eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Marcin Jakóbczyk


Liczba znalezionych orzeczeń: 358


 • 2017-10-11 WYROK Sygn. akt KIO 2025/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 11 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 września 2017 r. przez wykonawc ę M. Sp. z o.o. z siedzibą w S. w postępowaniu prowadzonym
 • 2017-10-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2010/ 17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 10 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 września 2017 r. przez
 • 2017-10-10 WYROK Sygn. akt KIO 2003/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 września 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia P. N.
 • 2017-10-06 WYROK Sygn. akt KIO 1988/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2017 r. w W. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 września 2017 r. przez wykonawcę A. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w postępowaniu
 • 2017-10-06 WYROK Sygn. akt KIO 1969/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2017 r. w Warszawie odwołania wn iesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 września 2017 r. przez wykonawcę E. P. Sp. z o.o. z siedzibą w K., K., G. K. w postępowaniu
 • 2017-10-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1864/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniach 27 września 2017 r. i 4 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 września 2017 r. przez wykonawcę C. P. S.A. z siedzibą w K.
 • 2017-10-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1941/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 3 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 września 2017 r. przez
 • 2017-10-02 WYROK Sygn. akt KIO 1935/17
  po ro zpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 15 września 2017 r. przez wykonawcę K. sp. z o.o., ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2017-09-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1812/17
  września 2017 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 sierpnia 2017 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia N.T. Sp. z o.o. Z., ul. (…) T., W. oraz K. B. Sp.
 • 2017-09-25 WYROK Sygn. akt KIO 1901/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 września 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm
 • 2017-09-25 WYROK Sygn. akt KIO 1869/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2017 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 września 2017 r. przez wykonawcę J. C.Sp. z o.o., ul. (...), G.w postępowaniu prowadzonym przez PGE
 • 2017-09-22 WYROK Sygn. akt KIO 1893/17
  po rozpoznaniu na rozprawie 21 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej 11 września 2017 r. przez wykonawcę: I. E. G.z siedzibą w D. w postępowaniu pn. Dostawa akceleratora śródoperacyjnego
 • 2017-09-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1843/17, KIO 1873/17
  wobec cofnięcia w dniu 20 września 2017 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1. w dniu 4 września 2017 roku, przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: M. S.
 • 2017-09-19 WYROK Sygn. akt KIO 1839/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 września 2017 r. przez wykonawc ę B. M. R. R. R. Sp. j., ul. (...) R. w postępowaniu prowadzonym
 • 2017-09-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1848/17
  po rozpo znaniu na posiedzeniu z udziałem Stron, w W., w dniu 18 września 2017 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 września 2017 roku przez wykonawcę S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2017-09-15 WYROK Sygn. akt KIO 1828/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 września br. przez wykonawcę Zakład Techniki Ochrony Środowiska F. spółka z ograniczoną
 • 2017-09-15 WYROK Sygn. akt KIO 1798/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2017 r. w W. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 sierpnia 2017 r. przez odwołującego: H. P. Z. U. I. W. sklep wielobranżowy H. P. ul.(…) ; H. w postępowaniu
 • 2017-09-11 WYROK Sygn. akt KIO 1774/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2017 r. w W. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 sierpnia 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P. N. prowadzącego
 • 2017-09-06 WYROK Sygn. akt KIO 1781/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2017 r., w W., odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 sierpnia 2017 r. przez wykonawcę B. S., ul. (…) O., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb
 • 2017-09-04 WYROK Sygn. akt KIO 1721/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2017 r. w W. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez Wykonawcę M. L. C. (ul. (…), K.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy (ul.
 • 2017-09-04 WYROK Sygn. akt KIO 1713/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2017 r., w W., odwołania wniesionego do Prezes a Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 sierpnia 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: T., ul (…). W., T. G. E.
 • 2017-08-31 WYROK Sygn. akt KIO 1735/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 sierpnia 2017 r. przez Odwołującego – wykonawcę D. P. S. A. z siedzibą w K., w postępowaniu
 • 2017-08-31 WYROK Sygn. akt KIO 1683/17
  odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 sierpnia 2017 r. przez wykonawcę M. W. S.A., ul. (…),W. w postępowaniu prowadzonym przez M. P., (…), P. przy udziale wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
 • 2017-08-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1704/17
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 28 sierpnia 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 sierpnia 2017 r. przez wykonawcę S. D. M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2017-08-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1701/17
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron 28 sierpnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 14 sierpnia 2017 r. przez wykonawcę: A. P. S.A. z siedzibą w R. w postępowaniu o udzielenie
 • 2017-01-15 WYROK Sygn. akt KIO 2598/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2017 r. i 10 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2017-01-10 WYROK Sygn. akt KIO 2721/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2017 r. przez wykonawc ę TECHBUD Sp. z o.o., ul. Kępska 6, 45-129 Opole w postępowaniu prowadzonym
 • 2017-01-09 WYROK Sygn. akt KIO 2699/17
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia S. J. prowadzący

poprzednia  

1 ... 11 12


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie