eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Marcin Jakóbczyk


Liczba znalezionych orzeczeń: 358


 • 2019-06-14 WYROK Sygn. akt KIO 988/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: Balzola Polska
 • 2019-06-12 WYROK Sygn. akt KIO 972/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 maja 2019 r. przez odwołującego: Sterimed Sp. z o.o. (ul. Żwirki i Wigury 47/7, 02-091 Warszawa)
 • 2019-06-12 WYROK Sygn. akt KIO 941/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 7 czerwca 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 maja 2019r. przez wykonawcę B. K. pr owadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Aktywizacji
 • 2019-06-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 945/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawny m z udziałem stron postępowania odwoławczego w dniu 6 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Iz by Odwoławczej w dniu 23 maja 2019 r. przez wykonawcę Sinmed sp. z o.o.
 • 2019-06-06 WYROK Sygn. akt KIO 931/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesion ego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 maja 2019 roku przez W ykonawcę POLCOM S.A. (ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina) w postępowaniu prowadzonym
 • 2019-06-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 917/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników w Warszawie w dniu 4 czerwca 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 maja 2019r. przez wykonawc ę ubiegającego się o udzielenie
 • 2019-06-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 886/19
  po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2019 r. przez wykonawcę Tronus Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2019-05-31 WYROK Sygn. akt KIO 904/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2019 r. przez wykonawcę SALINI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2019-05-28 WYROK Sygn. akt KIO 893/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 maja 2019 r. przez odwołującego: Simens Healthcare sp. z o.o. ( ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa)
 • 2019-05-27 WYROK Sygn. akt KIO 856/19
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 24 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2019 r. przez wykonawcę STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2019-05-24 WYROK Sygn. akt KIO 860/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Thales Polska Spółka
 • 2019-05-23 WYROK Sygn. akt KIO 840/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2019 r. przez K. T. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo-Handlowy "TOMAX" K.
 • 2019-05-22 WYROK Sygn. akt KIO 859/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2019 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie w
 • 2019-05-22 WYROK Sygn. akt KIO 832/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dni u 20 maja 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ZUE Spółkę akcyjną
 • 2019-05-22 WYROK Sygn. akt KIO 819/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2019 r. przez odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum
 • 2019-05-22 WYROK Sygn. akt KIO 809/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2019 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Komunalnik Sp. z o.o., ul. Świętego Jerzego 1a
 • 2019-05-20 WYROK Sygn. akt KIO 750/19
  po rozpatrzeniu na posiedzenie i rozprawie w dniach 8 maja 2019 r. oraz 16 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę Integrated Solutions sp. z o.o. z siedzibą
 • 2019-05-17 WYROK Sygn. akt KIO 838/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2019 roku w Warszawie o dwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2019 roku przez wykonawc ę Digiservice Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100)
 • 2019-05-17 WYROK Sygn. akt KIO 770/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Eksametr Sp. z o.o., MILIARIUM Sp.
 • 2019-05-16 WYROK Sygn. akt KIO 798/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych Spółka z ograniczoną
 • 2019-05-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 782/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 15 maja 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 kwietnia 2019 roku przez
 • 2019-05-13 WYROK Sygn. akt KIO 758/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2019-05-13 WYROK Sygn. akt KIO 699/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę ASSECO Poland S. A., ul. Olchowa 14, 35- 322 Rzeszów w postępowaniu
 • 2019-05-09 WYROK Sygn. akt KIO 715/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 kwietnia 2019 r. przez Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: G. O. prowadzący
 • 2019-05-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 762/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 6 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.
 • 2019-05-06 WYROK Sygn. akt KIO 723/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2019 r. przez Odwołującego – M. O. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Zakład
 • 2019-04-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 977/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron dnia 11 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2019 r. przez wykonawcę R. T. działający pod firmą FASTER T.R. w Olsztynie
 • 2019-04-30 WYROK Sygn. akt KIO 713/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 30 kwietnia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 kwietnia 2019r. przez wykonawcę GMV Innovating Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2019-04-30 WYROK Sygn. akt KIO 664/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2019 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2019-04-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 697/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 29 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 15 kwietnia 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez odwołującego: Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k. (ul.

 

1 2 ... 10 ... 12

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie