eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Piotr Kozłowski


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 308


 • 2023-11-24 WYROK Sygn. akt KIO 3343/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 22 listopada 2023 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 7 listopada 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: „ECO-ABC" sp. z o.o.
 • 2023-10-05 WYROK Sygn. akt KIO 2746/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 2 października 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby 18 września 2023 r. przez odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Aldesa
 • 2023-09-12 WYROK Sygn. akt 2527/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 11 wr ześnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 28 sierpnia 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Provider sp. z o.o.
 • 2023-08-24 WYROK Sygn. akt KIO 2307/23, KIO 2308/23, KIO 2310/23, KIO 2311/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 4 sierpnia 2023 r. przez wykonawcę: Skanska S.A., Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa (KIO 2307/23), B. w
 • 2023-07-31 WYROK Sygn. akt 2012/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 26 lipca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 10 lipca 2023 r. przez wykonawcę: „Polbud-Pomorze” sp. z o.o. z siedzibą w Łącku [„Odwołujący”] w postępowaniu
 • 2023-07-28 WYROK Sygn. akt KIO 1203/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 26 lipca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 28 kwietnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: J. sp.k. z siedzibą w Bolesławicach
 • 2023-05-11 WYROK Sygn. akt KIO 1154/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 r. przez „Mobilis” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Posag 7 Panien 8; 02-495
 • 2023-05-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1185/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego 9 maja 2023 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: Czyszczeniepro.pl A. P., Koszalin
 • 2023-05-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1127/23, KIO 1128/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego 4 maja 2023 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się
 • 2023-05-04 WYROK Sygn. akt KIO 1108/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 4 maja 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 19 kwietnia 2023 r. przez w ykonawców: K. S., E. W. wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia jako wspólniczki spółki
 • 2023-04-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1082/23
  ałgorzata Jodłowska Monika Kawa-O gorzałek Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego 28 kwietnia 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
 • 2023-04-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1052/23
  po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2023 roku na posiedzeniu ni ejawnym bez udziału stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 kwietnia 2023r. przez wykonawc ę: Net Marine - Marine Power Service sp. z o.o.
 • 2023-04-26 WYROK Sygn. akt KIO 1004/22, KIO 1008/22
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 24 kwietnia 2023 roku odwołań wniesionych do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej - w dniu 11 kwietnia 2023 roku przez wykonawcę BM Recykling spółka z ograniczon ą odpowiedzialnością
 • 2023-04-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1021/23
  ał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego 24 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej 11 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ę: K.
 • 2023-04-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 998/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego 21 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej 7 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie
 • 2023-04-21 WYROK Sygn. akt KIO 948/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 18 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EKOSUN P.Cz., Koszalin [„Odwołujący”] w
 • 2023-04-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 945/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego 14 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 3 kwietnia 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 852/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Tramwaje
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 740/23, KIO 743/23, KIO 745/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca oraz 5 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2023 r. przez: A. wykonawcę Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO
 • 2023-04-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 823/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego 6 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 marca 2023 r. przez wykonawcę: REMLI A. M., Śmigiel
 • 2023-04-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 860/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego 4 kwietnia 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 marca 2023 r. przez wykonawc ę: JUNIOREK A. P., Wołomin
 • 2023-04-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 831/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron 3 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 marca 2023 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
 • 2023-03-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 803/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego 29 marca 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 23 marca 2023 r. przez wykonawc ę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 • 2023-03-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 768/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego 29 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 20 marca 2023 r. przez wykonawc ę: ERBUD S.A. z siedzibą
 • 2023-03-24 WYROK Sygn. akt KIO 678/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 21 marca 2023 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 10 marca 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Od woławczej przez wykonawcę: ZEC Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu [„Odwołujący”] w postępowaniu
 • 2023-03-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 709/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego 23 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 13 marca 2023 r. przez wykonawc ę: ArcheOptics T. Z.
 • 2023-03-15 WYROK Sygn. akt KIO 564/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 13 marca 2023 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 28 lutego 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Od woławczej przez wykonawcę: Biuro Ochrony PERSONA SECURITY W. G., Z. K. sp.k. z siedzibą w Kobyłce
 • 2023-03-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 600/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron 9 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 6 marca 2023 r. przez wykonawcę: PcBig P. G., Szczecin [„Odwołujący”] w postępowaniu
 • 2023-03-09 WYROK Sygn. akt KIO 496/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 7 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 22 lutego 2023 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZIMEX H. Z., Leszcze [„Odwołujący”] w postępowaniu
 • 2023-03-07 WYROK Sygn. akt KIO 463/23, KIO 464/23
  roński po rozpoznaniu na rozprawie 3 marca 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 20 lutego 2023 r. przez wykonawcę: PORR S.A. z siedzibą w Warszawie [„Odwołujący”] w postępowaniach

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 44

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie