eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Prezydent Miasta Tychy

Prezydent Miasta Tychy - przetargiPrezydent Miasta Tychy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-14
brak danych
Tychy roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów.
2006-04-14
brak danych
Tychy roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec.
2006-04-14
brak danych
Tychy roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść.
2006-04-14
brak danych
Tychy roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice.
2005-04-06
brak danych
Tychy usługi Prezydent Miasta Tychy Inżynier kontraktu dla projektu pn. Kompleksowy program gospodarki wodnościekowej miasta Tychy.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Prezydent Miasta Tychy
Prezydent Miasta Tychy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-29
2021-01-11
Tychy Dostawy Prezydent Miasta Tychy "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych oraz wyposażenia i sprzętu TIK do Szkoły podstawowej nr 21 w Tychach ramach projektu pn.; "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" (poddziałanie 11.1.4 RPO WSL 2014-2020)"
2020-12-23
2021-01-18
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/", w tym: Zadanie 1) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I część 1; Zadanie 2) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I część 2 Zadanie; 3) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar III część 1; Zadanie 4) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar III część 2
2020-12-23
2021-01-12
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy Pełnienie funkcji Operatora projektu pn.: "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"
2020-12-23
2021-01-15
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (w tym demontażowych) dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa zaplecza sanitarno - szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności"
2020-12-22
2021-01-11
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy Zadanie 1 - "Usługa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do wykonania na ciekach w granicach administracyjnych miasta Tychy oraz utrzymania stawów położonych na terenie parków w Tychach w 2021 roku" Zadanie 2 - "Wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu roślin wodnych rosnących w rejonie linii brzegu Jeziora Paprocany położnego w Tychach"
2020-12-21
2021-01-14
Tychy Dostawy Prezydent Miasta Tychy Zakup doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu "Z profilaktyka na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy - konkurs."
2020-11-23
2020-12-02
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy Zadanie nr 1: "Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r." Zadanie nr 2: "Konserwacja w roku 2021 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A."
2020-11-23
2020-12-02
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Gminy Miasta Tychy i jednostek organizacyjnych
2020-11-18
2020-11-30
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy "Wykonanie bieżącej obsługi (bieżących napraw) i konserwacji w budynkach placówek oświatowych będących własnością Gminy Tychy: szkoły podstawowe, przedszkola, technika, zespoły szkół, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły artystyczne, młodzieżowe domy kultury oraz poradnia pedagogiczno-psychologiczna."
2020-11-16
2020-11-25
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy Konserwacja oraz utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasta Tychy w roku 2021
2020-11-02
2020-11-12
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV /WPF/"
2020-10-23
2020-11-09
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Rewitalizacja Parku Północnego - budowa toalety publicznej
2020-10-20
2020-10-28
Tychy Dostawy Prezydent Miasta Tychy "Oświetlenie świąteczne Miasta Tychy 2020/2021"
2020-10-08
2020-10-16
Tychy Dostawy Prezydent Miasta Tychy "Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych."
2020-10-08
2020-10-26
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy "Montaż wentylatorów sufitowych w wybranych pomieszczeniach Urzędu Miasta Tychy."
2020-10-06
2020-10-22
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49
2020-10-02
2020-10-12
Tychy Dostawy Prezydent Miasta Tychy "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy wraz z wymianą kamer i serwera"
2020-09-29
2020-10-15
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej
2020-09-23
2020-10-13
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Wykonanie oświetlenia w mieście Tychy
2020-09-16
2020-10-02
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań: Zadanie 1 - Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka; Zadanie 2 - Remont oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Prezydent Miasta Tychy
Prezydent Miasta Tychy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-30
brak danych
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/", w tym: Zadanie 1) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I część 1 Zadanie 2) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I część 2 Zadanie 3) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar III część 1 Zadanie 4) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar III część 2
2021-04-07
brak danych
Tychy Dostawy Prezydent Miasta Tychy Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych oraz wyposażenia i sprzętu TIKdo Szkoły podstawowej nr 21 w Tychach ramach projektu pn.; "Nowa szkoła, nowe możliwości -podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" (poddziałanie11.1.4 RPO WSL 2014-2020)"
2021-03-30
brak danych
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy Zadanie 1 - "Usługa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do wykonania na ciekach w granicach administracyjnych miasta Tychy oraz utrzymania stawów położonych na terenie parków w Tychach w 2021 roku" Zadanie 2 - "Wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu roślin wodnych rosnących w rejonie linii brzegu Jeziora Paprocany położnego w Tychach"
2021-03-29
brak danych
Tychy Dostawy Prezydent Miasta Tychy Zakup doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy - konkurs."
2021-03-18
brak danych
Tychy Dostawy Prezydent Miasta Tychy "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych oraz wyposażenia i sprzętu TIK do Szkoły podstawowej nr 21 w Tychach ramach projektu pn.; "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" (poddziałanie 11.1.4 RPO WSL 2014-2020)"
2021-03-05
brak danych
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy Zadanie 1 - "Usługa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do wykonania na ciekach w granicach administracyjnych miasta Tychy oraz utrzymania stawów położonych na terenie parków w Tychach w 2021 roku" Zadanie 2 - "Wykonanie usługi polegającej na wykoszeniu roślin wodnych rosnących w rejonie linii brzegu Jeziora Paprocany położnego w Tychach"
2021-01-27
brak danych
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja."
2021-01-26
brak danych
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy Świadczenie usługi oświetleniowej przez TAURON Nowe Technologie S.A. na rzecz Gminy Tychy w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r.
2021-01-22
brak danych
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy Zadanie nr 1: "Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r." Zadanie nr 2: "Konserwacja w roku 2021 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A."
2021-01-22
brak danych
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy Wykonanie bieżącej obsługi (bieżących napraw) i konserwacji w budynkach placówek oświatowych będących własnością Gminy Tychy: szkoły podstawowe, przedszkola, technika, zespoły szkół, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły artystyczne, młodzieżowe domy kultury oraz poradnia pedagogiczno-psychologiczna.
2021-01-19
brak danych
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy "Świadczenie asysty technicznej dla platformy Infrastruktury Usług Informacji Przestrzennej w zakresie eksploatacji systemu ISDP, GPT oraz SOWA w 2021 roku"
2021-01-11
brak danych
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej w Tychach
2021-01-08
brak danych
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego w Tychach"
2020-12-30
brak danych
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy Konserwacja oraz utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasta Tychy w roku 2021
2020-12-30
brak danych
Tychy Usługi Prezydent Miasta Tychy Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV /WPF/"
2020-12-29
brak danych
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii
2020-12-18
brak danych
Tychy Dostawy Prezydent Miasta Tychy "Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych."
2020-12-09
brak danych
Tychy Roboty budowlane Prezydent Miasta Tychy Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 - roboty uzupełniające w zakresie robót modernizacyjnych (remont pomieszczeń - ściany, posadzki, sufity)
2020-12-09
brak danych
Tychy Dostawy Prezydent Miasta Tychy Oświetlenie świąteczne Miasta Tychy 2020/2021.
2020-12-08
brak danych
Tychy Dostawy Prezydent Miasta Tychy "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy wraz z wymianą kamer i serwera"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Prezydent Miasta Tychy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.