eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Baza orzeczeń KIO

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze wyroki i orzeczenia KIO
 • 2023-01-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 111/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 26 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2022 r. przez odwołującego: WOJAM Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • 2023-01-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 173/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 25 stycznia 2023 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 stycznia 2023 r. przez wykonawc ę Almax – Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą
 • 2023-01-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 130/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 25 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2022 r. przez wykonawcę
 • 2023-01-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 127/23
  po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2023 r. przez
 • 2023-01-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 119/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2023 r. przez wykonawcę MAIN Sp. z o.o. z siedzibą w
 • 2023-01-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 118/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 25 stycznia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2023-01-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 113/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 stycznia 2023 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2023-01-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 101/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 stycznia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2023-01-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 99/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego w dniu 25 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2023 r. przez wykonawcę „Stare Miasto
 • 2023-01-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 106/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 24 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 stycznia 2023 r. przez wykonawcę: Centrum Diabetologii sp. z o.o., ul.
 • 2023-01-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 89/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 24 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2022 r. przez odwołującego: CGI Information Systems and
 • 2023-01-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 121/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 23 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2022 r. przez wykonawcę EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 28
 • 2023-01-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 102/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 stycznia 2023 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 stycznia 2023 r. przez wykonawc ę Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, w postępowaniu
 • 2023-01-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 96/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym z udziałem stron w dniu 23 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2023 roku przez wykonawc ę Skamex Spółka z ograniczoną
 • 2023-01-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 75/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 23 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 r. przez wykonawcę – CATERMED sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w
 • 2023-01-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 63/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 23 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 r. przez wykonawcę T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12
 • 2023-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 108/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzia łu stron i uczestników postępowania 20 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 18 stycznia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do
 • 2023-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 95/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2023 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2023 r. przez wykonawc ę Częstobud Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, al. Bohaterów
 • 2023-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 79/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzia łem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 20 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 r. przez wykonawcę
 • 2023-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 59/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzia łu stron i uczestników postępowania 20 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 9 stycznia 2023 roku przez odwołującego - wykonawców
 • 2023-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 47/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej w dniu 5 stycznia 2023 r. przez Odwołującego – Mosty Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
 • 2023-01-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 93/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 18 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2023 r. przez wykonawcę OMI LIFTS & ESCALATORS sp. z o.o. sp.
 • 2023-01-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 74/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 18 stycznia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 r. przez wykonawcę G. Engineering Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2023-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 98/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 17 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2023 r. przez wykonawców
 • 2023-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 91/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 17 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 r. przez wykonawcę Centrum Diabetologii Spółka
 • 2023-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 41/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 17 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2023 r. przez wykonawcę TILSYN BUD sp. z o.o., ul. Chmielna 2/31
 • 2023-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 31/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 17 stycznia 2023 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2023 r. przez wykonawc ę TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w
 • 2023-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 29/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 17 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2023 r. przez wykonawcę Intaris Spółka z ograniczoną
 • 2023-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 6/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 17 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2023 r. przez wykonawcę KALASOFT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 • 2023-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 17 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2023 r. przez wykonawców
Dodaj swoje pytanie