eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Klaudia Kwadrans


Liczba znalezionych orzeczeń: 223


 • 2021-09-16 WYROK Sygn. akt KIO 2202/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lipca 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agencję Ochrony K. Sp.
 • 2021-09-15 WYROK Sygn. akt KIO 2363/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę ELMO Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Żelków Kolonia
 • 2021-09-14 WYROK Sygn. akt KIO 2213/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 26 lipca 2021 roku przez wykonawcę SmallGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-09-10 WYROK Sygn. akt KIO 2355/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 10 września 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę CATERMED sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w postępowaniu
 • 2021-09-10 WYROK Sygn. akt KIO 2230/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2021r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej w dniu 26.07.2021 r. przez wykonawcę ZBD Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Nowym Sączu w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-09-09 WYROK Sygn. akt KIO 2229/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lipca 2021 r. przez wykonawcę: Schuessler – Plan Inżynierzy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2021-09-08 WYROK Sygn. akt KIO 2173/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lipca 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą
 • 2021-09-08 WYROK Sygn. akt KIO 2106/21
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 8 września 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lipca 2021 roku przez wykonawcę PB Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-09-08 WYROK Sygn. akt KIO 2031/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 6 września 2021 r. odwołania wniesione- go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę Ener- gokon- Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-09-07 WYROK Sygn. akt KIO 2206/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lipca 2021 r. przez A. K. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą A. K. Starpol Meble
 • 2021-09-07 WYROK Sygn. akt KIO 2136/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 3 września 2021 r. odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lipca 2021 r. przez wykonawcę SKYCASH POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-09-06 WYROK Sygn. akt KIO 2284/21
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 1 września 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 lipca 2021 roku przez wykonawcę Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. S. & T. spółka
 • 2021-09-06 WYROK Sygn. akt KIO 2179/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2021 r. w Warszawie, odwołania wniesion ego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lipca 2021 r. przez wykonawcę: IV_ON Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-09-03 WYROK Sygn. akt KIO 2227/21
  po rozpozna niu na rozprawie w dniu 2 września 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lipca 2021 r. przez wykonawcę CATERMED sp. z o.o. , z siedzibą w Łodzi, w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki
 • 2021-09-02 WYROK Sygn. akt KIO 2054/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lipca 2021 r. przez wykonawcę odwołującego: Mota-Engil Central Europe S.A., ul. Opolska 110, 31-323 Kraków
 • 2021-09-01 WYROK Sygn. akt KIO 2089/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2021 r. przez odwołującego: wykonawcę Auto-Trans Asfalty spółka z ograniczoną
 • 2021-09-01 WYROK Sygn. akt KIO 2088/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2021 r. przez odwołującego: R. Ż. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą R. Ż.
 • 2021-08-30 WYROK Sygn. akt KIO 2105/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesione go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2021 roku
 • 2021-08-26 WYROK Sygn. akt KIO 1951/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 2 i 25 sierpni a 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 czerwca 2021 r. przez wykonawcę TAMEX Obiekty Sportowe S.A. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-08-17 WYROK Sygn. akt KIO 2120/21, KIO 2128/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Pr ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lipca 2021 r. przez: - wykonawcę Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KIO
 • 2021-08-16 WYROK Sygn. akt KIO 2146/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lipca 2021 r. przez odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
 • 2021-08-13 WYROK Sygn. akt KIO 2184/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lipca 2021 r. przez w ykonawcę CPW Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-08-13 WYROK Sygn. akt KIO 2005/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 3 i 10 sierpnia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez Odwołującego – Warbud Spółka Akcyjna, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa w postępowaniu
 • 2021-08-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1911/21
  po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2021 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym z udziałem Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021 roku przez wykonawcę SmallGIS spółka
 • 2021-08-09 WYROK Sygn. akt KIO 2091/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2021 r. przez Odwołującego Sages Sp. z o.o. (ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa) w postępowaniu
 • 2021-08-06 WYROK Sygn. akt KIO 2019/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesi onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 05 lipca 2021 r. przez wykonawcę ERBUD Operations Sp. z o.o., Jasionka 942, 36-002 Jasionka w postępowaniu
 • 2021-08-03 WYROK Sygn. akt KIO 1949/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego „Izan +”
 • 2021-08-02 WYROK Sygn. akt KIO 1790/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 29 lipca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 czerwca 2021r. przez odwołującego: SKO-BUD 2 Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Chłopska 5, 30-806
 • 2021-08-02 WYROK Sygn. akt KIO 2072/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego d o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 12 lipca 2021 r. przez wykonawcę Perfect Displays Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-08-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1759/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 2 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 czerwca 2021 r. przez wykonawcę A. S. prowadzącą działalność gospodarczą

poprzednia  

1 2 3 ... 8

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie