eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Michał Pawłowski


Liczba znalezionych orzeczeń: 128


 • 2023-09-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2754/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 25 września 2023 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 wrze śnia 2023 r. przez odwołującego – wykonawcę ARRIVA RP Spółka
 • 2023-06-16 WYROK Sygn. akt KIO 1556/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 maja 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia BADER-DROG Spółka
 • 2023-05-19 WYROK Sygn. akt KIO 1204/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę GMV INNOVATING SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-05-15 WYROK Sygn. akt KIO 1210/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Galaxy Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-05-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 978/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udz iałem stron w dniach 20 kwietnia i 11 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę SPD Spółka z ograniczoną
 • 2023-05-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1137/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 9 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 r. przez wykonawców
 • 2023-05-09 WYROK Sygn. akt KIO 1091/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z ograniczoną
 • 2023-05-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1190/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 8 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 kwietnia 2023 r. przez w ykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą pod
 • 2023-05-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1116/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 2 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2023 r. przez w ykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą pod
 • 2023-05-02 WYROK Sygn. akt KIO 1036/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe
 • 2023-04-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1064/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udz iału stron w dniu 26 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę URTICA Spółka z ograniczoną
 • 2023-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 3061/22
  po posiedzeniach w dniach 2 i 28 grudnia 2022 oraz 1 marca i 18 kwietnia 2023 roku, oraz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2022
 • 2023-04-24 WYROK Sygn. akt KIO 3059/22
  po posiedzeniach w dniach 2 i 28 grudnia 2022 oraz 1 marca i 18 kwietnia 2023 roku, oraz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2022
 • 2023-04-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1007/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udz iału stron w dniu 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę NEXUS Polska Spółka
 • 2023-04-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 929/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udz iału stron w dniu 14 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę SIGMA BIS Spółka Akcyjna z siedzibą
 • 2023-04-14 WYROK Sygn. akt KIO 871/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2023 r. przez odwołującego – ORANGE P olska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 • 2023-04-14 WYROK Sygn. akt KIO 841/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2023 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez odwołującego – Kaifa Technology Netherlands B. V. z siedzibą w Amsterdamie
 • 2023-04-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 903/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udz iału stron w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2023 r. przez wykonawcę ASSECO Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w
 • 2023-04-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 960/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 11 kwietnia 2023 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2023-04-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 815/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 6 kwietnia 2023 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 marca 2023 r. przez wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą pod
 • 2023-04-05 WYROK Sygn. akt KIO 748/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2023 r. przez odwołującego –
 • 2023-03-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 722/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 29 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2023 r. przez wykonawcę FAST GROUP Spółka
 • 2023-03-27 WYROK Sygn. akt KIO 656/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Konsorcjum: MAXUS
 • 2023-03-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 689/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzia łu stron w dniu 23 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2023 r. przez wykonawc ę Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Spółka
 • 2023-03-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 614/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 14 marca 2023 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2023-03-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 580/23
  sz Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udz iałem stron w dniu 14 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2023 r. przez wykonawc ę COMARCH Spółka Akcyjna
 • 2023-03-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 543/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzia łem stron w dniu 9 marca 2023 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawcę NEXTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 • 2023-03-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 513/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 3 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2023 r. przez wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą pod
 • 2023-03-03 WYROK Sygn. akt KIO 438/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 2023 r. przez odwołującego – wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka
 • 2023-03-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 479/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udz iału stron w dniu 2 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lutego 2023 r. przez wykonawc ę prowadzącego działalność gospodarczą pod

 

1 2 ... 5

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie