eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Piotr Kozłowski


Liczba znalezionych orzeczeń: 1 291


 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 852/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Tramwaje
 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 740/23, KIO 743/23, KIO 745/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca oraz 5 kwietnia 2023 roku, w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2023 r. przez: A. wykonawcę Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO
 • 2023-04-06 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 823/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego 6 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 marca 2023 r. przez wykonawcę: REMLI A. M., Śmigiel
 • 2023-04-04 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 860/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego 4 kwietnia 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 marca 2023 r. przez wykonawc ę: JUNIOREK A. P., Wołomin
 • 2023-04-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 831/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron 3 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 marca 2023 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
 • 2023-03-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 803/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego 29 marca 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 23 marca 2023 r. przez wykonawc ę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 • 2023-03-29 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 768/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego 29 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 20 marca 2023 r. przez wykonawc ę: ERBUD S.A. z siedzibą
 • 2023-03-24 WYROK Sygn. akt KIO 678/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 21 marca 2023 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 10 marca 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Od woławczej przez wykonawcę: ZEC Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu [„Odwołujący”] w postępowaniu
 • 2023-03-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 709/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego 23 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 13 marca 2023 r. przez wykonawc ę: ArcheOptics T. Z.
 • 2023-03-15 WYROK Sygn. akt KIO 564/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 13 marca 2023 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 28 lutego 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Od woławczej przez wykonawcę: Biuro Ochrony PERSONA SECURITY W. G., Z. K. sp.k. z siedzibą w Kobyłce
 • 2023-03-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 600/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron 9 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 6 marca 2023 r. przez wykonawcę: PcBig P. G., Szczecin [„Odwołujący”] w postępowaniu
 • 2023-03-09 WYROK Sygn. akt KIO 496/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 7 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 22 lutego 2023 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZIMEX H. Z., Leszcze [„Odwołujący”] w postępowaniu
 • 2023-03-07 WYROK Sygn. akt KIO 463/23, KIO 464/23
  roński po rozpoznaniu na rozprawie 3 marca 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 20 lutego 2023 r. przez wykonawcę: PORR S.A. z siedzibą w Warszawie [„Odwołujący”] w postępowaniach
 • 2023-02-28 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 403/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 28 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
 • 2023-02-22 WYROK Sygn. akt KIO 350/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 17 lutego 2023 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 7 lutego 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawc ów: J. W., B. S. NETPRINT s.c. – wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako
 • 2023-02-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 378/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego 21 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 13 lutego 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie
 • 2023-02-21 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 426/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego 21 lutego 2023 r. w Warszaw ie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 15 lutego 2023 r. przez wykonawc ę: OPTeam S.A. z siedzibą
 • 2023-02-17 WYROK Sygn. akt KIO 242/23, KIO 305/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 14 lutego 2023 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 26 stycznia i 3 lutego 2023 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. Przedsiębiorstwo
 • 2023-02-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 297/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 15 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2023 r. przez Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • 2023-02-10 WYROK Sygn. akt KIO 196/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 stycznia 2023 r. przez wykonawcę Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-02-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 275/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego 9 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 30 stycznia 2023 r. przez wykonawcę: Orange Polska S.A. z siedzibą
 • 2023-02-03 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 221/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego 3 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego 24 stycznia 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: J. W. Zakład
 • 2023-01-27 WYROK Sygn. akt KIO 84/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 23 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej 9 stycznia 2023 r. przez wykonawc ę: MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie [„Odwołujący”] w postępowaniu o udzielenie
 • 2023-01-27 WYROK Sygn. akt KIO 109/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2023 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2023 r. przez wykonawcę Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2a; 26
 • 2023-01-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 62/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego 24 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej 1 grudnia 2022 r. przez wykonawcę: Budimex S.A.
 • 2023-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 39/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 18 stycznia 2023 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 4 stycznia 2023 r. do Prezesa Krajowej Iz by Odwoławczej przez wykonawcę: Częstobud sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie [„Odwołujący”] w postępowaniu
 • 2023-01-16 WYROK Sygn. akt KIO 3473/22
  po rozpoznaniu na rozprawie 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 grudnia 2022 r. przez wykonawcę: Remondis Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie [„Odwołujący”] w postępowaniu
 • 2023-01-13 WYROK Sygn. akt KIO 3489/22
  po rozpoznaniu na rozprawie 10 stycznia 2023 r. w Warsz awie odwołania wniesionego 27 grudnia 2022 r. do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Advanced Accelerator Applications Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2023-01-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3463/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzia łu stron i uczestników postępowania 11 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 grudnia 2022 roku przez odwołującego wykonawców wspólnie
 • 2023-01-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 3427/22
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego 9 stycznia 2023 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 21 grudnia 2022 r. przez wykonawcę: Impel Catering sp. z o.o.

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 44

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie