eGospodarka.pl

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 2 290


 • 2018-02-27 WYROK Sygn. akt KIO 1745/17, KIO 1746/17
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 4 września 2017, 24 i 31 stycznia 2018 roku oraz 2, 7, 9, 14 i 16 lutego 2018 roku odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 21 sierpnia 2017 roku przez wykonawców
 • 2018-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 2746/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 29 grudnia 2017 r. przez wykonawcę 4Visions Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego
 • 2018-01-29 WYROK Sygn. akt KIO 2717/17
  po rozpoznaniu na rozprawie 15 i 19 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 grudnia 2017 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – TPF sp.
 • 2018-01-23 WYROK Sygn. akt KIO 24/18, KIO 2748/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A) w dniu 29 grudnia 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Mostostal
 • 2018-01-22 WYROK Sygn. akt KIO 2674/17
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 17 stycznia 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 grudnia 2017 roku przez wykonawcę Konkret D. F., M. M. spółka jawna z siedzibą w Chełmnie w
 • 2018-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 2738/17
  łgorzata Matecka Anna Packo Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2017 r. przez wykonawc ów wspólnie
 • 2018-01-19 WYROK Sygn. akt KIO 2328/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28 listopada 2017 r., 12 grudnia 2017 r., 28 grudnia 2017 r., 3 stycznia 2018 r., 9 stycznia 2018 r., 15 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
 • 2018-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2745/17
  roński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wn iesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2017 r. przez wykonawcę Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie w postępowaniu prowadzonym
 • 2018-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2740/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28.12.2017 r. w przez wykonawcę Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa w
 • 2018-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 2725/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Z. W., Dynamik
 • 2018-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 2720/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez wykonawcę S. G. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Waterworld S. G.
 • 2018-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 2663/17, KIO 2665/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2018 r. i 12 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 15 grudnia 2017 r. przez wykonawcę Computex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Mroźna 27, 03-654
 • 2018-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 2744/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wnie sionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2017 r. przez wykonawcę A.K. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Starpol Meble A.K.
 • 2018-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 2736/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2017 r. przez wykonawcę J. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU „TEL
 • 2018-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 2735/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 roku przez wykonawc ę Comarch Healthcare S.A. z Krakowa (31-864) w postępowaniu
 • 2018-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 2727/17
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez wykonawc ę: A. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OSKARBUD A. S. 05
 • 2018-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 2718/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2018 r. przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2018-01-12 WYROK Sygn. akt KIO 2749/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2017 r. przez wykonawcę AECOM POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2018-01-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2747/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 1 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2017 r. przez wykonawcę S&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2018-01-12 WYROK Sygn. akt KIO 2739/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 roku w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2017 roku przez wykonawcę Comparex Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2018-01-12 WYROK Sygn. akt KIO 2737/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2017 r. przez wykonawc ę Europa Express City Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 144 p. V
 • 2018-01-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2732/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 12 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez wykonawcę S.
 • 2018-01-12 WYROK Sygn. akt KIO 2716/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. w W arszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] Studio
 • 2018-01-12 WYROK Sygn. akt KIO 2715/17
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 10 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez wykonawcę J. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. "REKO" J. C.
 • 2018-01-12 WYROK Sygn. akt KIO 2573/17, KIO 2575/17
  tr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 21 grudnia 2017 r. oraz 8 stycznia 2018 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A) w dniu 4 grudnia 2017 r. przez Wykonawc ę Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą
 • 2018-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2730/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez wykonawcę T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa w postępowaniu
 • 2018-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2729/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez wykonawcę Kolumnę Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2018-01-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2728/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 11 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez wykonawcę Integrated Engineering spółka
 • 2018-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2726/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wnie sionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez W ykonawcę Sprint S.A. (ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn)
 • 2018-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2723/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez Odwołującego: WC Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 77

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie