eGospodarka.pl

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 2 999


 • 2021-02-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3536/20
  wobec cofnięcia w dniu 8 lutego 2021 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2020 r. przez Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-02-09 WYROK Sygn. akt KIO 3493/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-02-08 WYROK Sygn. akt KIO 3538/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2020 r. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: FADBET S.A.
 • 2021-02-03 WYROK Sygn. akt KIO 3529/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2020 r. przez wykonawcę G. Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HIGIENA-KATOWICE G.
 • 2021-02-03 WYROK Sygn. akt KIO 3408/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Siemens Mobility Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żupniczej 11 (03
 • 2021-02-02 WYROK Sygn. akt KIO 3535/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2020 r. przez wykonawcę A. B., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Wykonawstwa
 • 2021-02-02 WYROK Sygn. akt KIO 3530/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Kompania Biurowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-02-02 WYROK Sygn. akt KIO 3512/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2021 r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28.12.2020 r. przez wykonawcę: D.S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D.S. „SZADEK”, ul.
 • 2021-02-02 WYROK Sygn. akt KIO 3462/20, KIO 3515/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 i 28 stycznia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: CEVA
 • 2021-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 3495/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezes a Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Odwołującego
 • 2021-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 3486/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o zamówienie – Konsorcjum w składzie
 • 2021-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 3545/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2020 r. przez wykonawcę ZRD sp. z o.o. sp. k., ul. Sikorskiego 5A, 41- 922 Radzionków postępowaniu
 • 2021-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 3539/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31.12.2020 r. przez wykonawcę W. M. działającego pod firmą Firma Handlowo-Usługowa „SANIT-BUD” ul.
 • 2021-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 3517/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r.
 • 2021-02-01 WYROK Sygn. akt KIO 3445/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2021 roku w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2020 roku przez wykonawc ę Roche Diagnostics Polska Spółka z ograniczoną
 • 2021-01-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3501/20
  po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 29 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2021-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 3490/20, KIO 3497/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, B. w dniu 28 grudnia
 • 2021-01-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3485/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 29 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2021-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 3475/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia: LIRECO TECH Sp. z o.o.
 • 2021-01-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3543/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 29 stycznia 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego w dniu 31 grudnia 2020 roku przez Wykonawcę K. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Emkan-Pro K. M. (Pstrągi
 • 2021-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 3541/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 25 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego 31 grudnia 2020 r. do Prezesa Krajowe j Izby Odwoławczej przez wykonawcę: IT Solution Factor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie
 • 2021-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 3540/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 25 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 31 grudnia 2020 roku przez FlexiPower Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą
 • 2021-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 3402/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 i 25 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wn iesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Comarch
 • 2021-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 3489/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: Althea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie; w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-01-28 WYROK Sygn. akt KIO 3508/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2021r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę MW Technic Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, w postępowaniu
 • 2021-01-28 WYROK Sygn. akt KIO 3488/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wnies ionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez Odwołującego Integrated Solutions Sp. z o.o. (ul. Marcina Kasprzaka 18/20
 • 2021-01-28 WYROK Sygn. akt KIO 3483/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawc ę Alumbrados Viarios Sociedad Anonima, Passaige de la Plasmica s/n Nave 9
 • 2021-01-28 WYROK Sygn. akt KIO 3471/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesioneg o do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę IBG Instalbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
 • 2021-01-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3544/20
  wobec cofnięcia 27 stycznia 2021 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2020 r. przez wykonawcę STAPRO POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Tyńcu Małym w postępowaniu
 • 2021-01-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3528/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 28 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2020 r. przez wykonawcę

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 100

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie