eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Piotr Kur


Liczba znalezionych orzeczeń: 348


 • 2021-04-01 WYROK Sygn. akt KIO 587/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez wykonawcę Comarch Polska S. A. w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Powiat
 • 2021-04-01 WYROK Sygn. akt KIO 463/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2021 r. przez odwołującego G. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROMEL G. D.
 • 2021-03-29 WYROK Sygn. akt KIO 354/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2021 r. przez odwołującego W. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „WALMAR” W. G.
 • 2021-03-25 WYROK Sygn. akt KIO 456/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej w dniu 11 lutego 2021 r. przez wykonawcę: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa
 • 2021-03-23 WYROK Sygn. akt KIO 615/21, KIO 621/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 18 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: (KIO 615/21) A. w dniu 25.02.2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum
 • 2021-03-19 WYROK Sygn. akt KIO 616/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajo wej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2021 r. przez wykonawcę Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
 • 2021-03-17 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 564/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 r. przez Odwołującego – RATOWNIK- AMBULABCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 • 2021-03-10 WYROK Sygn. akt KIO 509/21
  po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 8 marca 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 roku przez wykonawcę Skamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
 • 2021-03-08 WYROK Sygn. akt KIO 447/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 lutego 2021 r. przez wykonawcę Aarsleff sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto
 • 2021-03-01 WYROK Sygn. akt KIO 342/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lutego 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELESIS sp. z o.o. w Wołominie w
 • 2021-03-01 WYROK Sygn. akt KIO 278/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Pre zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2021 r. przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KALPLAST M. K., A. W. Sp. j. (ul.
 • 2021-03-01 WYROK Sygn. akt KIO 261/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2021 .r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum PCG
 • 2021-02-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 432/21
  po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2021 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lutego 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 • 2021-02-26 WYROK Sygn. akt KIO 235/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do P rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2021 r. przez wykonawcę W. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno
 • 2021-02-25 WYROK Sygn. akt KIO 292/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 roku przez wykonawcę Energokon-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
 • 2021-02-24 WYROK Sygn. akt KIO 302/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 19 lutego 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Kraj owej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez wykonawcę M. G. oraz B. G. prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod
 • 2021-02-23 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 378/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu nie jawnym z udziałem stron w dniu 23 lutego 2021 r., w Warszawi e, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lutego 2021 r. przez wykonawcęSPIRE Spółka z ograniczoną
 • 2021-02-23 WYROK Sygn. akt KIO 355/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 2 lutego 2021 r. przez wykonawcę Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław w
 • 2021-02-23 WYROK Sygn. akt KIO 291/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o.
 • 2021-02-19 WYROK Sygn. akt KIO 268/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2021 r. przez wykonawcę InterHall Sółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul.
 • 2021-02-19 WYROK Sygn. akt KIO 239/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 15 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 20 stycznia 2021 r. przez wykonawcę InterHall Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Miasto Zabrze
 • 2021-02-18 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 290/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 18 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa K rajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2021 r. przez wykonawcę
 • 2021-02-18 WYROK Sygn. akt KIO 267/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2021r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Kr ajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2021 r. przez wykonawcę WINDA- WARSZAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
 • 2021-02-18 WYROK Sygn. akt KIO 208/21, KIO 213/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawcę FlexiPower Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
 • 2021-02-18 WYROK Sygn. akt KIO 169/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 stycznia 2021 r. przez wykonawcę ZUO International Sp. z o.o. ul. Słubicka 50, 69-100 Kunowice
 • 2021-02-16 WYROK Sygn. akt KIO 191/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 11 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 15 stycznia 2021 r. przez wykonawcę PreZero Service Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Miasto
 • 2021-02-16 WYROK Sygn. akt KIO 93/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2021 r. w Warszawie odw ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 r. przez wykonawcę Zakłady Usługowe „Centrum-Usługa" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • 2021-02-15 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 251/21
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 15 lutego 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 stycznia 2021 roku przez wykonawcę PROMED S.A. z siedzibą w Warszawie w
 • 2021-02-15 WYROK Sygn. akt KIO 234/21
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Preze sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2021 roku przez wykonawcę Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się
 • 2021-02-15 WYROK Sygn. akt KIO 207/21
  po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2021 r. przez wykonawcę: HCS Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzycach; w postępowaniu prowadzonym

 

1 2 ... 10 ... 12

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie