przez wykonawcę „KONCEPT” Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 95

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie