eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 2 471


 • 2014-08-06 WYROK Sygn. akt KIO 1493/14
  po rozpoznaniu na rozprawie, w dniu 4 sierpnia 2014 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lipca 2014 roku przez wykonawcę Integrated Solutions Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
 • 2014-07-09 WYROK Sygn. akt KIO 3016/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2013 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia J………. S………..
 • 2014-04-10 WYROK Sygn. akt KIO 2239/13, KIO 2240/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2014 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 września 2013 r. przez: 1) W………………. B…………… prowadzącego działalność gospodarczą pod
 • 2014-02-07 WYROK Sygn. akt KIO 2967/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2013 r. przez wykonawcę Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A., ul. Jagiellońska
 • 2014-01-30 WYROK Sygn. akt KIO 2998/13, KIO 76/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2013 roku i 17 stycznia 2014 r. przez Impel Cleaning Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością we
 • 2014-01-30 WYROK Sygn. akt KIO 2998/13, KIO 76/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2013 roku i 17 stycznia 2014 r. przez Impel Cleaning Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością we
 • 2014-01-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2968/13
  wobec cofnięcia w dniu 27 stycznia 2014 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2013 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Budimex
 • 2014-01-27 WYROK Sygn. akt KIO 3034/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 16 i 23 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2013 r. przez wykonawcę Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A. z siedzibą
 • 2014-01-24 WYROK Sygn. akt KIO 3008/13
  po rozpoznaniu na rozprawach w dniu: 16, 21 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 27 grudnia 2013 r. przez wykonawcę: Megmar Logistics Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie w postępowaniu prowadzonym przez Instytut
 • 2014-01-23 WYROK Sygn. akt KIO 3036/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2013 r. przez Skanska Spółkę Akcyjną w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2014-01-23 WYROK Sygn. akt KIO 2950/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania z dnia 23 grudnia 2013 r. wniesionego przez wykonawcę CEZAR Cezary M. i Piotr G. Sp. j., ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom w postępowaniu prowadzonym przez Zespół
 • 2014-01-23 WYROK Sygn. akt KIO 2938/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 9, 15, 20 stycznia 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2013 r. przez Związek Pracodawców Branży Usług Inżynierskich z siedzibą w Warszawie, ul.
 • 2014-01-23 WYROK Sygn. akt KIO 3032/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2013 r. przez wykonawcę Biuro Studiów Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” Spółka
 • 2014-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 3043/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2014r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2013r. przez wykonawcę: Ratownictwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Firlika 33; 71-657 Szczecin w postępowaniu prowadzonym
 • 2014-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 3019/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego 30 grudnia 2013 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży w postępowaniu
 • 2014-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 3037/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania z dnia 31 grudnia 2013 r. wniesionego przez wykonawcę Zbigniewa O., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych Zbigniew O., Gockowo 9
 • 2014-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 3012/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2013 r. przez wykonawcę TELEmedica, Piotr P., Łukasz Z., Marcin G. s.c., Zagruszany 52
 • 2014-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 2982/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania z dnia 25 grudnia 2013 r. wniesionego przez wykonawcę Sita Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto Konin
 • 2014-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3035/13
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2013 roku przez wykonawcę Comarch Spółkę Akcyjną w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2014-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 3027/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2014 r. przez wykonawcę: Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2014-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3025/13
  wobec cofnięcia w dniu 20 stycznia 2014 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2013 r. przez wykonawcę: Energopol-Szczecin S.A., ul. Świętego Floriana 9/13, 70-646 Szczecin w
 • 2014-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 3024/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2013 r. przez wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam K., ul. Wyszyńskiego 55/19
 • 2014-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 3023/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2013 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2014-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 3006/13
  wniesionego w dniu 27 grudnia 2013 r. przez wykonawcę: CA Consulting S.A. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Grzybowska
 • 2014-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 3001/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2014r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2013r. przez wykonawców: Mo-Bruk spółka akcyjna z siedzibą w Niecwi, Niecew 68, 33-322 Korzenna w postępowaniu
 • 2014-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2997/13
  po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 i 20 stycznia 2014 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2013 r. przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. ul. Widna 4, 50-543
 • 2014-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 2969/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 stycznia 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2013 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum: BUDIMEX
 • 2014-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 2949/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 i 10 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2013 r. przez wykonawcę: Egis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2014-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3038/13
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 17 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2013 r. przez LARIX Sp. z o.o., ul. Korfantego 42, 49-100 Niemodlin od
 • 2014-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3009/13
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2013 r. przez Jacka M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Galaxy” Jacek M., w

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 83

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie