eGospodarka.pl

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 2 277


 • 2019-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 2668/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez wykonawc ę P.H.U KOMUNALNIK Sp. z o. o., ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław, Oddział
 • 2019-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 2655/18
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 11 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Comarch Polska S.A.
 • 2019-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 2641/18
  po rozpoznaniu na rozprawie 10 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej 24 grudnia 2018 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Politech” sp. z o.o. z siedzibą
 • 2019-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 2689/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w Krzeszowicach w postępowaniu
 • 2019-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 2671/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Eko Serwis Sp. z o.o., ul. Milczańska 30A, 70-107 Szczecin w postępowaniu
 • 2019-01-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2670/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron w dniu 14 stycznia 2019 r. w War szawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28.12.2018 r. przez wykonawc ę Business Travel Club Spółka z o.o., ul. M.
 • 2019-01-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2666/18
  wobec cofnięcia w dniu 11 stycznia 2019 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2018r. przez CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin w
 • 2019-01-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2660/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym, z udziałem Stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego, w dniu 14 stycznia 2019 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2018 roku przez
 • 2019-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 2648/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2018 r. przez Odwołującego: TMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • 2019-01-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2647/18
  wobec cofnięcia w dniu 14 stycznia 2019 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2018 r. przez wykonawcęInternet Integrations Partners Spółka z ograniczoną
 • 2019-01-14 WYROK Sygn. akt KIO 2613/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2018 r. przez wykonawcę A. P. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H.U Tęcza Bis
 • 2019-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2687/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez wykonawcę World Trade Technology Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, ul.
 • 2019-01-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2681/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 11 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2019 r. przez Odwołującego
 • 2019-01-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2675/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 11 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 28 grudnia 2018 roku przez wykonawcę GRIFOLS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2019-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2665/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2018 r. przez wykonawcę bezpieczne.it sp. z o.o., ul. Poleczki 20a, 02-822 Warszawa w postępowaniu prowadzonym
 • 2019-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2664/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia: Bio-Forest Sp. z o.o.
 • 2019-01-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2659/18
  ący: Jan Kuzawiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 11 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Meden-Inmed Sp. z o.o.
 • 2019-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2642/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy
 • 2019-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2637/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2018 r. przez wykonawcę bezpieczne.it Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym
 • 2019-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2635/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.01.2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Energopol- Szczecin S.A., ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin w postępowaniu
 • 2019-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2627/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2018 r. przez wykonawcę S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2019-01-11 WYROK Sygn. akt 2621/18
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 8 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2018 przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
 • 2019-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2606/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. z Jastkowa (21-002) w postępowaniu prowadzonym
 • 2019-01-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2679/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez wykonawcę K. H. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „EC
 • 2019-01-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2677/18
  po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez wykonawcę
 • 2019-01-10 WYROK Sygn. akt KIO 2638/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2019 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Blue- Box sp. z o.o. w Białymstoku w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2019-01-10 WYROK Sygn. akt KIO 2633/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesione go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2018 roku przez Odwołującego - Innergo Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2019-01-10 WYROK Sygn. akt KIO 2604/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 19 grudnia 2018 r. przez wykonawcę P.H.U. Komunalnik Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością we
 • 2019-01-10 WYROK Sygn. akt KIO 2581/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesi onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 grudnia 2018 r. przez wykonawc ę Trading Polster Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Pile, ul. Jana Styki 16
 • 2019-01-10 WYROK Sygn. akt KIO 2548/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 21 grudnia 2018 roku i 8 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2018 roku przez wykonawcę: ABB Sp. z o.o. z siedzibą

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 50 ... 76

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie