eGospodarka.pl

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 2 337


 • 2017-05-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1240/14
  wobec cofnięcia w dniu 17 maja 2017 r., po otwarciu rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 czerwca 2014 r. przez wykonawcę Comarch Healthcare S.A. al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków (dawniej
 • 2015-02-18 WYROK Sygn. akt KIO 2830/14, KIO 40/15
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2015 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A) w dniu 31 grudnia 2014 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie M. R. (prowadzący
 • 2015-02-03 WYROK Sygn. akt KIO 2776/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14, 22 i 30 stycznia 2015 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2014 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DROG-POL Sp. z o.o. ul.
 • 2015-01-27 WYROK Sygn. akt KIO 2714/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 grudnia 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Comarch S. A.
 • 2015-01-27 WYROK Sygn. akt KIO 2753/14
  wniesionego w dniu 23 grudnia 2014 r. przez wykonawcę: Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa Rządowe Centrum Legislacji Al. J. Ch.
 • 2015-01-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2815/14
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 26 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Labin Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2015-01-26 WYROK Sygn. akt KIO 2735/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2015 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 grudnia 2014 r. przez wykonawcę: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72 A, 80-254 Gdańsk, w
 • 2015-01-23 WYROK Sygn. akt KIO 2831/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2015 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwo
 • 2015-01-23 WYROK Sygn. akt KIO 2660/14, KIO 2668/14
  po rozpoznaniu , w Warszawie, w dniach 12 i 19 stycznia 2015 roku odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 15 grudnia 2015 roku przez wykonawcę Advatech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Klecińskiej
 • 2015-01-23 WYROK Sygn. akt KIO 2621/14, KIO 2676/14, KIO 2730/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A) w dniu 11 grudnia 2014 r. przez wykonawcę Track Tec Lipa Sp. z o. o. z siedzibą w Lipie, 37-470 Zaklików, ul.
 • 2015-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 2821/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2015 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2014 r. przez wykonawcę Nextbike Polska Sp. z o.o., 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6b, w
 • 2015-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 2762/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2014 r. przez TRILUX POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • 2015-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 2832/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Nabino Sp. z o.o.
 • 2015-01-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2835 / 14
  wobec cofnięcia w dniu 21 stycznia 2015 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2014 r. przez wykonawcę - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Spółka z o.o.
 • 2015-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 2798/14, KIO 2799/14, KIO 2803/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2015 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 29 grudnia 2014 r. przez wykonawcę – G. H. prowadzącego
 • 2015-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 2791/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2014 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” Sp. z o.
 • 2015-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 2828/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) M. S.
 • 2015-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 12/15, KIO 2824/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 19 stycznia 2015 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1) w dniu 30 grudnia 2014 r. przez Odwołującego – M. W.-S., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
 • 2015-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 2814/14, KIO 2819/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2014 r. przez: A. wykonawcę ITC S.A., ul. Pańska 98/52, 00-837 Warszawa (KIO 2814/14) B. wykonawcę
 • 2015-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2813/14
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 20 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2014r.
 • 2015-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2809/14
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2014 r. przez wykonawcę: Matic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2015-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 2637/14, KIO 2641/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 29 grudnia 2014 r., 12 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 12 grudnia 2014 r. przez wykonawcę Lyreco Polska S. A. z siedzibą w Komorowie (sygn.
 • 2015-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 2833/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 i 19 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2014 r. przez J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą J. W. Zakład Usługowy
 • 2015-01-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2829/14
  wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2014 r. przez Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa – Główny
 • 2015-01-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2827/14
  wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego D. P. i N. Ś. działających jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą eMProjects
 • 2015-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 2825/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2015 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2014 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: M. W.
 • 2015-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 2812/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum
 • 2015-01-19 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2804/14
  po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem Stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego, w Warszawie, w dniu 16 stycznia 2015 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2014 roku przez wykonawcę Zulrik Sp.
 • 2015-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 2797/14
  po rozpatrzeniu na rozprawia dnia 19 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2014 r. przez wykonawcę Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
 • 2015-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 2790/14
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2014 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 78

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie