eGospodarka.pl

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 3 003


 • 2023-12-30 WYROK Sygn. akt KIO 3393/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 30 grudnia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 grudnia 2022 r. przez: wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Impel Safety spółka
 • 2023-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 3061/22
  po posiedzeniach w dniach 2 i 28 grudnia 2022 oraz 1 marca i 18 kwietnia 2023 roku, oraz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2022
 • 2023-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 3059/22
  po posiedzeniach w dniach 2 i 28 grudnia 2022 oraz 1 marca i 18 kwietnia 2023 roku, oraz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2022
 • 2023-02-03 WYROK Sygn. akt KIO 3469/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2022 r. przez wykonawcę Innergo Systems sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-01-26 WYROK Sygn. akt KIO 3501/22
  ący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Wiktoria Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2022 roku przez Odwołującego: Supply24
 • 2023-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 3536/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2022 r. przez wykonawcę Suntar Profesional Services Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
 • 2023-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 3483/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2022 roku przez wykonawcę Wiesława Stracha prowadz ącego działalność pod firmą: Wywóz
 • 2023-01-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3528/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron 17 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu dniu 30 grudnia 2022 roku przez odwołującego A. B. prowadzącego
 • 2023-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3527/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesione go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2022 r. przez wykonawcę ZEC Service Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu
 • 2023-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3524/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2022 r. przez wykonawcę P.M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LOG P.M.
 • 2023-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3510/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. Konsorcjum firm
 • 2023-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3497/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. Konsorcjum firm
 • 2023-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 3533/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2022 r. przez wykonawcę Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 • 2023-01-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3515/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzia łem stron i uczestników postępowania 16 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 28 grudnia 2022 roku przez odwołującego J. Electronic spółkę
 • 2023-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 3508/22
  po rozpoznaniu na rozprawie 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 28 grudnia 2022 roku przez odwołującego Impel Facility Services spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
 • 2023-01-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3491/22
  ący: Anna Wojciechowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w Warszawie w dniu 16 stycznia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia
 • 2023-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 3473/22
  po rozpoznaniu na rozprawie 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 grudnia 2022 r. przez wykonawcę: Remondis Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie [„Odwołujący”] w postępowaniu
 • 2023-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 3455/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: S&T Services
 • 2023-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 3451/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2022 r. przez wykonawc ę Luxury Medical Care G. K. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul.
 • 2023-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 3537/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2022 r. przez - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: H. i P. Opole sp.
 • 2023-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 3078/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 21 grudnia 2022 r. i 11 stycznia 2023 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 listopada 2022 r. przez o dwołującego – MERAN POINT Spółka z ograniczoną
 • 2023-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 3516/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2022 r. przez wykonawc ę Ć. i Partnerzy. Radcowie Prawni i Adwokaci z siedzibą
 • 2023-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3529/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2022 r. przez wykonawcę: T. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług
 • 2023-01-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3523/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 13 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2022 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
 • 2023-01-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3518/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 13 stycznia 2023 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2022 r. przez odwołującego – Gabos Software sp. z o.o. z siedzibą
 • 2023-01-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3512/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odw oławczego w dniu 13 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2022 r. przez wykonawcę
 • 2023-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3489/22
  po rozpoznaniu na rozprawie 10 stycznia 2023 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 27 grudnia 2022 r. do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Advanced Accelerator Applications Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2023-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3488/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2022 r. przez wykonawc ę Zakład Przetwórstwa Mięsnego N. sp. z o.o. z siedzibą w miejsc.
 • 2023-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3534/22
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 13 stycznia 2023 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2022 roku przez wykonawcę Fortex Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3531/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej w dniu 30 grudnia 2022 r. przez Odwołującego – Remondis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawodzie

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 101

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie