eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 2 492


 • 2022-02-15 WYROK Sygn. akt KIO 3777/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez Fundację Wodna Służba Ratownicza, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław w postępowaniu
 • 2022-02-04 WYROK Sygn. akt KIO 3579/21, KIO 3587/21, KIO 3589/21, 3587/21, 3589/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 29 grudnia 2021 r., 4 stycznia 2022 r., 17 stycznia 2022 r., 19 stycznia 2022 r. oraz 1 lutego 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2021 r. przez: A.
 • 2022-01-25 WYROK Sygn. akt KIO 3792/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 • 2022-01-24 WYROK Sygn. akt KIO 3809/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 19 stycznia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Ekotrade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2022-01-24 WYROK Sygn. akt KIO 3802/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2021 r. przez odwołującego: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą
 • 2022-01-24 WYROK Sygn. akt KIO 3781/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2021 r. przez wykonawcę TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabłtoce
 • 2022-01-24 WYROK Sygn. akt KIO 3738/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 17 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 grudnia 2021 r. przez wykonawcę: PARK-M POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu w postępowaniu pn. Rewitalizacja
 • 2022-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 3757/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawcę ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
 • 2022-01-21 WYROK Sygn. akt KIO 3761/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę PreZero Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2022-01-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3784/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 21 stycznia 2022 r. w Warszawie, odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2021 r. przez wykonawcę T. K. prowadzącego działalność
 • 2022-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 3693/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2021 r. przez wykonawcę M. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład
 • 2022-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 3796/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.
 • 2022-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 3748/21, KIO 3758/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021r. przez odwołujących: 1. JT S półka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Płochocińska 111
 • 2022-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 3763/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we
 • 2022-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 3745/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 17 stycznia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę D.R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DrewKos D. R.
 • 2022-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 3810/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SERWIS TEMP Sp.
 • 2022-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 3795/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2022 roku w Warszawie, odwołania wnies ionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: RDF Sp.
 • 2022-01-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3788/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu nieja wnym z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 18 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2021 roku przez wykonawców
 • 2022-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 3750/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 14 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Plus
 • 2022-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 3734/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: LZ A. L., M.
 • 2022-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 3721/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2021 r. przez w. przez wykonawcę Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa
 • 2022-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 3741/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Grupa ZED Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu w postępowaniu
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3811/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Kancelaria
 • 2022-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3799/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 17 stycznia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2021 roku przez odwołującego: M. K. prowadzącego działalność
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3766/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 12 stycznia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3730/21, KIO 3732/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2021 r. przez: A) przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ROKOM Sp. z o.
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3718/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 stycznia 2022 r. odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3710/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 grudnia 2021 r. przez wykonawcę ARCO SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu w postępowaniu prowadzonym
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3621/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę Elwoz Eco Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach przy ul. Słupskiej
 • 2022-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3786/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2022 r. odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2021 r. przez wykonawcę M. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lena Beauty M. K. z siedzibą

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 84

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie