eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górno › DOSTAWA MEBLI, SZAF BHP, REGAŁÓW ORAZ KRZESEŁ I FOTELI

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-28

Górno: DOSTAWA MEBLI, SZAF BHP, REGAŁÓW ORAZ KRZESEŁ I FOTELI
Numer ogłoszenia: 152812 - 2016; data zamieszczenia: 28.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165661 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, tel. 17 772 88 95, faks 17 772 89 68.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MEBLI, SZAF BHP, REGAŁÓW ORAZ KRZESEŁ I FOTELI.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nie noszących śladów użytkowania, wolnych od wad mebli biurowych, mebli kuchennych, szaf BHP, regałów magazynowych oraz krzeseł i foteli obrotowych w rodzajach i asortymencie szczegółowo opisanym w Załącznikach nr od 3A do 3E do SIWZ. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego. 2. Zamówienie obejmuje: dostarczenie, transport, złożenie lub montaż, usunięcie opakowań związanych z dostawą i montażem mebli, ustawienie na miejsce docelowe, wypoziomowanie, wstępną konserwację oraz przystosowanie do ich użytkowania (tj. mycie, czyszczenie). 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone meble przez okres 36 miesięcy. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. To zamówienie podzielone jest na 5 części. Informacje o częściach zamówienia: Część 1 - Meble biurowe Część 2 - Meble kuchenne Część 3 - Szafy BHP Część 4 - Regały magazynowe Część 5 - Krzesła i fotele Wykonawcy mogą składać ofertę na jedną lub więcej części zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00 - Meble .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Meble biurowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44904,85

 • Oferta z najniższą ceną: 40104,15 / Oferta z najwyższą ceną: 66825,90

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Meble kuchenne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EM Gastro s.c., ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 35-233 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11352,65

 • Oferta z najniższą ceną: 11352,65 / Oferta z najwyższą ceną: 38130,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Szafy BHP

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 9.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17512,74

 • Oferta z najniższą ceną: 17047,80 / Oferta z najwyższą ceną: 72324,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: Regały magazynowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EM Gastro s.c., ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 35-233 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17070,68

 • Oferta z najniższą ceną: 17070,68 / Oferta z najwyższą ceną: 56580,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: Krzesła i fotele

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17668,95

 • Oferta z najniższą ceną: 17668,95 / Oferta z najwyższą ceną: 33871,74

 • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.