eGospodarka.pl

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 2 277


 • 2018-06-01 WYROK Sygn. akt KIO 941/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 roku w Warszawie odwołania wniesioneg o do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2018 roku przez wykonawcę Pollight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2018-06-01 WYROK Sygn. akt KIO 933/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2018 r. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: S.Ł. prowadzącego działalność
 • 2018-06-01 WYROK Sygn. akt KIO 856/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 30 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę CONTROL PROCESS S. A. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Zakład Wodociągów
 • 2018-06-01 WYROK Sygn. akt KIO 852/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę D.C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo
 • 2018-06-01 WYROK Sygn. akt KIO 959/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Od woławczej w dniu 14 maja 2018 r. przez wykonawcę J. Z. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Lekaro J. Z.
 • 2018-05-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1036/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 30 maja 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 maja 2018 r. przez wykonawcę FBSerwis Wrocław sp. z o.o., ul. Atramentowa 10, Bielany
 • 2018-05-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1027/18
  odniczący: Ryszard Tetzlaff po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 30 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 maja
 • 2018-05-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1010/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2018 r. przez wykonawcę Nextbike Polska S.A., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
 • 2018-05-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 984/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 maja 2018 r. w W arszawie odwołania wniesionego 18 maja 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwo ławczej przez wykonawcę: Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie
 • 2018-05-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 971/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 30 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 maja 2018 r. przez wykonawcę AWIMA Sp. j. B. W. z siedzibą
 • 2018-05-30 WYROK Sygn. akt KIO 969/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 30 maja 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 maja 2018 r. przez odwołującego: BRJ Solutions s.r.o Rybna 716/24 Stare Mesto, 110 00 Praha 1, Republika Czeska
 • 2018-05-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 946/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 30 maja 2018 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2018r. przez wykonawcę Comarch Polska S.A. z siedzibą
 • 2018-05-30 WYROK Sygn. akt KIO 925/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2018 r. przez wykonawcę Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie przy
 • 2018-05-30 WYROK Sygn. akt KIO 920/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2018 r. przez wykonawcę APM PRO sp. z o.o. w Bielsku- Białej w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd
 • 2018-05-30 WYROK Sygn. akt KIO 898/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2018 r. przez wykonawcę J. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy
 • 2018-05-30 WYROK Sygn. akt KIO 940/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2018 r. przez wykonawcę OPTA- TECH Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A/u211, 02-797 Warszawa w
 • 2018-05-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 986/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2018 r. przez HP Inc Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postępowaniu prowadzonym
 • 2018-05-29 WYROK Sygn. akt KIO 962/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 maja 2018 r. przez wykonawcę J. Ż. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne J. Ż.
 • 2018-05-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 958/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2018 r. przez wykonawcę W. B.
 • 2018-05-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 957/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron dnia 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2018 r. przez wykonawcę Terumo BCT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
 • 2018-05-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 956/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym bez udzi ału stron w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2018 r. przez Wykonawc ę Urtica Spółka z ograniczoną
 • 2018-05-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 951/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2018 r. przez Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2018-05-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 943/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 29 maja 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2018r. przez wykonawc ę Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
 • 2018-05-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 942/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2018 r. przez wykonawcę Virtual
 • 2018-05-29 WYROK Sygn. akt KIO 934/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2018 r. przez wykonawcę Back 2 Function Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
 • 2018-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1003/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 28 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2018 r. przez wykonawcę EFMED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
 • 2018-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 999/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 28 maja 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2018 r. przez wykonawcę POL- ORÓG Warszawa Sp. z o.o., ul. Walczyńska 133, 01-919
 • 2018-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 968/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 28 maja 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 maja 2018r. przez wykonawc ę B. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod
 • 2018-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 955/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 28 maja 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2018 roku przez wykonawcę MMC
 • 2018-05-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 952/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Iz by Odwoławczej w dniu 14 maja 2018 r. przez wykonawcę Girder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

poprzednia  

1 ... 40 ... 49 50 51 ... 60 ... 76

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie