eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Norbert Sierakowski


Liczba znalezionych orzeczeń: 91


 • 2019-07-22 WYROK Sygn. akt KIO 1238/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lipca 2019 r. przez wykonawcę „Boxmet Medical” Sp. z o.o. w Pieszycach w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2019-07-19 WYROK Sygn. akt KIO 1272/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lipca 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zakład Gospodarki
 • 2019-07-17 WYROK Sygn. akt KIO 1276/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2019 roku przez wykonawcę M. P. oraz M. P., wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą
 • 2019-07-16 WYROK Sygn. akt KIO 1263/19
  p o rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 03.07.2019 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TECHNOMEX" Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44
 • 2019-07-16 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1223/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego w dniu 16 lipca 2019 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Odwołującego – wykonawcę W.
 • 2019-07-15 WYROK Sygn. akt KIO 1189/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2019r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2019 r. przez wykonawcę T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław
 • 2019-07-12 WYROK Sygn. akt KIO 1214/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. K., J. K.
 • 2019-07-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1207/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 czerwca 2019 r. przez wykonawcę: Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o., ul. Bratysławska 2/7, 31-201
 • 2019-07-10 WYROK Sygn. akt KIO 1205/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 czerwca 2019 r. przez Odwołującego – wykonawcę W. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą K. W.
 • 2019-07-10 WYROK Sygn. akt KIO 1162/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 czerwca 2019 r. przez wykonawcę Betonbud Sp. z o.o. w Jarosławiu w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2019-07-09 WYROK Sygn. akt KIO 1169/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2019 r. przez wykonawcę Mera- Serwis SGL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Grodzisku
 • 2019-07-08 WYROK Sygn. akt KIO 1215/19
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2019 r. przez wykonawcę Envirotech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Kochanowskiego 7, 60- 845
 • 2019-07-04 WYROK Sygn. akt KIO 1148/19
  po rozpoznaniu na rozprawie 3 lipca 2019 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 19 czerwca 2019 r. do Prezesa Kraj owej Izby Odwoławczej przez w ykonawcę: Siemens Healthcare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie
 • 2019-07-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1134/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron w dniu 2 lipca 2019 r. w Warsza wie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17.06.2019 r. w formie pisemnej przez wykonawc ę TMS Spółka z o.o., ul. Wiertnicza
 • 2019-07-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1126/19, 1126/19
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 2 lipca 2019r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 czerwca 2019 r. przez odwołującego: Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2A; 01-237 Warszawa
 • 2018-09-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1710/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 06 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 sierpnia 2018 r. przez Wykonawcę Orange Polska S.A. (al. Jerozolimskie
 • 2018-09-04 WYROK Sygn. akt KIO 1601/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę K. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KD INVEST GROUP K.
 • 2018-09-03 WYROK Sygn. akt KIO 1687/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę ATM S.A., ul. Grochowska 21A, 04-186 Warszawa w postępowaniu prowadzonym
 • 2018-09-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1678/18
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. Sp. k., ul.
 • 2018-09-03 WYROK Sygn. akt KIO 1640/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę M. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M. M. Zakład
 • 2018-09-03 WYROK Sygn. akt KIO 1627/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2018-08-31 WYROK Sygn. akt KIO 1613/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 sierpnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: UNIMA 2000
 • 2018-08-30 WYROK Sygn. akt KIO 1614/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę WZIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością al. Jana Pawła II 69 lok.
 • 2018-08-29 WYROK Sygn. akt KIO 1588/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesi onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę Zakład Sprzątania Wnętrz J. J. „MOP 83” Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2018-08-29 WYROK Sygn. akt KIO 1513/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej w dniu 31 lipca 2018 r. przez wykonawcę R. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. IMPULS R.
 • 2018-08-28 WYROK Sygn. akt KIO 1624/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę TMS Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84
 • 2018-08-28 WYROK Sygn. akt KIO 1615/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 sierpnia 2018 roku przez wykonawcę J. K., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IHOL J.
 • 2018-08-27 WYROK Sygn. akt KIO 1555/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2018 roku w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6.08.2018 r. przez wykonawcę Cotel Sp. z o.o., ul. Kukuczki 5 lok. 17-18, 50- 570 Wrocław
 • 2018-08-24 WYROK Sygn. akt KIO 1609/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 sierpnia 2018 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia PRINTNONSTOP sp.
 • 2018-08-24 WYROK Sygn. akt KIO 1571/18
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę EPA GREEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie