eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Klaudia Kwadrans


Liczba znalezionych orzeczeń: 403


 • 2023-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 79/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzia łem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 20 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 r. przez wykonawcę
 • 2022-12-23 WYROK Sygn. akt KIO 3307/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 grudnia 2022 r. przez wykonawcę: ECM Group Polska S.A. (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa) ubiegającego się
 • 2022-09-22 WYROK Sygn. akt KIO 2340/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 września 2022 r.
 • 2022-08-30 WYROK Sygn. akt KIO 2052/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 sierpnia 2022 r. przez odwołującego: wykonawcę: KOLIN Inșaat, Turizm, Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
 • 2022-08-10 WYROK Sygn. akt KIO 1843/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lipca 2022 r. przez odwołującego: wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka
 • 2022-08-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1836/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 5 sierpnia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lipca 2022 r. przez odwołującego: wykonawców
 • 2022-08-09 WYROK Sygn. akt KIO 1905/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lipca 2022 r. przez wykonawcę INŻBUD TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Jerzego Giedroycia 8, 44-200
 • 2022-08-05 WYROK Sygn. akt KIO 1830/22
  po rozpoznaniu na rozprawie 1 sierpnia 2022 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 11 lipca 2022 r. do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej przez wykonawcę: Fiserv Polska S.A. z siedzibą w Warszawie [„Odwołujący”] w postępowaniu pn.
 • 2022-08-04 WYROK Sygn. akt KIO 1808/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej w dniu 8 lipca 2022 r. przez Odwołującego – Bilfinger Industrial Services Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
 • 2022-08-03 WYROK Sygn. akt KIO 1857/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lipca 2022 r. przez wykonawcę Catermed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi w postępowaniu
 • 2022-08-03 WYROK Sygn. akt KIO 1853/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2022 r. przez wykonawcę: ZAB-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2022-08-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1829/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej w dniu 11 lipca 2022 r. przez Odwołującego – Pro-Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Radzikowskiego 47D
 • 2022-08-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1842/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 1 sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lipca 2022 r. przez wykonawcę SIMPLE
 • 2022-07-19 WYROK Sygn. akt KIO 1790/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2022 r. przez wykonawcę: A. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. S. Szeryf Security
 • 2022-07-18 WYROK Sygn. akt KIO 1676/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 lipca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2022 r. przez: wykonawcę Impel spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Słonimskiego
 • 2022-07-18 WYROK Sygn. akt KIO 1652/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 czerwca 2022 roku przez Wykonawc ę IQVIA Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2022-07-18 WYROK Sygn. akt KIO 1638/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 i 12 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 czerwca 2022 r. przez wykonawcę MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów
 • 2022-07-18 WYROK Sygn. akt KIO 1628/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 czerwca 2022 r. przez odwołującego: wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D”
 • 2022-07-15 WYROK Sygn. akt KIO 1693/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2022 r. przez wykonawcę Catermed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
 • 2022-07-13 WYROK Sygn. akt KIO 1596/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 czerwca 2022 roku przez Wykonawc ę HRP Care Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w postępowaniu prowadzonym
 • 2022-07-11 WYROK Sygn. akt KIO 1633/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 20 czerwca 2022 r. przez wykonawcę Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu
 • 2022-07-11 WYROK Sygn. akt KIO 1630/22, KIO 1641/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 lipca 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 czerwca 2022 r. przez: A) wykonawcę ZABERD sp. z o.o. (ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław)
 • 2022-07-11 WYROK Sygn. akt KIO 1613/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2022 r. w Warszawie o dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 czerwca 2022 r. przez odwołującego: ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • 2022-07-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1703/22
  po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2022 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 czerwca 2021 roku przez wykonawcę
 • 2022-07-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1614/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron dnia 6 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 czerwca 2022 r. przez BIO- EKOS Group sp. z o. o. sp. k. ul. Leśna 63, 42-622 Nowe Chechło
 • 2022-06-13 WYROK Sygn. akt KIO 1366/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 maja 2022 r. przez odwołującego: wykonawcę J. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
 • 2022-06-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1190/22, KIO 1196/22, KIO 1204/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 9 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 kwietnia 2022 r. i 2 maja 2022 r. przez wykonawc ów: A. MIRBUD S.A., ul. Unii
 • 2022-06-10 WYROK Sygn. akt KIO 1318/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izb y Odwoławczej w dniu 16 maja 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: konsorcjum wykonawców
 • 2022-06-08 WYROK Sygn. akt KIO 1353/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 maja 2022 r. przez wykonawcę BlueSoft Sp ółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • 2022-06-06 WYROK Sygn. akt KIO 1337/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odw oławczej w dniu 18 maja 2022 r. przez Odwołującego – Budimex Spółka Akcyjna, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa w po stępowaniu

 

1 2 ... 10 ... 14

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie