eGospodarka.pl

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 2 277


 • 2018-12-03 WYROK Sygn. akt KIO 2381/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19.11.2018 r. przez wykonawcę LUBAWA S.A., ul. Staroprzygodzka 117, 63- 400 Ostrów Wielkopolski
 • 2018-12-03 WYROK Sygn. akt KIO 2372/18
  czący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Magdalena Rams Ewa Sikorska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 3 grudnia 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 16
 • 2018-12-03 WYROK Sygn. akt KIO 2368/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2018 r. przez Odwołującego: Polcom Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie w postępowaniu
 • 2018-12-03 WYROK Sygn. akt KIO 2352/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2018 roku w Warszawie, odwołania wni esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 listopada 2018 r. przez wykonawcę Swietelsky Sp. z o.o., ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin
 • 2018-11-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2382/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2018 r. w Warszawie w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby O dwoławczej w dniu 19 listopada 2018r. przez odwołującego: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
 • 2018-11-30 WYROK Sygn. akt KIO 2313/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 9 listopada 2018 r. przez wykonawcę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w postępowaniu
 • 2018-11-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2441/18
  wobec cofnięcia w dniu 28 listopada 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 listopada 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ALSTAL Grupa
 • 2018-11-30 WYROK Sygn. akt KIO 2407/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 listopada 2018 r. przez wykonawcę INTEGRA B.R.O.P. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2018-11-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2406/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania w dniu 30 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 listopada 2018 r. przez wykonawców wspólnie
 • 2018-11-30 WYROK Sygn. akt KIO 2398/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 listopada 2018 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2018-11-30 WYROK Sygn. akt KIO 2358/18, KIO 2369/18
  po rozpoznaniu na rozprawie 28 listopada 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych 15 i 16 listopada 2018 r. do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniach pn. A. Budowa
 • 2018-11-30 WYROK Sygn. akt KIO 2343/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2018 r., w Warszawie, odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 listopada 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia TNL Spółkę
 • 2018-11-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2384/18
  ący: Anna Wojciechowska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w Warszawie w dniu 29 listopada 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
 • 2018-11-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2376/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2018 r. przez wykonawcę S
 • 2018-11-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2362/18, KIO 2363/18, KIO 2364/18, KIO 2365/18
  po rozpoznaniu na posied zeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 29 listopada 2018 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2018 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2018-11-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2361/18
  wobec cofnięcia w dniu 27 listopada 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 15 listopada 2018 r. przez wykonawcę: Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań w
 • 2018-11-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2355/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania z dnia 14 listopada 2018 r., wniesionego przez wykonawcę NOVAMEDIA innovision sp. z o.o. z siedziba w Kaliszu przy ul. Złotej 74 w
 • 2018-11-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2415/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udział stron w dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 listopada 2018 r. przez Almax-Dystrybucja Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków
 • 2018-11-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2405/18
  wobec cofnięcia w dniu 29 listopada 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 19 listopada 2018 r. przez wykonawcę: CEZAR C. M. i P. G. sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom
 • 2018-11-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2404/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby O dwoławczej w dniu 19 listopada 2018 r. przez wykonawcę Quantel Medical Polska Sp. z o.o., ul. Rtm. W. Pileckiego nr 67 lok.
 • 2018-11-29 WYROK Sygn. akt KIO 2342/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 listopada 2018 r. przez wykonawcę Comtegra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 • 2018-11-29 WYROK Sygn. akt KIO 2340/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 listopada 2018 r. przez wykonawcę Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2018-11-29 WYROK Sygn. akt KIO 2337/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 listopada 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 listopada 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo
 • 2018-11-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2390/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 28 listopada 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 listopada 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
 • 2018-11-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2377/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowanie w Warszawie w dniu 28 listopada 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 listopada 2018r. przez wykonawcę HTS Medij spółka
 • 2018-11-28 WYROK Sygn. akt KIO 2327/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 listopada 2018 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2018-11-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2414/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 28 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 listopada 2018 r. przez
 • 2018-11-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2408/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 28 listopada 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 listopada 2018 roku przez wykonawcę R. O., prowadzącego działalność gospodarczą
 • 2018-11-28 WYROK Sygn. akt KIO 2360/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wnies ionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 listopada 2018 r. przez wykonawcę Fabryka Maszyn Pralniczych „PRAMAZUT” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 60a, 26
 • 2018-11-28 WYROK Sygn. akt KIO 2347/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 26 listopada 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 listopada 2018r. przez wykonawcę Agencja Ochrony Osób i Mienia „GUARD-Service” spółka z ograniczoną

poprzednia  

1 ... 9 10 11 ... 20 ... 60 ... 76

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie