eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Marcin Jakóbczyk


Liczba znalezionych orzeczeń: 358


 • 2019-04-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 692/19
  wobec cofnięcia w dniu 29 kwietnia 2019 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 kwietnia 2019r. przez SAFEGE S.A.S. z siedzibą we Francji, adres do korespondencji: Safage S.A.S
 • 2019-04-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 668/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 12 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę Phillips Polska Sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu
 • 2019-04-25 WYROK Sygn. akt KIO 643/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 kwietnia 2019r. przez wykonawcę R. W., prowadzącego działalność gospodarczą p.n. R. W.
 • 2019-04-25 WYROK Sygn. akt KIO 631/19, KIO 634/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2019 r. w Warszawie odw ołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej A. w dniu 08.04.2019 r. przez wykonawcę Ekocentrum Spółka z o.o., ul. Budziszyńska 35/1, 54- 434 Wrocław (KIO
 • 2019-04-25 WYROK Sygn. akt KIO 624/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 5 kwietnia 2019 r. przez wykonawc ów Konsorcjum Firm: 1) DGP Provider Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)
 • 2019-04-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 657/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2019 roku przez Wykonawcę A. T. prowadzącą działalność
 • 2019-04-23 WYROK Sygn. akt KIO 614/19
  po rozpoznaniu na rozprawie 19 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 4 kwietnia 2019 r. do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. B. AB- PROJEKT F.P.H.U., Kraków
 • 2019-04-18 WYROK Sygn. akt KIO 625/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 5 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę Olympus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2019-04-18 WYROK Sygn. akt KIO 591/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 kwietnia 2019 r. przez odwołującego - EKO - SYSTEM BIS sp. z o. o. sp. k. ul. (Przemysłowa 7, 42-274
 • 2019-04-18 WYROK Sygn. akt KIO 585/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę: Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater
 • 2019-04-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 602/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 17 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę KSB Polska Sp. z o.o., Bronisze, ul. Świerkowa
 • 2019-04-17 WYROK Sygn. akt KIO 569/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę Becton Dickinson Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 • 2019-04-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 576/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesi onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę Ingrifo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
 • 2019-04-15 WYROK Sygn. akt KIO 595/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 kwietnia 2019 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2019-04-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 590/19
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 476 02-884 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: (1) Gminę Czernichów 32-070 Czernich ów ul. Gminna 1, (2) Gminę Liszki 32-060 Liszki 230, (3)
 • 2019-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 532/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2019r. przez wykonawcę BUD-BAU OPOLE Sp. z o.o. , ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole w postępowaniu
 • 2019-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 497/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 8 kwietnia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo
 • 2019-04-12 WYROK Sygn. akt KIO 574/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę - SOR Libchavy spol. S.r.o., Dolni Libchaby 48, 56116 Libvchavy
 • 2019-04-10 WYROK Sygn. akt KIO 533/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2019 r. przez wykonawcę Klavo Sp. z o.o., ul. Rozbrat 32/10, 00-429 Warszawa w postępowaniu
 • 2019-04-10 WYROK Sygn. akt KIO 498/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2019 r. przez wykonawcę Media sp. z o.o. w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez Komendę
 • 2019-04-09 WYROK Sygn. akt KIO 510/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1. APS
 • 2019-04-09 WYROK Sygn. akt KIO 509/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2019 r. przez wykonawcę: B. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Aktywizacji
 • 2019-04-09 WYROK Sygn. akt KIO 500/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2019 r. przez KAEFER S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa w postępowaniu
 • 2019-04-08 WYROK Sygn. akt KIO 514/19
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2019 r. przez wykonawcę CEZAR C. M. i P. G. Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w postępowaniu
 • 2019-03-27 WYROK Sygn. akt KIO 420/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum UTI POLAND Sp. z o.
 • 2019-03-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 436/19
  wobec cofnięcia w dniu 25 marca 2019 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 marca 2019 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe SAMFIX-PAPIER G.B., D. B. Spółka
 • 2019-03-25 WYROK Sygn. akt KIO 413/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 8 marca 2019 r. przez Zakład Systemów Komputerowych ZSK Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2019-03-25 WYROK Sygn. akt KIO 412/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2019 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Atmoservice Sp. z o.o., w
 • 2019-03-25 WYROK Sygn. akt KIO 401/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 6 marca 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót
 • 2019-03-22 WYROK Sygn. akt KIO 425/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11.03.2019 r. przez wykonawcę Electronic Control Systems S.A. ul. Krakowska 84, 32-083 Balice w

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 12

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie