eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Baza orzeczeń KIO

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze wyroki i orzeczenia KIO
 • 2020-07-10 WYROK Sygn. akt KIO 736/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu
 • 2020-07-09 WYROK Sygn. akt KIO 784/20
  owroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę W.W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
 • 2020-07-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 779/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 9 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę J. D.
 • 2020-07-07 WYROK Sygn. akt KIO 811/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa w postępowaniu prowadzonym
 • 2020-07-07 WYROK Sygn. akt KIO 726/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę: J. K., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą J. K. Agregaty
 • 2020-07-07 WYROK Sygn. akt KIO 1042/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 29 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2020 r. przez Odwołujących - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: J. S.
 • 2020-07-06 WYROK Sygn. akt KIO 796/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych W. F. z siedzibą w Ozimku
 • 2020-07-03 WYROK Sygn. akt KIO 778/20, KIO 780/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej w dniu 10 kwietnia 2020 roku przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółkę Akcyjną we Wrocławiu
 • 2020-07-02 WYROK Sygn. akt KIO 786/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę JM Data Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu
 • 2020-07-02 WYROK Sygn. akt KIO 769/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesioneg o do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 09 kwietnia 2020 r. przez Odwołującego PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. (ul. Narwicka
 • 2020-07-02 WYROK Sygn. akt KIO 670/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r. przez wykonawcę: N. S., Szacowanie szkód w uprawach rolnych, szkolenia, usługi ogólnobudowlane
 • 2020-07-01 WYROK Sygn. akt KIO 783/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 r. przez Odwołującego – Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14
 • 2020-07-01 WYROK Sygn. akt KIO 681/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JM-TRONIC Spółka
 • 2020-06-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 772/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 30 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę: Rosenbauer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
 • 2020-06-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 797/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 29 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2020r. przez wykonawcę FujiFilm Europe GmbH z siedzibą w Duesseldorfie, RFN
 • 2020-06-29 WYROK Sygn. akt KIO 792/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wni esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 kwietnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Hochtief Polska S.A., ul.
 • 2020-06-29 WYROK Sygn. akt KIO 733/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę: CONSULTRONIX S.A. z siedzibą w Balicach w postępowaniu prowadzonym
 • 2020-06-29 WYROK Sygn. akt KIO 1051/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 maja 2020 r. przez Odwołującego – Inforsys Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzyminie przy Al. Jana Pawła
 • 2020-06-29 WYROK Sygn. akt KIO 683/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach w
 • 2020-06-26 WYROK Sygn. akt KIO 803/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 26 czerwca 2020 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 14 kwietnia 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: NODO sp. z o.o. z siedzibą
 • 2020-06-26 WYROK Sygn. akt KIO 758/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 23 czerwca 2020 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 7 kwietnia 2020 r. do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: E.B.I. GreenSky sp. z o.o.
 • 2020-06-26 WYROK Sygn. akt KIO 665/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesione go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2020 r. przez wykonawcę ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa w postępowaniu
 • 2020-06-26 WYROK Sygn. akt KIO 659/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 i 25 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2020 r. przez wykonawcę: S. Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43-346
 • 2020-06-25 WYROK Sygn. akt KIO 760/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę ASBUD S. i G. P. Sp. j., Grobów 9C, 66-220 Łagów w postępowaniu
 • 2020-06-25 WYROK Sygn. akt KIO 672/20, KIO 677/20
  po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 22 czerwca 2020 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r. przez odwołującego: A. J. W. Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych z Bytomia (ul. Wł.
 • 2020-06-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 667/20
  uziński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 czerwca 2020 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2020r. przez wyk onawcę Asseco Poland SA ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
 • 2020-06-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 804/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 24 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 14 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej
 • 2020-06-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 774/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzia łem stron w dniu 22 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe
 • 2020-06-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 751/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 czerwca 2020 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 06 kwietnia przez wykonawcę LUG Light Factory sp. z o.o. ul. Gorzowska 11 65 – 127 Zielona Góra
 • 2020-06-24 WYROK Sygn. akt KIO 676/20
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r. przez wykonawcę Computex Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę
Dodaj swoje pytanie