eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Baza orzeczeń KIO

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze wyroki i orzeczenia KIO
 • 2020-09-09 WYROK Sygn. akt KIO 1396/20, KIO 2020/20
  pińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A) w dniu 23.06.2020 r. przez wykonawcę GRAND A. G., Korzenna 91, 33-322 Korzenna KIO 1396/20 B) w dniu
 • 2020-08-31 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1490/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 31 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 lipca 2020 r. przez odwołującego: M. F. prowadzący działalność
 • 2020-08-31 WYROK Sygn. akt KIO 1414/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 13 i 25 sierpnia 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25.06.2020 r. przez przez odwołującego: IMPEXRUR spółka akcyjna z s. w Sanoku ul. Plac Św. Michała 4
 • 2020-08-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1487/20
  po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lipca 2020 roku przez wykonawcę Mikronika spółka z ograniczoną
 • 2020-08-27 WYROK Sygn. akt KIO 1453/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2020r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 czerwca 2020 r. przez Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wrocław
 • 2020-08-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1327/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odw oławczego w dniu 27 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2020 r. przez wykonawcę
 • 2020-08-21 WYROK Sygn. akt KIO 1317/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Iz by Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2020 r. przez wykonawcę Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2020-08-20 WYROK Sygn. akt KIO 1515/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2020 r. przez K. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mosty Kujawy K.
 • 2020-08-20 WYROK Sygn. akt KIO 1464/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 29 czerwca 2020 r. przez wykonawcę T - Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Polską A gencję
 • 2020-08-20 WYROK Sygn. akt KIO 1460/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesi onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 czerwca 2020 r. przez wykonawcę Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o., ul. Szkotnik 2b
 • 2020-08-20 WYROK Sygn. akt KIO 1401/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesion ego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2020 r. przez wykonawcę Hydrosprzęt K. Spółka jawna, Łąkta Dolna 247, 32-733 Trzciana w
 • 2020-08-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1520/20
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 19 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2020 r. przez wykonawcę
 • 2020-08-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1491/20
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 19 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 3 lipca 2020 r. przez wykonawcę
 • 2020-08-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1476/20
  wo bec cofnięcia w dniu 17 sierpnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 czerwca 2020 r. przez wykonawcę Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzia lnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi
 • 2020-08-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1211/20
  odniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 19 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
 • 2020-08-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1457/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 18 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 czerwca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2020-08-18 WYROK Sygn. akt KIO 1418/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 czerwca 2020 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Agencję Ochrony
 • 2020-08-18 WYROK Sygn. akt KIO 1416/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 czerwca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Trawena sp. z o.o. sp.
 • 2020-08-18 WYROK Sygn. akt KIO 1716/20
  ikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lipca 2020 r. przez wykonawcę: Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa
 • 2020-08-17 WYROK Sygn. akt KIO 1507/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2020 r. przez wykonawcę Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT Sp. z o.o. z siedzibą w Masłowie; w
 • 2020-08-17 WYROK Sygn. akt KIO 1498/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2020 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Piomar” Spółka
 • 2020-08-17 WYROK Sygn. akt KIO 1352/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 19 czerwca 2020 r. przez wykonawcę M.R. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MARKPOL” Transport Kolejowy i Zagraniczny
 • 2020-08-17 WYROK Sygn. akt KIO 1323/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2020r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – Krajowa Izba
 • 2020-08-14 WYROK Sygn. akt KIO 1492/20
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 lipca 2020 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MISZBUD" J. M., Przybyłów 4
 • 2020-08-14 WYROK Sygn. akt KIO 1456/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 29 czerwca 2020 r. przez wykonawcę FBSerwis Spółka Akcyjna w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2020-08-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1347/20
  wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 13 sierpnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2020 roku przez M. G. w postępowaniu prowadzonym przez Operę Śląską w Bytomiu przy udziale
 • 2020-08-14 WYROK Sygn. akt KIO 1344/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 czerwca 2020 r. przez wykonawcę ZURAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi
 • 2020-08-14 WYROK Sygn. akt KIO 1229/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 czerwca 2020 r. przez wykonawcę FOXMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2020-08-14 WYROK Sygn. akt KIO 1194/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia STEKOP Spółka
 • 2020-08-14 WYROK Sygn. akt KIO 1752/20
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 12 sierpnia 2020 roku odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lipca 2020 roku przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D”
Dodaj swoje pytanie