eGospodarka.pl

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 2 236


 • 2013-01-09 WYROK Sygn. akt KIO 1629/11, KIO 1643/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2011 r. i 7 stycznia 2013 r. ,w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 29 lipca 2011 r. przez wykonawcę FORPOSTA S.A. (dawniej Praxis Sp. z o.o.) 40-129
 • 2012-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 2814/11, KIO 2819/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 i 18 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołańwniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2011 r. przez: A. wykonawcę Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa (KIO 2814/11) B.
 • 2012-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2774/11
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 9 i 20 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2011 r. przez wykonawcę: Cargo Sp. z o.o. w Namysłowie w
 • 2012-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2817/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2011 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2012-01-17 WYROK Sygn. akt KIO 2809/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2011 r. przez wykonawcę: Wojciech Byśkiniewicz prowadzący działalność gospodarczą
 • 2012-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 2808/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2011 r. przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie
 • 2012-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 2807/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania z dnia 30 grudnia 2011 r. wniesionego przez wykonawcęZakład Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn w postępowaniu
 • 2012-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 23/12, KIO 2799/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołańwniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 30 grudnia 2011 r. przez Odwołującego – NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, B. w dniu
 • 2012-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 2787/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2011 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia DGP Dozorbud
 • 2012-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 2812/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2011 r. przez wykonawcęWacława Chylińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod
 • 2012-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 2810/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2011 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia: SPEC-BRUK Sp. z o.o. Sp.
 • 2012-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 2791/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2011 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G4S Secure Solutions
 • 2012-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 2788/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2011 r. przez Ekosystem S.A. w Zielonej Górze w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • 2012-01-12 WYROK Sygn. akt KIO 2801/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2011 r. przez wykonawcęAdrianna Nadolska prowadząca działalnośćgospodarcząpod
 • 2012-01-12 WYROK Sygn. akt KIO 2790/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2011 r. przez Konsorcjum „Potronics” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, IABG
 • 2012-01-12 WYROK Sygn. akt KIO 2796/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2012 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2011 r. przez Jacka Nyga, Zenona Nyga, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki
 • 2012-01-12 WYROK Sygn. akt KIO 2786/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2011 r. przez wykonawcęISS Facility Services sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2012-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2777/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 11.01.2012 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27.12.2011 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: 1) Pirelli Pekao
 • 2012-01-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO/UZP 2715 /11
  po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2012r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum firm: ALSTOM Power Sp. z o.o. (lider), ALSTOM Boiler Deutschland GmbH (Niemcy), al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa od
 • 2012-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2772/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania z dnia 27 grudnia 2011 r. wniesionego przez wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia EMKA Handel-Usługi Krzysztof Rdest, Firma
 • 2012-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2750/11, 2750/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2012 r. przez odwołującego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Dekoracji Sp. z o.o. 30-703 Kraków
 • 2012-01-11 WYROK Sygn. akt KIO 2816/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2011 r. przez wykonawcęGSK Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2012-01-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2818/11
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 10 stycznia 2012 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2012 r. przez odwołującego AG - Complex Sp. z o.o. ul. Marywilska 44, 03-042
 • 2012-01-10 WYROK Sygn. akt KIO 2813/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2011 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia Konsorcjum
 • 2012-01-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2798/11
  wobec cofnięcia w dniu 9 stycznia 2012 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2011 r. przez wykonawcę: Energopol Szczecin S.A., ul. Św. Floriana 9/13; 70-646 Szczecin
 • 2012-01-10 WYROK Sygn. akt KIO 2795/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2011 r. przez wykonawcę: Jan Torbus prowadzący działalność gospodarczą pod
 • 2012-01-10 WYROK Sygn. akt KIO 2792/11
  po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 10 stycznia 2012 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 grudnia 2011 r. przez wykonawcęBeckman Coulter Polska Sp. z o.o., ul. Postepu 21c, 02-676 Warszawa
 • 2012-01-10 WYROK Sygn. akt KIO 2775/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2011 r. przez wykonawcęSTEKOP S.A., 02-127 Warszawa, ul. Mołdawska 9 w postępowaniu prowadzonym
 • 2012-01-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2802/11
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 10 stycznia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2011 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie
 • 2012-01-10 WYROK Sygn. akt KIO 2794/11
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.01.2012 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23.12.2011 r. przez wykonawcęSpółdzielnie Inwalidów Naprzód w Krakowie, Żabieniec 46, 31-215 Kraków, Oddział Łódź, ul.

 

1 2 ... 10 ... 50 ... 75

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie