eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Piotr Kozłowski


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 059


 • 2021-01-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 31/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron 22 stycznia 2021 r. w W arszawie odwołania wniesionego 4 stycznia 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Usługi Leśne K. M., Manasterzec w postępowaniu
 • 2021-01-22 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 19/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 22 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 021 roku przez wykonawcę Sanit-Trans spółkę
 • 2021-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3157/20, KIO 3159/20, KIO 3168/20
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie w dniu 8 stycznia 2021 r. odwołań, wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 listopada 2020 r. przez: A. PolCam Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plutonu Torpedy 27a
 • 2021-01-08 WYROK Sygn. akt KIO 3360/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 5 stycznia 2021 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 17 grudnia 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
 • 2020-12-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3255/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 30 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 7 grudnia 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: ARPOL Narzędzia
 • 2020-12-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3317/20
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego 29 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 14 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: PRO-ECO sp. z o.o. z siedzibą
 • 2020-12-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3351/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron 29 grudnia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Control Process
 • 2020-12-28 WYROK Sygn. akt KIO 3225/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 23 grudnia 2020 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 7 grudnia 2020 r. do Prezesa Krajowe j Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Rokom sp. z o.o. z siedzibą
 • 2020-12-22 WYROK Sygn. akt KIO 2994/20, KIO 3001/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 17 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych 16 listopada 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców: A. Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 2994/20) B. wspólnie ubiegający
 • 2020-12-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3203/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawny m z udziałem stron w dniu 18 grudnia 2020 roku, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 grudnia 2020 roku, przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 2020-12-16 WYROK Sygn. akt KIO 3131/20
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 listopada 2020 r. przez wykonawcę TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa w postępowaniu prowadzonym
 • 2020-12-16 WYROK Sygn. akt KIO 3069/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 11 grudnia 2020 r. w Warszawie odw ołania wniesionego 23 listopada 2020 r. do Prezesa Krajowej Iz by Odwoławczej przez wykonawcę: REMONDIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • 2020-12-08 WYROK Sygn. akt KIO 3106/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 8 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 26 listopada 2020 r. przez wykonawcę: „WĘGLOKOKS” S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu pn. Dostawa miału węgla
 • 2020-12-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3036/20
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego 8 grudnia 2020 r. w Warsza wie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 19 listopada 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2020-12-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3032/20
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego 4 grudnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 19 listopda 2020 r. przez wykonawcę: Sanito sp. z o.o. z siedzibą
 • 2020-11-30 WYROK Sygn. akt KIO 2907/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 24 listopada 2020 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 6 listopada 2020 r. do Prezesa Kraj owej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • 2020-11-20 WYROK Sygn. akt KIO 2800/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 18 listopada 2020 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 28 października 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: DROGOPOL-ZW sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu o udzielenie
 • 2020-11-17 WYROK Sygn. akt KIO 2731/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 16 listopada 2020 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 23 października 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Firma Budowlana „ANNA-BUD" sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach w postępowaniu
 • 2020-11-13 WYROK Sygn. akt KIO 2705/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 12 listopada 2020 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 19 października 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: IWNiSE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • 2020-11-12 WYROK Sygn. akt KIO 2678/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 9 listopada 2020 r. w Wa rszawie odwołania wniesionego 18 października 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: VIK-BUD sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łasku w postępowaniu o udzielenie
 • 2020-11-05 WYROK Sygn. akt KIO 2563/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 4 listopada 2020 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 7 października 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Izan+ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • 2020-11-05 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2628/20
  wobec cofnięcia 4 listopada 2020 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 października 2020 r. przez wykonawcę Firma Handlowo Usługowa Mruk Sp. z o.o. z siedzibą w Kole
 • 2020-10-30 WYROK Sygn. akt KIO 2652/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 30 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 15 października 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu o udzielenie
 • 2020-10-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2659/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 29 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 15 października 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę
 • 2020-10-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2650/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 29 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 15 października 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę
 • 2020-10-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2538/20
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 27 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 5 października 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: SLX sp.
 • 2020-10-23 WYROK Sygn. akt KIO 2510/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 23 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 2 października 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: EKO-SOLAR sp. z o.o. z siedzibą w Wszeradowie w postępowaniu o udzielenie
 • 2020-10-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 2286/20
  po rozpozna niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego 21 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej 7 września 2020 r. przez wykonawców
 • 2020-10-16 WYROK Sygn. akt KIO 2338/20, KIO 2387/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 16 października 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych 18 i 21 września 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców: A. IWA S.A. z siedzibą w Białymstoku – sygn. akt KIO 2338/20 B. Mosty
 • 2020-10-16 WYROK Sygn. akt KIO 2194/20
  po rozpoznaniu na rozprawie 15 października 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 4 września 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Seen Technologie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu pn. Budowa

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 36

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie