eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA

Dane wykonawcy:

HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA
Warszawska 138
21-080 Garbów
woj. lubelskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

457

Łączna wartość
wygranych przetargów

8 221 056 zł

Liczba zamawiających

135

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA, najczęściej zlokalizowane były w województwie lubelskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA zamówień to 8 221 055,99 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (102 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Politechnika Lubelska.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 817 262,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przetargu, którego przedmiotem było Dostawa nowych mebli - krzesła.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 78,72 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Pakiet IX Przetarg ogłoszony był przez Uniwersytet Medyczny.


Liczba udzielonych firmie HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 9 53 874,00 PLN 7
2016 48 619 754,80 PLN 21
2015 50 472 660,47 PLN 16
2014 73 602 638,77 PLN 24
2013 102 731 986,16 PLN 40
2012 48 1 080 637,82 PLN 24
2011 43 1 100 459,39 PLN 25
2010 49 1 201 569,48 PLN 31
2009 20 1 452 163,10 PLN 16
2008 13 869 930,00 PLN 11
2007 2 35 382,00 PLN 2
RAZEM: 457 8 221 055,99 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (438 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 7 360 556,02 zł). Przetargi, w których wygrywa firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Meble biurowe, Meble, Krzesła, Szafy, Różne siedziska i krzesłaPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Lublin (112 przetargi na łączną kwotę 2 623 654,22 zł). Łódź (72 przetargi na łączną kwotę 514 879,69 zł). Warszawa (62 przetargi na łączną kwotę 688 388,14 zł). Kraków (62 przetargi na łączną kwotę 811 313,42 zł). Olsztyn (32 przetargi na łączną kwotę 914 002,11 zł).

Lista przetargów, w których firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-17 Łódź

Województwo Łódzkie
Dostawy

Dostawa wraz z transportem i montażem fabrycznie nowych mebli biurowych na potrzeby Jednostek
7 380,00 PLN
2017-07-03 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/15/2017 - Dostawa oraz montaż mebli dla Biura Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej
4 993,80 PLN
2017-06-10 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety,znak sprawy AEZ/S-080/2017
2 632,20 PLN
2017-06-07 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
11 020,80 PLN
2017-05-31 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-043/2017
1 230,00 PLN
2017-04-03 Gliwice

Politechnika Śląska
Dostawy

Dostawa mebli biurowych. Oznaczenie sprawy OZ/D/17/13/MW
1 660,50 PLN
2017-03-21 Białystok

Politechnika Białostocka
Dostawy

Dostawa mebli na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej - DO-120.362/9/17
11 439,00 PLN
2017-02-20 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-199/2016
1 353,00 PLN
2017-01-27 Warszawa

Politechnika Warszawska
Usługi

Dostawa i montaż mebli biurowych i krzeseł dla Kwestury
12 164,70 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 53 874,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-23 Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa kompletu mebli biurowych
5 289,00 PLN
2016-12-06 Łódź

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Dostawy

Sukcesywne dostawy szafek ubraniowych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
23 985,00 PLN
2016-12-01BZP/PN/65/2016 - Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli dla jednostek Politechniki Lubelskiej
885,60 PLN
2016-11-16 Lublin

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych dla Izby Skarbowej w Lublinie i urzędów skarbowych województwa lubelskiego
61 936,32 PLN
2016-10-26 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Usługi

Dostawa mebli biurowych na potrzeby Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
1 506,75 PLN
2016-10-20 Lublin

Politechnika Lubelska
Usługi

BZP/PN/56/2016 Dostawa i montaż mebli i krzeseł dla PL
10 565,70 PLN
2016-10-20 Górno

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie
Dostawy

Krzesła i fotele
17 668,95 PLN
2016-09-30 Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa krzeseł, taboretów i foteli
29 999,70 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych w podziale na pakiety, znak sprawyAEZ/S-129/2016
3 640,80 PLN
2016-09-13   Pakiet 3 - meble do wyposażenia Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM 1 353,00 PLN
2016-09-13   Pakiet 4 - krzesła i fotele biurowe dla potrzeb jednostek organizacyjnych WUM 2 287,80 PLN
2016-08-30 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
Dostawy

Dostawa krzeseł obrotowych dla Oddziału ZUS w Siedlcach
24 759,90 PLN
  Gliwice

Politechnika Śląska
Dostawy

Dostawa mebli biurowych. Oznaczenie sprawyOZ/D/16/47/MW
6 051,60 PLN
2016-08-29   Zadanie 4 - Stoły - RR12 5 289,00 PLN
2016-08-03   Zadanie 2 - Meble biurowe - RG0 762,60 PLN
2016-08-17 Lublin

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawy

Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nr sprawy UM-ZP-262-39/16.
121 505,55 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/51/2016 Dostawa i montaż mebli dla Politechniki Lubelskiej
5 412,00 PLN
2016-08-08   Dostawa i montaż stacjonarnego kontenera biurowego 295,20 PLN
2016-08-08   Dostawa i montaż mebli kuchennych 5 116,80 PLN
2016-08-01 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 5 - Krzesła dla potrzeb Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM
1 340,70 PLN
2016-07-26 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa wraz z montażem krzeseł
38 868,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
46 155,75 PLN
2016-07-22   Pakiet VIII 21 955,50 PLN
2016-07-22   Pakiet IV 19 999,80 PLN
2016-07-22   Pakiet XI 4 200,45 PLN
2016-07-06 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Zakup mebli -Fotele obrotowe, biurowe dla DIiNT
5 400,00 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy - AEZ/S-063/2016
10 937,16 PLN
2016-06-09   Pakiet 4 - Krzesła drewniane składane 369,00 PLN
2016-06-09   Pakiet 1 - Meble biurowe dla potrzeb Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, 10 568,16 PLN
  Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa wraz z montażem mebli do jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawyPN/17-2016/DOP-p)
1 943,40 PLN
2016-05-24   dostawa wraz z montażem mebli do Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej al. Kraśnicka 2 c, d, Lublin; 541,20 PLN
2016-05-24   dostawa wraz z montażem mebli do Wydziału Politologii Plac Litewski 3, 20-080 Lublin 1 402,20 PLN
  Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Dostawy

Dostawa mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
21 057,60 PLN
2016-05-17   PAKIET 6 3 075,00 PLN
2016-05-17   PAKIET 1 6 605,10 PLN
2016-05-17   PAKIET 2 455,10 PLN
2016-05-17   PAKIET 3 6 469,80 PLN
2016-05-17   PAKIET 5 1 057,80 PLN
2016-05-17   PAKIET 7 3 394,80 PLN
2016-05-13 Wrocław

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Rosnera we Wrocławiu
Dostawy

dostawa krzeseł i krzeseł obrotowych
9 999,90 PLN
2016-05-11 Dęblin

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dostawy

dostawa foteli biurowych
5 781,00 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/28/2016 - Dostawa i montaż mebli dla jednostek Politechniki Lubelskiej (4 zadania)
1 894,20 PLN
2016-05-04   Dostawa i montaż (skręcenie) fotela biurowego 984,00 PLN
2016-05-04   Dostawa i montaż mebli biurowych dla BZP PL 910,20 PLN
2016-04-19 Lublin

Gmina Lublin
Dostawy

Dostawa i montaż biurowych krzeseł i foteli oraz wieszaków ubraniowych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2016 r.
101 997,75 PLN
2016-04-08 Lublin

Województwo Lubelskie
Dostawy

Wykonanie i dostawa krzeseł i foteli biurowych do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1c do SIWZ
17 890,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
7 597,71 PLN
2016-03-14   Pakiet VIII 3 813,00 PLN
2016-03-14   Pakiet I 756,45 PLN
2016-03-14   Pakiet IV 811,80 PLN
2016-03-14   Pakiet V 258,30 PLN
2016-03-14   Pakiet VI 295,20 PLN
2016-03-14   Pakiet VII 1 662,96 PLN
2016-02-29 Konstancin-Jeziorna

LUX MED Tabita Sp. z o.o.
Dostawy

meble biurowe
2 364,06 PLN
2016-02-02 Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa 20 szt. krzeseł konferencyjnych dla Międzynarodowego Centrum Kształcenia
9 348,00 PLN
2016-01-19 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/184/2015 Dostawa i montaż mebli dla PL
3 813,00 PLN
2016-01-15 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 2 - krzesła i fotele dla jednostek organizacyjnych WUM
20 159,70 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 619 754,80 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-18 Konstancin-Jeziorna

LUX MED Tabita Sp. z o.o.
Dostawy

Meble biurowe
31 420,72 PLN
2015-12-17 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Krzesła komputerowe obrotowe
1 869,60 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/175/2015 - Dostawa mebli dla jednostek Politechniki Lubelskiej
3 345,60 PLN
2015-12-07   Biurko i kontener 516,60 PLN
2015-12-07   Meble dla Wydziału Mechanicznego 2 829,00 PLN
2015-11-25 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/169/2015 Dostawa i montaż mebli dla PL.
1 845,00 PLN
2015-11-23 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa foteli biurowych wraz z montażem: Biuro Rekrutacji UMCS, Lublin
1 414,50 PLN
  Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa mebli wraz z montażem do jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawyPN/27-2015/DOP-p)
9 377,52 PLN
2015-11-12   dostawa mebli wraz z montażem dla Alter Idem: ACK Chatka Żaka ul. Radziszewskiego 16, Lublin 1 439,10 PLN
2015-11-12   Dostawa ławek wraz z montażem : Wydział Prawa i Administracji - Plac M.C. Skłodowskiej 5, Lublin 2 956,92 PLN
2015-11-12   Dostawa stołów wraz z montażem: Wydział Prawa i Administracji - Plac M.C. Skłodowskiej 5, Lublin 4 981,50 PLN
2015-11-05 Katowice

Województwo Śląskie
Dostawy

Szafa kartotekowa
1 230,00 PLN
  Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Dostawy

Dostawa mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
8 899,05 PLN
2015-11-03   PAKIET 2 258,30 PLN
2015-11-03   PAKIET 3 2 134,05 PLN
2015-11-03   PAKIET 7 4 182,00 PLN
2015-11-03   PAKIET 10 2 324,70 PLN
2015-10-27 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/154/2015 Dostawa i montaż mebli dla PL.
31 266,60 PLN
  Gliwice

Politechnika Śląska
Dostawy

VI Dostawa mebli. Oznaczenie sprawy:OZ/D/15/53/JP
3 874,50 PLN
2015-10-13   Zadanie 1 -Meble biurowe - RMT-3. 1 599,00 PLN
2015-10-13   Zadanie 2 - Meble biurowe -RAR-0. 2 275,50 PLN
2015-10-12 Katowice

Województwo Śląskie
Dostawy

KRZESŁA OBROTOWE Z ZAGŁÓWKIEM
1 549,80 PLN
2015-10-05 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/141/2015 Dostawa i montaż mebli dla biblioteki PL..
17 970,30 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
19 769,79 PLN
2015-09-11   Pakiet II 3 995,04 PLN
2015-09-11   Pakiet VI 15 485,70 PLN
2015-09-11   Pakiet VII 289,05 PLN
2015-09-08 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa i montaż krzeseł do Wydziału Prawa i Administracji
3 413,25 PLN
2015-09-01 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 4 - krzesła biurowe
12 164,70 PLN
2015-08-31 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawy

Grupa 9
2 115,60 PLN
2015-06-12 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 4 - Fotele do Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu
6 100,80 PLN
2015-06-11 Gliwice

Politechnika Śląska
Dostawy

Krzesła obrotowe - RJ01
738,00 PLN
2015-05-25 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet IV
344,40 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/24/2015 Dostawa i montaż mebli dla PL
19 839,90 PLN
2015-05-18   Dostawa i montaż mebli szkolnych 3 198,00 PLN
2015-05-18   Dostawa i montaż tapczanów 1 osob.dla Domu Studenta nr.2. 11 020,80 PLN
2015-05-18   Dostawa i montaż mebli biurowych dla PL 5 621,10 PLN
  Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Dostawy

Dostawa mebli gotowych i na wymiar dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
6 900,30 PLN
2015-05-14   PAKIET 25 1 328,40 PLN
2015-05-14   PAKIET 27 3 136,50 PLN
2015-05-14   PAKIET 19 639,60 PLN
2015-05-14   PAKIET 24 1 795,80 PLN
2015-05-14 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

Dostawa 6 szt. krzeseł do Dziekanatu WIMiIP - nr sprawy KC-zp.272-184/15
4 059,00 PLN
2015-04-29 Warszawa

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA MEBLI METALOWYCH
3 394,80 PLN
2015-04-09 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
Dostawy

dostawa montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych
87 616,59 PLN
2015-03-31 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/21/2015 Dostawa i montaż ławek 3 osobowych dla WEi I PL
19 156,02 PLN
2015-03-17 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/18/2015 - Sukcesywna dostawa krzeseł i foteli na potrzeby Politechniki Lubelskiej w roku 2015
43 339,05 PLN
2015-03-09 Sosnowiec

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.
Dostawy

Regały
3 985,20 PLN
2015-02-26 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Dostawa i montaż mebli szkolnych
4 478,43 PLN
2015-02-18 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa mebli laboratoryjnych oraz mebli biurowych dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie w ramach projektu Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS
22 619,70 PLN
2015-02-06 Stężyca

Gmina Stężyca
Dostawy

Zakup pomocy dydaktycznych do sali historycznej
31 385,30 PLN
2015-02-04 Katowice

Katowicka SSE S.A.
Dostawy

II przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż mebli dla pomieszczeń Muzeum Miejskiego w Żorach, PAKIET II
3 849,90 PLN
2015-01-23 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Krzesła
29 999,70 PLN
2015-01-15 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/230/2014 Dostawa i montaż szaf metalowych i ławek do szatni Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii PL
23 357,70 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/223/2014 - Dostawa mebli dla jednostek Politechniki Lubelskiej.
9 969,15 PLN
2015-01-07   Dostawa mebli dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej 6 500,55 PLN
2015-01-07   Dostawa foteli obrotowych do Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii 2 632,20 PLN
2015-01-07   Dostawa biurek komputerowych dla Sekcji Spraw Socjalnych PL 836,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 472 660,47 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-24 Warszawa

Komenda Główna Policji
Dostawy

Dostawa szaf metalowych-nr sprawy 266/Ckt/14/TG
45 406,68 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
24 939,48 PLN
2014-12-10   Pakiet XI 1 685,10 PLN
2014-12-10   Pakiet II 2 706,00 PLN
2014-12-10   Pakiet V 1 870,83 PLN
2014-12-10   Pakiet VI 1 316,10 PLN
2014-12-10   Pakiet VIII 2 398,50 PLN
2014-12-10   Pakiet IX 1 162,35 PLN
2014-12-10   Pakiet XIII 4 391,10 PLN
2014-12-10   Pakiet XV 9 409,50 PLN
  Katowice

Województwo Śląskie
Dostawy

Dostawa i montaż mebli biurowych
5 805,60 PLN
2014-12-10   Dostawa i montaż mebli biurowych - Biurka z podstawką pod komputer 1 623,60 PLN
2014-12-10   Dostawa i montaż mebli biurowych - Regały meblowe 1 131,60 PLN
2014-12-10   Dostawa i montaż mebli biurowych - Szafy 2 312,40 PLN
2014-12-10   Dostawa i montaż mebli biurowych - Wieszaki 738,00 PLN
2014-12-08 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Wykonanie i dostawa mebli
5 990,10 PLN
2014-11-28 Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa, wniesienie i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
8 376,30 PLN
2014-11-26 Warszawa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Dostawy

dostawę oraz montaż mebli i artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
4 797,00 PLN
2014-11-17 Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa stołu konferencyjnego, krzeseł i foteli do sali GG-373 Wydziału Filozofii KUL
7 207,80 PLN
2014-11-17 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Dostawa wraz z montażem mebli w postaci: Szafy metalowej, wieszaków stojących, szafek na klucze dla KP w Tuchowie
4 259,49 PLN
2014-11-06 Warszawa

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Dostawy

ZADANIE 4.
10 701,00 PLN
2014-11-06 Warszawa

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

sejf na narkotyki
504,30 PLN
2014-10-29 Sosnowiec

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.
Dostawy

Dostawa mebli
53 874,00 PLN
  Warszawa

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa wyposażenia dla Pododdziału Patologii Noworodka Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-136/2014).
5 528,85 PLN
2014-10-24   meble biurowe 4 175,85 PLN
2014-10-24   krzesła 1 353,00 PLN
2014-10-20 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Temat: Dostawa i montaż mebli dla Politechniki Lubelskiej
4 606,35 PLN
2014-10-20 Częstochowa

Politechnika Częstochowska
Dostawy

Dostawa szaf biurowych i nadstawek dla Wydziału Zarządzania
4 986,42 PLN
2014-10-16 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 2 - Mebel biurowe dla jednostek organizacyjnych WUM
23 111,70 PLN
2014-10-07 Lublin

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Dostawy

Dostawa krzeseł biurowych
15 645,60 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
1 980,30 PLN
2014-09-22   Pakiet IX 479,70 PLN
2014-09-22   Pakiet V 1 500,60 PLN
2014-09-02 Ostróda

Gmina Miejska Ostróda
Dostawy

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI W RAMACH PROJEKTUREWITALIZACJA BUDYNKU DWORCA W OSTRÓDZIE
149 576,61 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/145/2014 Dostawa i montaż stołów laboratoryjnych, mebli, krzeseł i tablic dla WEi I (Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych)
12 595,20 PLN
2014-09-01   Dostawa i montaż tablic 4 428,00 PLN
2014-09-01   Dostawa i montaż mebli typowych. 8 167,20 PLN
2014-08-13 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Krzesła obrotowe, 7 szt.
5 424,30 PLN
2014-07-17 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 2 - krzesła i fotele biurowe
1 635,90 PLN
  Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Dostawy

Dostawa mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
12 939,00 PLN
2014-07-10   PAKIET 4 2 940,00 PLN
2014-07-10   PAKIET 1 780,00 PLN
2014-07-10   PAKIET 2 6 309,00 PLN
2014-07-10   PAKIET 6 800,00 PLN
2014-07-10   PAKIET 5 2 110,00 PLN
2014-07-10 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Krzesła - ławki zespolone
1 205,40 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa nowych mebli biurowych i krzeseł do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
12 742,80 PLN
2014-07-04   Fotel gabinetowy obrotowy 307,50 PLN
2014-07-01   krzesła stacjonarne 516,60 PLN
2014-07-01   krzesła zespolone 11 918,70 PLN
2014-06-23 Warszawa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Dostawy

dostawę oraz montaż 4 biurek dla osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu Nowoczesny absolwent kierunku Energetyka na rynku pracy XXI wieku nr POKL.04.01.02-045-12 dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
6 150,00 PLN
2014-06-17 Łódź

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Dostawy

Dostawa szaf metalowych z nadstawkami na dokumenty w ramach projektu Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi..
3 210,30 PLN
2014-05-29 Częstochowa

Politechnika Częstochowska
Dostawy

Dostawa foteli biurowych (7 szt.) dla pracowników Wydziału Zarządzania
1 562,10 PLN
2014-05-12 Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dostawy

Dostawa i montaż mebli biurowych dla PUW w Rzeszowie Delegatura w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1
16 401,69 PLN
2014-05-09 Częstochowa

Politechnika Częstochowska
Dostawy

Dostawa 3 szt. foteli gabinetowych dla Wydziału Budownictwa
3 013,50 PLN
2014-04-30 Koronowo

Gmina Koronowo
Dostawy

Dostawa mebli biesiadnych tj. 70 stołów oraz 140 ławek
32 287,50 PLN
2014-04-25 Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

pakiet nr 3
4 999,95 PLN
2014-04-15 Poznań

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dostawy

Pakiet nr 5
5 768,70 PLN
  Łódź

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dostawy

Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi
20 639,40 PLN
2014-04-15   Pakiet nr 6: Szafy kartotekowe i aktowe 1 894,20 PLN
2014-04-15   Pakiet nr 2: Meble do siedzenia i wyposażenie 18 745,20 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ZP/21/2014
2 004,90 PLN
2014-04-10   Pakiet I 1 426,80 PLN
2014-04-10   Pakiet IV 578,10 PLN
2014-04-04 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawy

Dostawa mebli do pomieszczeń laboratoryjnych Postępowanie nr WEITI/48/BZP/2014/1030.
12 275,40 PLN
  Warszawa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dostawy

dostawa regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz szafek kartotekowych i ubraniowych nr Pn-40/14/IM
3 659,25 PLN
2014-03-31   szafki ubraniowe BHP 1 346,85 PLN
2014-03-31   szafki kartotekowe 2 312,40 PLN
2014-03-10 Katowice

Województwo Śląskie
Dostawy

Krzesło obrotowe z zagłówkiem.
2 853,60 PLN
2014-02-18 Sosnowiec

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.
Dostawy

Pakiet 2 - regał metalowy
1 623,60 PLN
  Tychy

MEGREZ Sp. z o.o.
Dostawy

Dostawa mebli i wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji oraz sprzętu i urządzeń medycznych dla Zakładu Rehabilitacji i Oddziału Chirurgii Ogólnej
7 592,79 PLN
2014-02-04   Pakiet nr 1 5 532,54 PLN
2014-02-04   Pakiet nr 2 2 060,25 PLN
2014-01-30 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 1 - meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM,
30 750,00 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa nowych mebli biurowych, mebli szkolnych, mebli aluminiowych, mebli tapicerowanych i krzeseł do jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
24 005,91 PLN
2014-01-28   krzesła obrotowe 578,10 PLN
2014-01-28   krzesła szkolne 2 068,86 PLN
2014-01-28   regały metalowe. 12 201,60 PLN
2014-01-28   krzesło szkolne 1 082,40 PLN
2014-01-28   stoły szkolne 1 033,20 PLN
2014-01-28   fotele, krzesła 2 884,35 PLN
2014-01-28   krzesła obrotowe. 738,00 PLN
2014-01-28   krzesła stacjonarne 1 808,10 PLN
2014-01-28   stoły konferencyjne. 922,50 PLN
2014-01-28   krzesło biurowe obrotowe 688,80 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 602 638,77 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Dostawy

Dostawa mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
8 250,00 PLN
2013-12-20   PAKIET 23 1 435,00 PLN
2013-12-20   PAKIET 7 400,00 PLN
2013-12-20   PAKIET 5 770,00 PLN
2013-12-20   PAKIET 6 880,00 PLN
2013-12-20   PAKIET 25 640,00 PLN
2013-12-20   PAKIET 8 740,00 PLN
2013-12-20   PAKIET 18 1 360,00 PLN
2013-12-20   PAKIET 20 750,00 PLN
2013-12-20   PAKIET 24 1 275,00 PLN
2013-12-17 Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Usługi

Dostawa regałów magazynowych
6 376,32 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
52 914,60 PLN
2013-12-17   Pakiet II 922,50 PLN
2013-12-17   Pakiet I 47 896,20 PLN
2013-12-17   Pakiet VIII 602,70 PLN
2013-12-17   Pakiet VII 356,70 PLN
2013-12-17   Pakiet V 1 562,10 PLN
2013-12-17   Pakiet IV 1 574,40 PLN
2013-12-16 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Dostawa mebli dla jednostek PL - meble
3 419,40 PLN
2013-12-12 Dęblin

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dostawy

Dostawa i montaż mebli - numer Zp/pn/91/2013
58 723,89 PLN
2013-12-10 Łódź

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Dostawy

Dostawa metalowych szaf aktowych na potrzeby projektu pn. Przedszkole dla malucha
21 217,50 PLN
2013-12-02 Lublin

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im.Wł.St.Reymonta
Dostawy

szafy i meble komputerowe
3 419,40 PLN
2013-12-02 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Dostawy

Dostawa mebli do siedzenia
12 152,40 PLN
  Łódź

Województwo Łódzkie
Dostawy

Dostawa wraz z transportem fabrycznie nowych mebli biurowych
6 260,70 PLN
2013-11-29   Zadanie Nr 3 4 551,00 PLN
2013-11-29   Zadanie Nr 4 1 709,70 PLN
2013-11-28 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

fotel gabinetowy obrotowy.
1 291,50 PLN
2013-11-20 Kraków

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
Dostawy

DOSTAWA REGAŁÓW ZAMKNIĘTYCH Z NADSTAWKAMI
1 107,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
14 680,05 PLN
2013-11-19   Pakiet VII 701,10 PLN
2013-11-19   Pakiet VI 6 057,75 PLN
2013-11-19   Pakiet III 910,20 PLN
2013-11-19   Pakiet I 7 011,00 PLN
2013-11-15 Warszawa

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

szafy aktowe
1 230,00 PLN
2013-10-31 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dostawy

Krzesła
3 321,00 PLN
2013-10-31 Radom

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
Dostawy

Dostawa krzeseł i foteli biurowych na wyposażenie biura RDLP w Radomiu - 2710/D-01/13
19 282,46 PLN
  Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Policji woj. małopolskiego
19 164,63 PLN
2013-10-28   Dostawa wraz z montażem mebli w postaci mebli biurowych (biurek pod komputer, stołów klubowych i okolicznościowych, regałów bibliotecznych) oraz szaf (kancelaryjne i ubraniowe) dla Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4 oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni przy ul. Krakowskiej 39 6 837,57 PLN
2013-10-28   Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Policji woj. małopolskiego 12 327,06 PLN
2013-10-14 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawy

Dostawa mebli biurowych
11 023,26 PLN
2013-09-30 Warszawa

Instytut Kardiologii
Dostawy

Szafy metalowe
13 849,80 PLN
2013-09-26 Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Dostawy

PAKIET10
600,00 PLN
2013-09-26 Komańcza

Gmina Komańcza
Usługi

Zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury w Szczawnem finansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
25 300,00 PLN
  Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Dostawy

Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego - wyposażenie techniczne
33 090,69 PLN
2013-09-25   Pakiet 1 - Kosze pedałowe ze stali nierdzewnej 2 902,80 PLN
2013-09-25   Pkaiet 3 - Wersalki, fotele wypoczynkowe 3 751,50 PLN
2013-09-25   Pakiet 5 - Meble 26 436,39 PLN
2013-09-18 Lublin

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Dostawy

Dostawa mebli stanowiących wyposażenie Bazy Szkoleniowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, (nr sprawy WL.2370.17.13)
45 611,01 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa krzeseł oraz mebli biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
1 045,50 PLN
2013-09-11   Fotel obrotowy 430,50 PLN
2013-09-11   Fotel gabinetowy obrotowy 615,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
8 320,95 PLN
2013-09-06   Pakiet IV 811,80 PLN
2013-09-06   Pakiet II 3 253,35 PLN
2013-09-06   Pakiet V 369,00 PLN
2013-09-06   Pakiet VI 3 886,80 PLN
2013-09-05 Rzeszów

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Dostawy

PAKIET NR 5 - KRZESŁA, FOTELE I TABORETY DLA TRAKTU PORODOWEGO.
5 799,45 PLN
2013-09-02 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa wraz z montażem mebli do Sekretariatu Zastępców Kanclerza UMCS
3 198,00 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa krzeseł oraz mebli biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
13 542,30 PLN
2013-08-29   fotele stacjonarne. 1 180,80 PLN
2013-08-29   krzesła obrotowe. 1 623,60 PLN
2013-08-29   krzesła stacjonarne drewniane 1 328,40 PLN
2013-08-29   fotel obrotowy 8 118,00 PLN
2013-08-29   krzesła stacjonarne 1 291,50 PLN
  Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Dostawy

DOSTAWA MEBLI I SPRZĘTU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE Nr.spr.P-8/048/13
16 790,00 PLN
2013-08-08   Stoliki świetlicowe 1 680,00 PLN
2013-08-08   Meble biurowe metalowe 3 150,00 PLN
2013-08-08   Regały metalowe - magazynowe 11 960,00 PLN
2013-08-06 Warszawa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dostawy

Część I przedmiotu zamówienia - fotele obrotowe biurowe - 70 szt.
58 978,50 PLN
2013-08-02 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa wraz z montażem krzeseł do Domu Studenta IKAR
18 450,00 PLN
2013-07-30 Częstochowa

Politechnika Częstochowska
Dostawy

Dostawa krzeseł i foteli biurowych dla Instytutu Inżynierii Materiałowej
2 706,00 PLN
2013-07-30 Terespol

Gmina Terespol
Dostawy

Dostawa z montażem regałów przesuwnych w ramach inwestycji budowa budynku administracyjnego Centrum Gminy
33 898,80 PLN
2013-07-26 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Dostawa i montaż mebli do pokoju prodziekanów WEiI PL
6 765,00 PLN
2013-07-24 Łódź

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Dostawy

Dostawa szaf metalowych z nadstawkami na dokumenty w ramach projektu Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
4 182,00 PLN
2013-07-17 Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet III
613,77 PLN
2013-07-16 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawy

Dostawa mebli laboratoryjnych Postępowanie nr WEiTI/56/BZP/2013/1030
2 792,10 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-139/2013
48 978,60 PLN
2013-07-12   Pakiet 3 - meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM 43 050,00 PLN
2013-07-12   Pakiet 4 - meble do Katedry i Kliniki Neurologii 5 928,60 PLN
2013-07-05 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

DOSTAWA SZAF METALOWYCH KLASY B
6 765,00 PLN
2013-07-05 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa sejfów meblowych
6 765,00 PLN
2013-06-03 Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa krzeseł, taboretów i foteli dla KUL
6 254,55 PLN
2013-05-23 Katowice

Województwo Śląskie
Dostawy

Szafka metalowa, ubraniowa
344,40 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ZP/31/2013
24 705,78 PLN
2013-05-21   Pakiet II 4 324,68 PLN
2013-05-21   Pakiet VI 1 199,25 PLN
2013-05-21   Pakiet VIII 5 190,60 PLN
2013-05-21   Pakiet VII 13 991,25 PLN
2013-05-16 Lublin

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawy

Zadanie nr 3
10 696,08 PLN
2013-05-14 Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dostawy

Dostawa krzeseł i foteli
28 315,83 PLN
2013-05-09 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

krzesła obrotowe
1 217,70 PLN
2013-04-25 Warszawa

Politechnika Warszawska
Dostawy

dostawa i montaż mebli biurowych (klasy standard) dla jednostek Administracji Centralnej Politechniki Warszawskiej
7 964,25 PLN
2013-04-19 Tychy

Prezydent Miasta Tychy
Dostawy

DUA.272.54.2013
6 519,00 PLN
2013-04-09 Radom

Urząd Miejski w Radomiu - Biuro Zamówień Publicznych
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę foteli biurowych.
4 600,20 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Dostawa mebli dla PL
5 830,20 PLN
2013-04-03   Dostawa :szafy aktowe metalowe , 3 653,10 PLN
2013-04-03   krzesła obrotowe tapicerowane. 1 070,10 PLN
2013-04-03   Szafy aktowe, ubraniowo - aktowe, 1 107,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
7 896,60 PLN
2013-03-26   Pakiet I 4 920,00 PLN
2013-03-26   Pakiet IV 996,30 PLN
2013-03-26   Pakiet XIV 1 279,20 PLN
2013-03-26   Pakiet XII 701,10 PLN
2013-03-20 Wrocław

Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny
Dostawy

W10/ZP/03/13
10 999,89 PLN
2013-02-28 Warszawa

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Dostawy

Dostawa krzeseł konferencyjnych
780,00 PLN
2013-02-28 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Temat: Dostawa i montaż mebli dla Wydz. Inż. Środowiska. Wspólny Słownik Zamówień: 39151300-8 - Meble modułowe, 39112000-0 - Krzesła Opis: Meble do pokoju socjalnego w/g załączonego opisu ;
3 284,10 PLN
2013-02-25 Częstochowa

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Dostawy

Dostawa 3 szt. krzeseł biurowych obrotowych
590,40 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. AEZ/S-002/2013
7 318,50 PLN
2013-02-14   Pakiet 5 - meble biurowe do Zakładu Chemii Fizycznej 885,60 PLN
2013-02-14   Pakiet 6 - meble biurowe do Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM 1 463,70 PLN
2013-02-14   Pakiet 2 - meble biurowe do Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM 2 706,00 PLN
2013-02-14   Pakiet 4 - meble biurowe do Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej 2 263,20 PLN
  Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa mebli biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2 792,10 PLN
2013-01-24   krzesło obrotowe 184,50 PLN
2013-01-24   krzesła 1 156,20 PLN
2013-01-24   meble biurowe 750,30 PLN
2013-01-24   meble biurowe 479,70 PLN
2013-01-24   krzesło biurowe 221,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 731 986,16 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-18 Kraków

Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto
Dostawy

Dostawa szaf metalowych i nadstawek do siedziby Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.
5 289,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
4 841,28 PLN
2012-12-05   Pakiet XIV 430,50 PLN
2012-12-05   Pakiet II 1 353,00 PLN
2012-12-05   Pakiet I 3 057,78 PLN
2012-12-05 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Biurko
787,20 PLN
2012-11-13 Hrubieszów

Zakład Karny w Hrubieszowie
Usługi

Szafy, regały i gabloty
72 245,28 PLN
2012-10-18 Dębica

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Dostawy

KRZESŁA DLA PACJENTÓW W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH - W RAMACH DOPOSAŻENIA SZPITALA POWIATOWEGO W DĘBICY ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO - 45 szt. (PAKIET II)
2 767,50 PLN
2012-10-17 Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dostawy

Dostawa mebli i sprzętu metalowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
348 736,00 PLN
2012-10-09 Lublin

Sąd Okręgowy w Lublinie
Dostawy

Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie.
252 765,00 PLN
2012-10-09 Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawy

Część 1- Dostawa krzeseł, stołów dla projektu
7 958,10 PLN
2012-10-08 Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa krzeseł taboretów i foteli dla KUL
12 568,14 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/56/2012 - Dostawa mebli dla jednostek Politechniki Lubelskiej
22 939,50 PLN
2012-09-20   Meble dla ESN LUT - szafa, biurko, szafka, stół, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia 4 551,00 PLN
2012-09-12   Tapczan 1-osobowy, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia 18 388,50 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, AEZ/S-202/2012
5 547,30 PLN
2012-09-10   Pakiet 2 - meble biurowe do wyposażenia Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka 3 505,50 PLN
2012-09-10   Pakiet 3 - fotele biurowe 1 771,20 PLN
2012-09-10   Pakiet 4 -stół biurowy 270,60 PLN
2012-09-06 Nowy Sącz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu
Dostawy

Krzesła
28 111,65 PLN
2012-08-28 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Dostawy

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa szaf ubraniowych jednodrzwiowych
4 890,48 PLN
2012-08-21 Siedlce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach
Dostawy

Dostawa krzeseł obrotowych do COT
58 302,00 PLN
  Lublin

Izba Skarbowa w Lublinie
Dostawy

Zapytanie o cenę na dostawę mebli biurowych na potrzeby Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych w Lublinie
33 826,96 PLN
2012-08-16   Meble biurowe 28 097,62 PLN
2012-08-16   Krzesła biurowe 5 729,34 PLN
2012-08-08 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Dostawa krzeseł i foteli dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109
12 633,33 PLN
2012-08-01 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa nowych mebli biurowych, mebli laboratoryjnych, mebli metalowych oraz krzeseł do Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
4 354,20 PLN
2012-07-23 Warszawa

Politechnika Warszawska
Dostawy

Dostawa i montaż mebli biurowych (klasy standard)
23 997,30 PLN
  Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawyAEZ/S-120/2012
7 103,25 PLN
2012-06-29   Pakiet 7 - regały magazynowe do wyposażenia pracowni specjalistycznej 2 337,00 PLN
2012-06-29   Pakiet 6 - meble do wyposażenia Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny 2 829,00 PLN
2012-06-29   Pakiet 3 - regały magazynowe 1 937,25 PLN
2012-06-27 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawy

Dostawa szafy laboratoryjnej. Postępowanie nr WEiTI/90/BZP/2012/1035.
1 353,00 PLN
2012-06-26 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Dostawy

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa szaf ubraniowych jednodrzwiowych
8 190,00 PLN
  Łódź

Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - ZP/41/2012
3 467,37 PLN
2012-05-31   Pakiet 5 602,70 PLN
2012-05-31   Pakiet XII 615,00 PLN
2012-05-31   Pakiet X 1 494,45 PLN
2012-05-31   Pakiet IX 78,72 PLN
2012-05-31   Pakiet VI 676,50 PLN
2012-05-22 Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa foteli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
6 088,50 PLN
2012-05-22 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawy

Dostawa mebli dla zakładu Dróg i Mostów
2 503,05 PLN
2012-05-18 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/25/2012 - Dostawa mebli do jednostek PL
6 150,00 PLN
2012-05-09 Moszczenica

Gmina Moszczenica
Dostawy

Sukcesywna dostawa mebli i wyposażenia do Urzędu Gminy w Moszczenicy, Sołectwa Michałów, Sołectwa Srock, OSP Kiełczówka gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
3 690,00 PLN
2012-04-19 Częstochowa

Politechnika Częstochowska
Dostawy

Dostawa foteli obrotowych- 4 sztuki oraz krzeseł biurowych bez podłokietników- 2 sztuki do Działu Kwestury
2 583,00 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/14/2012 - Dostawa i montaż mebli
11 698,53 PLN
2012-04-18   Wersalka 984,00 PLN
2012-04-18   Krzesła typu ISO 774,90 PLN
2012-04-18   Zestaw mebli 2 091,00 PLN
2012-04-18   Meble biurowe 3 597,75 PLN
2012-04-18   Krzesła segmentowe typu ISO 4 250,88 PLN
2012-04-03 Łódź

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Dostawy

Dostawa mebli w ramach projektu Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
17 625,90 PLN
2012-03-29 Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dostawy

Pakiet 2 - meble do wyposażenia sekretariatu organizacji studenckich
1 845,00 PLN
2012-03-28 Warszawa

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
Dostawy

ZRB JarosławZakup wyposażenia magazynu żywnościowego na zadanie 43 951 Jawidz
96 714,90 PLN
2012-03-14 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Część 1 - dostawa i montaż mebli do wyposażenia bufetu w DS. Helios
9 065,10 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 1 080 637,82 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-20 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Część 2 - meble biurowe dla potrzeb budynku Instytutu Psychologii UMCS Pl. Litewski 5.
17 921,00 PLN
2011-12-16 Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Dostawy

Zadanie nr 3 Dostawa mebli metalowych do budynku ASP we Wrocławiu
33 320,70 PLN
2011-12-07 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Zadanie III - meble różne.
14 760,00 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/58/2011 - Dostawa krzeseł do jednostek Politechniki Lubelskiej
3 567,00 PLN
2011-12-06   BZP/PN/58/2011 - Dostawa krzeseł do jednostek Politechniki Lubelskiej 922,50 PLN
2011-12-06   BZP/PN/58/2011 - Dostawa krzeseł do jednostek Politechniki Lubelskiej 2 644,50 PLN
2011-12-02 Radzyń Podlaski

Powiatowy Urząd Pracy
Dostawy

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych i metalowych regałów przesuwnych do pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim, ul. Chomiczewskiego 10
86 858,10 PLN
  Lublin

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawy

Dostawa i montaż szaf i regałów metalowych, UM-ZP-262-114/11
6 341,88 PLN
2011-12-01   Zadanie nr 4 2 334,54 PLN
2011-12-01   Zadanie nr 8 563,34 PLN
2011-12-01   Zadanie nr 3 3 444,00 PLN
2011-11-17 Kraków

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Dostawy

Zadanie nr 2 Meble metalowe i na metalowej podstawie
181 199,91 PLN
2011-11-09 Siedlce

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach
Dostawy

Przetargu nieograniczony (dla kwoty powyżej 14 000 EURO i poniżej 193 000 EURO) na dostawę wyposażenia do części socjalnej i warsztatowej na teren ZUO w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.
32 520,00 PLN
2011-11-07 Lublin

Izba Skarbowa w Lublinie
Dostawy

Oferta częściowa I (zabudowa sali obsługi A025, zabudowa stanowiska kasowego i lasy w pomieszczeniu A024, lada przy pomieszczeniu ochrony w hallu A018, stanowisko prezydialne w sali konferencyjnej B906, lada/parapet w pomieszczeniu A019)
199 708,95 PLN
2011-11-03 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dostawy

Dostawa i montaż metalowych szafek ubraniowych w ramach inwestycji Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.
9 400,00 PLN
  Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawy

Dostawa mebli dla PRz
10 755,12 PLN
2011-10-24   Dostawa krzeseł konferencyjnych 1 150,05 PLN
2011-10-24   Dostawa foteli obrotowych 8 808,03 PLN
2011-10-24   Dostawa krzeseł 797,04 PLN
2011-10-11 Lublin

Województwo Lubelskie
Dostawy

Dostawa mebli biurowych [OP-IV.272.74.2011.WW]
124 900,00 PLN
2011-09-26 Lublin

Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Dostawy

dostawa mebli biurowych
57 468,56 PLN
  Gliwice

Politechnika Śląska
Dostawy

I dostawa mebli metalowych.Oznaczenie sprawy OZ/D/118/BI/11
7 257,00 PLN
2011-09-21   Zadanie 5 Regał magazynowy- RJP10 1 722,00 PLN
2011-08-01   Zadanie 2 Taboret - RJ01 5 535,00 PLN
2011-09-14 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Policji województwa małopolskiego.
9 735,45 PLN
  Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Dostawa krzeseł, telewizorów oraz drzwi ognioodpornych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego
28 920,99 PLN
2011-09-12   Zadanie nr 1: Dostawa 100 krzeseł konferencyjnych do Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. 27 921,00 PLN
2011-09-12   Zadanie nr 3: Dostawa 3 sztuk ławek dla Domu Studenta Filon. 999,99 PLN
2011-08-12 Białowieża

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Część III - Krzesła
9 003,60 PLN
2011-06-29 Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa i montaż foteli biurowych.
4 150,02 PLN
2011-06-22 Częstochowa

Politechnika Częstochowska
Dostawy

Dostawa szafy warsztatowej metalowej dla Instytutu Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
750,30 PLN
2011-06-01 Lublin

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dostawy

Mebli biurowych dla Zakładów Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
86 216,85 PLN
2011-05-18 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Zadanie IV - krzesła
4 551,00 PLN
2011-05-11 Wrocław

Politechnika Wrocławska
Dostawy

Dostawa i montaż mebli dla Działu Rekrutacji.
29 384,70 PLN
2011-05-09 Łódź

Miasto Łódź
Dostawy

Dostawa metalowych mebli biurowych do Urzędu Miasta Łodzi
14 573,10 PLN
2011-05-04 Łódź

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Dostawy

Dostawa mebli dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz 5 filii
29 215,00 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

ZC/8/2011 - Dostawa i montaż mebli dla jednostek PL
6 270,54 PLN
2011-04-26   Dostawa i montaż szafy na dokumenty w ramach realizacji projektu Absolwent na miarę czasu 1 045,50 PLN
2011-04-20   Dostawa dwóch foteli skórzanych na wyposażenie recepcji Domów Studenta 600,24 PLN
2011-04-20   Dostawa i montaż wersalek do domków campingowych Politechniki Lubelskiej nad Jeziorem Białym 4 624,80 PLN
2011-04-01 Włodawa

Zarząd Powiatu we Włodawie
Dostawy

Przetarg - zakup i dostawa mebli biurowych
4 830,21 PLN
  Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Dostawy

DOSTAWA MEBLI I KRZESEŁ BIUROWYCH, znak sprawy ZP-1-02-2011
29 184,21 PLN
2011-03-14   Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł biurowych do budynku ASP pl. Polski 3-4 we Wrocławiu 11 789,55 PLN
2011-03-14   Zadanie nr 3 Dostawa mebli metalowych: - Poz. nr 1-10 do kontenerów ASP ul. Traugutta 19-21 we Wrocławiu - Poz. nr 11-14 do budynku ASP pl. Polski 3-4 we Wrocławiu. 17 394,66 PLN
2011-03-11 Warszawa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dostawy

Zakup (dostawa) i montaż zestawu mebli konferencyjnych.
29 667,60 PLN
  Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawy

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH DLA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI
10 378,74 PLN
2011-03-07   Dostawa stołów i krzeseł dla KUL zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zał. nr 1a do SIWZ 9 308,64 PLN
2011-03-07   Dostawa szaf biurowych dla KUL zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zał. 2a do SIWZ 1 070,10 PLN
2011-03-03 Jednorożec

Urząd Gminy w Jednorożcu
Dostawy

Szafa kartotekowa - szt.4:
4 093,44 PLN
  Częstochowa

Politechnika Częstochowska
Dostawy

DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z MONTAŻEM DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
13 555,42 PLN
2011-01-05   Fotele obrotowe dla pracowników Działu Informatyzacji Administracji - 6 szt oraz krzesła biurowe bez podłokietników - 2szt 3 555,08 PLN
2011-01-05   Meble do pokoju 202, 204a, 205 dla Instytutu Inżynierii Materiałowej 10 000,34 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 1 100 459,39 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-16 Kraków

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Dostawy

Dostawa krzeseł konferencyjnych
4 919,04 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

ZC/31/2010 - Dostawa wraz z transportem oraz montażem mebli dla jednostek Politechniki Lubelskiej
9 241,50 PLN
2010-12-14   Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 3 170,78 PLN
2010-12-14   Dostawa krzeseł dla Biblioteki Politechniki Lubelskiej 2 391,20 PLN
2010-12-14   Dostawa krzeseł obrotowych dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 2 713,28 PLN
2010-12-14   Dostawa krzeseł szkolnych dla Wydziału Mechanicznego 966,24 PLN
  Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/106/2010 - Dostawa wraz z transportem i montaż mebli dla Wydziału Budownictwa i Architektury
10 296,80 PLN
2010-11-19   Dostawa wraz z transportem 4-osobowych krzeseł łączonych trwale 7 271,20 PLN
2010-11-19   Dostawa wraz z transportem i montaż mebli do pracowni komputerowej i serwerowni 3 025,60 PLN
2010-11-18 Siedlce

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dostawy

dostawa i montaż mebli do pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach
27 225,52 PLN
  Częstochowa

Politechnika Częstochowska
Dostawy

DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z MONTAŻEM DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
19 404,10 PLN
2010-11-15   Stoliki do komputera - 25 sztuk oraz krzesła - 18 sztuk dla Pracowni komputerowego wspierania biznesu dla Wydziału Zarządzania 5 630,30 PLN
2010-11-15   Stoły - 5 sztuk do laboratorium badania właściwości mechanicznych i użytkowych wyrobów Wydziału Zarządzania 5 185,00 PLN
2010-11-15   Meble do sal dydaktycznych 108 i 212 - 72 sztuk 6 148,80 PLN
2010-11-15   Krzesła obrotowe - 5 sztuk oraz biurka wraz z kontenerami 2 sztuki dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 2 440,00 PLN
2010-11-10 Jarosław

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany w Jarosławiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie w likwidacji
Dostawy

Zakup wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy wg zestawienia wraz z dostawą , rozładunkiem i wniesieniem na wskazane miejsce na zadanie 43718 Hrubieszów
117 999,62 PLN
2010-11-04 Lublin

Województwo Lubelskie
Dostawy

Dostawa regałów archiwalnych dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Organizacyjno - Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (meble biurowe).[OP.IV.KB.3331/89/10]
7 039,54 PLN
2010-11-02 Zielona Góra

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Dostawy

Zakup sprzętu kwaterunkowego - regałów magazynowych - metalowych
14 125,00 PLN
2010-10-29 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Tapczaniki jednoosobowy dla DS nr 4
9 150,00 PLN
2010-10-27 Katowice

Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
Dostawy

część D
3 050,00 PLN
2010-10-15 Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Dostawy

Zakup i dostawa metalowych szaf do archiwum - 6 sztuk
3 696,60 PLN
  Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa mebli do jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej 5/2010
53 416,33 PLN
2010-10-13   Dostawa mebli dla O-2 51 326,62 PLN
2010-10-13   Dostawa mebli dla M-8 2 089,71 PLN
2010-10-07 Gliwice

Politechnika Śląska
Dostawy

Meble gospodarcze - RAr
2 410,72 PLN
2010-09-16 Łódź

Miasto Łódź
Dostawy

Meble stylowe, o wymaganiach określonych w części II SIWZ
26 156,80 PLN
2010-09-16 Szczytno

Wyższa Szkoła Policji
Dostawy

Zadanie nr 1
5 561,00 PLN
2010-09-10 Kraków

Izba Skarbowa w Krakowie
Dostawy

Dostawa mebli metalowych
70 156,10 PLN
2010-09-02 Zielona Góra

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Dostawy

Zakup szaf kartotekowych, regałów magazynowych oraz szaf do przechowywania środków pieniężnych. Spr. nr 90/PN/2010.
73 469,00 PLN
2010-08-24 Łódź

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi
Dostawy

Dostawa mebli biurowych w celu wyposażenia Zakładu Usprawnienia Leczniczego, gabinetów Zakładu Radiologii, Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki na I piętrze Budynku A w ZOZ MSWiA w Łodzi
103 313,26 PLN
2010-08-12 Katowice

Wyższy Urząd Górniczy
Dostawy

Sprzedaż, dostawa oraz montaż mebli biurowych dla potrzeb wyposażenia siedzib urzędów górniczych
99 798,44 PLN
2010-08-02 Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawy

Krzesła
14 579,00 PLN
2010-07-30 Bełżyce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1
Dostawy

Meble biurowe
32 148,00 PLN
2010-07-14 Lublin

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Dostawy

Dostawa mebli na potrzeby COZL
4 037,00 PLN
2010-07-12 Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz
Dostawy

Dostawa, montaż krzeseł oraz foteli biurowych.
17 898,62 PLN
2010-07-09 Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz
Dostawy

Dostawa 15 krzeseł obrotowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza
2 122,80 PLN
2010-06-28 Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej
Dostawy

Dostawa i montaż krzeseł obrotowych dla Instytutu Badań Edukacyjnych
44 256,72 PLN
2010-06-23 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Dostawa tapczanów
19 886,00 PLN
2010-06-17 Kielce

Archiwum Państwowe w Kielcach
Dostawy

Dostawa z montażem mebli biurowych.
278 902,41 PLN
2010-06-02 Siedlce

Akademia Podlaska w Siedlcach
Dostawy

dostawę i montaż mebli do pomieszczeń Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach
36 998,94 PLN
2010-05-14 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa specjalistycznych urządzeń do diagnostyki i terapii weterynaryjnej w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt.Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych (Kontrakt 8)
4 543,00 PLN
2010-04-08 Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dostawy

Dostawa mebli biurowych
1 988,59 PLN
  Warszawa

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Dostawy

Dostawa mebli metalowych i mebli biurowych.
44 985,06 PLN
2010-04-07   Meble metalowe 42 718,30 PLN
2010-04-07   Meble biurowe 2 266,76 PLN
2010-03-16 Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawy

Krzesła na stelażu metalowym
4 776,30 PLN
  Jaworzno

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Dostawy

Wyposażenie w meble medyczne i biurowe oraz sprzęt medyczny i gospodarczy Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
5 974,34 PLN
2010-03-15   Pakiet 14 - Regały metalowe - malowane proszkowo 2 338,74 PLN
2010-03-15   Pakiet 9 - Meble tapicerowane 3 635,60 PLN
2010-03-15 Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa krzeseł i fotela dla F-O
1 440,82 PLN
2010-03-03 Warszawa

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Zakres nr 1 - szafki ubraniowe Bhp.
6 371,00 PLN
2010-02-22 Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dostawy

Fotele biurowe
8 623,51 PLN
2010-02-02 Kraśnik

Urząd Gminy w Kraśniku
Roboty budowlane

Doposażenie świetlic wiejskich (świetlica wiejska w Słodkowie Drugim oraz świetlica wiejska w Suchyni) w następujący sprzęt: -Zakup i dostawa oraz rozładunek - 20 szt. stołów konferencyjnych czteroosobowych, -Zakup i dostawa oraz rozładunek - 80 szt. krzeseł konferencyjnych.
9 020,00 PLN
2010-01-18 Warszawa

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

wózek platforma
470,00 PLN
2010-01-15 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

meble - projekt OSDEŚWP
2 118,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 1 201 569,48 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dostawy

Dostawa i montaż mebli dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nr zamówieniaDZP-0431-1634/2009
23 232,14 PLN
2009-12-29   Dostawa i montaż mebli dla potrzeb Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków 21 172,07 PLN
2009-12-23   Dostawa krzeseł laboratoryjnych dla potrzeb Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków 2 060,07 PLN
  Kraków

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa krzeseł i foteli biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej.
6 350,98 PLN
2009-12-29   Dostawa krzeseł i foteli dla Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej 5 136,98 PLN
2009-12-29   Dostawa krzeseł wyściełanych dla Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej. 1 100,00 PLN
2009-12-29   Dostawa fotela dla Laboratorium Fizyki Budowli 114,00 PLN
2009-12-17 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Dostawa nowych mebli - krzesła
817 262,00 PLN
2009-12-02 Knurów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie
Dostawy

Meble metalowe
4 949,54 PLN
2009-11-16 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
Dostawy

dostawa i montaż metalowych regałów przesuwanych oraz metalowych regałów stacjonarnych w pomieszczeniach Archiwum Centralnego SPSK-4
134 715,00 PLN
2009-09-25 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Dostawa i montaż mebli dla jednostek PL - tapczany do DS1, DS2 i DS3
27 999,85 PLN
2009-09-15 Rawicz

Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym
Dostawy

Fotele konferencyjne - stałe i obrotowe.
31 621,00 PLN
2009-09-09 Opole

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
Dostawy

Zadanie C Krzesła obrotowe i fotel gabinetowy.
7 009,26 PLN
2009-08-10 Kraków

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Dostawy

Zestawy siedzisk recepcyjnych
16 492,14 PLN
2009-08-05 Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dostawy

Dostawa mebli i sprzętu metalowego dla KWP w Lublinie
226 122,23 PLN
2009-07-22 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszowa
Dostawy

Dostawa i ustawienie krzeseł i foteli w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa
9 154,90 PLN
2009-07-16 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Dostawa i montaż krzeseł i fotela dla Biblioteki Politechniki
4 152,66 PLN
2009-06-26 Lublin

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Dostawy

Dostawa mebli do pracowni akceleratora w ramach Zakupu I-go wyposażenia dla budynku Działu Radioterapii COZL
7 259,00 PLN
2009-06-18 Warszawa

Urząd Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa krzeseł konferencyjnych z pulpitem
10 200,00 PLN
2009-05-22 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Dostawy

Dostawa mebli biurowych
94 694,00 PLN
2009-05-14 Mogilany

Urząd Gminy Mogilany
Dostawy

ZADANIE I - wyposażenie sali kulturowo - wystawowej
23 948,40 PLN
2009-05-11 Radom

Urząd Miejski w Radomiu - Biuro Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa regałów magazynowych metalowych
7 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 1 452 163,10 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-31 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/48/2008 - Dostawa krzeseł i foteli
1 507,86 PLN
2008-12-22 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Dostawa krzeseł dla jednostek organizacyjnych UR
2 727,00 PLN
  Lublin

Muzeum Lubelskie w Lublinie
Dostawy

dostawa i montaż mebli na potrzeby Muzeum Lubelskiego w Lublinie V części
39 997,53 PLN
2008-12-18   Część II: szafy metalowe: SPECJALISTYCZNE SZAFY DO PRZECHOWYWANIA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WIELKOFORMATOWYCH NA PAPIERZE W MUZEUM LUBELSKIM W LUBLINIE./ 16 szaf -segmentów + trzy cokoly 26 063,10 PLN
2008-12-18   Część V: zabudowa korytarza - szaf wnękowa + szafka, wieszak i szafa 13 934,43 PLN
2008-11-28 Nowy Sącz

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Usługi

Wykonanie, dostawa i montaż mebli na potrzeby Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
596 896,00 PLN
2008-11-28 Kraków

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
Dostawy

dostawa metalowych szaf aktowych, żaluzjowych z nadstawką
9 716,00 PLN
2008-11-26 Chełm

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Dostawy

Meble i wyposażenie metalowe
13 391,85 PLN
2008-11-17 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Dostawa wraz z montażem mebli oraz pozostałego wyposażenia kwaterunkowego dla Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach.
100 229,00 PLN
2008-10-27 Łódź

Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej
Dostawy

Meble metalowe
5 867,20 PLN
2008-10-10 Moszczany

Dom Pomocy Społecznej
Dostawy

meble metalowe
19 317,56 PLN
2008-08-26 Krosno

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
Dostawy

zakup szaf metalowych i kartotekowych
4 545,00 PLN
2008-07-24 Radom

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu
Dostawy

Dostawa i montaż wyposażenia (mebli biurowych) - 3 szt. szafek kartotekowych A-5 (metalowych); - 13 szt. szaf biurowych aktowych (metalowych) z nadstawką.
12 870,00 PLN
2008-07-10 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Dostawy

Dostawa wraz z montażem szaf metalowych i regałów metalowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
62 865,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 869 930,00 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-04 Radecznica

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
Dostawy

Zadanie Nr V - Krzesła.
7 130,00 PLN
2007-10-23 Kielce

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
Dostawy

zakup i montaż mebli biurowych aktowych - metalowych
28 252,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma HANDEL HURTOWY PAWEŁ FILIPIUK, IWONA FILIPIUK SPÓŁKA JAWNA MERIWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 35 382,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.