eGospodarka.pl

Wybierz rok: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |


Liczba znalezionych orzeczeń: 682


 • 2023-04-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1081/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 kwietnia 2023 r. Warszawie odwołania wniesionego w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. (ul. Okólna 10, 42- 400
 • 2023-04-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 764/24
  z udziałem stron w dniu 3 kwietnia 2023 r., odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w dniu 20 marca 2023 r. wykonawców: EMKA S.A. w Żyrardowie oraz MPO Sp. z o.o. w Białymstoku ubiegających się wspólnie
 • 2023-04-20 WYROK Sygn. akt KIO 974/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę SK-MED Systems sp. z o.o. w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez 105.
 • 2023-04-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 781/23
  po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawcę A. K. prowadzącego działalność
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 740/23, KIO 743/23, KIO 745/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca oraz 5 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2023 r. przez: A. wykonawcę Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 858/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023r. przez wykonawcę STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-04-07 WYROK Sygn. akt KIO 805/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 5 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 23 marca 2023 r. przez wykonawcę LARIX J.P. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą Bielsku-Białej, w postępowaniu
 • 2023-04-07 WYROK Sygn. akt KIO 776/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawcę Siemens Healthcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-04-07 WYROK Sygn. akt KIO 753/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawcę H. S., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno
 • 2023-04-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 802/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 6 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2023 r. przez wykonawc ę CT Alfa sp. z o.o. z siedzibą
 • 2023-04-06 WYROK Sygn. akt KIO 799/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2023 r. przez wykonawcę M. P. i Partnerzy - Radcowie Prawni Sp ółka partnerska z siedzibą w Olsztynie
 • 2023-04-06 WYROK Sygn. akt KIO 797/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2023 r. przez wykonawcę R. P., prowadzącego w Gołdapi działalność gospodarczą pod firmą R. P.
 • 2023-04-06 WYROK Sygn. akt KIO 778/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawcę Sygnity Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
 • 2023-04-05 WYROK Sygn. akt KIO 798/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 5 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2023 r. przez wykonawcę FPM S.A., ul. Wyzwolenia 12c, 43-190 Mikołów w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-04-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 796/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izb y Odwoławczej w dniu 22 marca 2023 r. przez wykonawcę KRAMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-04-05 WYROK Sygn. akt KIO 793/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 4 kwietnia 2023r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 marca 2023 r. przez odwołującego: M.K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
 • 2023-04-05 WYROK Sygn. akt KIO 790/23
  siński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
 • 2023-04-05 WYROK Sygn. akt KIO 784/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez odwołującego: City Parking Group S.A. ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz
 • 2023-04-05 WYROK Sygn. akt KIO 748/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2023 r. przez odwołującego –
 • 2023-04-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 735/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 5 kwietnia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2023 r. przez wykonawcę NB Serwis II sp.
 • 2023-04-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 807/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 4 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2023 r. przez odwołującego: wykonawcę MAXTO ITS Spółka
 • 2023-04-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 806/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 4 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2023 r. przez odwołującego: wykonawcę Suntar Spółka
 • 2023-04-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 792/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału Stron i Uczestnika postępowania w dniu 4 kwietnia 2023 roku w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 marca 2023 roku przez wykonawcę BUDIR SYSTEM Spółka
 • 2023-04-04 WYROK Sygn. akt KIO 785/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawcę BBC Best Building Consultants Spółka z ograniczoną
 • 2023-04-04 WYROK Sygn. akt KIO 783/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izb y Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 roku przez odwołującego City Parking Group S.A., z siedzibą w Grudziądzu, w postępowaniu
 • 2023-04-04 WYROK Sygn. akt KIO 777/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawcę Boxmet Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Piskorzowie w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-04-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt 1, KIO 774/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 4 kwietnia 2023 r. w Wa rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2023-04-04 WYROK Sygn. akt KIO 770/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawcę MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-04-04 WYROK Sygn. akt KIO 758/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. z siedzibą w Szczecinie w
 • 2023-04-04 WYROK Sygn. akt KIO 755/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 roku przez wykonawcy COMTEX S półka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 23

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie