eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Piotr Kozłowski


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 180


 • 2022-03-28 WYROK Sygn. akt KIO 646/22
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 marca 2022 roku przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z o.
 • 2022-01-24 WYROK Sygn. akt KIO 3738/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 17 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 grudnia 2021 r. przez wykonawcę: PARK-M POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu w postępowaniu pn. Rewitalizacja
 • 2022-01-18 WYROK Sygn. akt KIO 3750/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 14 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Plus
 • 2022-01-14 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 26/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron 14 stycznia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 3 stycznia 2022 r. przez wykonawcę: CATERMED sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w postępowaniu pn. Usługa
 • 2022-01-10 WYROK Sygn. akt KIO 3722/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 10 stycznia 2022 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 23 grudnia 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu w postępowaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
 • 2022-01-05 WYROK Sygn. akt KIO 3676/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 4 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 20 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę: SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre (Francja) w postępowaniu pn. Wykonanie kompleksowej
 • 2022-01-05 WYROK Sygn. akt KIO 3600/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 31 grudnia 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 13 grudnia 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby O dwoławczej przez wykonawcę: PreZero Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu pn. Kompleksowe
 • 2022-01-04 WYROK Sygn. akt KIO 3582/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 21 i 29 grudnia 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 10 grudnia 2021 r. do Prezesa Kraj owej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W. S., M. D. Lingua Lab
 • 2021-12-31 WYROK Sygn. akt KIO 3631/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 27 grudnia 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 13 grudnia 2021 r. do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: M. G. EKODREN – Naturalne Systemy Oczyszczania, Warszawa w postępowaniu pn. Budowa
 • 2021-12-27 WYROK Sygn. akt KIO 3604/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 22 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 13 grudnia 2021 r. przez wykonawc ę: STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu pn. Całoroczne utrzymanie
 • 2021-12-22 WYROK Sygn. akt KIO 3534/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 17 grudnia 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 9 grudnia 2021 r. do Prezesa Krajowej I zby Odwoławczej przez wykonawcę: „ECO-ABC" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie w postępowaniu pn. Odbiór i transport
 • 2021-12-16 WYROK Sygn. akt KIO 3478/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez wykonawcę ZAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-12-16 WYROK Sygn. akt KIO 3511/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 13 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 1 grudnia 2021 r. przez wykonawcę: Cpoint sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu pn. Plan Zrównoważonej
 • 2021-12-15 WYROK Sygn. akt KIO 3479/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 10 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 29 listopada 2021 r. przez wykonawcę: PARTNER D. A., Warszawa w postępowaniu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
 • 2021-12-09 WYROK Sygn. akt KIO 3457/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 listopada 2021 r. przez wykonawcę INTOP Warszawa sp. z o.o., ul. Łukasza Drewny 70; 02-968 Warszawa
 • 2021-12-08 WYROK Sygn. akt KIO 3395/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 26 listopada i 3 grudnia 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 19 listopada 2021 r. do Prezesa Kraj owej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GROVIS B. G., Lublin w
 • 2021-12-06 WYROK Sygn. akt KIO 3426/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 3 grudnia 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 22 listopada 2021 r. do Prezesa Krajowe j Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o.
 • 2021-11-30 WYROK Sygn. akt KIO 3312/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 25 listopada 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 9 listopada 2021 r. do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL A. N., Glinojeck w postępowaniu pn.
 • 2021-11-26 WYROK Sygn. akt KIO 3267/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 22 listopada 2021 r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 5 listopada 2021 roku przez odwołującego STRABAG spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie
 • 2021-11-24 WYROK Sygn. akt KIO 3284/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 19 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 8 listopada 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Safety sp. z o. o.
 • 2021-11-17 WYROK Sygn. akt KIO 3215/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 listopada 2021 r. przez wykonawcę Multiconsult Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17; 00-203 Warszawa, w
 • 2021-11-10 WYROK Sygn. akt KIO 3146/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 października 2021 r. przez wykona wców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: INKO
 • 2021-11-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1546/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 27 października i 10 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 maja 2021 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT I. S., Dąbrowa Górnicza w
 • 2021-09-24 WYROK Sygn. akt KIO 2502/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 22 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 23 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę: TPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu pn. Prace na podstawowych
 • 2021-09-22 WYROK Sygn. akt KIO 2323/21, KIO 2332/21
  po rozpoznaniu A. na rozprawie w dniu 17 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (sygn. akt
 • 2021-09-16 WYROK Sygn. akt KIO 2528/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 13 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 26 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę: SOLARSPOT sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach w postępowaniu pn. Poprawa
 • 2021-09-13 WYROK Sygn. akt KIO 2459/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 8 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego 17 sierpnia 2021 r. r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Public Transport Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu pn.
 • 2021-09-10 WYROK Sygn. akt KIO 2482/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 6 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego 23 sierpnia 2021 r. do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Predictive Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu pn. Dostawa
 • 2021-09-07 WYROK Sygn. akt KIO 2200/21
  po rozpoznaniu na rozprawie 2 września 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 23 lipca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: WhyNotTravel sp. z o.o. sp. k.
 • 2021-08-31 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2056/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 31 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lipca 2021 r. przez wykonawcę

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 40

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie