eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Marek Koleśnikow


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 395


 • 2021-05-25 WYROK Sygn. akt KIO 878/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] NDI Spółka Akcyjna
 • 2021-05-24 WYROK Sygn. akt KIO 645/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 21 kwietnia, 4 maja i 18 maja 2021 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez wykonawcę APATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
 • 2021-05-10 WYROK Sygn. akt KIO 973/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2021 r. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] Newater Sp. z o.o. Sp.k.
 • 2021-05-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 851/21, KIO 852/21, KIO 853/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 7 maja 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2021 r. przez wykonawcę Appius Inżynieria spółkę z ograniczoną
 • 2021-05-04 WYROK Sygn. akt KIO 675/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia [1] Dominex Sp.
 • 2021-04-29 WYROK Sygn. akt KIO 897/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2021 r. przez Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, ul. Bobrowiecka 8; 00-728
 • 2021-04-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1077/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 27 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę J. T. prowadzący działalność gospodarczą
 • 2021-04-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 952/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 22 kwietnia 2021 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2021 r. przez wykonawcę Savicon P. S., ul. Miła 5, 09-402 Płock
 • 2021-04-19 WYROK Sygn. akt KIO 663/21, KIO 667/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2021 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 roku przez wykonawców: A. Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (sygn. akt
 • 2021-04-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 997/21
  po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-04-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 875/21
  po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 marca 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-03-31 WYROK Sygn. akt KIO 481/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 roku przez o dwołującego - wykonawcę: Kapsch Telematic Services Spółka
 • 2021-03-26 WYROK Sygn. akt KIO 320/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11 marca 2021 r. i 22 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 r. przez wykonawcę Multiconsult Polska Spółka z ograniczoną
 • 2021-03-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 603/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 23 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia
 • 2021-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 392/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 roku przez wykonawcę Odwołującego - wykonawcę SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre, Francja w
 • 2021-03-17 WYROK Sygn. akt KIO 477/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę ENERIS Surowce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 232a
 • 2021-03-12 WYROK Sygn. akt KIO 467/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 10 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 12 lutego 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia E. B. prowadzącą działalność
 • 2021-03-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 343/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 11 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 r. przez wykonawcę Ayesa Polska Spółka
 • 2021-03-10 WYROK Sygn. akt KIO 473/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia [1] Budimar Spółka
 • 2021-03-02 WYROK Sygn. akt KIO 304/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 25 lutego 2021 r. w War szawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 28 stycznia 2021 roku przez MGGP Spółkę Akcyjną z siedzibą w Tarnowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
 • 2021-02-26 WYROK Sygn. akt KIO 198/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 22 lutego 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 17 stycznia 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: „AB-MICRO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu pn. Modernizacja
 • 2021-02-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 172/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 24 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez wykonawców
 • 2021-02-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 156/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu nie jawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 24 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-02-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 448/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 23 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lutego 2021 r. przez wykonawcę Getinge Polska Spółka
 • 2021-02-19 WYROK Sygn. akt KIO 243/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 16 lutego 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 21 stycznia 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Sanito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • 2021-02-19 WYROK Sygn. akt KIO 135/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm
 • 2021-02-19 WYROK Sygn. akt KIO 125/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Nekken Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul.
 • 2021-02-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 10/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 16 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 roku przez wykonawcę M. S. prowadzącego działalność
 • 2021-02-15 WYROK Sygn. akt KIO 183/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2021r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Berger Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu
 • 2021-02-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 119/21
  po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2021 r. w Warszawie na posiedzeni u niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 20 ... 47

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie