eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Maksym Smorczewski


Liczba znalezionych orzeczeń: 131


 • 2023-04-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1092/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego w dniu 28 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Pentacomp
 • 2023-04-28 WYROK Sygn. akt KIO 1068/23, KIO 1070/23, KIO 1074/23, KIO 1080/23, KIO 1085/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. A. przez wykonawcę Kelvin Sp. z o.o. , z siedzibą w Bielsku-Białej (sygn. akt
 • 2023-04-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1011/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 24 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę
 • 2023-04-21 WYROK Sygn. akt KIO 914/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia G. G.
 • 2023-04-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1039/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 20 kwietnia 2023 r. w War szawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę „Margot
 • 2023-04-20 WYROK Sygn. akt KIO 934/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Microne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
 • 2023-04-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 988/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 14 kwietnia 2023 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Spectare spółka
 • 2023-04-13 WYROK Sygn. akt KIO 848/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Impel Facility
 • 2023-04-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 877/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 7 kwietnia 2023 r. w Warsza wie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie
 • 2023-04-07 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 840/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego w dniu 7 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez wykonawcę Innergo Systems
 • 2023-04-07 WYROK Sygn. akt KIO 753/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawcę H. S., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno
 • 2023-04-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 819/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 5 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 marca 2023 r. przez wykonawcę Comarch Polska
 • 2023-03-31 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 787/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 31 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez wykonawców
 • 2023-03-27 WYROK Sygn. akt KIO 680/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 marca 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Gwarant Agencja Ochrony
 • 2023-03-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 666/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w Warszawie w dniu 23 marca 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2023 r. przez Związek
 • 2023-03-21 WYROK Sygn. akt KIO 628/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez wykonawcę ATF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
 • 2023-03-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 663/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 20 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2023 r. przez wykonawcę M. G., prowadzącego
 • 2023-03-15 WYROK Sygn. akt KIO 546/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia INKO Consulting spółka
 • 2023-03-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 518/23
  po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2023 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 roku przez wykonawcę
 • 2023-03-10 WYROK Sygn. akt KIO 485/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2023 r. przez wykonawcę Fundacja Wodna Służba Ratownicza z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu
 • 2023-02-28 WYROK Sygn. akt KIO 369/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w 10 lutego 2023 r. przez wykonawcę "Meden - Inmed" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2023-02-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 446/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 28 lutego 2023 r. w Warszawi e odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lutego 2023 r. przez wykonawców wspólnie
 • 2023-02-28 WYROK Sygn. akt KIO 417/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2023 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05­800 Pruszków
 • 2023-02-28 WYROK Sygn. akt KIO 414/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MGGP Spółka akcyjna
 • 2023-02-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 391/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 24 lutego 2023 r. w Warszawi e odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę Resculine spółka
 • 2023-02-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 338/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 21 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lutego 2023 r. przez wykonawcę Opteam
 • 2023-02-15 WYROK Sygn. akt KIO 284/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2023 r. przez odwołującego Doken System Sp. z o. o. w Siedlcach w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-02-13 WYROK Sygn. akt KIO 259/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2023 r. przez odwołującego TPF Sp. z o. o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-02-09 WYROK Sygn. akt KIO 185/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezes a Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 stycznia 2023 r. przez wykonawcę H. K., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo
 • 2023-02-07 WYROK Sygn. akt KIO 207/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 stycznia 2023 r. przez wykonawcę Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu spółka z ograniczoną

 

1 2 ... 5

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie