eGospodarka.pl

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 2 304


 • 2020-01-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2640/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziałem stron w dniu 27 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania z dnia 27 grudnia 2019 r., wniesionego przez wykonawcę Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 prowadzonym
 • 2020-01-24 WYROK Sygn. akt KIO 2642/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2020 r., w Warszawie, odwołania w niesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Spółka z ograniczoną
 • 2020-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 2686/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Skamex Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi w postępowaniu prowadzonym
 • 2020-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 2695/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Endoelektronik Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Brwinowie przy ul. Borkowej 12
 • 2020-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 2682/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 roku przez Odwołującego: Bezpieczne.it Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2020-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 2591/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesione go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2019 r. przez wykonawcę FIRE-MAX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym
 • 2020-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 2677/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawcę: ABOOK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2020-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 2672/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Abbott Laboratories Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2020-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 2680/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Roverpol Spółka
 • 2020-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 2469/19, KIO 2473/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 17 i 19 grudnia 2019 roku oraz 7, 8 i 15 stycznia 2020 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 5 grudnia 2020 r. przez Portal PZP Spółkę
 • 2020-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2658/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2019 r. przez PBO Śląsk Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu w postępowaniu prowadzonym
 • 2020-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2655/19, KIO 2656/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm: TMS Sp.
 • 2020-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2693/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 17 stycznia 2020 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019r. przez wykonawcę Integra GROUP Sp. z o.o. ul. Hutnicza 20, 81
 • 2020-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2692/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawc ę „Zieleń Miejska we Włocławku" Spółka z o.o. z siedzibą
 • 2020-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2674/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 30 grudnia 2019 r. przez Wykonawcę IZAN+ Sp. z o.o. ( ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków) w postępowaniu
 • 2020-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2668/19
  po rozpoznaniu na rozprawie 15 stycznia 2020 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 30 grudnia 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SBS Engineering Group sp. z o.o.
 • 2020-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2667/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SAFEGE S.A.S. z
 • 2020-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2618/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” sp. z o.o. z siedzibą
 • 2020-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 2660/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2020 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawc ę W. Steca, prowadzącego w Kartuzach działalność gospodarczą pod
 • 2020-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 2651/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2019 r. przez wykonawcę R. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą R. P.
 • 2020-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 2628/19
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 13 stycznia 2020 r oku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2019 roku przez wykonawcę Comarch Polska spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie w
 • 2020-01-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2694/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 16 stycznia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2019 r. przez wykonawcę: R. S., K. S. prowadzący wspólnie działalność
 • 2020-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 2691/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 30 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Koncept Sp. z o.o. oraz Zakład Systemów Komputerowych ZSK
 • 2020-01-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2687/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron postępowania odwoławczego w dniu 16 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Budimex S.A.
 • 2020-01-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2684/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 16 stycznia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Aesculap Chifa Sp. z o.o.
 • 2020-01-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2681/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 16 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawców
 • 2020-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 2673/19
  po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez odwołującego: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. (ul. Bobrowiecka 8
 • 2020-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 2670/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesion ego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawcę „Nuctech Warsaw Company Limited” Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53
 • 2020-01-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2666/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 16 stycznia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawcę: Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED sp. z o.o.
 • 2020-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 2664/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Almoterm S.A., ul. Łangowskiego

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 77

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie