eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Katarzyna Brzeska


Liczba znalezionych orzeczeń: 883


 • 2021-07-19 WYROK Sygn. akt KIO 1487/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prez esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • 2021-07-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1815/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania w dniu 13 lipca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2021 roku przez wykonawców wspólnie
 • 2021-07-12 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1510/21
  po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 maja 2021 r. przez wykonawcę IZAN+Sp.
 • 2021-07-12 WYROK Sygn. akt KIO 1433/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 12 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 12 maja 2021 r. przez wykonawc ę Polis Security Glob Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Miasto
 • 2021-07-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1628/21
  po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawcę GE
 • 2021-07-09 WYROK Sygn. akt KIO 1610/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 5 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 28 maja 2021 r. przez wykonawc ę Zakład Elektroniczny SiMS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-07-02 WYROK Sygn. akt KIO 1620/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 2 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 29 maja 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Błysk – Bis Sp. z o.o. Sp. K. oraz Błysk-Bis Sp. z o.o.
 • 2021-06-11 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1657/21
  po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-06-11 WYROK Sygn. akt KIO 1347/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 7 czerwca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 maja 2021 r. przez wykonawców wspól- nie ubiegających się o udzielenie zamówienia MIRBUD Spółka Akcyjna
 • 2021-06-08 WYROK Sygn. akt KIO 1359/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 2 czerwca 2021r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2021r. przez odwołującego: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków w postępowaniu
 • 2021-06-04 WYROK Sygn. akt KIO 1204/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 4 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 22 kwietnia 2021 r. przez wykonawc ę Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-06-02 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1531/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 2 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-06-01 WYROK Sygn. akt KIO 1229/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 27 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 26 kwietnia 2021 r. przez wykonawc ę Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. z sied zibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2021-05-26 WYROK Sygn. akt KIO 873/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 24 maja 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 marca 2021 r. przez wykonawcę S&A Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym
 • 2021-05-24 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1181/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 24 maja 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-05-24 WYROK Sygn. akt KIO 1111/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Polimex Infrastruktura sp.
 • 2021-05-21 WYROK Sygn. akt KIO 1056/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 17 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 6 kwietnia 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: T Systems Polska Sp. z o.o. oraz ALLCLOUDS.PL Sp. z o.o.
 • 2021-05-14 WYROK Sygn. akt KIO 983/21
  oński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maj a 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Roden Road
 • 2021-05-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 844/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 13 maja 2021 r. w Wars zawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MURAPOL
 • 2021-05-10 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1240/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 10 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2021 r. przez wykonawców
 • 2021-05-04 WYROK Sygn. akt KIO 766/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 30 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 9 marca 2021 r. przez wykonawc ę TDC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego
 • 2021-04-30 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 948/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 30 kwietnia 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2021 r. przez wykonawc ę Media Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
 • 2021-04-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 1086/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 26 kwietnia 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2021 r. przez wykonawc ę Impel Defender Sp. z o.o. z siedzibą we
 • 2021-04-26 WYROK Sygn. akt KIO 783/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 26 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 11 marca 2021 r. przez wykonawc ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Rohde Nielsen A/S, DC Industrial N.V.
 • 2021-04-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 516/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-04-01 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 661/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 1 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez wykonawców
 • 2021-03-31 WYROK Sygn. akt KIO 136/21, KIO 16/21, KIO 61/21, KIO 9/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 9 lutego 2021 r., 23 lutego 2021, 29 marca 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych w dniu: 1) 4 stycznia 2021 r. przez wykonawc ę Hochtief Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 2) 4 stycznia 2021 r.
 • 2021-03-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 642/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron w dniu 25 marca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez wykonawc ę PORR S.A. z siedzibą w Warszawie
 • 2021-03-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 407/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 23 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 lutego 2021 r. przez wykonawcę Group AV
 • 2021-03-09 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 567/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be z udziału stron oraz uczestników postępowania w dniu 9 marca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawcę Konsorcjum Biuro

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 30

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie